Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ДОДАТОК
до Закону України
"Про митний тариф України"
від 05 квітня 2001 року
N 2371-III

(Закон втратив чинність з 01.01.2014 р. на підставі Закону
N 584-VII від 19 вересня 2013 ро
ку)

Митний тариф України (Розділи XVI-XXI)

(Розділи I-XV див. в Законі N 2371-III ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14) від 05.04.2001 )

Розділ XVI

Механічне обладнання; машини та механізми,
електрообладнання та їх частини; пристрої для записування
або відтворення звуку, прилади для записування або
відтворення зображення і звуку по телебаченню та частини
і приладдя до них

Примітки:

1. Цей розділ не включає:

а) приводні ремні або транспортерні стрічки або белтінг з пластмасових матеріалів, зазначених у групі 39, транспортерні стрічки або приводні паси з вулканізованої гуми (товарна позиція 4010), а також інші вироби для використання в механічному обладнанні або в механічних чи електричних пристроях або для інших технічних цілей з незатверділої вулканізованої гуми, крім твердої гуми (товарна позиція 4016);

б) вироби з натуральної або композиційної шкіри (товарна позиція 4204) або вироби з хутра (товарна позиція 4303), які використовуються в механічному обладнанні або в механічних пристроях або для інших технічних цілей;

в) бобіни, котушки, шпулі, конусні бобіни, осердя, барабани та інші аналогічні носії з різних матеріалів, наприклад, класифіковані у групах 39, 40, 44, 48 або розділі XV;

г) карти перфоровані для жакардових або аналогічних машин (наприклад, класифіковані у групах 39 або 48 чи розділі XV);

є) приводні ремні або транспортерні стрічки з текстильних матеріалів (товарна позиція 5910) або інші вироби з текстильних матеріалів для технічного застосування (товарна позиція 5911);

д) дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння (натуральне, штучне або реконструйоване) товарних позицій 7102-7104, а також вироби, повністю виготовлені з цього каміння (товарна позиція 7116), крім неоправлених оброблених сапфірів та алмазів, для голок звукознімачів (товарна позиція 8522);

е) частини загального призначення, зазначені у примітці 2 до розділу XV, з недорогоцінних металів (розділ XV) або аналогічні вироби з полімерних матеріалів (групи 39);

є) бурильні труби (товарна позиція 7304);

ж) нескінченні стрічки з металевого дроту або смуги (розділ XV);

з) вироби групи 82 або 83;

и) вироби розділу XVII;

і) вироби групи 90;

ї) годинники всіх видів або інші вироби групи 91;

й) взаємозамінні інструменти товарної позиції 8207 або щітки, які є складовими частинами машин (товарна позиція 9603), а також аналогічні взаємозамінні інструменти, що класифікуються відповідно до матеріалу, з якого вироблена їх робоча частина (наприклад, у групах 40, 42, 43, 45, 59 або у товарній позиції 6804 або 6909);

к) вироби групи 95.

2. За умови додержання положень примітки 1 цього розділу і примітки 1 груп 84 і 85 частини машин (крім частин виробів товарних позицій 8484, 8544, 8545, 8546 або 8547) класифікуються згідно з такими правилами:

а) частини, що є виробами, включеними до будь-якої товарної позиції групи 84 або 85 (крім частин товарних позицій 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 та 8548), включаються до цієї товарної позиції, незалежно від того, для якої машини вони призначені;

б) інші частини, призначені тільки або головним чином для одного типу машин чи для ряду машин однієї товарної позиції (включаючи машини товарної позиції 8479 або 8543), класифікуються разом з цими машинами або включаються до товарних позицій 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522 та 8529 або 8538. Проте частини, призначені однаково для використання головним чином з виробами товарної позиції 8517 і з виробами товарних позицій 8525-8528, класифікуються у товарній позиції 8517;

в) інші частини включаються до товарних позицій 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 або 8538, залежно від окремого випадку, або, крім цього, до товарної позиції 8485 чи 8548.

3. Комбіновані машини (комбайни), які складаються з двох або більше машин різних видів, призначених працювати разом, і становлять єдиний механізм, та інші машини, призначені виконувати дві або декілька взаємозамінних або доповнюючих одна одну різних функцій, класифікуються за основною функцією, яка є головною у цієї сукупності машин, якщо в контексті не обумовлено інше.

4. Коли машина (включаючи сукупність машин) складається з різних елементів (незалежно від того, розміщені вони окремо чи з'єднані між собою трубопроводами, трансмісійними механізмами, електричними кабелями або іншими пристосуваннями), призначених для забезпечення одночасного виконання чітко визначених функцій, що включені до однієї з позицій групи 84 або 85, тоді машину чи сукупність машин потрібно класифікувати у товарній позиції, що відповідає визначеній функції.

5. У попередніх примітках термін "машина" включає будь-які машини, обладнання, механізми, агрегати, апарати або пристрої, наведені у товарних позиціях групи 84 або 85.

Додаткова примітка:

1. Інструменти, необхідні для складання або обслуговування машин, повинні розглядатися разом з цими машинами, якщо вони імпортуються разом з ними. Така сама процедура поширюється на змінні інструменти, що імпортуються разом з машинами, якщо вони становлять частину звичайного обладнання машин і, як правило, подаються разом з ними.

Група 84

Реактори ядерні, котли, машини, апарати і механічні
пристрої; їх частини

Примітки:

1. Ця група не включає:

а) жорна, точильні камені та інші вироби групи 68;

б) машини, апарати або пристрої (наприклад насоси) з кераміки і керамічні частини машин, апаратів або пристроїв з будь-яких матеріалів (група 69);

в) лабораторний скляний посуд (товарна позиція 7017); обладнання, пристрої та інші вироби для технічного використання або їх частини із скла (товарна позиція 7019 або 7020);

г) вироби товарної позиції 7321 або 7322, а також аналогічні вироби з інших недорогоцінних металів (групи 74-76 або 78-81);

є) ручні електромеханічні інструменти товарної позиції 8508 і побутові електромеханічні пристрої товарної позиції 8509; або

д) ручні механічні щітки для підмітання без двигуна (товарна позиція 9603).

2. Враховуючи положення примітки 3 до розділу XVI, машини або пристрої, які можна віднести одночасно до товарних позицій 8401-8424 та до товарних позицій 8425-8480, слід включати до товарних позицій 8401-8424.

Проте товарна позиція 8419 не включає:

а) інкубатори та брудери для птахівництва, обладнання для пророщування насіння (товарна позиція 8436);

б) апарати для зволоження зерна для борошномельних заводів (товарна позиція 8437);

в) дифузійні апарати для екстрагування цукру з сиропу (товарна позиція 8438);

г) механічне обладнання для термообробки текстильної пряжі, тканин або виробів з текстильних матеріалів (товарна позиція 8451); або

є) обладнання або пристрої для певної механічної обробки, за якої зміна температури хоч і потрібна, але відіграє допоміжну роль.

Товарна позиція 8422 не включає:

а) машини для пошиву мішків або аналогічних пакувань товарної позиції 8452; або

б) конторське обладнання товарної позиції 8472.

Товарна позиція 8424 не включає фарбоструминні друкарські машини (товарна позиція 8443 або 8471).

3. Верстати для обробки різних матеріалів, які можна віднести до товарної позиції 8456 та одночасно до товарних позицій 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8464 або 8465, повинні включатися до товарної позиції 8456.

4. До товарної позиції 8457 включаються лише верстати з обробки металів, крім токарних верстатів (включаючи токарні центри), здатних виконувати різні види операцій з обробки, а саме:

а) з автоматичною зміною інструментів через блок пам'яті згідно з даною програмою обробки (центри обробки);

б) з автоматичним синхронним або послідовним використанням різних обробних головок під час обробки деталі у закріпленому положенні (верстати агрегатні однопозиційні), або

в) з автоматичною подачею деталі, що оброблюється, до різних оброблювальних вузлів (верстати агрегатні багатопозиційні).

5А. Термін "машини для автоматичної обробки інформації" у товарній позиції 8471 означає:

а) цифрові машини, здатні:

1) зберігати робочу програму або програми і, принаймні, інформацію, необхідну для виконання цієї або цих програм;

2) вільно змінювати програму залежно від потреб користувача;

3) виконувати арифметичні операції, визначені користувачем; та

4) виконувати без втручання людини програму обробки, за необхідності змінювати її шляхом прийняття логічних рішень під час обробки;

б) аналогові машини, які здатні оперувати методами математичного моделювання і містять, принаймні, аналогові пристрої, елементи системи керування і пристрої програмування;

в) аналого-цифрові машини змішаного типу ("гібриди"), до яких належать цифрові машини з аналоговими елементами або аналогові машини з цифровими елементами.

5Б. Машини для автоматичної обробки інформації можуть бути у вигляді систем, що мають змінну кількість різних блоків.

З урахуванням положень нижченаведеної примітки 5Б, блок слід розглядати як частину завершеної системи, якщо він відповідає одночасно таким умовам:

а) він належить до типу, що виключно або головним чином використовується у системі автоматичної обробки інформації;

б) має змогу приєднуватися до центрального блока або прямо, або за допомогою одного чи декількох блоків; та

в) він може приймати або подавати інформацію у такій формі (коди або сигнали), яка може використовуватись у системі.

5В. Блоки машин автоматичної обробки інформації, подані окремо, повинні включатися до товарної позиції 8471.

5Г. Принтери, клавіатура, X-Y-координатні пристрої вводу, а також запам'ятовувальні пристрої, обладнані дискетами, що виконують умови, викладені у примітці 5Б б) і 5Б в), слід класифікувати як пристрої товарної позиції 8471.

5Д. Машини, що виконують специфічні функції, відмінні від обробки інформації, та містять пристрої з автоматичної обробки інформації або працюють з таким пристроєм, слід включати до товарної позиції, яка відповідає їх специфічним функціям або за відсутності такої у залишкові товарні позиції.

6. До товарної позиції 8482 включаються поліровані сталеві кульки, максимальний або мінімальний діаметр яких не відрізняється від номінального не більше ніж на 1 відсоток або на 0,05 мм залежно від того, що менше.

Інші сталеві кульки, що не відповідають вищенаведеному положенню, включаються до товарної позиції 7326.

7. Машина, призначена для виконання більш ніж однієї функції, класифікується за основною функцією так, якби вона була єдиною, для якої призначена машина. За умови дотримання положень примітки 2 до цієї групи, а також примітки 3 до розділу XVI, машини різноманітного застосування класифікуються у позиції, яка вказує на їх основне застосування. Коли така позиція відсутня або немає можливості визначити основне застосування, машини різноманітного застосування класифікуються у товарній позиції 8479.

До товарної позиції 8479 належать також машини для виробництва канатно-мотузкових виробів, кабельних виробів (наприклад, крутильні та канатно-мотузкові, а також кабельні машини) з усіх матеріалів.

8. У товарній позиції 8470 термін "кишеньковий" вживається лише стосовно машин, розміри яких не перевищують 170х100х45 мм.

Примітки до підпозицій:

1. У товарній підпозиції 8471 49 термін "системи" означає пристрої для автоматичної обробки інформації, елементи яких відповідають одночасно умовам, викладеним у примітці 5Б до групи 84, і до яких входить як мінімум блок центрального процесора, один блок уводу (наприклад, клавіатура або сканер) і один блок виводу (наприклад, дисплей або принтер).

2. До товарної підпозиції 8482 40 включаються лише підшипники з роликами циліндричними, діаметр яких не більш як 5 мм і довжина яких дорівнює або перевищує у 3 рази діаметр. Такого типу ролики по краях можуть бути закруглені.

Додаткова примітка:

1. Термін "двигуни авіаційні" стосується двигунів, включених до підпозицій 8407 10 і 8409 10, тобто двигунів, розроблених таким чином, що на них можна встановити повітряний або несучий гвинт.

