Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1987, N 35, ст. 674 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3177-XII від 05.05.
93, ВВР, 1993, N 24, ст.257
N 649/97-ВР від 19.11.
97, ВВР, 1998, N 11-12, ст.40
Постановою ВР
N 245/94-ВР від 15.11.94, ВВР, 1994, N 49, ст.432 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 22 червня 1987 року "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів СРСР" і з метою припинення поширення наркоманії і токсикоманії Президія Верховної Ради Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести до законодавчих актів Української РСР такі зміни і доповнення:

I. У Кримінальному кодексі Української РСР ( 2001-05, 2002-05 ):

1) доповнити Кодекс статтями 208-2, 229-8, 229-9, 229-10 і 229-11 такого змісту:

"Стаття 208-2. Втягнення неповнолітніх у немедичне вживання лікарських та інших засобів, що викликають одурманювання

Втягнення неповнолітніх у немедичне вживання лікарських та інших засобів, які не є наркотичними і які викликають одурманювання, -

карається позбавленням волі на строк до п'яти років";

"Стаття 229-8. Незаконні придбання або зберігання наркотичних засобів у невеликих розмірах чи вживання наркотичних засобів без призначення лікаря

Незаконні придбання або зберігання без мети збуту наркотичних засобів у невеликих розмірах чи вживання наркотичних засобів без призначення лікаря, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за такі ж порушення, -

караються позбавленням волі на строк до двох років, або виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі до трьохсот карбованців.

Стаття 229-9. Незаконні посів або вирощування олійного
маку і конопель

Незаконні посів або вирощування олійного маку, а також конопель, крім видів, зазначених у частині першій статті 229-3 цього Кодексу, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за такі ж порушення, -

караються позбавленням волі на строк до трьох років або виправними роботами на строк до двох років.

Незаконні посів або вирощування олійного маку, а також конопель, крім видів, зазначених у частині першій статті 229-3 цього Кодексу, вчинені особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених частиною першою цієї статті, статтями 229-1 - 229-5 цього Кодексу, -

караються позбавленням волі на строк до восьми років.

Стаття 229-10. Звільнення від відповідальності
в зв'язку з добровільною здачею наркотичних засобів
або зверненням за поданням медичної допомоги

Особа, яка добровільно здала наркотичні засоби, звільняється від кримінальної відповідальності за придбання зданих наркотичних засобів, а також за їх зберігання, перевозку і пересилку (статті 229-1, 229-6, 229-8).

Особа, яка добровільно звернулася до медичного закладу за поданням медичної допомоги в зв'язку з вживанням наркотичних засобів у немедичних цілях, звільняється від кримінальної відповідальності за вживання наркотичних засобів без призначення лікаря (стаття 229-8), а також за незаконні придбання, зберігання, перевозку і пересилку вжитих наркотичних засобів (стаття 229-6).

Стаття 229-11. Організація або держання домів для
вживання одурманюючих засобів

Організація або держання домів для вживання з метою одурманювання лікарських та інших засобів, що не є наркотичними, чи надання приміщень для цих цілей -

карається позбавленням волі на строк до двох років, або виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі до трьохсот карбованців";

2) у статті 229-1 слова "наркотичних речовин", "наркотичні речовини" замінити відповідно словами "наркотичних засобів", "наркотичні засоби";

3) статтю 229-3 викласти в такій редакції:

Стаття 229-3. Посів або вирощування заборонених до
вирощування опійного маку і конопель

Посів або вирощування заборонених до вирощування опійного маку, а також індійських, південних маньчжурських, південних чуйських, південних архонських і південних краснодарських конопель -

карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

Ті ж дії, вчинені повторно або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 229-1, 229-2, 229-4, 229-5 і 229-9 цього Кодексу, -

караються позбавленням волі на строк до восьми років";

4) у статті 229-5:

у назві і тексті статті слова "наркотичних речовин" замінити словами "наркотичних засобів";

у частині другій слова "статтями 229-1 - 229-4 цього Кодексу" замінити словами "статтями 229-1 - 229-4 і 229-9 цього Кодексу";

5) у статті 229-6:

у назві статті і частині першій слова "наркотичних речовин" замінити словами "наркотичних засобів";

у частині другій слова "статтями 229-1 - 229-5 цього Кодексу" замінити словами "статтями 229-1 - 229-5 і 229-9 цього Кодексу";

6) у частині другій статті 7-1, частині четвертій статті 14, пункті 2 частини першої статті 26, частині шостій статті 52, пункті 3 статті 52-1, примітках до статей 81 і 140, частині третій статті 85, частині другій статті 186, частині першій статті 187, статтях 229-2, 229-4 і 229-7 слова "наркотичних речовин", "речовини", "наркотичними речовинами", "речовин" замінити відповідно словами "наркотичних засобів", "засоби", "наркотичними засобами", "засобів".

