Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про державну допомогу сім'ям з дітьми"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 11, ст.47 )

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (2811-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 5, ст.21) такі зміни:

У частині першій статті 29,статтях 36 і 53 слова "за попередній рік" замінити словами "за попередній квартал".

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 1994 року.

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 23 грудня 1993 року
N 3779-XII