Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 28 березня 2001 р. N 296
м.Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 3 лютого 1997 р. N 146

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1997 р. N 146 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 6, с. 78), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2001 р. N 296

Зміни,
що вносяться до Порядку видачі сертифікатів на ввезення
в Україну та вивезення з України наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів

1. Пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Цей Порядок регулює видачу сертифікатів (окремих дозволів) на здійснення імпортно-експортних операцій підприємствами, установами та організаціями (далі - підприємства) за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів".

2. У пункті 2 друге речення викласти у такій редакції: "Видача сертифіката здійснюється за узгодженням з СБУ".

3. У пункті 6 перше речення після слів "відповідний сертифікат" доповнити словами "крім експорту сірчаної та соляної кислот";

доповнити пункт реченням такого змісту: "За оформлення і видачу сертифіката на експорт сірчаної та соляної кислот і здійснення контролю за їх обігом з підприємств-виробників цих кислот справляється плата у розмірі 0,2 відсотка вартості відповідного контракту без урахування податку на додану вартість".

4. Пункт 11 доповнити підпунктом 8 такого змісту:

"8) нотаріально засвідчена копія ліцензії на здійснення відповідного виду діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів".

5. Пункт 16 доповнити підпунктом 7 такого змісту:

"7) нотаріально засвідчена копія ліцензії на здійснення відповідного виду діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів".