Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови ВР
N 3547-IV від 16.03.20
06
)

Про внесення змін до Регламенту
Верховної Ради України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 9, ст. 87 )

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Регламенту Верховної Ради України (129а/94-ВР, 129б/94-ВР) такі зміни:

1. У частині першій статті 3.3.1 цифри "30", "20", "10", "5" та "3" замінити відповідно цифрами "10", "5", "3", "3" та "2".

2. У підпункті 3 частини першої статті 3.4.2 слова "двох депутатів" замінити словами "представників двох депутатських фракцій (груп)".

3. Частину третю статті 6.5.3 викласти в такій редакції:

"3. При першому читанні законопроекту можуть застосовуватися положення статті 3.4.2 та частини другої статті 6.6.3".

4. Частину другу статті 6.4.6 доповнити новим реченням такого змісту: "Прийняття рішення щодо законопроекту може бути відокремлено в часі від його розгляду".

II. Встановити, що до прийняття закону про регламент Верховної Ради України:

рішення Верховної Ради з процедурних та організаційних питань приймаються більшістю від конституційного складу Верховної Ради України, крім випадків, передбачених Конституцією та законами України;

за пропозицією народних депутатів України рішення Верховної Ради України, що включені до порядку денного, можуть прийматися без доповіді по них, запитань та обговорення;

регламент Верховної Ради України діє в частині, що не суперечить Конституції і законам України та цій Постанові.

III. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України I.ПЛЮЩ

м. Київ, 8 лютого 2000 року
N 1426-III