Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови ВР
N 3547-IV від 16.03.20
06
)

Про внесення змін до Регламенту
Верховної Ради України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 8, ст.55 )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Регламенту Верховної Ради України (129а/94-ВР , 129б/94-ВР) такі зміни та доповнення:

1. У статті 3.2.1 частини першу та другу викласти в такій редакції:

"1. Рішення Верховної Ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після його обговорення, крім випадків, зазначених цим Регламентом. Рішення Верховної Ради може прийматися без подальшого обговорення на пленарному засіданні у порядку, зазначеному у ст.3.4.3, якщо проти цього не заперечує жодний народний депутат, присутній на засіданні.

2. Голосування при прийнятті рішень щодо законопроектів, проектів постанов Верховної Ради, у тому числі про надання згоди на обов'язковість міжнародних договорів України, розглянутих на пленарних засіданнях, відбувається, як правило, один раз на тиждень щочетверга на засіданні Верховної Ради України, крім випадків, передбачених при розгляді і прийнятті рішень за спеціальною процедурою відповідно до розділу 9 Регламенту Верховної Ради України. В разі необхідності Верховна Рада може прийняти інше рішення з цього питання".

2. Статтю 3.2.5 викласти в такій редакції:

"Стаття 3.2.5.

1. Рішення Верховної Ради, включаючи питання щодо персонального обрання, призначення, затвердження, надання згоди на призначення на посади чи до складу колегіальних органів або відкликання чи звільнення з посади, припинення повноважень посадових осіб (чи колегіальних органів) приймаються шляхом відкритого фіксованого (поіменного) голосування картками за допомогою електронної системи підрахунку голосів, крім випадків, передбачених чинним законодавством України. Відкрите голосування за допомогою електронної системи підрахунку голосів здійснюється у режимі фіксації (в тому числі роздрукуванням) персональних результатів голосування кожного депутата.

2. Встановити, що відкрите фіксоване (поіменне) голосування картками за допомогою електронної системи підрахунку голосів, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, поширюється на статті 3.7.1, 3.7.5, 4.3.2, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.4.4, 4.4.6, 5.2.2, 5.2.7 Регламенту Верховної Ради України".

3. У статті 3.5.5 частину першу викласти в такій редакції:

"1. Якщо питання про неприйнятність підтримано головним комітетом або 1/3 депутатів від їх конституційного складу, рішення про неприйнятність приймається відповідно до статті 91 Конституції України. У випадку прийняття рішення про неприйнятність відповідний документ або його частина направляється:

1) з підстав, зазначених у пункті 1 ч.1 ст.3.5.1, - до головного комітету з даного законопроекту та комітетів Верховної Ради, до компетенції яких входять питання конституційності актів, міжнародних відносин, прав людини;

2) з підстав, зазначених у підпунктах 2, 3, 4 ч.1 ст.3.5.1, - до відповідного головного комітету, комітету, до компетенції якого входять питання конституційності актів, та комітету, до компетенції якого входять закони чи відносини, яким суперечить проект акта, що розглядається;

3) з підстав, зазначених у підпункті 5 ч.1 ст.3.5.1, - до відповідного головного комітету, комітету, що відає питаннями бюджету, та до Уряду України".

4. Статтю 3.7.3 виключити.

5. Статтю 3.7.6 виключити.

6. У статті 4.3.2 частину другу виключити.

7. У статті 4.3.3 частини першу, другу, третю виключити.

8. У статті 4.3.4:

1) частину другу виключити;

2) частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Рішення щодо включення до порядку денного сесії Верховної Ради питання про відкликання Голови Верховної Ради приймається на пленарному засіданні Верховної Ради і розглядається не пізніше, ніж на 5-й день після його включення до порядку денного сесії. У випадку відсутності на засіданні Верховної Ради без поважних причин Голови Верховної Ради України, стосовно якого розглядається питання про відкликання з посади Голови Верховної Ради, це питання може бути розглянуто за його відсутності";

3) частину п'яту виключити;

4) у частині шостій слово "інших" виключити.

9. У статті 4.3.5 частину другу виключити.

10. У статті 4.3.6 частину першу викласти в такій редакції:

"1. Верховна Рада України обирає на строк своїх повноважень Першого заступника Голови Верховної Ради і заступника Голови Верховної Ради. Вибори Першого заступника та заступника Голови Верховної Ради України можуть проводитися одночасно з виборами Голови Верховної Ради України, якщо до початку чи під час розгляду цього питання між депутатськими фракціями (групами) буде досягнута домовленість про вибори "в пакеті" цих посадових осіб".

II. Ця Постанова набирає чинності з часу її прийняття.

Заступник Голови
Верховної Ради України В.МЕДВЕДЧУК

м. Київ, 21 січня 2000 року
N 1400-XIV