Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

( Указ відмінено згідно Постанови ВР
N 1563-XII від 18.09.91, ВВР, 1991, N 47, ст. 649
)

Про відрахування коштів колгоспами, радгоспами,
промисловими, транспортними, будівельними та
іншими підприємствами і господарськими організаціями
на будівництво і ремонт автомобільних шляхів

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1989, N 29, ст. 297 )

Президія Верховної Ради СРСР Указом від 21 березня 1988 року "Про відрахування коштів колгоспами, радгоспами, промисловими, транспортними, будівельними та іншими підприємствами і господарськими організаціями на будівництво і ремонт автомобільних шляхів" (Відомості Верховної Ради СРСР, 1988 р., N 12, ст. 187) встановила, що колгоспи, радгоспи, промислові, транспортні, будівельні та інші підприємства і господарські організації відраховують на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання місцевих автомобільних шляхів (включаючи обласні) кошти в розмірі, який не перевищує 0,4 процента обсягу виробництва продукції, виконуваних робіт або послуг, що надаються цими підприємствами і організаціями.

З метою забезпечення своєчасного та повного надходження коштів для розвитку шляхового господарства республіки Президія Верховної Ради Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Встановити, що кошти на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання місцевих автомобільних шляхів (включаючи обласні) відраховуються:

колгоспами, радгоспами, промисловими, транспортними, будівельними та іншими підприємствами (об'єднаннями) і господарськими організаціями, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, в розмірі 0,4 процента обсягу виробництва продукції, виконуваних робіт або послуг, що надаються;

заготівельними, торговельними (в тому числі оптовими) та постачальницько-збутовими організаціями в розмірі 0,03 процента від річного обороту (без обороту по громадському харчуванню).

2. Кошти на шляхові роботи, не внесені в установлені строки стягуються з радгоспів, промислових, транспортних, будівельних та інших підприємств (об'єднань) і господарських організацій в безспірному порядку за рішеннями виконавчих комітетів обласних і районних Рад народних депутатів.

Голова Президії Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО

м. Київ, 3 липня 1989 року
N 7693-XI