   ----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
8401 |Реактори ядерні; | | | |
|неопромінені паливні| | | |
|елементи (твели) для| | | |
|ядерних реакторів; | | | |
|обладнання та | | | |
|пристрої для | | | |
|розділення ізотопів:| | | |
8401 10 00 00 |- реактори ядерні | | 0 | 5 | -
8401 20 00 00 |- обладнання та | | 0 | 5 | -
|пристрої для | | | |
|розділення ізотопів | | | |
|та їх частини | | | |
8401 30 00 00 |- неопромінені | | 0 | 5 | шт
|паливні елементи | | | |
|(твели) | | | |
8401 40 |- частини ядерних | | | |
|реакторів: | | | |
8401 40 10 00 |- - сталеві ковані | | 0 | 5 | -
8401 40 90 00 |- - інші | | 0 | 5 | -
8402 |Котли парові або | | | |
|інші парогенеруючі | | | |
|котли (крім водяних | | | |
|котлів для | | | |
|центрального | | | |
|опалення, | | | |
|призначених для | | | |
|одночасного | | | |
|одержання гарячої | | | |
|води та пари | | | |
|низького тиску); | | | |
|водяні котли з | | | |
|пароперегрівом: | | | |
|- котли парові або | | | |
|інші парогенеруючі | | | |
|котли: | | | |
8402 11 00 00 |- - котли водотрубні| | 2 | 5 | -
|продуктивністю понад| | | |
|45 т пари на годину | | | |
8402 12 00 00 |- - котли водотрубні| | 25 | 50 | -
|продуктивністю не | | | |
|більш як 45 т пари | | | |
|на годину | | | |
8402 19 |- - інші котли | | | |
|парові, включаючи | | | |
|комбіновані: | | | |
8402 19 10 00 |- - - котли | | 5 | 10 | -
|димогарні | | | |
8402 19 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | -
8402 20 00 00 |- водяні котли з | | 5 | 10 |
|пароперегрівом | | | |
8402 90 00 00 |- частини | | 2 | 5 | -
8403 |Котли для | | | |
|центрального | | | |
|опалення, крім | | | |
|котлів товарної | | | |
|позиції 8402: | | | |
8403 10 |- котли: | | | |
8403 10 10 00 |- - з чавуну литі | | 2 | 5 | шт
8403 10 90 |- - інші: | | | |
8403 10 90 10 |- - - котли | | 25 | 50 | шт
|центрального | | | |
|опалення потужністю | | | |
|до 10 МВт | | | |
8403 10 90 90 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8403 90 |- частини: | | | |
8403 90 10 00 |- - з чавуну литі | | 2 | 5 | -
8403 90 90 00 |- - інші | | 2 | 5 | -
8404 |Допоміжне обладнання| | | |
|для використання з | | | |
|котлами товарної | | | |
|позиції 8402 або | | | |
|8403 (наприклад, | | | |
|економайзери, | | | |
|пароперегрівники, | | | |
|пристрої для | | | |
|чищення паропроводів| | | |
|від сажі, | | | |
|рекуператори газів);| | | |
|конденсатори для | | | |
|пароводяних або | | | |
|інших паросилових | | | |
|установок: | | | |
8404 10 00 |- допоміжне | | | |
|обладнання для | | | |
|використання з | | | |
|котлами товарної | | | |
|позиції 8402 або | | | |
|8403: | | | |
8404 10 00 10 |- - для підкатегорії| | 25 | 50 | -
|8402 12 00 00 та | | | |
|категорії 8403 10 90| | | |
8404 10 00 90 |- - інші | | 5 | 10 | -
8404 20 00 00 |- конденсатори для | | 5 | 10 | -
|пароводяних або | | | |
|інших паросилових | | | |
|установок | | | |
8404 90 00 00 |частини | | 5 | 10 | -
8405 |Газогенератори або | | | |
|генератори водяного | | | |
|газу, з фільтрами | | | |
|або без них; | | | |
|генератори | | | |
|ацетиленові та | | | |
|аналогічні | | | |
|газогенератори з | | | |
|фільтрами або без | | | |
|них: | | | |
8405 10 00 00 |- газогенератори або| | 2 | 5 | -
|генератори водяного | | | |
|газу, з фільтрами | | | |
|або без них; | | | |
|газогенератори | | | |
|ацетиленові та | | | |
|аналогічні | | | |
|генератори водяного | | | |
|газу з фільтрами або| | | |
|без них | | | |
8405 90 00 00 |- частини | | 2 | 5 | -
8406 |Турбіни на водяному | | | |
|парі та інші парові | | | |
|турбіни: | | | |
8406 10 00 00 |- турбіни для | | 5 | 10 | шт
|суднових силових | | | |
|устаткувань | | | |
|- інші турбіни: | | | |
8406 81 |- - потужністю понад| | | |
|40 МВт: | | | |
8406 81 10 00 |- - - водопарові | | 2 | 5 | шт
|турбіни для | | | |
|приведення в рух | | | |
|електрогенераторів | | | |
8406 81 90 00 |- - - інші | | 2 | 5 | шт
8406 82 |- - потужністю не | | | |
|більш як 40 МВт: | | | |
|- - - водопарові | | | |
|турбіни для | | | |
|приведення в рух | | | |
|електрогенераторів | | | |
|потужністю: | | | |
8406 82 11 00 |- - - - не більш як | | 2 | 5 | шт
|10 МВт | | | |
8406 82 19 00 |- - - - понад 19 МВт| | 5 | 10 | шт
8406 82 90 00 |- - - інші | | 2 | 5 | шт
8406 90 |- частини: | | | |
8406 90 10 00 |- - лопаті статора, | | 2 | 5 | шт
|ротори та їх лопаті | | | |
8406 90 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | -
8407 |Двигуни внутрішнього| | | |
|згоряння з іскровим | | | |
|запаленням, із | | | |
|зворотно- | | | |
|поступальним або | | | |
|обертовим рухом | | | |
|поршня: | | | |
8407 10 |- двигуни авіаційні:| | | |
8407 10 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
8407 10 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
|- двигуни для | | | |
|суднових силових | | | |
|устаткувань: | | | |
8407 21 |- - підвісні: | | | |
8407 21 10 00 |- - - з робочим | | 5 | 10 | шт
|об'ємом циліндра не | | | |
|більш як 325 куб. см| | | |
|- - - з робочим | | | |
|об'ємом циліндра | | | |
|понад 325 куб. см: | | | |
8407 21 91 00 |- - - - потужністю | | 5 | 10 | шт
|не більш як 30 кВт | | | |
8407 21 99 00 |- - - - потужністю | | 5 | 10 | шт
|понад 30 кВт | | | |
8407 29 |- - інші: | | | |
8407 29 20 00 |- - - потужністю не | | 5 | 10 | шт
|більш як 200 кВт | | | |
8407 29 80 00 |- - - потужністю | | 5 | 10 | шт
|понад 200 кВт | | | |
|- двигуни із | | | |
|зворотно- | | | |
|поступальним рухом | | | |
|поршня, що | | | |
|використовуються для| | | |
|транспортних засобів| | | |
|групи 87: | | | |
8407 31 00 00 |- - з робочим | | 5 | 10 | шт
|об'ємом циліндра не | | | |
|більш як 50 куб. см | | | |
8407 32 |- - з робочим | | | |
|об'ємом циліндра | | | |
|понад 50 куб. см, | | | |
|але не більш як | | | |
|250 куб. см: | | | |
8407 32 10 00 |- - - з робочим | | 5 | 10 | шт
|об'ємом циліндра | | | |
|понад 50 куб. см, | | | |
|але не більш як 125 | | | |
|куб. см | | | |
8407 32 90 00 |- - - з робочим | | 5 | 10 | шт
|об'ємом циліндра | | | |
|понад 125 куб. см, | | | |
|але не більш як 250 | | | |
|куб. см | | | |
8407 33 |- - з робочим | | | |
|об'ємом циліндра | | | |
|понад 250 куб. см, | | | |
|але не більш як | | | |
|1000 куб. см: | | | |
8407 33 10 00 |- - - для | | 2 | 5 | шт
|промислової збірки: | | | |
|тракторів з | | | |
|керуванням водієм, | | | |
|який іде поряд, | | | |
|підпозиції 8701 10, | | | |
|моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
|товарних позицій | | | |
|8703, 8704 та 8705 | | | |
8407 33 90 00 |- - - інші | | 2 | 5 | шт
8407 34 |- - з робочим | | | |
|об'ємом циліндра | | | |
|більш як 1 000 | | | |
|куб. см: | | | |
8407 34 10 00 |- - - для | | 1 | 2 | шт
|промислової збірки: | | | |
|тракторів з | | | |
|керуванням водієм, | | | |
|який іде поряд, | | | |
|підпозиції 8701 10; | | | |
|моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
|товарної позиції | | | |
|8703; моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
|товарної позиції | | | |
|8704, з двигуном, | | | |
|робочий об'єм якого | | | |
|менш як 2800 | | | |
|куб. см; моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
|товарної позиції | | | |
|8705 | | | |
|- - - інші: | | | |
8407 34 30 00 |- - - - що | |1,5 євро |1,5 євро | шт
|використовувались | |за 1 |за 1 |
| | |куб. см |куб. см |
|- - - - нові, з | | | |
|робочим об'ємом | | | |
|циліндра: | | | |
8407 34 91 00 |- - - - - не більш | | 5 | 10 | шт
|як 1500 куб. см | | | |
8407 34 99 00 |- - - - - понад | | 5 | 10 | шт
|1500 куб. см | | | |
8407 90 |- інші двигуни: | | | |
8407 90 10 00 |- - з робочим | | 5 | 10 | шт
|об'ємом циліндра не | | | |
|більш як 250 куб. см| | | |
|- - з робочим | | | |
|об'ємом циліндра | | | |
|понад 250 куб. см: | | | |
8407 90 50 00 |- - - для | | 5 | 10 | шт
|промислової збірки: | | | |
|тракторів з | | | |
|керуванням водієм, | | | |
|який іде поряд, | | | |
|підпозиції 8701 10; | | | |
|моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
|товарної позиції | | | |
|8703; моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
|товарної позиції | | | |
|8704, з двигуном, | | | |
|робочий об'єм якого | | | |
|менш як 2800 | | | |
|куб. см; моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
|товарної позиції | | | |
|8705 | | | |
|- - - інші: | | | |
8407 90 80 00 |- - - - потужністю | | 5 | 10 | шт
|не більш як 10 кВт | | | |
8407 90 90 00 |- - - - потужністю | | 5 | 10 | шт
|понад 10 кВт | | | |
8408 |Двигуни внутрішнього| | | |
|згоряння поршневі з | | | |
|компресійним | | | |
|запаленням (дизелі | | | |
|або напівдизелі): | | | |
8408 10 |- двигуни для | | | |
|суднових силових | | | |
|устаткувань: | | | |
|- - що | | | |
|використовувались: | | | |
8408 10 11 00 |- - - для морських | | 5 | 10 | шт
|суден товарних | | | |
|позицій 8901-8906, | | | |
|буксирів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8904 00 10 00 і | | | |
|військових кораблів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8906 00 10 00 | | | |
8408 10 19 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
|- - нові, | | | |
|потужністю: | | | |
|- - - не більш як | | | |
|15 кВт: | | | |
8408 10 22 00 |- - - - для морських| | 5 | 10 | шт
|суден товарних | | | |
|позицій 8901-8906, | | | |
|буксирів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8904 00 10 00 і | | | |
|військових кораблів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8906 00 10 00 | | | |
8408 10 24 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
|- - - понад 15 кВт, | | | |
|але не більш як 50 | | | |
|кВт: | | | |
8408 10 26 00 |- - - - для морських| | 5 | 10 | шт
|суден товарних | | | |
|позицій 8901-8906, | | | |
|буксирів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8904 00 10 00 і | | | |
|військових кораблів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8906 00 10 00 | | | |
8408 10 28 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
|- - понад 50 кВт, | | | |
|але не більш як 100 | | | |
|кВт: | | | |
8408 10 31 00 |- - - - для морських| | 5 | 10 | шт
|суден товарних | | | |
|позицій 8901-8906, | | | |
|буксирів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8904 00 10 00 і | | | |
|військових кораблів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8906 00 10 00 | | | |
8408 10 39 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
|- - - понад 100 кВт,| | | |
|але не більш як 200 | | | |
|кВт: | | | |
8408 10 41 00 |- - - - для морських| | 5 | 10 | шт
|суден товарних | | | |
|позицій 8901-8906, | | | |
|буксирів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8904 00 10 00 і | | | |
|військових кораблів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8906 00 10 00 | | | |
8408 10 49 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
|- - - понад 200 кВт,| | | |
|але не більш як 300 | | | |
|кВт: | | | |
8408 10 51 00 |- - - - для морських| | 5 | 10 | шт
|суден товарних | | | |
|позицій 8901-8906, | | | |
|буксирів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8904 00 10 00 і | | | |
|військових кораблів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8906 00 10 00 | | | |
8408 10 59 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
|- - - понад 300 кВт,| | | |
|але не більш як 500 | | | |
|кВт: | | | |
8408 10 61 00 |- - - - для морських| | 5 | 10 | шт
|суден товарних | | | |
|позицій 8901-8906, | | | |
|буксирів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8904 00 10 00 і | | | |
|військових кораблів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8906 00 10 00 | | | |
8408 10 69 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
|- - - понад 500 кВт,| | | |
|але не більш як | | | |
|1000 кВт: | | | |
8408 10 71 00 |- - - - для морських| | 5 | 10 | шт
|суден товарних | | | |
|позицій 8901-8906, | | | |
|буксирів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8904 00 10 00 і | | | |
|військових кораблів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8906 00 10 00 | | | |
8408 10 79 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
|- - - понад 1000 | | | |
|кВт, але не більш | | | |
|як 5000 кВт: | | | |
8408 10 81 00 |- - - - для морських| | 5 | 10 | шт
|суден товарних | | | |
|позицій 8901-8906, | | | |
|буксирів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8904 00 10 00 і | | | |
|військових кораблів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8906 00 10 00 | | | |
8408 10 89 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
|- - - понад 5000 | | | |
|кВт: | | | |
8408 10 91 00 |- - - - для морських| | 5 | 10 | шт
|суден товарних | | | |
|позицій 8901-8906, | | | |
|буксирів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8904 00 10 00 і | | | |
|військових кораблів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8906 00 10 00 | | | |
8408 10 99 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
8408 20 |двигуни, | | | |
|використовувані на | | | |
|транспортних засобах| | | |
|групи 87: | | | |
8408 20 10 |- - для промислової | | | |
|збірки: тракторів з | | | |
|керуванням водієм, | | | |
|який іде поряд, | | | |
|підпозиції 8701 10; | | | |
|моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
|товарної позиції | | | |
|8703; моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
|товарної позиції | | | |
|8704, з двигуном, | | | |
|робочий об'єм | | | |
|циліндра якого менш | | | |
|як 2500 куб. см; | | | |
|моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
|товарної позиції | | | |
|8705: | | | |
8408 20 10 10 |- - - рядні | | 1 | 5 | шт
|4-циліндрові двигуни| | | |
|внутрішнього | | | |
|згоряння поршневі з | | | |
|компресійним | | | |
|запалюванням | | | |
|(дизельні) з робочим| | | |
|об'ємом циліндрів | | | |
|2499 куб. см, | | | |
|потужністю 60 кВт | | | |
8408 20 10 90 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
|- - інші: | | | |
|- - - для сільсько- | | | |
|господарських | | | |
|колісних тракторів | | | |
|та лісових колісних | | | |
|тракторів | | | |
|потужністю: | | | |
8408 20 31 00 |- - - - не більш як | | 5 | 10 | шт
|50 кВт | | | |
8408 20 35 00 |- - - - понад | | 5 | 10 | шт
|50 кВт, але не більш| | | |
|як 100 кВт | | | |
8408 20 37 00 |- - - - понад | | 5 | 10 | шт
|100 кВт | | | |
|- - - для інших | | | |
|транспортних засобів| | | |
|групи 87, | | | |
|потужністю: | | | |
8408 20 51 00 |- - - - не більш | | 5 | 10 | шт
|як 50 кВт | | | |
8408 20 55 |- - - - понад 50 | | | |
|кВт, але не більш як| | | |
