Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон відмінено згідно Закону
N 254/96-ВР від 28.06.96
)

Про доповнення Конституції (Основного Закону) України
статтею 97
-1 та внесення змін і доповнень до статей
106,114-5 і 120 Конституції України

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1993, N 9, ст.60 )

1. Доповнити Конституцію (Основний Закон) України ( 888-09 ) статтею 97-1 такого змісту:

"Стаття 97-1. Верховна Рада України у виняткових випадках двома третинами голосів від загальної кількості народних депутатів України може законом делегувати Кабінету Міністрів України на визначений термін повноваження видавати декрети в сфері законодавчого регулювання з окремих питань, передбачених пунктом 13 статті 97 Конституції України.

Кабінет Міністрів України для реалізації делегованих повноважень ухвалює декрети, які мають силу закону. Декрети можуть зупиняти дію конкретних законодавчих актів або вносити до них зміни і доповнення.

Декрет після його підписання Прем'єр-міністром України передається до Верховної Ради України і набуває чинності у порядку, встановленому частиною п'ятою статті 97 Конституції України, якщо протягом десяти днів з дня одержання декрету Верховна Рада України не наклала на нього вето.

У період здійснення Кабінетом Міністрів України делегованих повноважень Верховна Рада України може законом скасувати декрети Кабінету Міністрів України або їх окремі положення, якщо вони суперечать Конституції України.

Після закінчення терміну делегування повноважень Кабінету Міністрів Украіни Верховна Рада може скасовувати або змінювати декрети законами України".

2. Доповнити статтю 106 пунктом 2-1 такого змісту:

"2-1) забезпечує своєчасний аналіз декретів Кабінету Міністрів України і приймає рішення про внесення їх на розгляд Верховної Ради України за власною ініціативою або за пропозицією комісії Верховної Ради України".

3. Виключити пункт 7-4 статті 114-5.

4. Статтю 120 викласти в такій редакції:

"Стаття 120. Кабінет Міністрів України видає постанови, розпорядження, а у випадках, передбачених статтею 97-1 Конституції України, декрети, організовує їх виконання.

Декрети, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України є обов'язковими до виконання на території України".

Президент України Л. КРАВЧУК

м.Київ, 19 грудня 1992 року
N 2885-XII