II. Частину другу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1001-05, 1002-05 ) після цифр "208-1" і "229-7" доповнити відповідно цифрами "208-2" і "229-8, 229-9, 229-11".

III. У назві і частинах першій та третій статті 15, назві і частині першій статті 54 Цивільного кодексу Української РСР ( 1540-06 ) слова "наркотичними речовинами" замінити словами "наркотичними засобами".

IV. У частині першій статті 256, частині першій статті 257 і частині другій статті 260 Цивільного процесуального кодексу Української РСР слова "наркотичними речовинами" замінити словами "наркотичними засобами".

V. У частині першій статті 35, частині другій статті 129, статті 132, частині третій статті 144, частинах першій і другій статті 157 Кодексу про шлюб та сім'ю Української РСР ( 2006-07 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1969 р., додаток до N 26, ст. 204; 1980 р., N 38, ст. 754) слова "наркотичними речовинами" замінити словами "наркотичними засобами".

VI. У Кодексі Української РСР про адміністративні правопорушення (80731-10) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 24, ст. 553, N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539, N 52, ст. 1057; 1987 р., N 25, ст. 453, 454):

1) доповнити Кодекс статтями 106-1 і 106-2 такого змісту:

"Стаття 106-1. Невжиття заходів до забезпечення охорони наркотиковмісних рослин, їх післяжнивних залишків і відходів виробництва

Невжиття заходів до забезпечення встановленого режиму охорони посівів конопель та олійного маку, місць зберігання і переробки врожаю цих культур, а так само невжиття заходів до знищення післяжнивних залишків і відходів виробництва, що містять наркотичні речовини, -

тягнуть за собою накладення штрафу на службових осіб у розмірі до ста карбованців.

Стаття 106-2. Незаконні посів або вирощування олійного
маку чи конопель

Незаконні посів або вирощування олійного маку, а також конопель, крім заборонених до вирощування індійських, південних маньчжурських, південних чуйських, південних архонських і південних краснодарських, -

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу в розмірі від двадцяти до ста карбованців";

2) статтю 44 викласти в такій редакції:

Стаття 44. Незаконні придбання
або зберігання наркотичних засобів
у невеликих розмірах чи вживання наркотичних засобів
без призначення лікаря

Незаконні придбання або зберігання без мети збуту наркотичних засобів у невеликих розмірах, а так само вживання наркотичних засобів без призначення лікаря -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі до ста карбованців або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, а у виняткових випадках, якщо за обставинами справи і з урахуванням особи порушника застосування цих заходів буде визнано недостатнім, - адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Особа, яка добровільно здала наркотичний засіб, що був у неї у невеликих розмірах, який вона придбала або зберігала без мети збуту, а так само яка добровільно звернулася до медичного закладу за поданням медичної допомоги в зв'язку з вживанням наркотичних засобів без призначення лікаря, звільняється від адміністративної відповідальності за дії, передбачені цією статтею";

3) у частині четвертій статті 184 слова "наркотичних речовин" і "до тридцяти карбованців" замінити відповідно словами "наркотичних засобів" і "від тридцяти до п'ятдесяти карбованців";

4) у статті 188 слова "інших речовин, що мають одурманюючу дію" замінити словами "інших засобів, що викликають одурманювання";

5) у частині першій статті 218 цифри "96 - 106" замінити цифрами "96 106-2";

6) у статті 221 слово і цифри, "статтями 51" замінити словами і цифрами "частиною першою статті 44, статтями 51";

7) у статті 222:

у частині першій слова "наркотичних речовин" замінити словами "наркотичних засобів", а слово і цифри "стаття 44" замінити словами і цифрами "частина перша статті 44";

в абзаці першому пункту 1 частини другої слово і цифри "статтею 44" замінити словами і цифрами "частиною першою статті 44";

в абзаці третьому пункту 1 частини другої слово і цифри "статтями 176" замінити словами і цифрами "частиною першою статті 44, статтями 176";

8) у пункті 1 частини першої статті 255:

в абзаці другому слово і цифри "статті 49" замінити словами і цифрами "частина перша статті 44, статті 49", а цифри "92" замінити цифрами "92, 106-1, 106-2";

в абзаці третьому цифри "104" замінити цифрами "104, 106-1, 106-2";

в абзаці десятому цифри "105, 106" замінити цифрами "105 - 106-2";

9) у частині другій статті 268 слово і цифри "статтями 51" замінити словами і цифрами "частиною першою статті 44, статтями 51";

10) частину другу статті 277 після слів "правопорушеня, передбачені" доповнити словами і цифрами "частиною першою статті 44";

11) у частині першій статті 294 слово і цифри "статтями 51" замінити словами і цифрами "частиною першою статті 44, статтями 51";

12) у частині першій статті 328 слово і цифри "статтею 173" замінити словами і цифрами "частиною першою статті 44, статтею 173".