|100 кВт: | | | |
8408 20 55 10 | - - - - - рядні | | 1 | 5 | шт
|4-циліндрові двигуни| | | |
|внутрішнього | | | |
|згоряння поршневі з | | | |
|компресійним | | | |
|запалюванням | | | |
|(дизельні) - з | | | |
|наддуттям, з робочим| | | |
|об'ємом циліндрів | | | |
|2798 куб. см, | | | |
|потужністю 76 кВт; з| | | |
|наддуттям та | | | |
|охолодженням | | | |
|повітря, з робочим | | | |
|об'ємом циліндрів | | | |
|2798 куб. см, | | | |
|потужністю 90 кВт | | | |
8408 20 55 90 |- - - - - інші | | 5 | 10 | шт
8408 20 57 00 |- - - - понад 100 | | 0 | 10 | шт
|кВт, але не більш як| | | |
|200 кВт | | | |
8408 20 99 00 |- - - - понад 200 | | 2 | 5 | шт
|кВт | | | |
8408 90 |- інші двигуни: | | | |
8408 90 10 00 |- - для цивільної | | 2 | 5 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
8408 90 21 00 |- - - для рейкового | | 5 | 10 | шт
|транспорту | | | |
|- - - інші: | | | |
8408 90 29 00 |- - - - що | | 2 | 5 | шт
|використовувались | | | |
|- - - - нові, | | | |
|потужністю: | | | |
8408 90 31 00 |- - - - - не більш | | 5 | 10 | шт
|як 15 кВт | | | |
8408 90 33 00 |- - - - понад | | 5 | 10 | шт
|15 кВт, але не більш| | | |
|як 30 кВт | | | |
8408 90 36 00 |- - - - - понад 30 | | 5 | 10 | шт
|кВт, але не більш | | | |
|як 50 кВт | | | |
8408 90 37 00 |- - - - - понад 50 | | 5 | 10 | шт
|кВт, але не більш | | | |
|як 100 кВт | | | |
8408 90 51 00 |- - - - - понад 100 | | 5 | 10 | шт
|кВт, але не більш | | | |
|як 200 кВт | | | |
8408 90 55 00 |- - - - - понад 200 | | 5 | 10 | шт
|кВт, але не більш | | | |
|як 300 кВт | | | |
8408 90 57 00 |- - - - - понад 300 | | 5 | 10 | шт
|кВт, але не більш | | | |
|як 500 кВт | | | |
8408 90 71 00 |- - - - - понад 500 | | 5 | 10 | шт
|кВт, але не більш | | | |
|як 1000 кВт | | | |
8408 90 75 00 |- - - - - понад | | 5 | 10 | шт
|1000 кВт, але не | | | |
|більш як 5000 кВт | | | |
8408 90 99 00 |- - - - - понад | | 5 | 10 | шт
|5000 кВт | | | |
8409 |Частини, призначені | | | |
|виключно або | | | |
|головним чином для | | | |
|двигунів товарної | | | |
|позиції 8404 чи | | | |
|8407: | | | |
8409 10 |- двигуни авіаційні:| | | |
8409 10 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 5 | -
|авіації | | | |
8409 10 90 00 |- - інші | | 0 | 5 | -
|- інші: | | | |
8409 91 00 00 |- - призначені | | 0 | 5 | -
|виключно або | | | |
|головним чином для | | | |
|поршневих двигунів з| | | |
|іскровим | | | |
|запалюванням | | | |
8409 99 00 00 |- інші | | 0 | 5 | -
8410 |Турбіни гідравлічні,| | | |
|колеса гідравлічні | | | |
|та регулятори для | | | |
|них: | | | |
|- турбіни та колеса | | | |
|гідравлічні: | | | |
8410 11 00 00 |- - потужністю не | | 5 | 10 | -
|більш як 1000 кВт | | | |
8410 12 00 00 |- - потужністю понад| | 5 | 10 | -
|1000 кВт, але не | | | |
|більш як 10000 кВт | | | |
8410 13 00 00 |- - потужністю понад| | 5 | 10 | -
|10000 кВт | | | |
8410 90 |- частини, включаючи| | | |
|регулятори: | | | |
8410 90 10 00 |- - з чавуну або | | 5 | 10 | -
|сталі литі | | | |
8410 90 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | -
8411 |Двигуни | | | |
|турбореактивні, | | | |
|турбогвинтові та | | | |
|інші газові турбіни:| | | |
|- двигуни | | | |
|турбореактивні: | | | |
8411 11 |- - тягою не більш | | | |
|як 25 кН: | | | |
8411 11 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 5 | шт
|авіації | | | |
8411 11 90 00 |- - - інші | | 0 | 5 | шт
8411 12 |- - тягою понад 25 | | | |
|кН: | | | |
|- - - для цивільної | | | | шт
|авіації: | | | |
8411 12 11 00 |- - - - тягою понад | | 0 | 5 | шт
|25 кН, але не більш | | | |
|як 44 кН | | | |
8411 12 13 00 |- - - - тягою понад | | 0 | 5 | шт
|44 кН, але не більш | | | |
|як 132 кН | | | |
8411 12 19 00 |- - - - тягою понад | | 0 | 5 | шт
|132 кН | | | |
8411 12 90 00 |- - - інші | | 0 | 5 | шт
|- двигуни | | | |
|турбогвинтові: | | | |
8411 21 |- - потужністю не | | | |
|більш як 1100 кВт: | | | |
8411 21 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 5 | шт
|авіації | | | |
8411 21 90 00 |- - - інші | | 0 | 5 | шт
8411 22 |- - потужністю понад| | | |
|1100 кВт: | | | |
|- - - для цивільної | | | |
|авіації: | | | |
8411 22 11 00 |- - - - потужністю | | 0 | 5 | шт
|понад 1100 кВт, але | | | |
|не більш як 3730 | | | |
|кВт | | | |
8411 22 19 00 |- - - - потужністю | | 0 | 5 | шт
|понад 3730 кВт | | | |
8411 22 90 00 |- - - інші | | 0 | 5 | шт
|- інші турбіни | | | |
|газові: | | | |
8411 81 |- - потужністю не | | | |
|більш як 5000 кВт: | | | |
8411 81 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 5 | шт
|авіації | | | |
8411 81 90 00 |- - - інші | | 0 | 5 | шт
8411 82 |- - потужністю понад| | | |
|5000 кВт: | | | |
8411 82 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 5 | шт
|авіації | | | |
|- - - інші: | | | |
8411 82 91 00 |- - - - потужністю | | 0 | 5 | шт
|понад 5000 кВт, але | | | |
|не більш як 20000 | | | |
|кВт | | | |
8411 82 93 00 |- - - - потужністю | | 0 | 5 | шт
|понад 20000 кВт, | | | |
|але не більш як | | | |
|50000 кВт | | | |
8411 82 99 00 |- - - - потужністю | | 0 | 5 | шт
|понад 50000 кВт | | | |
|- частини: | | | |
8411 91 |- турбореактивних | | | |
|або турбогвинтових | | | |
|двигунів: | | | |
8411 91 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 5 | -
|авіації | | | |
8411 91 90 00 |- - - інші | | 0 | 5 | -
8411 99 |- - інші: | | | |
8411 99 10 00 |- - - турбін газових| | 0 | 5 | -
|для цивільної | | | |
|авіації | | | |
8411 99 90 00 |- - - інші | | 0 | 5 | -
8412 |Інші двигуни та | | | |
|силові установки: | | | |
8412 10 |- двигуни реактивні,| | | |
|крім | | | |
|турбореактивних: | | | |
8412 10 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
8412 10 90 00 |- - інші | | 2 | 5 | шт
|- силові установки | | | |
|та двигуни | | | |
|гідравлічні: | | | |
8412 21 |- - лінійної дії | | | |
|(циліндри): | | | |
8412 21 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
|- - - інші: | | | |
8412 21 91 00 |- - - - гідравлічні | | 1 | 5 | шт
|системи | | | |
8412 21 99 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
8412 29 |- - інші: | | | |
8412 29 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
|- - - інші: | | | |
8412 29 50 00 |- - - - гідравлічні | | 5 | 10 | шт
|системи | | | |
|- - - - інші: | | | |
8412 29 91 00 |- - - - - двигуни | | 5 | 10 | шт
|гідравлічні силові | | | |
8412 29 99 00 |- - - - - інші | | 5 | 10 | шт
|- силові установки | | | |
|та двигуни | | | |
|пневматичні: | | | |
8412 31 |- - лінійної дії | | | |
|(циліндри): | | | |
8412 31 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
8412 31 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8412 39 |- - інші: | | | |
8412 39 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
8412 39 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8412 80 |- інші: | | | |
8412 80 10 00 |- - інші двигуни | | 5 | 10 | шт
|силові, пароводяні | | | |
|або парові | | | |
|- - інші: | | | |
8412 80 91 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
8412 80 99 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8412 90 |- частини: | | | |
8412 90 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | -
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
8412 90 30 00 |- - - реактивних | | 5 | 10 | -
|двигунів, крім | | | |
|турбореактивних | | | |
8412 90 50 00 |- - - гідравлічних | | 5 | 10 | -
|силових установок та| | | |
|двигунів | | | |
8412 90 90 00 |- - - інших | | 5 | 10 | -
8413 |Насоси для рідин з | | | |
|витратомірним | | | |
|пристроєм або без | | | |
|нього; механізми для| | | |
|підіймання рідини: | | | |
|- насоси з | | | |
|витратомірним | | | |
|пристроєм або такі, | | | |
|в яких передбачено | | | |
|такі пристрої: | | | |
8413 11 00 00 |- - насоси для | | 0 | 5 | шт
|дозування пального | | | |
|або мастильних | | | |
|матеріалів, які | | | |
|використовуються на | | | |
|заправних станціях | | | |
|або у гаражах | | | |
8413 19 |- - інші: | | | |
8413 19 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 5 | шт
|авіації | | | |
8413 19 90 00 |- - - інші | | 0 | 5 | шт
8413 20 |- насоси ручні, крім| | | |
|тих, що | | | |
|класифіковані у | | | |
|підпозиції 8413 11 | | | |
|чи 8413 19: | | | |
8413 20 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 5 | шт
|авіації | | | |
8413 20 90 00 |- - інші | | 0 | 5 | шт
8413 30 |- насоси паливні, | | | |
|масляні або для | | | |
|охолоджувальних | | | |
|рідин для поршневих | | | |
|двигунів | | | |
|внутрішнього | | | |
|згоряння: | | | |
8413 30 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 5 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
8413 30 91 00 |- - - інжекційні | | 0 | 5 | шт
|насоси | | | |
8413 30 99 00 |- - - інші | | 0 | 5 | шт
8413 40 00 00 |- бетононасоси | | 0 | 5 | шт
8413 50 |- інші насоси | | | |
|поршневі з | | | |
|кривошипно-шатунним | | | |
|механізмом: | | | |
8413 50 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 5 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
8413 50 30 00 |- - - гідравлічні | | 0 | 5 | шт
|агрегати | | | |
8413 50 50 00 |- - - насоси | | 0 | 5 | шт
|дозувальні | | | |
|- - - інші: | | | |
|- - - - насоси | | | |
|поршневі: | | | |
8413 50 71 00 |- - - - - насоси | | 0 | 5 | шт
|гідравлічні силові | | | |
8413 50 79 00 |- - - - - інші | | 0 | 5 | шт
8413 50 90 00 |- - - - інші | | 0 | 5 | шт
8413 60 |- інші насоси | | | |
|ротаційні: | | | |
8413 60 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 5 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
8413 60 30 00 |- - - гідравлічні | | 0 | 5 | шт
|агрегати | | | |
|- - - інші: | | | |
|- - - - насоси | | | |
|шестеренчасті: | | | |
8413 60 41 00 |- - - - - насоси | | 0 | 5 | шт
|силові гідравлічні | | | |
8413 60 49 00 |- - - - - інші | | 0 | 5 | шт
|- - - - насоси | | | |
|лопатеві: | | | |
8413 60 51 00 |- - - - - насоси | | 0 | 5 | шт
|гідравлічні силові | | | |
8413 60 59 00 |- - - - - інші | | 0 | 5 | шт
8413 60 60 00 |- - - - насоси | | 0 | 5 | шт
|гвинтові | | | |
8413 60 90 00 |- - - - інші | | 0 | 5 | шт
8413 70 |- інші насоси | | | |
|відцентрові: | | | |
8413 70 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 5 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
|- - - насоси | | | |
|занурені: | | | |
8413 70 21 |- - - - | | | |
|одноступінчасті: | | | |
8413 70 21 10 |- - - - - агрегати | | 10 | 20 | шт
|електронасосні | | | |
|свердловинні | | | |
|продуктивністю до | | | |
|375 куб. м на годину| | | |
8413 70 21 90 |- - - - - інші | | 0 | 5 | шт
8413 70 29 00 |- - - - | | 0 | 5 | шт
|багатоступінчасті | | | |
8413 70 30 |- - - насоси | | | |
|безсальникові | | | |
|відцентрові для | | | |
|систем опалювання та| | | |
|гарячого постачання:| | | |
8413 70 30 10 |- - - насоси | | 10 | 20 | шт
|живильні, | | | |
|відцентрові, хімічні| | | |
|продуктивністю до | | | |
|500 куб. м на годину| | | |
8413 70 30 90 |- - - - інші | | 0 | 5 | шт
|- - - інші насоси, з| | | |
|діаметром випускного| | | |
|патрубку: | | | |
8413 70 40 00 |- - - - не більш як | | 0 | 5 | шт
|15 мм | | | |
|- - - - понад 15 мм:| | | |
8413 70 50 00 |- - - - - насоси | | 0 | 5 | шт
|канально-відцентрові| | | |
|лопатеві та з | | | |
|боковими каналами | | | |
|- - - - - насоси з | | | |
|радіальним потоком: | | | |
|- - - - - - | | | |
|одноступінчасті | | | |
|- - - - - - - з | | | |
|одним вхідним | | | |
|лопатевим робочим | | | |
|колесом: | | | |
8413 70 61 00 |- - - - - - - - | | 0 | 5 | шт
|моноблокові | | | |
8413 70 69 00 |- - - - - - - - | | 0 | 5 | шт
|інші | | | |
8413 70 70 00 |- - - - - - - з | | 0 | 5 | шт
|кількома лопатевими | | | |
|робочими колесами | | | |
8413 70 80 00 |- - - - - - | | 0 | 5 | шт
|багатоступінчасті | | | |
|- - - - - інші | | | |
|насоси відцентрові: | | | |
8413 70 91 00 |- - - - - - | | 0 | 5 | шт
|одноступінчасті | | | |
8413 70 99 00 |- - - - - - | | 0 | 5 | шт
|багатоступінчасті | | | |
|- інші насоси; | | | |
|підіймачі рідини: | | | |
8413 81 |- - насоси: | | | |
8413 81 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 5 | шт
|авіації | | | |
8413 81 90 00 |- - - інші | | 0 | 5 | шт
8413 82 00 00 |- підіймачі рідини | | 0 | 5 | шт
|- частини: | | | |
8413 91 |- - для насосів: | | | |
8413 91 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 5 | -
|авіації | | | |
8413 91 90 |- - - інші: | | | |
8413 91 90 10 |- - - - | | 25 | 50 | -
|верстати-качалки | | | |
|вантажопідйомністю | | | |
|3,2 - 12,5 тонни | | | |
8413 91 90 90 |- - - - інші | | 0 | 5 | -
8413 92 00 00 |- - для підіймачів | | 0 | 5 | -
|рідини | | | |
8414 |Насоси повітряні або| | | |
|вакуумні, повітряні | | | |
|або інші газові | | | |
|компресори та | | | |
|вентилятори; | | | |
|вентиляційні або | | | |
|витяжні шафи з | | | |
|вентилятором, з | | | |
|фільтром або без | | | |
|нього: | | | |
8414 10 |- насоси вакуумні: | | | |
8414 10 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
8414 10 20 00 |- - для | | 5 | 10 | шт
|напівпровідникового | | | |
|виробництва | | | |
|- - інші: | | | |
8414 10 30 00 |- - - насоси роторні| | 2 | 5 | шт
|поршневі, насоси | | | |
|роторні з ковзними | | | |
|лопатями, насоси | | | |
|молекулярні | | | |
|(вакуумні) і насоси | | | |
|типу Рутс | | | |
|- - - інші: | | | |
8414 10 50 00 |- - - - насоси | | 2 | 5 | шт
|дифузійні, кріогенні| | | |
|та адсорбційні | | | |
8414 10 80 00 |- - - - інші | | 2 | 5 | шт
8414 20 |- насоси | | | |
|пневматичні, ручні | | | |
|або ножні: | | | |
8414 20 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
|- інші: | | | |
8414 20 91 00 |- - - насоси ручні | | 5 | 10 | шт
|для велосипедів | | | |
8414 20 99 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8414 30 |- компресори, які | | | |
|використовуються у | | | |
|холодильному | | | |
|обладнанні: | | | |
8414 30 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
8414 30 30 00 |- - - потужністю не | | 5 | 10 | шт
|більш як 0,4 кВт | | | |
|- - - потужністю | | | |
|понад 0,4 кВт: | | | |
8414 30 91 00 |- - - - герметичні | | 5 | 10 | шт
|або напівгерметичні | | | |
8414 30 99 00 |- - - - інші | | 20 | 40 | шт
8414 40 |- компресори | | | |
|повітряні на | | | |
|колісних шасі, | | | |
|пересувні: | | | |
8414 40 10 00 |- - з витратами не | | 5 | 10 | шт
|більш як 2 куб. м на| | | |
|хвилину | | | |
8414 40 90 00 |- - з витратами | | 5 | 10 | шт
|понад 2 куб. м на | | | |
|хвилину | | | |
|- вентилятори: | | | |
8414 51 |- - настільні, | | | |
|підлогові, настінні,| | | |
|віконні, настельні | | | |
|або дахові з | | | |
