Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

( Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 5029-VI від 03.07.20
12 )

Про порядок введення в дію Закону Української РСР
"Про мови в Українській РСР"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1989, N 45, ст.632 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє:

1. Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки "Про мови в Українській РСР" ( 8312-11 ) ввести в дію з 1 січня 1990 року.

2. Для поступового впровадження у всі сфери суспільного життя окремих положень Закону встановити такі строки:

протягом трьох - п'яти років з моменту надання Закону чинності вводяться в дію стаття 6, частина друга і третя статті 10, частина перша статті 11, частина перша статті 15, частини перша, третя і четверта статті 18, частини перша і третя статті 19, статті 20, 21, 22, 31, 36 і частина четверта статті 38;

протягом п'яти - десяти років з моменту надання Закону чинності вводяться в дію статті 13, 25, 26, 27, 28 і 29.

3. Доручити Раді Міністрів Української РСР розробити і до 1 липня 1990 року прийняти "Державну програму розвитку української мови та інших національних мов в Українській РСР на період до 2000 року", в якій, зокрема, конкретизувати строки впровадження статей Закону, передбачених пунктом 2 цієї постанови, по окремих регіонах республіки.

Голова Президії Верховної Ради
Української РСР В. ШЕВЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради
Української РСР М. ХОМЕНКО

м.Київ, 28 жовтня 1989 р.
N 8313-XI