Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10)

Про внесення змін до Закону України
"Про плату за землю"

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 47, ст. 294; 1999 р., N 15, ст. 83, N 18, ст. 140, N 32, ст. 264, N 38, ст. 352, N 39, ст. 356; 2000 р., N 2, ст. 16, N 14-15-16, ст. 121, N 32, ст. 260, N 38, ст. 318, N 48, ст. 406 та із змінами, внесеними законами України від 7 грудня 2000 року N 2120-III та від 11 січня 2001 року N 2211-III) такі зміни:

1) у частині другій статті 2 слово "землі" замінити словами "земельних ділянок, земельних часток (паїв)";

2) у статті 5:

частину першу після слова "ділянка" доповнити словами "а також земельна частка (пай)";

у частині другій слово "землі" замінити словами "земельної ділянки, земельної частки (паю)";

3) частину першу статті 12 доповнити пунктом 20 такого змісту:

"20) на період дії Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок" ( 320-14 ) власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику фіксованого сільськогосподарського податку";

4) у частині першій статті 17 слово "землі" замінити словами "земельних ділянок, земельних часток (паїв)".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 8 лютого 2001 року
N 2271-III