|електричним двигуном| | | |
|потужністю не | | | |
|більш як 125 Вт: | | | |
8414 51 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
8414 51 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8414 59 |- - інші: | | | |
8414 59 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
|- - - інші: | | | |
8414 59 30 00 |- - - - осьові | | 2 | 10 | шт
8414 59 50 00 |- - - - відцентрові | | 2 | 10 | шт
8414 59 90 00 |- - - - інші | | 2 | 10 | шт
8414 60 00 00 |- шафи витяжні з | | 5 | 10 | шт
|найбільш | | | |
|горизонтальним | | | |
|розміром, що не | | | |
|перевищує 120 см | | | |
8414 80 |- інші: | | | |
8414 80 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
|- - - | | | |
|турбокомпресори: | | | |
8414 80 21 00 |- - - - | | 5 | 10 | шт
|одноступінчасті | | | |
8414 80 29 00 |- - - - | | 1 | 5 | шт
|багатоступінчасті | | | |
|- - - компресори з | | | |
|кривошипно-шатунним | | | |
|механізмом, об'ємні | | | |
|з надлишковим | | | |
|робочим тиском: | | | |
|- - - - не більш як | | | |
|15 бар, | | | |
|продуктивністю: | | | |
8414 80 31 00 |- - - - - не більш | | 1 | 5 | шт
|як 60 куб. м на | | | |
|годину | | | |
8414 80 39 00 |- - - - - понад 60 | | 1 | 5 | шт
|куб. м на годину | | | |
|- - - - понад 15 | | | |
|бар, продуктивністю:| | | |
8414 80 41 00 |- - - - - не більш | | 1 | 5 | шт
|як 120 куб. м на | | | |
|годину | | | |
8414 80 49 00 |- - - - - понад | | 1 | 5 | шт
|120 куб. м на годину| | | |
|- - - компресори | | | |
|об'ємні роторні: | | | |
8414 80 60 00 |- - - - одновальні | | 2 | 5 | шт
|- - - - | | | |
|багатовальні: | | | |
8414 80 71 00 |- - - - - гвинтові | | 2 | 5 | шт
8414 80 79 00 |- - - - - інші | | 2 | 5 | шт
8414 80 90 00 |- - інші | | 2 | 5 | шт
8414 90 |- частини: | | | |
8414 90 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | -
|авіації | | | |
8414 90 90 00 |- - інші | | 2 | 5 | -
8415 |Установки для | | | |
|кондиціонування | | | |
|повітря, до складу | | | |
|яких входять | | | |
|вентилятори з | | | |
|двигуном та прилади | | | |
|для змінювання | | | |
|температури і | | | |
|вологості повітря, | | | |
|включаючи | | | |
|кондиціонери, в | | | |
|яких вологість не | | | |
|регулюється окремо: | | | |
8415 10 00 00 |- настінні чи для | | 5 | 10 | шт
|вікон, у корпусі | | | |
8415 20 00 00 |- використовувані в | | 5 | 10 | шт
|автомобілях | | | |
|- інші: | | | |
8415 81 |- - з агрегатом | | | |
|охолодження та | | | |
|приладом, який | | | |
|забезпечує | | | |
|перемикання режимів | | | |
|"холод - тепло": | | | |
8415 81 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
8415 81 90 |- - - інші: | | | |
8415 81 90 10 |- - - - кондиціонери| | 15 | 30 | шт
|промислові автономні| | | |
|потужністю від 5 до | | | |
|50 кВт | | | |
8415 81 90 90 |- - - - інші | | 2 | 10 | шт
8415 82 |- - інші з агрегатом| | | |
|охолодження: | | | |
8415 82 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
8415 82 80 |- - - інші: | | | |
8415 82 80 10 |- - - - кондиціонери| | 15 | 30 | шт
|промислові автономні| | | |
|потужністю від 5 до | | | |
|50 кВт | | | |
8415 82 80 90 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
8415 83 |- - без агрегату | | | |
|охолодження: | | | |
8415 83 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
8415 83 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8415 90 |- частини: | | | |
8415 90 10 00 |- - установок для | | 5 | 10 | -
|кондиціонування | | | |
|повітря, зазначених | | | |
|у підпозиціях | | | |
|8415 81, 8415 82 | | | |
|або 8415 83, для | | | |
|цивільної авіації | | | |
8415 90 90 00 |- - інші | | 2 | 10 | -
8416 |Пальники топкові | | | |
|для рідкого палива, | | | |
|пальники пиловидного| | | |
|твердого палива або | | | |
|газу; топки | | | |
|механічні, включаючи| | | |
|їх механічні | | | |
|колосникові решітки,| | | |
|механічні пристрої | | | |
|для вилучення попелу| | | |
|та аналогічні | | | |
|пристрої: | | | |
8416 10 |- пальники для | | | |
|рідкого палива: | | | |
8416 10 10 00 |- - з установленим | | 5 | 10 | шт
|пристроєм для | | | |
|автоматичного | | | |
|керування | | | |
8416 10 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8416 20 |- інші пальники, | | | |
|включаючи | | | |
|комбіновані: | | | |
8416 20 10 00 |- - виключно газові,| | 5 | 10 | шт
|моноблокові, з | | | |
|вмонтованим | | | |
|вентилятором та | | | |
|пристроєм для | | | |
|керування | | | |
8416 20 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | -
8416 30 00 00 |- топки механічні, | | 5 | 10 | -
|включаючи їх | | | |
|механічні | | | |
|колосникові решітки | | | |
|і пристрої для | | | |
|вилучення попелу та | | | |
|аналогічні пристрої | | | |
8416 90 00 00 |- частини | | 5 | 10 | -
8417 |Печі та камери | | | |
|промислові або | | | |
|лабораторні, | | | |
|включаючи | | | |
|сміттєспалювачі, | | | |
|неелектричні: | | | |
8417 10 00 00 |- печі та камери для| | 5 | 10 | шт
|випалювання, | | | |
|виплавлення або | | | |
|іншої термічної | | | |
|обробки піритових | | | |
|руд або руд металів | | | |
8417 20 |- печі | | | |
|хлібопекарські, | | | |
|включаючи печі | | | |
|кондитерські: | | | |
8417 20 10 00 |- - печі тунельні | | 5 | 10 | шт
8417 20 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт
8417 80 |- інші: | | | |
8417 80 10 00 |- - печі та камери | | 2 | 5 | шт
|для спалювання | | | |
|сміття | | | |
8417 80 20 00 |- - тунельні камери | | 2 | 5 | шт
|та муфільні печі для| | | |
|випалювання | | | |
|керамічних виробів | | | |
8417 80 80 00 |- - інші | | 2 | 5 | шт
8417 90 00 |- частини: | | | |
8417 90 00 10 |- - рекуператори | | 20 | 40 | шт
|петельні трубчаті | | | |
|продуктивністю | | | |
|2800-19000 куб. м | | | |
|повітря на годину | | | |
8417 90 00 20 |- - промислових | | 2 | 5 | шт
|печей для піролізу | | | |
|дихлоретану та | | | |
|нафтопродуктів | | | |
8417 90 00 90 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8418 |Холодильники, | | | |
|морозильники та | | | |
|інше холодильне і | | | |
|морозильне | | | |
|обладнання, | | | |
|електричне або | | | |
|інших типів; теплові| | | |
|насоси, крім | | | |
|установок для | | | |
|кондиціонування | | | |
|повітря, товарної | | | |
|позиції 8415: | | | |
8418 10 |- комбіновані | | | |
|холодильники і | | | |
|морозильники, з | | | |
|роздільними | | | |
|зовнішніми дверима: | | | |
8418 10 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
8418 10 91 00 |- - - місткістю | | 5 | 10 | шт
|понад 340 л | | | |
8418 10 99 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
|- холодильники | | | |
|побутові: | | | |
8418 21 |- - компресійні: | | | |
8418 21 10 00 |- - - місткістю | | 25 | 50 | шт
|понад 340 л | | | |
|- - - інші: | | | |
8418 21 51 00 |- - - - модель у | | 5 | 10 | шт
|формі стола | | | |
8418 21 59 00 |- - - - вмонтовані | | 5 | 10 | шт
|- - - - інші, | | | |
|місткістю: | | | |
8418 21 91 00 |- - - - - не більш | | 25 | 50 | шт
|як 250 л | | | |
8418 21 99 00 |- - - - - понад 250 | | 25 | 50 | шт
|л, але не більш як | | | |
|340 л | | | |
8418 22 00 00 |- - абсорбційні | | 5 | 10 | шт
|електричні | | | |
8418 29 00 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8418 30 |- морозильники типу | | | |
|"скриня" місткістю | | | |
|не більш як 800 л: | | | |
8418 30 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
8418 30 91 00 |- - - місткістю не | | 5 | 10 | шт
|більш як 400 л | | | |
8418 30 99 00 |- - - місткістю | | 5 | 10 | шт
|понад 400 л, але не | | | |
|більш як 800 л | | | |
8418 40 |- морозильники типу | | | |
|"шафа" місткістю не | | | |
|більш як 900 л: | | | |
8418 40 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
8418 40 91 00 |- - - місткістю не | | 25 | 50 | шт
|більш як 250 л | | | |
8418 40 99 00 |- - - місткістю | | 25 | 50 | шт
|понад 250 л, але не | | | |
|більш як 900 л | | | |
8418 50 |- інші холодильні | | | |
|або морозильні шафи,| | | |
|камери, прилавки, | | | |
|вітрини та | | | |
|аналогічні меблі з | | | |
|умонтованим | | | |
|холодильним або | | | |
|морозильним | | | |
|обладнанням: | | | |
|- - холодильні | | | |
|вітрини та прилавки | | | |
|(з холодильним | | | |
|агрегатом або | | | |
|випарювачем): | | | |
8418 50 11 00 |- - - для зберігання| | 5 | 10 | шт
|заморожених | | | |
|продуктів | | | |
8418 50 19 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
|- - інші меблі з | | | |
|умонтованим | | | |
|холодильним | | | |
|обладнанням: | | | |
8418 50 91 00 |- - - морозильники | | 5 | 10 | шт
|для глибокого | | | |
|заморожування, крім | | | |
|виробів підпозицій | | | |
|8418 30 та 8418 40 | | | |
8418 50 99 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
|- інше обладнання | | | |
|холодильне та | | | |
|морозильне; теплові | | | |
|насоси: | | | |
8418 61 |- - компресійного | | | |
|типу з | | | |
|конденсатором, який | | | |
|є теплообмінником: | | | |
8418 61 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
8418 61 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8418 69 |- - інші: | | | |
8418 69 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | -
|авіації | | | |
|- - - інші: | | | |
8418 69 91 00 |- - - - насоси | | 5 | 10 | -
|теплові абсорбційні | | | |
8418 69 99 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | -
|- частини: | | | |
8418 91 00 00 |- - меблі, | | 5 | 10 | -
|призначені для | | | |
|розміщення | | | |
|холодильно- | | | |
|морозильного | | | |
|обладнання | | | |
8418 99 |- - інші: | | | |
8418 99 10 00 |- - - випарювачі та | | 5 | 10 | -
|конденсатори, крім | | | |
|тих, що | | | |
|використовуються у | | | |
|побутових | | | |
|холодильниках | | | |
8418 99 90 |- - - інші: | | | |
8418 99 90 10 |- - - - частини | | 20 | 40 | -
|холодильного і | | | |
|морозильного | | | |
|обладнання для | | | |
|побутових | | | |
|холодильників і | | | |
|морозильників | | | |
8418 99 90 90 |- - - - інші | | 5 | 10 | -
8419 |Обладнання | | | |
|промислове або | | | |
|лабораторне з | | | |
|електричним чи | | | |
|неелектричним | | | |
|нагріванням для | | | |
|обробки | | | |
|матеріалів | | | |
|шляхом зміни | | | |
|температури, | | | |
|наприклад | | | |
|нагріванням, | | | |
|варінням, | | | |
|підсмажуванням, | | | |
|дистиляцією, | | | |
|ректифікацією, | | | |
|стерилізацією, | | | |
|пастеризацією, | | | |
|обробки парою, | | | |
|сушінням, | | | |
|випарюванням, | | | |
|конденсацією або | | | |
|охолодженням, крім | | | |
|обладнання, | | | |
|використовуваного у | | | |
|побуті; неелектричні| | | |
|водонагрівачі, | | | |
|миттєвого нагрівання| | | |
|або накопичувальні: | | | |
|- неелектричні | | | |
|водонагрівні колонки| | | |
|з миттєвим | | | |
|нагріванням або | | | |
|накопичувальні: | | | |
8419 11 00 00 |- - газові з | | 2 | 5 | шт
|миттєвим нагріванням| | | |
8419 19 00 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8419 20 00 00 |- стерилізатори | | 5 | 10 | шт
|медично-хірургічні | | | |
|або лабораторні | | | |
|- сушарки: | | | |
8419 31 00 00 |- - для сільсько- | | 2 | 5 | шт
|господарських | | | |
|продуктів | | | |
8419 32 00 00 |- - для деревини, | | 2 | 5 | шт
|целюлози, паперу або| | | |
|картону | | | |
8419 39 |- - інші: | | | |
8419 39 10 00 |- - - для керамічних| | 2 | 5 | шт
|виробів | | | |
8419 39 90 00 |- - - інші | | 2 | 5 | шт
8419 40 00 00 |- апарати | | 2 | 5 | шт
|дистиляційні або | | | |
|ректифікаційні | | | |
8419 50 |- теплообмінники: | | | |
8419 50 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
8419 50 90 00 |- - інші | | 2 | 5 | шт
8419 60 00 00 |- обладнання для | | 2 | 5 | шт
|скраплювання повітря| | | |
|або інших газів | | | |
|- інші машини, | | | |
|агрегати та | | | |
|обладнання: | | | |
8419 81 |- - для приготування| | | |
|гарячих напоїв або | | | |
|приготування чи | | | |
|розігрівання їжі: | | | |
8419 81 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
|- - - інші: | | | |
8419 81 91 00 |- - - - перколятори | | 5 | 10 | шт
|та інші апарати для | | | |
|приготування кави та| | | |
|інших гарячих напоїв| | | |
8419 81 99 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
8419 89 |- - інші: | | | |
8419 89 10 00 |- - - охолоджувачі | | 2 | 5 | шт
|баштові та | | | |
|аналогічне | | | |
|устаткування для | | | |
|безпосереднього | | | |
|охолодження за | | | |
|допомогою | | | |
|циркулюючої води | | | |
|(відбувається без | | | |
|роздільної стінки) | | | |
8419 89 15 00 |- - - установки для | | 2 | 5 | шт
|швидкого нагрівання | | | |
|напівпровідникових | | | |
|пластин | | | |
8419 89 20 00 |- - - установки для | | 2 | 5 | шт
|хімічного осадження | | | |
|з парової фази на | | | |
|напівпровідникові | | | |
|пластини | | | |
8419 89 25 00 |- - - установки для | | 2 | 5 | шт
|конденсації парової | | | |
|фази за допомогою | | | |
|електронного променя| | | |
|або напилення на | | | |
|напівпровідникові | | | |
|пластини | | | |
8419 89 27 00 |- - - установки для | | 2 | 5 | шт
|хімічного осадження | | | |
|на LCD підкладках | | | |
8419 89 30 00 |- - - установки для | | 2 | 5 | шт
|вакуумного осадження| | | |
|металу з парової | | | |
|фази | | | |
8419 89 98 00 |- - - інші | | 2 | 5 | шт
8419 90 |- частини: | | | |
8419 90 10 00 |- - теплообмінних | | 5 | 10 | -
|апаратів для | | | |
|цивільної авіації | | | |
8419 90 20 00 |- - стерилізаторів | | 2 | 5 | -
|категорії 8419 20 00| | | |
8419 90 30 00 | - - установок | | 2 | 5 | -
|підкатегорій | | | |
|8419 89 15 00, | | | |
|8419 89 20 00, | | | |
|8419 89 25 00 | | | |
8419 90 50 00 |- - установок | | 2 | 5 | -
|підкатегорій | | | |
|8419 89 27 00 | | | |
8419 90 80 00 |- - інші | | 2 | 5 | -
8420 |Каландри або інші | | | |
|валкові машини, крім| | | |
|призначених для | | | |
|обробки металів чи | | | |
|скла, та вали для | | | |
|цих машин: | | | |
8420 10 |- каландри або інші| | | |
|валкові машини: | | | |
8420 10 10 00 |- - використовувані | | 5 | 10 | шт
|у текстильній | | | |
|промисловості | | | |
8420 10 30 00 |- - використовувані | | 5 | 10 | шт
|у паперовій | | | |
|промисловості | | | |
8420 10 50 00 |- - використовувані | | 5 | 10 | шт
|у гумовій | | | |
|промисловості і | | | |
|промисловості | | | |
|пластмасових | | | |
|матеріалів | | | |
8420 10 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
|- частини: | | | |
8420 91 |- - вали: | | | |
8420 91 10 00 |- - - з чавуну литі | | 5 | 10 | -
8420 91 30 00 |- - - сталеві ковані| | 5 | 10 | -
8420 91 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | -
8420 99 00 00 |- - інші | | 5 | 10 | -
