Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про заходи щодо запобігання кризі в державному
секторі галузі зв'язку України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 17, ст.126 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2401-III від 26.04.20
01 )

З метою запобігання кризі в державному секторі галузі зв'язку України та враховуючи загострення загальної економічної і соціально-політичної ситуації в країні, що полягає у звуженні ринку послуг, незбалансованості цін на ці послуги і на енергоносії, транспортні та інші послуги з цінами на аналогічні послуги на світових ринках, а також призводить до неефективності заходів щодо реструктуризації державних підприємств зв'язку, Верховна Рада України постановляє:

1. Рекомендувати Кабінету Міністрів України до 1 червня 1999 року розробити і подати на розгляд Верховної Ради України проект Національної програми розвитку галузі зв'язку України до 2010 року та пропозиції стосовно вдосконалення структури управління цією галуззю.

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України прийняти нормативно-правові акти, передбачивши зокрема:

1) звільнення державних підприємств зв'язку від сплати ввізного мита при ввезенні на митну територію України товарів виробничо-технічного призначення (комутаційне обладнання, швидкісні системи передачі, кабельна продукція, мультиплексори, ПЕОМ, вимірювальне обладнання тощо) згідно з переліком, поданим Державним комітетом зв'язку України;

2) подальше розширення та побудову мереж урядового зв'язку, а також поліпшення обслуговування пільгових категорій споживачів, передбачивши для цього відповідні видатки в проектах Державного бюджету України на 2000 та 2001 роки;

3) зобов'язання Державного комітету зв'язку України і місцевих органів виконавчої влади здійснити передачу в комунальну власність об'єктів, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 1998 року N 1 "Про програми реструктуризації об'єднань "Укртелеком" та "Укрпошта" не беруть участь в єдиному технологічному процесі державних підприємств зв'язку;

4) проведення взаємозаліків заборгованості по неоплачених послугах зв'язку, що надані підприємством "Укртелеком" бюджетним організаціям, і поточних платежів до бюджету підприємством "Укртелеком";

5) зняття для підприємства "Укртелеком" обмежень, передбачених Положенням, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 року N 414, стосовно надання іноземних кредитів під гарантії Кабінету Міністрів України тільки після повного погашення раніше отриманих кредитів, наданих під гарантії Кабінету Міністрів України;

6) сприяння підприємству "Укртелеком" у придбанні акцій закритого акціонерного товариства "Утел", що належать іноземним засновникам, відповідно до законодавства та установчих документів закритого акціонерного товариства "Утел"; проведення відповідних переговорів із засновниками спільного підприємства "Український мобільний зв'язок";

7) тимчасово до 1 січня 2001 року заборону видачі нових ліцензій та надання послуг міжнародного та міжміського телефонного зв'язку; організацію проведення аналізу виконання суб'єктами підприємницької діяльності умов, передбачених ліцензіями на надання послуг зв'язку, і, у випадку їх недотримання, анулювання виданих ліцензій в порядку, встановленому законодавством;

( Підпункт 8 пункту 2 втратив чинність на підставі Закону N 2401-III від 26.04.2001 )

9) використання для розвитку телекомунікації України виключно обладнання, яке сертифіковане в Україні та відповідає стандартам Міжнародного союзу електрозв'язку;

10) передачу Фонду державного майна України частки спільних підприємств, створених за участю державного підприємства "Укртелеком".

3. Доручити комітетам Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв'язку, з питань фінансів і банківської діяльності, з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій, а також з питань бюджету розглянути питання про визначення особливостей оподаткування в галузі зв'язку і внести відповідні пропозиції на розгляд Верховної Ради України у лютому поточного року.

4. Рекомендувати Національному банку України внести зміни до своїх нормативних актів, передбачивши для державних підприємств зв'язку дозвіл на:

1) здійснення попередньої оплати та авансових платежів по поставках товарно-матеріальних цінностей за контрактами щодо імпорту продукції, які здійснюються під гарантії фінансово-кредитних установ, що обслуговують відповідних постачальників;

2) використання коштів в іноземній валюті, отриманих у вигляді кредитів від іноземних банків і інших нерезидентів, на здійснення попередніх платежів за контрактами щодо імпорту продукції;

3) розрахунки за зовнішньоекономічними контрактами без отримання довідки Державної податкової адміністрації України про відсутність простроченої заборгованості по платежах до бюджету;

4) першочергову конвертацію валюти для розрахунків за товарно-матеріальні цінності.

5. Встановити, що керівники державних підприємств зв'язку можуть самостійно встановлювати черговість платежів щодо господарської діяльності, розрахунків з бюджетом, Пенсійним фондом України та інших обов'язкових платежів.

6. Кабінету Міністрів України і Національному банку України доповісти на сесії Верховної Ради України про хід виконання цієї Постанови у березні поточного року.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО

м. Київ, 2 березня 1999 року
N 462-XIV