Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до статті 53 Закону України
"Про пенсійне забезпечення"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 43, ст. 313 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 429/95-ВР від 14.11.95,
ВВР, 1995, N 43, ст. 314 )

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Викласти статтю 53 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (1788-12) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст.10) у такій редакції:

"Стаття 53. Розміри пенсій за вислугу років

Пенсії за вислугу років (крім пенсій працівникам льотно-випробного складу авіації) призначаються в розмірах, встановлених статтями 19 і 21 цього Закону для пенсій за віком.

Пенсії обчислюються з середньомісячного заробітку (статті 64-67, 69), одержуваного перед припиненням роботи, яка дає право на пенсію за вислугу років (статті 54 і 55), крім пенсій працівникам льотно-випробного складу.

Працівникам льотно-випробного складу пенсії обчислюються з середньомісячного заробітку за роботу, що дає право на пенсію за вислугу років (частина перша статті 64 та статті 65, 66, 69), одержуваного перед її припиненням, і призначаються в розмірах, передбачених частинами першою-третьою, шостою статті 19 та статтею 21 цього Закону для пенсій за віком, і не можуть перевищувати 85 процентів заробітку".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 14 листопада 1995 року
N 428/95-ВР