Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон відмінено згідно Закону
N 280/97-ВР від 21.05.97, ВВР, 1997, N 24, ст.170
)

Про внесення доповнень до Закону України
"Про місцеві Ради народних депутатів та
місцеве і регіональне самоврядування"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 22, ст.171 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 216/95-ВР від 06.06.95,
ВВР, 1995, N 22, ст.172 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про транспорт" ( 232/94-ВР ) Верховна Рада України постановляє:

У Законі України "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування" ( 533-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 28, ст.387) доповнити:

пункт 11 статті 34 після слів "виробничої інфраструктури" словами "транспорту, включаючи ремонт і оновлення його пасажирського рухомого складу";

статтю 38 пунктами 15 і 16 такого змісту: "15) подає допомогу підприємствам і організаціям транспорту у поліпшенні використання транспортних засобів відправниками (одержувачами) вантажів;

16) сприяє взаємодії різних видів транспорту з метою більш ефективного їх використання, підвищення якості обслуговування".

Президент України Л.КУЧМА

м.Київ, 6 червня 1995 року
N 215/95-ВР