Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 143 від 28.03.2001
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2001 р. за N 335/5526

(Наказ втратив чинність на підставі
Наказу Міністерства фінансів України
від 19.12.2006 N 12
13)

Про кореспонденцію рахунків

Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 26 серпня 1999 року N 1081/99, НАКАЗУЮ:

Установити таку кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку.

1. Сума дооцінки (індексації) об'єктів основних засобів, що була відображена у фінансовій звітності за станом на 30 червня 2000 року в статті "Інший додатковий капітал" (рядок 330 форми N 1) або в статті "Додатковий капітал" (рядок 320 форми N 1-м), у разі вибуття таких об'єктів до зазначеної дати включається відповідно до пункту 21 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. N 92 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 р. за N 288/4509, до статті "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" фінансової звітності (рядок 350 форми N 1 або форми N 1-м) обліковими записами за дебетом субрахунку 423 "Дооцінка активів" і кредитом рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

2. Безоплатна передача зарахованих на баланс до 2000 року об'єктів права державної власності у комунальну власність, а також об'єктів права комунальної власності у державну власність (нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно, житловий фонд та інші об'єкти соціальної інфраструктури), що здійснюється відповідно до Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" ( 147/98-ВР ), відображається за кредитом рахунків обліку цих активів (первісна або переоцінена вартість) і дебетом рахунків 13 "Знос необоротних активів" (сума зносу) та 97 "інші витрати" (залишкова вартість).

Водночас відповідно до пунктів 21 і 30 Положення , наведеного в пункті 1 цього наказу, залишкова вартість об'єктів, що передаватимуться згідно із зазначеним законом України ( 147/98-ВР ) безоплатно, відображається за кредитом субрахунку 746 "Інші доходи від звичайної діяльності" і дебетом:

субрахунку 425 "Інший додатковий капітал" - господарськими товариствами, створеними у процесі приватизації (корпоратизації), до статутних фондів яких не увійшла вартість зазначених об'єктів;

рахунку 40 "Статутний капітал" - державними підприємствами й організаціями.

Залишкова вартість об'єктів, що передані згідно із зазначеним Законом України ( 147/98-ВР ) безоплатно до набрання чинності цим наказом, відображається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 р. N 137 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р. за N 392/3685, за кредитом рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" і дебетом субрахунку 425 "Інший додатковий капітал" або рахунку 40 "Статутний капітал" відповідно.

3. Сума пайової участі підприємства у фінансуванні видатків, пов'язаних з утриманням безоплатно переданих об'єктів житлового фонду та інших об'єктів соціальної інфраструктури, що здійснюється відповідно до статті 4-2 закону України ( 147/98-ВР ), зазначеного у пункті 2 цього наказу, з урахуванням Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. N 318 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 р. за N 27/4248, відображається за дебетом субрахунку 949 "Інші витрати операційної діяльності" і кредитом рахунку 31 "Рахунки в банках".

Заступник Міністра В.В.Регурецький