8421 |Центрифуги, | | | |
|включаючи | | | |
|відцентрові сушарки;| | | |
|апарати для | | | |
|фільтрування або | | | |
|очищення рідин чи | | | |
|газів: | | | |
|- центрифуги, | | | |
|включаючи | | | |
|відцентрові сушарки:| | | |
8421 11 00 00 |- - сепаратори | | 10 | 20 | шт
|молочні | | | |
8421 12 00 00 |- - пристрої для | | 5 | 10 | шт
|віджимання та | | | |
|сушіння білизни | | | |
8421 19 |- - інші: | | | |
8421 19 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
|- - - інші: | | | |
8421 19 91 00 |- - - - центрифуги, | | 2 | 5 | шт
|використовувані в | | | |
|лабораторіях | | | |
8421 19 93 00 |- - - - центрифуги, | | 2 | 5 | шт
|призначені для | | | |
|покриття | | | |
|фоточутливими | | | |
|емульсіями | | | |
|напівпровідникових | | | |
|пластин | | | |
8421 19 99 00 |- - - - інші | | | |
|- обладнання для | | | |
|фільтрування або | | | |
|очищення рідин: | | | |
8421 21 |- - для фільтрування| | | |
|або очищення води: | | | |
8421 21 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
8421 21 90 00 |- - - інші | | 0,1 | 5 | шт
8421 22 00 00 |- - для фільтрування| | 5 | 10 | шт
|або очищення напоїв,| | | |
|крім води | | | |
8421 23 |- - для фільтрування| | | |
|палива чи мастил у | | | |
|карбюраторних та | | | |
|дизельних двигунах з| | | |
|внутрішнім | | | |
|згорянням: | | | |
8421 23 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
8421 23 90 00 |- - - інші | | 2 | 5 | шт
8421 29 |- - інші: | | | |
8421 29 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
8421 29 90 00 |- - - інші | | 2 | 5 | шт
|- обладнання для | | | |
|фільтрування або | | | |
|очищення газів: | | | |
8421 31 |- - фільтри забору | | | |
|повітря для двигунів| | | |
|з внутрішнім | | | |
|згорянням: | | | |
8421 31 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
8421 31 90 00 |- - - інші | | 0 | 10 | шт
8421 39 |- - інші: | | | |
8421 39 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
|- - - інші: | | | |
8421 39 30 00 |- - - - обладнання | | 2 | 5 | шт
|для фільтрації або | | | |
|очищення повітря | | | |
|- - - - обладнання | | | |
|для фільтрації або | | | |
|очищення інших | | | |
|газів: | | | |
8421 39 51 00 |- - - - - вологим | | 2 | 5 | шт
|способом | | | |
8421 39 71 00 |- - - - - за | | 2 | 5 | шт
|допомогою | | | |
|каталітичного | | | |
|процесу | | | |
8421 39 98 00 |- - - - - інші | | 2 | 5 | шт
|- частини: | | | |
8421 91 |- - центрифугові, | | | |
|включаючи | | | |
|відцентрові сушарки:| | | |
8421 91 10 00 |- - - установки | | 2 | 5 | -
|підкатегорії | | | |
|8421 19 93 00 або | | | |
|8421 19 95 00 | | | |
8421 91 30 00 |- - - установки | | 2 | 5 | -
|підкатегорії | | | |
|8421 19 96 00 | | | |
8421 91 90 00 |- - - інші | | 2 | 5 | -
8421 99 00 00 |- - інші | | 2 | 5 | -
8422 |Машини для миття | | | |
|посуду; обладнання | | | |
|для миття або | | | |
|сушіння пляшок чи | | | |
|іншого посуду; | | | |
|машини та апарати | | | |
|для наповнення | | | |
|пляшок, пакетів, | | | |
|мішків або іншої | | | |
|тари, їх | | | |
|закривання, | | | |
|коркування або | | | |
|наклеювання на них | | | |
|етикеток; машини та | | | |
|апарати для | | | |
|герметизування | | | |
|пляшок, банок, | | | |
|тюбиків та | | | |
|аналогічних | | | |
|ємностей; інші | | | |
|машини та апарати | | | |
|для фасування та | | | |
|пакування товарів | | | |
|(включаючи | | | |
|обладнання для | | | |
|загортання товару з | | | |
|термоусадкою | | | |
|пакувального | | | |
|матеріалу); | | | |
|обладнання для | | | |
|газування напоїв: | | | |
|- машини для миття | | | |
|посуду: | | | |
8422 11 00 00 |- - побутові | | 5 | 10 | шт
8422 19 00 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8422 20 00 00 |- обладнання для | | 20 | 40 | шт
|миття або сушіння | | | |
|пляшок чи іншого | | | |
|посуду | | | |
8422 30 00 00 |- машини та апарати | | 2 | 30 | шт
|для наповнення | | | |
|пляшок, пакетів, | | | |
|мішків або іншої | | | |
|тари, їх закривання,| | | |
|коркування або | | | |
|наклеювання на них | | | |
|етикеток; машини та | | | |
|апарати для | | | |
|герметизування | | | |
|пляшок, банок, | | | |
|тюбиків та | | | |
|аналогічних | | | |
|ємностей; машини та | | | |
|апарати для | | | |
|газування напоїв | | | |
8422 40 00 00 |- інші машини та | | 2 | 30 | шт
|апарати для | | | |
|фасування та | | | |
|пакування товарів | | | |
|(включаючи машини та| | | |
|апарати, що | | | |
|загортають товар з | | | |
|термоусадкою | | | |
|пакувального | | | |
|матеріалу) | | | |
8422 90 |- частини: | | | |
8422 90 10 00 |- - до машин для | | 2 | 5 | -
|миття посуду | | | |
8422 90 90 00 |- - інші | | 2 | 5 | -
8423 |Обладнання для | | | |
|зважування, | | | |
|включаючи ваги і | | | |
|терези для перевірки| | | |
|маси виготовлених | | | |
|товарів, крім терез,| | | |
|чутливих до маси | | | |
|0,05 г або менше; | | | |
|гирі для будь-яких | | | |
|терезів: | | | |
8423 10 |- ваги для | | | |
|зважування людей, | | | |
|включаючи ваги для | | | |
|зважування немовлят;| | | |
|побутові ваги і | | | |
|терези: | | | |
8423 10 10 00 |- - ваги і терези | | 5 | 10 | шт
|побутові | | | |
8423 10 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8423 20 00 00 |- ваги для | | 5 | 10 | шт
|безперервного | | | |
|зважування виробів | | | |
|на конвеєрах | | | |
8423 30 00 00 |- ваги для | | 5 | 10 | шт
|визначення постійної| | | |
|маси та вагові | | | |
|дозатори дискретної | | | |
|дії | | | |
|- інше обладнання | | | |
|для зважування: | | | |
8423 81 |- - з максимальною | | | |
|масою зважування не | | | |
|більш як 30 кг: | | | |
8423 81 10 00 |- - - прилади | | 5 | 10 | шт
|контролю маси і | | | |
|прилади контрольні | | | |
|автоматичні, у тому | | | |
|числі вагові | | | |
|сортувальні машини | | | |
8423 81 30 00 |- - - прилади для | | 5 | 10 | шт
|зважування та | | | |
|маркування | | | |
|запакованих товарів | | | |
8423 81 50 00 |- - - ваги магазинні| | 5 | 10 | шт
8423 81 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8423 82 |- - з максимальною | | | |
|масою зважування | | | |
|понад 30 кг, але не | | | |
|більш як 5000 кг: | | | |
8423 82 10 00 |- - - прилади для | | 5 | 10 | шт
|контролю за вагою і | | | |
|прилади контрольні | | | |
|автоматичні, у тому | | | |
|числі вагові | | | |
|сортувальні машини | | | |
8423 82 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8423 89 |- - інше: | | | |
8423 89 10 00 |- - - ваги | | 5 | 10 | шт
|платформні | | | |
8423 89 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8423 90 00 00 |- гирі для | | 5 | 10 | -
|будь-яких вагів або | | | |
|терезів; частини | | | |
|обладнання для | | | |
|зважування | | | |
8424 |Механічні апарати (з| | | |
|ручним керуванням | | | |
|або без нього) для | | | |
|розбризкування або | | | |
|розпилення рідких чи| | | |
|порошкоподібних | | | |
|речовин; | | | |
|вогнегасники, | | | |
|заряджені або | | | |
|незаряджені; | | | |
|пульверизатори та | | | |
|аналогічні апарати; | | | |
|піскоструминні, | | | |
|пароструминні та | | | |
|аналогічні струминні| | | |
|машини та апарати: | | | |
8424 10 |- вогнегасники | | | |
|заряджені або | | | |
|незаряджені: | | | |
8424 10 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
8424 10 91 00 |- - - масою не більш| | 2 | 30 | шт
|як 21 кг | | | |
8424 10 99 00 |- - - інші | | 2 | 30 | шт
8424 20 00 00 |- пульверизатори та | | 5 | 10 | шт
|аналогічне | | | |
|обладнання | | | |
8424 30 |- піскоструминні, | | | |
|пароструминні та | | | |
|аналогічні струминні| | | |
|машини та апарати: | | | |
|- - обладнання для | | | |
|миття водою з | | | |
|вмонтованим мотором:| | | |
8424 30 01 00 |- - - з пристроями | | 5 | 10 | шт
|для обігрівання | | | |
|- - - інші, | | | |
|потужністю двигуна: | | | |
8424 30 05 00 |- - - - не більш | | 5 | 10 | шт
|як 7,5 кВт | | | |
8424 30 09 00 |- - - - понад | | 5 | 10 | шт
|7,5 кВт | | | |
|- - інші машини та | | | |
|апарати: | | | |
8424 30 10 00 |- - - що працюють | | 2 | 30 | шт
|від стисненого | | | |
|повітря | | | |
8424 30 90 |- - - інші: | | | |
8424 30 90 10 |- - - - пристрій для| | 20 | 40 | шт
|вдування вугільного | | | |
|пилу в доменну піч | | | |
8424 30 90 20 |- - - - станція | | 1 | 5 | шт
|перезарядки | | | |
|порошкових | | | |
|вогнегасників | | | |
8424 30 90 90 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
|- інші | | | |
|пристосування: | | | |
8424 81 |- - для сільського | | | |
|господарства або | | | |
|садівництва: | | | |
8424 81 10 00 |- - - пристосування | | 2 | 30 | шт
|для зрошування | | | |
|- - - інші: | | | |
|- - - - переносні | | | |
|пристосування: | | | |
8424 81 31 00 |- - - - - без | | 20 | 40 | шт
|двигуна | | | |
8424 81 39 00 |- - - - - з двигуном| | 5 | 10 | шт
|- - - - інші: | | | |
8424 81 91 00 |- - - - - | | 2 | 5 | шт
|розбризкувачі та | | | |
|розкидачі, що | | | |
|встановлюються на | | | |
|тракторі або | | | |
|тягнуться ним | | | |
8424 81 99 00 |- - - - - інші | | 5 | 10 | шт
8424 89 |- - інші: | | | |
8424 89 20 00 |- - - пульверизатори| | 5 | 10 | шт
|для травлення або | | | |
|очищення | | | |
|напівпровідникових | | | |
|пластин | | | |
8424 89 30 00 |- - - пульверизатори| | 5 | 10 | шт
|для очищення | | | |
|металевих пломб | | | |
|напівпровідникових | | | |
|комплектів до | | | |
|покриття металом | | | |
|електролітичним | | | |
|способом | | | |
8424 89 95 00 |- - - інші | | 2 | 30 | шт
8424 90 |- частини: | | | |
8424 90 10 00 |- - пристосування | | 2 | 30 | шт
|підкатегорії | | | |
|8424 89 20 00 | | | |
8424 90 30 00 |- - пристосування | | 2 | 30 | шт
|підкатегорії | | | |
|8424 89 30 00 | | | |
8424 90 90 00 |- - інші | | 2 | 30 | шт
8425 |Талі підіймальні та | | | |
|підіймачі, крім | | | |
|скіпових підіймачів;| | | |
|лебідки та | | | |
|кабестани; домкрати:| | | |
|- талі підіймальні | | | |
|та підіймачі, крім | | | |
|скіпових підіймачів | | | |
|або підіймачів, які | | | |
|використовуються для| | | |
|піднімання | | | |
|транспортних | | | |
|засобів, поліспасти | | | |
|підіймальні: | | | |
8425 11 |- - з | | | |
|електродвигуном: | | | |
8425 11 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
8425 11 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8425 19 |- - інші: | | | |
8425 19 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
|- - - інші: | | | |
8425 19 91 00 |- - - - підіймачі | | 5 | 10 | шт
|ланцюгові, ручні | | | |
8425 19 99 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
8425 20 00 00 |- лебідки шахтного | | 2 | 5 | шт
|підіймального | | | |
|обладнання | | | |
|надшахтного | | | |
|розташування; | | | |
|лебідки спеціального| | | |
|призначення для | | | |
|роботи під землею | | | |
|- інші лебідки; | | | |
|кабестани: | | | |
8425 31 |- - з | | | |
|електродвигуном: | | | |
8425 31 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
8425 31 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8425 39 |- - інші: | | | |
8425 39 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|виіації | | | |
|- - - інші: | | | |
8425 39 91 00 |- - - - з приводом | | 5 | 10 | шт
|від поршневих | | | |
|двигунів | | | |
|внутрішнього | | | |
|згоряння | | | |
8425 39 99 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
|- домкрати; | | | |
|підіймачі для | | | |
|піднімання | | | |
|транспортних | | | |
|засобів: | | | |
8425 41 00 00 |- - стаціонарні | | 5 | 10 | шт
|гаражні підіймачі | | | |
8425 42 |- - інші домкрати | | | |
|та підіймальні | | | |
|пристрої | | | |
|гідравлічні: | | | |
8425 42 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
8425 42 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8425 49 |- - інші: | | | |
8425 49 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
8425 49 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8426 |Суднові дерік-крани;| | | |
|підіймальні крани | | | |
|різних типів, | | | |
|включаючи кабельні | | | |
|крани; крани | | | |
|мостові; | | | |
|розвантажувальні або| | | |
|такелажні козлові | | | |
|крани, плавучі | | | |
|крани та автокрани: | | | |
|- крани мостові, | | | |
|крани-балки, | | | |
|козлові, плавучі | | | |
|крани та автокрани: | | | |
8426 11 00 00 |- - крани мостові на| | 25 | 50 | шт
|стаціонарних опорах | | | |
8426 12 00 00 |- - козлові крани | | 25 | 50 | шт
|пересувні на | | | |
|колісному ходу та | | | |
|автокрани | | | |
8426 19 00 00 |- - інші | | 2 | 5 | шт
8426 20 00 00 |- крани баштові | | 5 | 10 | шт
8426 30 00 00 |- крани портальні | | 25 | 50 | шт
|- інші машини й | | | |
|апарати самохідні: | | | |
8426 41 00 00 |- - на колісному | | 5 | 10 | шт
|ходу | | | |
8426 49 00 00 |- - інші | | 2 | 5 | шт
|- інше механічне | | | |
|підіймальне | | | |
|обладнання | | | |
|самохідне: | | | |
8426 91 |- - для монтажу на | | | |
|дорожніх | | | |
|автотранспортних | | | |
|засобах: | | | |
8426 91 10 00 |- - - крани | | 2 | 5 | шт
|гідравлічні, для | | | |
|навантажування та | | | |
|розвантажування | | | |
|транспортних засобів| | | |
8426 91 90 00 |- - - інші | | 2 | 5 | шт
8426 99 |- - інші: | | | |
8426 99 10 00 |- - - для цивільної| | 2 | 5 | шт
|авіації | | | |
8426 99 90 00 |- - - інші | | 2 | 5 | шт
8427 |Автонавантажувачі з | | | |
|вилковим захватом; | | | |
|інші навантажувачі, | | | |
|оснащені | | | |
|підіймальним чи | | | |
|вантажно- | | | |
|розвантажувальним | | | |
|обладнанням, | | | |
|використовувані на | | | |
|підприємствах: | | | |
8427 10 |- автонавантажувачі | | | |
|самохідні з | | | |
|електродвигуном: | | | |
8427 10 10 00 |- - з висотою | | 2 | 5 | шт
|підіймання до 1 м | | | |
|або більше | | | |
8427 10 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8427 20 |- інші навантажувачі| | | |
|самохідні: | | | |
|- - з висотою | | | |
|підіймання 1 м або | | | |
|більше: | | | |
8427 20 11 00 |- - - | | 5 | 10 | шт
|автонавантажувачі з | | | |
|вилковим захватом | | | |
|для нерівної | | | |
|місцевості та інші | | | |
|штабелювальні | | | |
|автонавантажувачі | | | |
8427 20 19 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8427 20 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8427 90 00 00 |- інші навантажувачі| | 5 | 10 | шт
8428 |Інші машини та | | | |
|обладнання для | | | |
|підіймання, | | | |
|переміщення, | | | |
|навантажування або | | | |
|розвантажування | | | |
|(наприклад ліфти, | | | |
|ескалатори, | | | |
|транспортери, | | | |
|підвісні дороги): | | | |
8428 10 |- ліфти та скіпові | | | |
|підіймачі: | | | |
8428 10 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
