Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Арбітражного
процесуального кодексу України

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. У Арбітражному процесуальному кодексі України ( 1798-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56; 1997 р., N 25, ст. 171; 1999 р., N 42-43, ст. 378):

1) частину першу статті 2 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"Рахункової палати, яка звертається до Вищого арбітражного суду в інтересах держави в межах повноважень, що передбачені Конституцією (254к/96-ВР) та законами України";

2) частину третю статті 5 після слів "справи за заявою прокурора чи його заступника" доповнити словами "Рахункової палати";

3) у пункті 3 частини першої статті 12 після слів "Антимонопольного комітету України" доповнити словами "Рахункової палати";

4) у пункті 1 частини першої статті 14 після слів "Національний банк України" доповнити словами "Рахункова палата".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 18 січня 2001 року
N 2249-III