Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

( Постанова втрачає чинність з 01.08.2003 року на підставі
Закону № 661-IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, № 27, ст.208 )

Про порядок введення в дію Закону України
"Про Прикордонні війська України"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 2, ст. 8 )

Верховна Рада України постановляє:

1.Закон України "Про Прикордонні війська України" ( 1779-12 ) ввести в дію з дня його опублікування.

2. Доручити Кабінету Міністрів України: до 1 грудня 1991 року розробити і затвердити Положення про Державний комітет у справах охорони державного кордону України;

до 1 січня 1992 року: розробити і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо чисельності Прикордонних військ України;

розробити і затвердити організаційну структуру і штатну чисельність Прикордонних військ України;

розробити і затвердити Положення про проходження військової служби особовим складом Прикордонних військ України;

розробити і затвердити Положення про порядок і умови державного страхування особового складу Прикордонних військ України.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК

м.Київ, 4 листопада 1991 року
N 1780-XII