8428 10 91 00 |- - - з електричним | | 10 | 20 | шт
|керуванням | | | |
8428 10 99 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8428 20 |- підіймачі та | | | |
|конвеєри, | | | |
|пневматичні: | | | |
8428 20 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
8428 20 30 00 |- - - спеціально | | 5 | 10 | шт
|призначені для | | | |
|використання в | | | |
|сільському | | | |
|господарстві | | | |
|- - - інші: | | | |
8428 20 91 00 |- - - - для сипких | | 5 | 10 | шт
|матеріалів | | | |
8428 20 99 00 |- - - - інші | | 2 | 5 | шт
|- інші вантажні | | | |
|підіймачі, | | | |
|транспортери та | | | |
|конвеєри | | | |
|безперервної дії для| | | |
|товарів або | | | |
|матеріалів: | | | |
8428 31 00 00 |- - призначені | | 5 | 10 | шт
|спеціально для | | | |
|підземних робіт | | | |
8428 32 00 00 |- - інші з ковшем | | 5 | 10 | шт
8428 33 |- - інші стрічкові: | | | |
8428 33 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
8428 33 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8428 39 |- - інші: | | | |
8428 39 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
|- - - інші: | | | |
8428 39 91 00 |- - - - транспортери| | 5 | 10 | шт
|або конвеєри на | | | |
|роликах | | | |
8428 39 93 00 |- - - - автоматичні | | 5 | 10 | шт
|навантажувально- | | | |
|розвантажувальні | | | |
|машини для | | | |
|транспортування, | | | |
|завантаження, | | | |
|складування | | | |
|напівпровідникових | | | |
|пластин, касет | | | |
|напівпровідникових | | | |
|пластин та інших | | | |
|матеріалів для | | | |
|напівпровідникових | | | |
|приладів | | | |
8428 39 98 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
8428 40 00 00 |- ескалатори та | | 5 | 10 | шт
|рухомі пішохідні | | | |
|доріжки | | | |
8428 50 00 00 |- штовхачі шахтних | | 20 | 40 | шт
|вагонеток, пересувні| | | |
|платформи для | | | |
|локомотивів, | | | |
|вагонеток, | | | |
|вагоноперекидачі та | | | |
|аналогічне | | | |
|обладнання для | | | |
|навантажування, | | | |
|розвантажування і | | | |
|транспортування | | | |
|залізничних вагонів | | | |
8428 60 00 00 |- канатні | | 5 | 10 | шт
|пасажирські та | | | |
|вантажні дороги | | | |
|(включаючи крісельні| | | |
|та гірськолижні | | | |
|підіймачі), | | | |
|драглайни; тягові | | | |
|механізми для | | | |
|фунікулерів | | | |
8428 90 |- інше обладнання: | | | |
8428 90 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
|- - інше: | | | |
8428 90 30 00 |- - - обладнання | | 5 | 10 | шт
|прокатних станів; | | | |
|рольганг и для | | | |
|подавання та | | | |
|вилучення продукції;| | | |
|перекидачі та | | | |
|маніпулятори для | | | |
|зливків, прутків, | | | |
|слябів тощо | | | |
|- - - інші: | | | |
8428 90 50 00 |- - - - обладнання | | 5 | 10 | шт
|завантажувальне для | | | |
|доменних печей або | | | |
|інших печей | | | |
|промислових; | | | |
|маніпулятори для | | | |
|кування | | | |
|- - - - обладнання | | | |
|завантажувальне, | | | |
|спеціально | | | |
|призначене для | | | |
|використання у | | | |
|сільському | | | |
|господарстві: | | | |
8428 90 71 00 |- - - - - розроблене| | 5 | 10 | шт
|для навішування на | | | |
|сільськогосподарські| | | |
|трактори | | | |
8428 90 79 00 |- - - - - інші | | 5 | 10 | шт
|- - - - інше: | | | |
8428 90 91 00 |- - - - - | | 5 | 10 | шт
|навантажувальне | | | |
|механічне обладнання| | | |
|для сипких | | | |
|матеріалів | | | |
8428 90 99 |- - - - - інші: | | | |
8428 90 99 10 |- - - - - - | | 20 | 40 | шт
|пилорозвантажувачі | | | |
|продуктивністю | | | |
|100 куб. м на годину| | | |
8428 90 99 90 |- - - - - інші | | 5 | 10 | шт
8429 |Бульдозери самохідні| | | |
|з неповоротним та | | | |
|поворотним відвалом,| | | |
|автогрейдери, | | | |
|планувальники, | | | |
|скрепери, механічні | | | |
|лопати, екскаватори,| | | |
|навантажувачі та | | | |
|одноковшові | | | |
|навантажувачі, | | | |
|трамбувальні машини | | | |
|та дорожні котки: | | | |
|- бульдозери | | | |
|самохідні з | | | |
|неповоротним та | | | |
|поворотним відвалом:| | | |
8429 11 00 00 |- - гусеничні | | 5 | 10 | шт
8429 19 00 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8429 20 00 00 |- автогрейдери і | | 5 | 10 | шт
|планувальники | | | |
8429 30 00 00 |- скрепери | | 5 | 10 | шт
8429 40 |- машини | | | |
|трамбувальні та | | | |
|котки дорожні: | | | |
|- - котки дорожні: | | | |
8429 40 10 00 |- - - вібраційні | | 5 | 10 | шт
8429 40 30 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8429 40 90 00 |- - машини | | 5 | 10 | шт
|трамбувальні | | | |
|- лопати механічні, | | | |
|екскаватори та | | | |
|одноковшові | | | |
|навантажувачі: | | | |
8429 51 |- - навантажувачі та| | | |
|ковшові | | | |
|навантажувачі | | | |
|фронтальні: | | | |
8429 51 10 00 |- - - навантажувачі,| | 5 | 10 | шт
|спеціально | | | |
|розроблені для | | | |
|підземних робіт | | | |
|- - - інші: | | | |
8429 51 91 00 |- - - - | | 5 | 10 | шт
|навантажувачі | | | |
|одноковшові | | | |
|гусеничні | | | |
8429 51 99 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8429 52 |- - машини з | | | |
|обертанням верхньої | | | |
|частини на | | | |
|360 град.: | | | |
8429 52 10 00 |- - - екскаватори | | 15 | 20 | шт
|гусеничні | | | |
8429 52 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8429 59 00 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8430 |Інші машини та | | | |
|обладнання для | | | |
|переміщування, | | | |
|планування, | | | |
|профілювання, | | | |
|розроблення, | | | |
|вирівнювання, | | | |
|трамбування, | | | |
|ущільнення, виймання| | | |
|або буріння грунту, | | | |
|корисних копалин або| | | |
|руд; обладнання для | | | |
|забивання та | | | |
|витягування паль; | | | |
|машини | | | |
|снігоприбиральні: | | | |
8430 10 00 00 |- обладнання для | | 5 | 10 | шт
|забивання та | | | |
|витягування паль | | | |
8430 20 00 00 |- машини | | 5 | 10 | шт
|снігоприбиральні | | | |
|- врубові машини для| | | |
|добування вугілля | | | |
|або гірських порід | | | |
|та машини | | | |
|тунелепрохідні: | | | |
8430 31 00 00 |- - самохідні | | 10 | 20 | шт
8430 39 00 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
|- інші машини для | | | |
|зондування або | | | |
|буріння: | | | |
8430 41 00 00 |- - самохідні | | 0 | 5 | шт
8430 49 00 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8430 50 00 00 |- інші самохідні | | 5 | 10 | шт
|машини та | | | |
|обладнання: | | | |
|- інші машини та | | | |
|обладнання | | | |
|несамохідні: | | | |
8430 61 00 00 |- - машини та | | 5 | 10 | шт
|обладнання для | | | |
|трамбування або | | | |
|ущільнення | | | |
8430 62 00 00 |- - скрепери | | 5 | 10 | шт
8430 69 00 |- - інші: | | | |
8430 69 00 10 |- - - | | 20 | 40 | шт
|відвалоскладачі | | | |
8430 69 00 90 |- - - інші | | 2 | 5 | шт
8431 |Частини, призначені | | | |
|виключно або | | | |
|головним чином для | | | |
|обладнання товарних | | | |
|позицій 8425-8430: | | | |
8431 10 00 00 |- машин або | | 5 | 10 | -
|обладнання товарної | | | |
|позиції 8425 | | | |
8431 20 00 00 |- машин або | | 5 | 10 | -
|обладнання товарної | | | |
|позиції 8427 | | | |
|- машин або | | | |
|обладнання товарної | | | |
|позиції 8428: | | | |
8431 31 00 00 |- - ліфтів, скіпових| | 5 | 10 | -
|підіймачів або | | | |
|ескалаторів | | | |
8431 39 |- - інших машин: | | | |
8431 39 10 00 |- - - обладнання | | 5 | 10 | -
|прокатних станів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8428 90 30 00 | | | |
8431 39 20 00 |- - - до машин | | 5 | 10 | -
|підкатегорії | | | |
|8428 39 93 00 | | | |
8431 39 80 00 |- - - інші | | 2 | 5 | -
|- машин або | | | |
|обладнання товарних | | | |
|позицій 8426, 8429 | | | |
|або 8430: | | | |
8431 41 00 00 |- - черпаки, ковші, | | 5 | 10 | -
|грейфери, гаки та | | | |
|захвати | | | |
8431 42 00 00 |- - відвали | | 5 | 10 | -
|бульдозерів | | | |
|неповоротні або | | | |
|поворотні | | | |
8431 43 00 00 |- - частини | | 0 | 5 | -
|бурильних або | | | |
|прохідних машин | | | |
|підпозиції 8430 41 | | | |
|або 8430 49 | | | |
8431 49 |- - інші: | | | |
8431 49 20 00 |- - - з чавуну або | | 5 | 10 | -
|сталі литі | | | |
8431 49 80 00 |- - - інші | | 2 | 5 | -
8432 |Машини та обладнання| | | |
|для сільського | | | |
|господарства, | | | |
|садівництва або | | | |
|лісового | | | |
|господарства для | | | |
|підготовки або | | | |
|обробітку грунту та | | | |
|догляду за ним; | | | |
|котки для газонів | | | |
|або спортивних | | | |
|майданчиків: | | | |
8432 10 |- плуги: | | | |
8432 10 10 00 |- - відвальні | | 20 | 40 | шт
8432 10 90 00 |- - інші | | 20 | 40 | шт
|- борони, | | | |
|розпушувачі, | | | |
|культиватори, | | | |
|обладнання для | | | |
|корчування та | | | |
|прополювання: | | | |
8432 21 00 00 |- - борони | | 20 | 40 | шт
|дискові | | | |
8432 29 |- - інші: | | | |
8432 29 10 00 |- - - розпушувачі та| | 20 | 40 | шт
|культиватори | | | |
8432 29 30 00 |- - - борони | | 20 | 40 | шт
8432 29 50 00 |- - - грунтофрези | | 2 | 5 | шт
8432 29 90 00 |- - - інші | | 2 | 5 | шт
8432 30 |- сівалки, | | | |
|садильники та машини| | | |
|для пересадження: | | | |
|- - сівалки: | | | |
8432 30 11 00 |- - - точного | | 5 | 10 | шт
|висівання з | | | |
|центральним приводом| | | |
8432 30 19 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8432 30 90 00 |- - садильники та | | 2 | 5 | шт
|машини для | | | |
|пересадження | | | |
8432 40 |- розкидачі та | | | |
|розподілювачі | | | |
|органічних та | | | |
|мінеральних добрив: | | | |
8432 40 10 00 |- - розподілювачі | | 2 | 5 | шт
|мінеральних або | | | |
|хімічних добрив | | | |
8432 40 90 00 |- - інші | | 2 | 5 | шт
8432 80 00 00 |- інші машини та | | 5 | 10 | шт
|механізми | | | |
8432 90 |- частини: | | | |
8432 90 10 00 |- - відвали плугів | | 25 | 50 | -
|- - інші: | | | |
8432 90 91 00 |- - - з чавуну або | | 5 | 10 | -
|сталі литі | | | |
8432 90 99 00 |- - - інші | | 2 | 5 | -
8433 |Машини та механізми | | | |
|для збирання й | | | |
|обмолоту сільського-| | | |
|сподарських культур,| | | |
|включаючи преси для | | | |
|соломи або сіна; | | | |
|газонокосарки та | | | |
|сінокосарки; машини | | | |
|для очищення, | | | |
|сортування або | | | |
|вибраковування яєць,| | | |
|плодів або інших | | | |
|сільськогосподарсь- | | | |
|ких продуктів, крім | | | |
|зазначених у | | | |
|товарній позиції | | | |
|8437: | | | |
|- косарки для | | | |
|газонів, парків, | | | |
|спортивних | | | |
|майданчиків: | | | |
8433 11 |- - моторні з | | | |
|різальним пристроєм,| | | |
|що обертається у | | | |
|горизонтальній | | | |
|площині: | | | |
8433 11 10 00 |- - - електричні | | 20 | 40 | шт
|- - - інші: | | | |
|- - - - самохідні: | | | |
8433 11 51 00 |- - - - - обладнані | | 2 | 5 | шт
|сидінням | | | |
8433 11 59 00 |- - - - - інші | | 0 | 5 | шт
8433 11 90 00 |- - - - інші | | 0 | 5 | шт
8433 19 |- - інші: | | | |
|- - - з двигуном: | | | |
8433 19 10 00 |- - - - електричні | | 0 | 5 | шт
|- - - - інші: | | | |
|- - - - - самохідні:| | | |
8433 19 51 00 |- - - - - - | | 0 | 5 | шт
|обладнані сидінням | | | |
8433 19 59 00 |- - - - - - інші | | 5 | 10 | шт
8433 19 70 00 |- - - - - інші | | 0 | 5 | шт
8433 19 90 00 |- - - без двигуна | | 0 | 5 | шт
8433 20 |- інші косарки, | | | |
|включаючи тракторні | | | |
|навісні з різальним | | | |
|пристроєм: | | | |
8433 20 10 00 |- - з двигуном | | 0 | 5 | шт
|- - інші: | | | |
|- - - тракторні, | | | |
|навісні або | | | |
|причіпні: | | | |
8433 20 51 00 |- - - - з різальним | | 0 | 5 | шт
|пристроєм, що | | | |
|обертається у | | | |
|горизонтальній | | | |
|площині | | | |
8433 20 59 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
8433 20 90 00 |- - - інші | | 0 | 5 | шт
8433 30 |- інші сінозбиральні| | | |
|машини: | | | |
8433 30 10 00 |- - граблі бічного | | 0 | 5 | шт
|подавання, | | | |
|сіноворошилки тощо | | | |
8433 30 90 00 |- - інші | | 0 | 5 | шт
8433 40 |- преси для соломи | | | |
|або сіна, включаючи | | | |
|прес-підбирачі: | | | |
8433 40 10 00 |- - прес-підбирачі | | 0 | 5 | шт
8433 40 90 00 |- - інші | | 0 | 5 | шт
|- інші машини для | | | |
|збирання врожаю; | | | |
|машини й механізми | | | |
|для обмолоту: | | | |
8433 51 00 00 |- - комбайни | | 10 | 20 | шт
|зернозбиральні | | | |
8433 52 00 00 |- - інші машини та | | 5 | 10 | шт
|механізми для | | | |
|обмолоту | | | |
8433 53 |- - машини для | | | |
|збирання | | | |
|коренеплодів або | | | |
|клубнів: | | | |
8433 53 10 00 |- - - картоплекопачі| | 0 | 5 | шт
|та картоплезбиральні| | | |
|машини | | | |
8433 53 30 00 |- - - гичкорізки та | | 5 | 10 | шт
|машини | | | |
|бурякозбиральні | | | |
8433 53 90 00 |- - - інші | | 0 | 5 | шт
8433 59 |- - інші: | | | |
|- - - комбайни | | | |
|силосозбиральні | | | |
8433 59 11 00 |- - - - самохідні | | 0 | 5 | шт
8433 59 19 00 |- - - - інші | | 0 | 5 | шт
8433 59 30 00 |- - - комбайни для | | 0 | 5 | шт
|збирання винограду | | | |
8433 59 80 00 |- - - інші | | 0 | 5 | шт
8433 60 |- машини для | | | |
|очищення, сортування| | | |
|або вибраковування | | | |
|яєць, плодів або | | | |
|інших сільськогоспо-| | | |
|дарських продуктів: | | | |
8433 60 10 00 |- - машини для | | 0 | 5 | шт
|сортування або | | | |
|вибраковування яєць | | | |
8433 60 90 00 |- - інші | | 0 | 5 | шт
8433 90 00 00 |- частини | | 0 | 5 | -
8434 |Установки доїльні та| | | |
|обладнання для | | | |
|оброблення та | | | |
|перероблення молока:| | | |
8434 10 00 00 |- установки доїльні | | 25 | 50 | шт
8434 20 00 00 |- обладнання для | | 5 | 10 | шт
|оброблення та | | | |
|перероблення молока | | | |
8434 90 00 00 |- частини | | 10 | 20 | -
8435 |Преси та давила, | | | |
|дробарки та | | | |
|аналогічні машини | | | |
|для виробництва | | | |
|вина, сидру, | | | |
|фруктових соків і | | | |
|аналогічних напоїв: | | | |
8435 10 |- машини та | | | |
|механізми: | | | |
8435 10 10 00 |- - преси | | 5 | 10 | шт
8435 10 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8435 90 00 00 |- частини | | 5 | 10 | -
8436 |Інше обладнання для | | | |
|сільського | | | |
|господарства, | | | |
|садівництва, | | | |
|лісового | | | |
|господарства, | | | |
|птахівництва або | | | |
|бджільництва, | | | |
|включаючи обладнання| | | |
|для пророщування | | | |
|насіння з механічним| | | |
|або нагрівальним | | | |
|обладнанням; | | | |
|інкубатори та | | | |
|брудери для | | | |
|птахівництва: | | | |
8436 10 |- машини та | | | |
|механізми для | | | |
|приготування кормів | | | |
|для тварин: | | | |
8436 10 10 00 |- - інші дробарки та| | 20 | 40 | шт