( Розділ VII втратив чинність на підставі Постанови ВР N 245/94-ВР від 15.11.94 ) VII. У частині першій статті 19 Положення про комісії в справах неповнолітніх Української РСР, затвердженого Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 26 серпня 1967 року (Відомості Верховної Ради УРСР, 1967 р., N 34, ст. 242; 1973 р., N 15, ст. 111; 1977 р., N 17, ст. 180; 1985 р., N 44, ст. 1055) слова "наркотичних речовин" замінити словами "наркотичних засобів", а в пункті "г" цієї частини після слів "розпивання ними спиртних напоїв" доповнити словами "за вживання неповнолітніми наркотичних засобів".

VIII. У пункті "є" частини першої статті 3 Положення про громадських вихователів неповнолітніх, затвердженого Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 26 серпня 1967 року ( 284-07 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1967 р., N 34, ст. 243; 1985 р., N 44, ст. 1055) слова "наркотичні або психотропні речовини" замінити словами "наркотичні, лікарські та інші засоби, що викликають одурманювання".

(Розділ IX втратив чинність на підставі Закону N 649/97-ВР від 19.11.97) IX. Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 14 квітня 1969 року "Про примусове лікування і трудове перевиховання хворих на наркоманію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1969 р., N 17, ст. 133; 1974 р., N 27, ст. 222; 1982 р., N 48, ст. 774; 1986 р., N 46, ст. 933) доповнити статтею 8-1 такого змісту:

"8-1. Хворі на наркоманію, які страждають на тяжкі супутні захворювання, що перешкоджають їх перебуванню в лікувально-трудових профілакторіях, інваліди першої та другої груп, чоловіки віком понад 60 років і жінки понад 55 років, які ухиляються від добровільного лікування, направляються в установленому порядку до спеціальних наркологічних відділень для примусового лікування на строк від трьох місяців до одного року.

Направлення зазначених осіб до спеціальних наркологічних відділень провадиться в порядку, передбаченому статтями 2, 3, 5 цього Указу".

( Розділ X втратив чинність на підставі Закону N 3177-XII від 05.05.93) X. Статтю 59-1 Закону Української РСР від 15 липня 1971 року "Про охорону здоров'я" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 29, ст. 245; 1974 р., N 27, ст. 222; 1986 р., N 46, ст. 933) викласти в такій редакції:

Стаття 59-1. Лікування хворих на наркоманію

Особи, хворі на наркоманію, зобов'язані проходити лікування в лікувально-профілактичних закладах органів охорони здоров'я.

Особи, щодо яких є достатні дані вважати, що вони вживають наркотичні засоби в немедичних цілях, зобов'язані проходити в установленому порядку медичний огляд. При відмові таких осіб від медичного огляду вони можуть бути примусово госпіталізовані на строк не більше як десять діб для його проходження в порядку, визначеному Міністерством охорони здоров'я СРСР, Міністерством внутрішніх справ СРСР, Міністерством юстиції СРСР і Прокуратурою Союзу РСР.

Хворі на наркоманію, які ухиляються від лікування в лікувально-профілактичних закладах органів охорони здоров'я, підлягають направленню до лікувально-трудових профілакторіїв, а неповнолітні, які досягли шістнадцятирічного віку, - до лікувально-виховних профілакторіїв для примусового лікування.

Порядок направлення до лікувально-трудових і лікувально-виховних профілакторіїв, а також режим тримання в них встановлюються законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Хворі на наркоманію, які страждають на тяжкі супутні захворювання, що перешкоджають їх перебуванню в лікувально-трудових профілакторіях, інваліди першої та другої груп, чоловіки віком понад 60 років і жінки - понад 55 років, які ухиляються від добровільного лікування, направляються в установленому порядку до спеціальних наркологічних відділень для примусового лікування".

(Розділ XI втратив чинність на підставі Закону N 649/97-ВР від 19.11.97) XI. З частини першої статті 1 Положення про лікувально-виховний профілакторій для хворих на наркоманію, затвердженого Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 3 листопада 1986 року (Відомості Верховної Ради УРСР, 1986 р., N 46, ст. 933) виключити слова "або продовжують після проходження такого лікування вживати наркотичні речовини".

Голова Президії Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО

м. Київ, 21 серпня 1987 р.
N 4452-XI