Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА

ЗАКОН

Про затвердження указів Президії Верховної Ради
Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1990, N 10, ст. 133 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє:

Затвердити укази Президії Верховної Ради Української РСР:

від 29 грудня 1989 року "Про внесення змін і доповнень до статей 120 і 156 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР" ( 8595-11 );

від 10 січня 1990 року "Про внесення змін до статей 64 і 203 Цивільного процесуального кодексу Української РСР" ( 8658-11 );

від 19 січня 1990 року "Про внесення до деяких законодавчих актів Української РСР доповнень і змін, що випливають з законів про вибори народних депутатів" ( 8710-11 );

від 19 січня 1990 року "Про відповідальність за порушення вимог, спрямованих на поліпшення екологічної обстановки в Українській РСР"

( 8711-11 ).

Голова Президії Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО

м. Київ, 17 лютого 1990 року
N 8816-XI