|млини для зерна, | | | |
|бобів, гороху та | | | |
|інших подібних їм | | | |
|продуктів | | | |
8436 10 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
|- обладнання для | | | |
|птахівництва, | | | |
|включаючи інкубатори| | | |
|та брудери: | | | |
8436 21 00 00 |- - інкубатори та | | 2 | 5 | шт
|брудери | | | |
8436 29 00 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8436 80 |- інше обладнання: | | | |
8436 80 10 00 |- - лісогосподарське| | 2 | 5 | шт
|- - інше: | | | |
8436 80 91 00 |- - - автонапувалки | | 2 | 5 | шт
8436 80 99 00 |- - - інше | | 2 | 5 | -
|- частини: | | | |
8436 91 00 00 |- - обладнання для | | 20 | 40 | -
|птахівництва або | | | |
|інкубаторів та | | | |
|брудерів | | | |
8436 99 00 00 |- - інші | | 0 | 5 | -
8437 |Машини для очищення,| | | |
|сортування або | | | |
|калібрування | | | |
|насіння, зерна чи | | | |
|сухих бобових | | | |
|культур; обладнання | | | |
|для виробництва | | | |
|борошна або | | | |
|оброблення злаків чи| | | |
|сухих бобових | | | |
|культур, крім машин,| | | |
|що використовуються | | | |
|на сільськогосподар-| | | |
|ських фермах: | | | |
8437 10 00 00 |- машини для | | 5 | 10 | шт
|очищення, сортування| | | |
|або калібрування | | | |
|зерна і сухих | | | |
|бобових культур | | | |
8437 80 00 |- інше обладнання: | | | |
8437 80 00 10 |- - агрегати | | 20 | 40 | шт
|борошномельні | | | |
|вальцові | | | |
8437 80 00 90 |- - інше | | 20 | 40 | шт
8437 90 00 00 |- частини | | 2 | 5 | -
8438 |Машини та обладнання| | | |
|для промислового | | | |
|приготування або | | | |
|виробництва харчових| | | |
|продуктів чи напоїв,| | | |
|не включені до інших| | | |
|угруповань, крім | | | |
|обладнання для | | | |
|екстрагування або | | | |
|виробництва | | | |
|тваринних чи твердих| | | |
|рослинних жирів або | | | |
|масел: | | | |
8438 10 |- обладнання для | | | |
|виробництва | | | |
|хлібобулочних | | | |
|виробів, виробництва| | | |
|макаронів, спагетті | | | |
|або подібних | | | |
|виробів: | | | |
8438 10 10 00 |- - для виробництва | | 20 | 40 | шт
|хлібобулочних | | | |
|виробів | | | |
8438 10 90 00 |- - для виробництва | | 5 | 10 | шт
|макаронів, спагетті | | | |
|або подібних виробів| | | |
8438 20 00 00 |- обладнання для | | 1 | 10 | шт
|виробництва | | | |
|кондитерських | | | |
|виробів, какао чи | | | |
|шоколаду | | | |
8438 30 00 00 |- обладнання для | | 20 | 40 | шт
|цукрового | | | |
|виробництва | | | |
8438 40 00 00 |- обладнання для | | 5 | 10 | шт
|пивоварного | | | |
|виробництва | | | |
8438 50 00 00 |- обладнання для | | 20 | 40 | шт
|перероблення м'яса | | | |
|або птиці | | | |
8438 60 00 00 |- обладнання для | | 5 | 10 | шт
|перероблення | | | |
|фруктів, горіхів або| | | |
|овочів | | | |
8438 80 |- інше обладнання: | | | |
8438 80 10 00 |- - для виробництва | | 1 | 10 | шт
|кави або чаю | | | |
|- - інші: | | | |
8438 80 91 00 |- - - для | | 5 | 10 | шт
|виробництва або | | | |
|приготування напоїв | | | |
8438 80 99 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8438 90 00 00 |- частини | | 0 | 5 | -
8439 |Обладнання для | | | |
|виробництва маси з | | | |
|волокнистих | | | |
|целюлозних | | | |
|матеріалів або для | | | |
|виробництва чи | | | |
|оброблення паперу | | | |
|або картону: | | | |
8439 10 00 00 |- обладнання для | | 5 | 10 | шт
|виробництва маси з | | | |
|волокнистих | | | |
|целюлозних | | | |
|матеріалів | | | |
8439 20 00 00 |- обладнання для | | 2 | 5 | шт
|виробництва паперу | | | |
|або картону | | | |
8439 30 00 00 |- обладнання для | | 5 | 10 | шт
|оброблення паперу | | | |
|або картону | | | |
|- частини: | | | |
8439 91 |- - машини або | | | |
|обладнання для | | | |
|виробництва маси з | | | |
|волокнистих | | | |
|целюлозних | | | |
|матеріалів: | | | |
8439 91 10 00 |- - - з чавуну або | | 5 | 10 | -
|сталі литі | | | |
8439 91 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | -
8439 99 |- - інші: | | | |
8439 99 10 00 |- - - з чавуну або | | 5 | 10 | -
|сталі литі | | | |
8439 99 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | -
8440 |Обладнання для | | | |
|оправлення, | | | |
|включаючи машини для| | | |
|брошурування: | | | |
8440 10 |- обладнання: | | | |
8440 10 10 00 |- - машини | | 5 | 10 | шт
|фальцювальні | | | |
8440 10 20 00 |- - машини | | 5 | 10 | шт
|аркушепідбиральні | | | |
8440 10 30 00 |- - машини швейні, | | 5 | 10 | шт
|проволокошвейні та | | | |
|скобозшивачі | | | |
8440 10 40 00 |- - машини для | | 5 | 10 | шт
|безниткового | | | |
|з'єднання | | | |
8440 10 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8440 90 00 00 |- частини | | 5 | 10 | -
8441 |Інше обладнання для | | | |
|виробництва товарів | | | |
|з паперової маси, | | | |
|паперу або картону, | | | |
|включаючи різальні | | | |
|машини будь-якого | | | |
|типу: | | | |
8441 10 |- машини різальні: | | | |
8441 10 10 00 |- - верстати | | 5 | 10 | шт
|комбіновані | | | |
|поздовжньо-різальні | | | |
|та перемотувальні | | | |
8441 10 20 00 |- - верстати | | 5 | 10 | шт
|поздовжньо-різальні | | | |
|або | | | |
|поперечно-різальні | | | |
8441 10 30 00 |- - машини | | 5 | 10 | шт
|гільйотинні | | | |
|паперорізальні | | | |
8441 10 40 00 |- - машини триножові| | 5 | 10 | шт
|різальні | | | |
8441 10 80 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8441 20 00 00 |- машини для | | 5 | 10 | шт
|виробництва мішків, | | | |
|пакунків або | | | |
|конвертів | | | |
8441 30 00 00 |- машини для | | 5 | 10 | шт
|виробництва | | | |
|картонних коробок, | | | |
|ящиків, труб, | | | |
|барабанів або | | | |
|аналогічної тари | | | |
|іншим способом, ніж | | | |
|формуванням | | | |
8441 40 00 00 |- машини для | | 5 | 10 | шт
|формування виробів з| | | |
|паперової маси, | | | |
|паперу або картону | | | |
8441 80 00 00 |- інші машини та | | 5 | 10 | шт
|обладнання | | | |
8441 90 |- частини: | | | |
8441 90 10 00 |- - різальних машин | | 5 | 10 | -
8441 90 90 00 |- - інших | | 2 | 5 | -
8442 |Машини, апаратура та| | | |
|прилади (крім | | | |
|верстатів товарних | | | |
|позицій 8456-8465) | | | |
|для відливання | | | |
|шрифту або набору | | | |
|шрифту чи підготовки| | | |
|або виготовлення | | | |
|кліше, набірних | | | |
|планок, циліндрів та| | | |
|інших друкарських | | | |
|елементів; | | | |
|друкарські шрифти, | | | |
|кліше, набірні | | | |
|планки, циліндри та | | | |
|інші друкарські | | | |
|елементи; | | | |
|літографський | | | |
|камінь, пластинки та| | | |
|валики, підготовлені| | | |
|до друкування | | | |
|(наприклад обточені,| | | |
|шліфовані або | | | |
|поліровані): | | | |
8442 10 00 00 |- машини | | 5 | 10 | шт
|фотоскладальні та | | | |
|наборопечатні | | | |
8442 20 |- машини та | | | |
|обладнання для | | | |
|текстового набору | | | |
|шрифту іншим | | | |
|способом, з ливарним| | | |
|пристроєм або без | | | |
|нього: | | | |
8442 20 10 00 |- - машини для | | 5 | 10 | шт
|відливання шрифту та| | | |
|набору (наприклад | | | |
|лінотипи, монотипи, | | | |
|інтертипи) | | | |
8442 20 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8442 30 00 00 |- інші машини, | | 5 | 10 | шт
|апарати та прилади | | | |
8442 40 00 00 |- частини до | | 5 | 10 | _
|зазначених машин, | | | |
|апаратів або | | | |
|приладів | | | |
8442 50 |- друкарські шрифти,| | | |
|кліше, набірні | | | |
|планки, циліндри та | | | |
|інші друкарські | | | |
|елементи; | | | |
|літографський | | | |
|камінь, планки, | | | |
|пластинки та | | | |
|циліндри, | | | |
|підготовлені до | | | |
|друкування | | | |
|(наприклад обточені,| | | |
|шліфовані або | | | |
|поліровані): | | | |
|- - з нанесеним | | | |
|зображенням: | | | |
8442 50 21 00 |- - - для високого | | 5 | 10 | -
|друку | | | |
8442 50 23 00 |- - - для плоского | | 5 | 10 | -
|друку | | | |
8442 50 29 00 |- - - інші | | 5 | 10 | -
8442 50 80 00 |- - інші | | 5 | 10 | -
8443 |Обладнання | | | |
|друкарське, | | | |
|включаючи | | | |
|фарбоструминні | | | |
|друкарські машини, | | | |
|крім віднесених до | | | |
|товарної позиції | | | |
|8471; допоміжні | | | |
|машини для | | | |
|друкування: | | | |
|- машини для | | | |
|офсетного друку: | | | |
8443 11 00 00 |- - рулонні | | 5 | 10 | шт
8443 12 00 00 |- - з поаркушевою | | 5 | 10 | шт
|подачею паперу, | | | |
|форматом 22х36 см | | | |
|або менше (офісний | | | |
|офсетний друк) | | | |
8443 19 |- - інші: | | | |
|- - - з поаркушевою | | | |
|подачею паперу: | | | |
8443 19 10 00 |- - - - що | | 5 | 10 | шт
|використовувались | | | |
|- - - - нові, для | | | |
|форматних аркушів | | | |
|розміром: | | | |
8443 19 31 00 |- - - - - не більш | | 5 | 10 | шт
|як 52х74 см | | | |
8443 19 35 00 |- - - - - понад | | 5 | 10 | шт
|52х74 см, але не | | | |
|більш як 74х107 см | | | |
8443 19 39 00 |- - - - - понад | | 5 | 10 | шт
|74х107 см | | | |
8443 19 90 00 |- - - інші | | 10 | 20 | шт
|- машини для | | | |
|друкарського | | | |
|високого друку, крім| | | |
|флексографічних: | | | |
8443 21 00 00 |- - рулонні | | 5 | 10 | шт
8443 29 00 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8443 30 00 00 |- машини | | 5 | 10 | шт
|флексографічного | | | |
|друку | | | |
8443 40 00 00 |- машини високого | | 5 | 10 | шт
|друку | | | |
|- інші машини | | | |
|друкарські: | | | |
8443 51 00 00 |- - фарбоструминні | | 5 | 10 | шт
8443 59 |- - інші: | | | |
8443 59 20 00 |- - - для друкування| | 5 | 10 | шт
|на текстильних | | | |
|матеріалах | | | |
|- - - інші: | | | |
8443 59 40 00 |- - - - для | | 5 | 10 | шт
|використання у | | | |
|виробництві | | | |
|напівпровідників | | | |
8443 59 70 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
8443 60 00 00 |- допоміжне | | 5 | 10 | шт
|обладнання | | | |
8443 90 |- частини: | | | |
8443 90 05 00 |- - для використання| | 2 | 5 | -
|у виробництві | | | |
|напівпровідників | | | |
|- - інші: | | | |
8443 90 10 00 |- - - з чавуну або | | 2 | 5 | -
|сталі литі | | | |
8443 90 80 00 |- - - інші | | 2 | 5 | -
8444 00 |Машини для | | | |
|екструдування, | | | |
|витягування, | | | |
|текстурації або | | | |
|різання синтетичних | | | |
|або штучних | | | |
|текстильних | | | |
|матеріалів: | | | |
8444 00 10 00 |- машини для | | 5 | 10 | шт
|екструдування | | | |
8444 00 90 00 |- інші | | 5 | 10 | шт
8445 |Машини для | | | |
|підготовки | | | |
|текстильного | | | |
|волокна; машини для | | | |
|прядіння, сукання, | | | |
|скручування | | | |
|текстильних | | | |
|матеріалів та інше | | | |
|обладнання для | | | |
|виробництва | | | |
|текстильної пряжі; | | | |
|машини | | | |
|кокононамотувальні | | | |
|або мотальні | | | |
|(включаючи | | | |
|утоковонамотувальні)| | | |
|та машини для | | | |
|підготовки | | | |
|текстильної пряжі | | | |
|для її подальшого | | | |
|використання на | | | |
|машинах товарної | | | |
|позиції 8446 або | | | |
|8447: | | | |
|- машини для | | | |
|підготовки | | | |
|текстильних волокон:| | | |
8445 11 00 00 |- - кардочесальні | | 0 | 5 | шт
8445 12 00 00 |- - гребенечесальні | | 0 | 5 | шт
8445 13 00 00 |- - стрічкові або | | 0 | 5 | шт
|рівничні | | | |
8445 19 00 00 |- - інші | | 0 | 5 | шт
8445 20 00 00 |- машини прядильні | | 0 | 5 | шт
8445 30 |- машини сукальні | | | |
|або крутильні для | | | |
|текстильних | | | |
|матеріалів: | | | |
8445 30 10 00 |- - сукальні | | 0 | 5 | шт
8445 30 90 00 |- - крутильні | | 0 | 5 | шт
8445 40 00 00 |- машини | | 0 | 5 | шт
|намотувальні | | | |
|(включаючи утоково- | | | |
|намотувальні) | | | |
|або шпульні | | | |
8445 90 00 00 |- інші | | 0 | 5 | шт
8446 |Верстати ткацькі: | | | |
8446 10 00 00 |- для виробництва | | 0 | 5 | шт
|тканин завширшки не | | | |
|більш як 30 см | | | |
|- для виробництва | | | |
|тканин завширшки | | | |
|понад 30 см | | | |
|човникові: | | | |
8446 21 00 00 |- - механічні | | 0 | 5 | шт
8446 29 00 00 |- - інші | | 0 | 5 | шт
8446 30 00 00 |- безчовникові для | | 0 | 5 | шт
|виробництва тканин | | | |
|завширшки понад 30 | | | |
|см | | | |
8447 |Машини трикотажні, | | | |
|в'язально-прошивні | | | |
|для виробництва | | | |
|позументної нитки, | | | |
|тюлю, мережива, | | | |
|вишивки, | | | |
|оздоблювання, | | | |
|вироблення тасьми | | | |
|або сіток і | | | |
|тафтингові машини: | | | |
|- машини | | | |
|круглов'язальні: | | | |
8447 11 |- - з циліндром | | | |
|діаметром не більш | | | |
|як 165 мм: | | | |
8447 11 10 00 |- - - які працюють з| | 0 | 5 | шт
|язичковими голками | | | |
8447 11 90 00 |- - - інші | | 0 | 5 | шт
8447 12 |- - з циліндром | | | |
|діаметром понад 165 | | | |
|мм: | | | |
8447 12 10 00 |- - - які працюють з| | 0 | 5 | шт
|язичковими голками | | | |
8447 12 90 00 |- - - інші | | 0 | 5 | шт
8447 20 |- машини | | | |
|плосков'язальні; | | | |
|в'язально-прошивні: | | | |
8447 20 10 00 |- - з ручним | | 0 | 5 | шт
|приводом | | | |
|- - інші: | | | |
8447 20 92 00 |- - - машини | | 0 | 5 | шт
|основов'язальні | | | |
|(включаючи | | | |
|рошель-машини); | | | |
|кетельні машини | | | |
8447 20 98 00 |- - - інші | | 0 | 5 | шт
8447 90 00 00 |- інші | | 0 | 5 | шт
8448 |Обладнання допоміжне| | | |
|для машин товарних | | | |
|позицій 8444, 8445, | | | |
|8446 або 8447 | | | |
|(наприклад, | | | |
|ремізопідіймальні | | | |
|каретки, жакардові | | | |
|машини, переривники | | | |
|утокової та основної| | | |
|ниток, механізми | | | |
|заміни човників); | | | |
|частини та | | | |
|обладнання, які | | | |
|застосовуються | | | |
|головним чином для | | | |
|машин товарних | | | |
|позицій 8444, | | | |
|8445, 8446 або 8447 | | | |
|(наприклад, | | | |
|веретена, рогульки, | | | |
|оснащення кардів, | | | |
|гребені, філь'єри, | | | |
|планки, | | | |
|нитковолочильники, | | | |
|човники, ремізки та | | | |
|ремізні рамки, | | | |
|трикотажні голки): | | | |
|- машини та | | | |
|обладнання, | | | |
|допоміжні для машин | | | |
|товарних позицій | | | |
|8444, 8445, 8446 або| | | |
|8447: | | | |
8448 11 00 00 |- - каретки | | 0 | 5 | -
|ремізопідіймальні та| | | |
|жакардові машини; | | | |
|перфорувальники, | | | |
|копіювальні машини; | | | |
|машини для | | | |
|використання разом | | | |
|із зазначеними | | | |
|машинами | | | |
8448 19 00 00 |- - інші | | 0 | 5 | -
8448 20 |- частини та | | | |
|приладдя до машин | | | |
|товарної позиції | | | |
|8444 або їх | | | |
|допоміжних | | | |
|пристроїв: | | | |
8448 20 10 00 |- - з чавуну або | | 0 | 5 | -
|сталі литі | | | |
8448 20 90 00 |- - інші | | 0 | 5 | -
|- частини та | | | |
|приладдя до машин | | | |
|товарної позиції | | | |
