Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям
Закону України "Про фізичну культуру і спорт"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 45, ст.404 )

( Вводиться в дію Постановою ВР
N 201/94-ВР від 13.10.
94, ВВР, 1994, N 45, ст.405 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про фізичну культуру і спорт" ( 3808-12 ) Верховна Рада України постановляє:

Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:

1. У Законі Української РСР "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Українській РСР" ( 875-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст.252):

статтю 12 після слів "до суспільно корисної діяльності" доповнити словами "занять фізичною культурою і спортом";

статтю 41 після слів "протезно-ортопедичних виробів" доповнити словами "та виробів фізкультурно-спортивного призначення".

2. У Законі Української РСР "Про освіту" ( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 34, ст.451):

частину першу статті 31 викласти в такій редакції:

"Професійна освіта забезпечує здобуття громадянами робітничої професії, перепідготовку, підвищення їх виробничої кваліфікації, професійно-прикладну фізичну підготовку відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей".

3. В Основах законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст.19):

частину першу статті 32 після слів "розвиток мережі" доповнити словами "лікарсько-фізкультурних закладів";

частину першу статті 68 після слів "для відпочинку" доповнити словами "фізкультурно-оздоровчих занять".

4. У Законі України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст.385):

у статті 16 пункт 1 доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"фахівець з фізичного виховання (фізичної підготовки)";

у зв'язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами восьмим і дев'ятим;

абзац дев'ятий викласти в такій редакції: "представник товариства сприяння обороні України, інших організацій, підприємств і установ".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 13 жовтня 1994 року
N 200/94-ВР