Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про порядок введення в дію Закону Української РСР
"Про вибори Президента Української РСР"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, N 33, ст. 449 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє:

1. Ввести в дію Закон Української РСР "Про вибори Президента Української РСР" ( 1297-12 ) з моменту його прийняття.

2. Встановити, що вимоги, передбачені в частині першій статті 6 цього Закону, не поширюються на вибори першого Президента Української РСР.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК

м.Київ, 5 липня 1991 року
N 1298-XII