Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про порядок введення в дію Закону України "Про пестициди і агрохімікати"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 14, ст. 92 )

Верховна Рада України постановляє:

1. Закон України "Про пестициди і агрохімікати" ( 86/95-ВР ) ввести в дію з дня його опублікування.

2. До приведення законодавства у відповідність з Законом України "Про пестициди і агрохімікати" законодавчі та інші нормативні акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України до 1 січня 1996 року:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про зміни і доповнення до законодавчих актів України, що випливають із Закону України "Про пестициди і агрохімікати", та про встановлення відповідальності за порушення цього Закону;

привести рішення Уряду України у відповідність з цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами і відомствами України нормативних актів, що суперечать цьому Закону;

відповідно до компетенції забезпечити видання нормативних актів, передбачених цим Законом;

вирішити питання щодо членства України в міжнародних організаціях, діяльність яких спрямована на безпечне застосування пестицидів і агрохімікатів.

4. Кабінету Міністрів України підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про захист рослин.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ

м. Київ, 2 березня 1995 року
N 87/95-ВР