Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 7 квітня 2001 р. N 133-р
м.Київ

Про систему заходів, спрямованих
на створення сприятливих умов
для розвитку електроенергетичної галузі

З метою підвищення технічного рівня підприємств електроенергетики, забезпечення стабільного фінансового становища електроенергетичної галузі та відповідальності енергопостачальників і споживачів:

1. Кабінет Міністрів України підтверджує:

що в енергопостачальних компаній відсутні обмеження права відключення від джерел енергопостачання споживачів, які мають заборгованість з оплати електричної енергії, тому вони мають право припиняти постачання електричної енергії усім споживачам, які своєчасно не розраховуються за спожиту електроенергію;

що вживатиме усіх заходів для повної оплати спожитої електричної енергії організаціями та установами, які фінансуються з державного бюджету, а також пільг і субсидій населенню за спожиті енергоносії.

2. Заборонити міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям втручатися в діяльність енергопостачальних компаній, пов'язану з відключенням від джерел енергопостачання споживачів, які мають заборгованість з оплати електричної енергії, та у тижневий термін привести свої рішення у відповідність із цим розпорядженням.

3. Мінфіну забезпечити повноту та своєчасність фінансування розрахунків з енергопостачальними компаніями за пільгами та субсидіями, які надаються певним категоріям споживачів для оплати спожитої електричної енергії згідно із законодавством. У разі коли енергопостачальна компанія не отримає повну та своєчасну плату за зазначеними пільгами та субсидіями, вона матиме право уступити вимогу сплати заборгованості за такими неоплаченими пільгами та субсидіями на користь ДП "Енергоринок", а ДП "Енергоринок" прийняти цю вимогу до Мінфіну. В цьому випадку вважати, що енергопостачальна компанія повністю розрахувалася за отриману від ДП "Енергоринок" електричну енергію у частині заборгованості, яка виникла внаслідок неоплачених пільг та субсидій.

4. Взяти до відома, що ДП "Енергоринок" укладе до 13 квітня 2001 р. з відкритими акціонерними товариствами "Київобленерго", "ЕК "Житомиробленерго", "ЕК "Севастопольенерго", "Херсонобленерго", "Кіровоградобленерго" та ДАЕК "Рівнеобленерго" угоди про реструктуризацію їх заборгованості перед ДП "Енергоринок", яка утворилася станом на перший день місяця, в якому Фонд державного майна приймає конкурсні пропозиції щодо продажу пакета акцій відповідної енергопостачальної компанії.

У зазначених угодах передбачатиметься, що:

а) заборгованість реструктуризується на п'ять років з відстрочкою погашення на перші два роки, а протягом наступних трьох років сплачуватиметься щокварталу рівними частинами;

б) угоди набирають чинності одночасно з договорами купівлі-продажу пакетів акцій компаній, зазначених у цьому пункті.

До угод про реструктуризацію заборгованості застосовуватимуться відповідні положення розпоряджень Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2000 р. N 404-410.

Зазначені угоди також міститимуть однакові умови реструктуризації заборгованості для компаній, зазначених у цьому пункті.

Рекомендувати ДП "Енергоринок" не включати до угод про реструктуризацію заборгованості положення про врахування інфляції, а також штрафів і пені.

5. Мінпаливенерго разом з Фондом державного майна у період до проведення конкурсів з продажу пакетів акцій енергетичних компаній забезпечити оголошення про проведення загальних зборів акціонерів тих енергопостачальних компаній, пакети акцій яких продаються на конкурсах промисловим інвесторам.

6. Взяти до відома, що згідно з постановою НКРЕ від 3 квітня 2001 р. N 311 енергопостачальні компанії, які повністю розраховуються за отриману від ДП "Енергоринок" електричну енергію, матимуть право отримувати 100 відсотків коштів з розподільчого рахунка на свої поточні рахунки.

7. ДП "Енергоринок" розробити до 30 квітня 2001 р. з урахуванням пропозицій інвесторів, а НКРЕ затвердити до 15 травня ц.р. форму типової угоди між ДП "Енергоринок" та енергопостачальними компаніями, у якій передбачити види та механізми взаємної відповідальності між ДП "Енергоринок" та енергопостачальними компаніями, які повністю розраховуються за спожиту електричну енергію.

8. Мінпаливенерго і Держкомзему провести до 1 липня 2001 р. інвентаризацію земельних ділянок, які належать або використовуються енергопостачальними компаніями, та вжити заходів для документального закріплення права зазначених компаній на ці земельні ділянки.

9. Мінпаливенерго, Фонду державного майна надати в місячний термін енергопостачальним компаніям необхідні документи для оформлення права власності на нерухоме майно цих компаній.

10. Мінекономіки разом з Мінфіном і Мінпаливенерго розробити проект Закону України "Про амортизацію", в якому передбачити можливість прискореної амортизації основних фондів підприємств - природних монополістів, у тому числі енергопостачальних компаній. Законопроект подати Кабінетові Міністрів України до 30 травня цього року.

11. Погодитися із затвердженим НКРЕ 2 квітня 2001 р. Порядком визначення роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання електричної енергії для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, які забезпечують повну оплату електричної енергії, купованої ними на Оптовому ринку електричної енергії України.

12. Взяти до відома, що у разі виникнення фінансової відповідальності енергопостачальних компаній за порушення законодавства з охорони навколишнього природного середовища, які мали місце до набрання чинності договорами купівлі-продажу пакетів акцій цих компаній у процесі приватизації, НКРЕ врахує розміри цієї відповідальності під час визначення тарифів на передачу та поставку електричної енергії.

13. Фонду державного майна взяти до уваги, що це розпорядження містить зустрічні зобов'язання держави під час проведення конкурсів з продажу пакетів акцій енергопостачальних компаній промисловим інвесторам.

Установити, що зобов'язання покупця, передбачені абзацами третім п'ятим пункту 5 Умов проведення конкурсів з продажу пакетів акцій, затверджених розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2000 р. N 404 - 410, зумовлені виконанням пунктів 4 і 5 зазначених розпоряджень, а також пунктів 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10 і 12 цього розпорядження.

Фонду державного майна врахувати положення цього розпорядження при визначенні остаточних умов договорів купівлі-продажу під час проведення конкурсів з продажу пакетів акцій енергопостачальних компаній.

14. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Першого віце-прем'єр-міністра України Єханурова Ю.I. та Віце-прем'єр-міністра України Дубину О.В.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО