Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про порядок введення в дію Закону України
"Про страхування"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1996, N 18, ст. 79 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами ВР
N 150/97-ВР від 20.03.
97, ВВР, 1997, N 19, ст.141
N 470-XIV від 03.03.99
)

Верховна Рада України постановляє:

1. Ввести в дію Закон України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) з дня опублікування.

2. Встановити, що положення частини другої статті 38 щодо страховиків, які одержали ліцензію на страхування життя до набрання чинності цим Законом, застосовуються з 1 січня 1998 року. ( Пункт 2 в редакції Постанови ВР N 150/97-ВР від 20.03.97 )

3. Встановити, що страховики, які були створені до набрання чинності цим Законом, зобов'язані сформувати свої статутні фонди відповідно до вимог статей 2 і 29 цього Закону до 1 січня 1997 року.

4. Для страховиків за участю іноземних юридичних осіб та іноземних громадян, створених до набрання чинності цим Законом, продовжити термін сплати встановленого статтею 29 мінімального статутного фонду у сумі 500 тис. ЕКЮ до 31 березня 1998 року за умов досягнення ними сплаченого статутного фонду у розмірі 100 тис. ЕКЮ станом на 31 березня 1997 року.

5. Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю до 31 березня 1997 року провести перереєстрацію усіх страховиків.

Відкликати ліцензії на право здійснення страхової діяльності і виключити з державного реєстру страховиків (перестраховиків) тих страховиків, які не виконали вимоги статей 2 і 29 цього Закону станом на 31 березня 1997 року. ( Абзац 3 пункту 5 втратив чинність згідно з постановою ВР від 03.03.99 р. N 470-XIV ). Надалі перевірка відповідності сплаченого статутного фонду страховиків встановленим цим Законом нормативам здійснюється Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю щорічно станом на 31 березня.

6. Дозволити страховикам-резидентам посередницьку діяльність на території України на користь іноземних страховиків лише з продажу страхових полісів з обов'язкових видів страхування, передбачених законодавством інших країн, на строк до приєднання до міжнародних угод щодо визнання полісів страховиків України на території цих країн.

7. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін:

- подати пропозиції про внесення змін до чинного законодавства України щодо часткового звільнення страхових внесків громадян по договорах із страхування життя від оподаткування їх доходів;

- внести пропозиції щодо створення Авіаційного і Морського страхових бюро, яким повинно бути надано право проведення страхування авіаційних та морських ризиків усіх страхувальників-резидентів;

- забезпечити приведення нормативних актів органів виконавчої влади у відповідність з цим Законом.

Голова Верховної Ради України О. МОРОЗ

м. Київ, 7 березня 1996 року
N 86/96-ВР