Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про відновлення Кримської Автономної Радянської
Соціалістичної Республіки

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, N 9, ст. 84 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 713-12 від 12.02.91,
ВВР 1991, N 9, ст. 85 )

Стаття 1. Відновити Кримську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку в межах території Кримської області в складі Української РСР.

Стаття 2. Кримську обласну Раду народних депутатів тимчасово, до прийняття Конституції Кримської АРСР і створення на її основі конституційних органів державної влади, визнати найвищим органом державної влади на території Кримської АРСР і надати їй статус Верховної Ради Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки.

Голова Верховної Ради Української РСР Л. КРАВЧУК

м.Київ, 12 лютого 1991 року
N 712-XII