Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

( Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 2778-VI від 14.12.20
10 )

Про порядок введення в дію
"Основ законодавства України про культуру"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 21, ст.295 )

Верховна Рада України постановляє:

1. Ввести в дію "Основи законодавства України про культуру" ( 2117-12 ) з дня їх опублікування.

2. До приведення законодавства України у відповідність із "Основами законодавства України про культуру" застосовуються чинні акти законодавства України, якщо вони не суперечать цим Основам.

3. Кабінету Міністрів України: подати на розгляд п'ятої сесії Верховної Ради України пропозиції про зміни і доповнення законодавчих актів відповідно до "Основ законодавства України про культуру";

забезпечити поетапне збільшення протягом 1992-1994 років асигнувань на розвиток культури відповідно до статті 23 цих Основ;

визначити порядок реалізації положень статей 15 і 16 цих Основ у частині естетичного виховання дітей, учнів, студентів в усіх навчально-виховних закладах незалежно від їх відомчого підпорядкування та встановлення пільг і розміру оплати навчання у державних школах естетичного виховання дітей;

привести рішення Уряду України у відповідність із "Основами законодавства України про культуру" та забезпечити скасування міністерствами, відомствами України, іншими органами державного управління нормативних актів, що суперечать цим Основам;

розробити відповідно до статей 14 і 22 цих Основ до 1 квітня 1992 року положення про Державний реєстр національного культурного надбання та порядок надання закладам культури статусу національних.

Голова Верховної Ради України I. ПЛЮЩ

м.Київ, 19 лютого 1992 року
N 2141-XII