|8445 або їх | | | |
|допоміжних | | | |
|пристроїв: | | | |
8448 31 00 00 |- - гарнітура | | 0 | 5 | -
|голкова | | | |
8448 32 00 00 |- - частини машин | | 0 | 5 | -
|для підготовки | | | |
|текстильної пряжі, | | | |
|крім голкової | | | |
|гарнітури | | | |
8448 33 |- - веретена та їх | | | |
|рогульки, кільця і | | | |
|бігунки: | | | |
8448 33 10 00 |- - - веретена та їх| | 0 | 5 | -
|рогульки | | | |
8448 33 90 00 |- - - кільця і | | 0 | 5 | -
|бігунки | | | |
8448 39 00 00 |- - інші | | 0 | 5 | -
|- частини та | | | |
|допоміжне обладнання| | | |
|до ткацьких | | | |
|верстатів: | | | |
8448 41 00 00 |- - човники | | 0 | 5 | -
8448 42 00 00 |- - гребені (берда),| | 0 | 5 | -
|ремізки та ремізні | | | |
|рамки | | | |
8448 49 00 00 |- - інші | | 0 | 5 | -
|- частини та | | | |
|приладдя до машин | | | |
|товарної позиції | | | |
|8447 або до їх | | | |
|допоміжного | | | |
|обладнання: | | | |
8448 51 |- - грузила, голки | | | |
|та інші елементи, що| | | |
|використовуються для| | | |
|утворення вічок, | | | |
|швів, стібків, | | | |
|переплетень: | | | |
8448 51 10 00 |- - - грузила | | 0 | 5 | -
8448 51 90 00 |- - - інші | | 0 | 5 | -
8448 59 00 00 |- - інші | | 0 | 5 | -
8449 00 00 |Обладнання для | | 0 | 5 | -
|виробництва або | | | |
|обробки фетру та | | | |
|повсті або нетканих | | | |
|матеріалів, поштучно| | | |
|або за формою, | | | |
|включаючи машини та | | | |
|обладнання для | | | |
|виробництва фетрових| | | |
|капелюхів; болванки | | | |
|для виробництва | | | |
|капелюхів | | | |
8450 |Машини пральні, | | | |
|побутові або для | | | |
|пралень, включаючи | | | |
|машини з віджимним | | | |
|пристроєм: | | | |
|- місткістю не більш| | | |
|як 10 кг сухої | | | |
|білизни: | | | |
8450 11 |- - машини повністю | | | |
|автоматичні: | | | |
|- - - місткістю не | | | |
|більш як 6 кг сухої | | | |
|білизни: | | | |
8450 11 11 00 |- - - - з | | 25 | 50 | шт
|фронтальним | | | |
|завантаженням | | | |
8450 11 19 00 |- - - - з | | 25 | 50 | шт
|завантаженням через | | | |
|верх | | | |
8450 11 90 00 |- - - місткістю | | 5 | 10 | шт
|понад 6 кг, але не | | | |
|більш як 10 кг сухої| | | |
|білизни | | | |
8450 12 00 00 |- - інші машини з | | 5 | 10 | шт
|центрифугою для | | | |
|віджимання | | | |
8450 19 00 00 |- - інші | |10 євро |20 євро | шт
| | |за 1 шт |за 1 шт |
8450 20 00 00 |- машини місткістю | | 5 | 10 | шт
|понад 10 кг сухої | | | |
|білизни | | | |
8450 90 00 00 |- частини | | 5 | 10 | -
8451 |Машини та обладнання| | | |
|(крім машин товарної| | | |
|позиції 8450) для | | | |
|прання, чищення, | | | |
|віджимання, сушіння,| | | |
|прасування, | | | |
|пресування | | | |
|(включаючи преси для| | | |
|термофіксації | | | |
|матеріалів), | | | |
|вибілювання, | | | |
|фарбування, | | | |
|апретування, | | | |
|остаточного | | | |
|оброблення, | | | |
|нанесення покриття | | | |
|або просочення | | | |
|пряжі, тканин або | | | |
|виробів з | | | |
|текстильних | | | |
|матеріалів; машини | | | |
|для нанесення пасти | | | |
|на текстильну або | | | |
|іншу основу, | | | |
|використовувані для | | | |
|виробництва покриття| | | |
|підлог типу | | | |
|лінолеуму; машини | | | |
|для згортання у | | | |
|рулони, розгортання,| | | |
|складання, | | | |
|розрізання або | | | |
|мереження тканин: | | | |
8451 10 00 00 |- машини для сухого | | 0 | 5 | шт
|чищення | | | |
|- машини для | | | |
|сушіння: | | | |
8451 21 |- - місткістю не | | | |
|більш як 10 кг сухої| | | |
|білизни: | | | |
8451 21 10 00 |- - - місткістю не | | 0 | 5 | шт
|більш як 6 кг | | | |
8451 21 90 00 |- - - місткістю | | 0 | 5 | шт
|понад 6 кг, але не | | | |
|більш як 10 кг | | | |
8451 29 00 00 |- - інші | | 0 | 5 | шт
8451 30 |- прасувальні машини| | | |
|і преси, включаючи | | | |
|преси для | | | |
|термофіксації | | | |
|матеріалів: | | | |
|- - з | | | |
|електронагріванням | | | |
|потужністю: | | | |
8451 30 10 00 |- - - не більш як | | 0 | 5 | шт
|2500 Вт | | | |
8451 30 30 00 |- - - понад 2500 Вт | | 0 | 5 | шт
8451 30 80 00 |- - інші | | 0 | 5 | шт
8451 40 00 00 |- машини для прання,| | 0 | 5 | шт
|вибілювання або | | | |
|фарбування | | | |
8451 50 00 00 |- машини для | | 0 | 5 | шт
|намотування у | | | |
|рулони, | | | |
|розмотування, | | | |
|складання, | | | |
|розрізання або | | | |
|мереження тканин | | | |
8451 80 |- інше обладнання: | | | |
8451 80 10 00 |- - машини, | | 0 | 5 | шт
|використовувані під | | | |
|час виробництва | | | |
|лінолеуму та інших | | | |
|покриттів підлоги, | | | |
|для нанесення пасти | | | |
|на текстильну або | | | |
|іншу основу | | | |
8451 80 30 00 |- - машини для | | 0 | 5 | шт
|апретування та | | | |
|остаточної обробки | | | |
8451 80 80 00 |- - інші | | 0 | 5 | шт
8451 90 00 00 |- частини | | 0 | 5 | -
8452 |Машини швейні, крім | | | |
|машин для | | | |
|переплетення, | | | |
|брошурування, | | | |
|товарної позиції | | | |
|8440; тумбочки, | | | |
|столи та кришки, | | | |
|спеціально | | | |
|призначені для | | | |
|швейних машин; голки| | | |
|для швейних машин: | | | |
8452 10 |- побутові швейні | | | |
|машини: | | | |
|- - машини швейні | | | |
|(тільки з закритим | | | |
|стібком) з головкою,| | | |
|маса яких не | | | |
|перевищує 16 кг без | | | |
|двигуна або 17 кг з | | | |
|двигуном; головки | | | |
|швейних машин | | | |
|(тільки з закритим | | | |
|стіжком) масою не | | | |
|більш як 16 кг без | | | |
|двигуна або 17 кг з | | | |
|двигуном: | | | |
8452 10 11 00 |- - - швейні машини | | 0 | 5 | шт
|вартістю (без | | | |
|каркасів, столиків | | | |
|або тумбочок) | | | |
|понад 65 євро | | | |
8452 10 19 00 |- - інші | | 0 | 5 | шт
8452 10 90 00 |- - інші машини | | 0 | 5 | шт
|швейні та інші | | | |
|головки для швейних | | | |
|машин | | | |
|- інші машини | | | |
|швейні: | | | |
8452 21 00 00 |- - автоматичні | | 0 | 5 | шт
8452 29 00 00 |- - інші | | 0 | 5 | шт
8452 30 |- голки для швейних | | | |
|машин: | | | |
8452 30 10 00 |- - з однією плоскою| | 0 | 5 | тис. шт
|гранню на хвостовику| | | |
8452 30 90 00 |- - інші | | 0 | 5 | тис. шт
8452 40 00 00 |- тумбочки, столи та| | 0 | 5 | -
|кришки для швейних | | | |
|машин та їх частини | | | |
8452 90 00 00 |- інші частини | | 0 | 5 | -
|швейних машин | | | |
8453 |Обладнання для | | | |
|підготовки, дублення| | | |
|чи оброблення шкури | | | |
|або шкіри або для | | | |
|виробництва чи | | | |
|ремонту шкіряного | | | |
|взуття або інших | | | |
|шкіряних виробів, | | | |
|крім швейних машин: | | | |
8453 10 00 00 |- обладнання для | | 0 | 5 | шт
|підготовки, дублення| | | |
|та оброблення шкіри | | | |
|або шкури | | | |
8453 20 00 00 |- обладнання для | | 0 | 5 | шт
|виробництва або | | | |
|ремонту взуття | | | |
8453 80 00 00 |- інше обладнання | | 0 | 5 | шт
8453 90 00 00 |- частини | | 0 | 5 | -
8454 |Конвертери, ливарні | | | |
|ковші та виливниці, | | | |
|ливарні тиглі та | | | |
|ливарні машини, | | | |
|використовувані у | | | |
|металургії або | | | |
|ливарному | | | |
|виробництві: | | | |
8454 10 00 |- конвертери: | | | |
8454 10 00 10 |- - місткістю | | 20 | 40 | шт
|130-300 тонн | | | |
8454 10 00 90 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8454 20 00 00 |- виливниці та | | 5 | 10 | шт
|ливарні ковші | | | |
8454 30 |- машини ливарні: | | | |
8454 30 10 00 |- - для лиття під | | 5 | 10 | шт
|тиском | | | |
8454 30 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8454 90 00 |- частини: | | | |
8454 90 00 10 |- - конвертора | | 0 | 5 | -
8454 90 00 90 |- - інші | | 5 | 10 | -
8455 |Стани прокатні та | | | |
|вали до них: | | | |
8455 10 00 00 |- стани | | 2 | 5 | шт
|трубопрокатні | | | |
|- інші стани | | | |
|прокатні: | | | |
8455 21 00 00 |- - стани гарячої | | 10 | 20 | шт
|прокатки та | | | |
|комбіновані стани | | | |
|гарячої і холодної | | | |
|прокатки | | | |
8455 22 00 00 |- - стани холодної | | 10 | 20 | шт
|прокатки | | | |
8455 30 |- вали для станів | | | |
|прокатних: | | | |
8455 30 10 00 |- - з чавуну литі | | 5 | 10 | шт
|- - з сталі ковані: | | | |
8455 30 31 |- - - робочі вали | | | |
|для гарячої | | | |
|прокатки; опорні | | | |
|вали для гарячої та | | | |
|холодної прокатки: | | | |
8455 30 31 10 |- - - - для гарячої | | 20 | 40 | шт
|прокатки | | | |
8455 30 31 90 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
8455 30 39 00 |- - - робочі вали | | 5 | 10 | шт
|для холодної | | | |
|прокатки | | | |
8455 30 90 |- - з сталі литі або| | | |
|оброблені тиском: | | | |
8455 30 90 10 |- - - пільгервалки | | 20 | 40 | -
|сталеві литі | | | |
8455 30 90 90 |- - - інші | | 1 | 5 | -
8455 90 00 00 |- інші частини | | 5 | 10 | -
8456 |Верстати для | | | |
|оброблення різних | | | |
|матеріалів | | | |
|вилученням матеріалу| | | |
|за допомогою | | | |
|лазерного або іншого| | | |
|світлового чи | | | |
|фотонного пучка, | | | |
|ультразвукових, | | | |
|електророзрядних, | | | |
|електрохімічних, | | | |
|електронно- | | | |
|променевих, | | | |
|іонно-променевих або| | | |
|плазмодугових | | | |
|процесів: | | | |
8456 10 |- що діють за | | | |
|допомогою лазерного | | | |
|або іншого | | | |
|світлового чи | | | |
|фотонного | | | |
|випромінення: | | | |
8456 10 10 00 |- - використовувані | | 5 | 10 | шт
|у виробництві | | | |
|напівпровідникових | | | |
|пластин або приладів| | | |
8456 10 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8456 20 00 00 |- ультразвукові | | 2 | 5 | шт
8456 30 |- електророзрядні: | | | |
|- - з числовим | | | |
|програмним | | | |
|керуванням: | | | |
8456 30 11 00 |- - - провідними | | 2 | 5 | шт
|каналами зв'язку | | | |
8456 30 19 00 |- - - інші | | 2 | 5 | шт
8456 30 90 00 |- - інші | | 2 | 5 | шт
|- інші: | | | |
8456 91 00 00 |- - для сухого | | 2 | 5 | шт
|травлення малюнка на| | | |
|напівпровідникових | | | |
|матеріалах | | | |
8456 99 |- - інші: | | | | шт
8456 99 10 00 |- - - фрезерні | | 2 | 5 | шт
|верстати, що діють | | | |
|за допомогою іонних | | | |
|променів, для | | | |
|виробництва або | | | |
|відновлення | | | |
|(ремонту) шаблонів | | | |
|(масок) та | | | |
|фотооригіналів для | | | |
|малюнків (схем) на | | | |
|напівпровідникових | | | |
|платах | | | |
8456 99 30 00 |- - - установки для | | 2 | 5 | шт
|виведення шару або | | | |
|очищення | | | |
|напівпровідникових | | | |
|пластин | | | |
8456 99 90 00 |- - - інші | | 2 | 5 | шт
8457 |Центри | | | |
|оброблювальні, | | | |
|верстати агрегатні | | | |
|однопозиційні та | | | |
|багатопозиційні, для| | | |
|обробки металу: | | | |
8457 10 |- центри | | | |
|оброблювальні: | | | |
8457 10 10 00 |- - горизонтальні | | 5 | 10 | шт
8457 10 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8457 20 00 00 |- верстати агрегатні| | 2 | 5 | шт
|однопозиційні | | | |
8457 30 |- верстати агрегатні| | | |
|багатопозиційні: | | | |
8457 30 10 00 |- - з числовим | | 2 | 5 | шт
|програмним | | | |
|керуванням | | | |
8457 30 90 00 |- - інші | | 2 | 5 | шт
8458 |Верстати токарні | | | |
|(включаючи токарні | | | |
|центри): | | | |
|- горизонтальні: | | | |
8458 11 |- - з числовим | | | |
|програмним | | | |
|керуванням: | | | |
8458 11 20 00 |- - - верстати | | 5 | 10 | шт
|токарні | | | |
|багатоцільові | | | |
|- - - токарні | | | |
|автомати: | | | |
8458 11 41 00 |- - - - | | 5 | 10 | шт
|одношпиндельні | | | |
8458 11 49 00 |- - - - | | 5 | 10 | шт
|багатошпиндельні | | | |
8458 11 80 00 |- - - інші | | 0 | 5 | шт
8458 19 |- - інші: | | | |
8458 19 20 00 |- - - верстати | | 2 | 5 | шт
|токарні центрові | | | |
|(процесори або | | | |
|інструментальні | | | |
|верстати) | | | |
8458 19 40 00 |- - - автомати | | 5 | 10 | шт
|токарні | | | |
8458 19 80 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
|- інші верстати | | | |
|токарні: | | | |
8458 91 |- - з числовим | | | |
|програмним | | | |
|керуванням: | | | |
8458 91 20 00 |- - - верстати | | 2 | 5 | шт
|токарні | | | |
|багатоцільові | | | |
8458 91 80 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8458 99 00 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8459 |Верстати | | | |
|металорізальні | | | |
|(включаючи агрегатні| | | |
|верстати, змонтовані| | | |
|на автоматичних | | | |
|лініях) для | | | |
|свердління, | | | |
|розточування, | | | |
|фрезерування, | | | |
|нарізування | | | |
|зовнішньої або | | | |
|внутрішньої різьби | | | |
|шляхом вилучення | | | |
|металу, крім | | | |
|токарних верстатів | | | |
|(включаючи верстати | | | |
|токарні | | | |
|багатоцільові) | | | |
|товарної позиції | | | |
|8458: | | | |
8459 10 00 00 |- верстати | | 2 | 5 | шт
|агрегатні, | | | |
|змонтовані на | | | |
|автоматичних лініях | | | |
|- інші верстати для | | | |
|свердління: | | | |
8459 21 00 00 |- - з числовим | | 2 | 5 | шт
|програмним | | | |
|керуванням | | | |
8459 29 00 00 |- - інші | | 2 | 5 | шт
|- інші верстати | | | |
|розточувально- | | | |
|фрезерні: | | | |
8459 31 00 00 |- - з числовим | | 2 | 5 | шт
|програмним | | | |
|керуванням | | | |
8459 39 00 00 |- - інші | | 2 | 5 | шт
8459 40 |- інші верстати | | | |
|розточувальні: | | | |
8459 40 10 00 |- - з числовим | | 2 | 5 | шт
|програмним | | | |
|керуванням | | | |
8459 40 90 00 |- - інші | | 2 | 5 | шт
|- верстати | | | |
|консольно-фрезерні: | | | |
8459 51 00 00 |- - з числовим | | 2 | 5 | шт
|програмним | | | |
|керуванням | | | |
8459 59 00 00 |- - інші | | 2 | 5 | шт
|- інші верстати | | | |
|фрезерні: | | | |
8459 61 |- - з числовим | | | |
|програмним | | | |
|керуванням: | | | |
8459 61 10 00 |- - - | | 5 | 10 | шт
|інструментальні | | | |
|фрезерні | | | |
8459 61 90 00 |- - - інші | | 2 | 5 | шт
8459 69 |- - інші: | | | |
8459 69 10 00 |- - - | | 5 | 10 | шт
|інструментальні | | | |
|фрезерні | | | |
8459 69 90 00 |- - - інші | | 2 | 5 | шт
8459 70 00 00 |- - інші верстати | | 2 | 5 | шт
|різьбонарізні | | | |
8460 |Верстати | | | |
|обдирно-шліфувальні,| | | |
|заточувальні, | | | |
|шліфувальні, | | | |
|хонінгувальні, | | | |
|притиральні, | | | |
|полірувальні або для| | | |
|виконання інших | | | |
|операцій остаточної | | | |
|обробки металів або | | | |
|металокераміки з | | | |
|використанням | | | |
|точильних каменів, | | | |
|абразивів або | | | |
|полірувальних | | | |
|засобів, крім | | | |
|верстатів | | | |
|зуборізних, | | | |
|зубошліфувальних або| | | |
|зубообробних | | | |
|товарної позиції | | | |
|8461: | | | |
|- верстати | | | |
|плоскошліфувальні з | | | |
|точністю | | | |
|позиціонування за | | | |
|будь-якою віссю не | | | |
|менш як 0,01 мм: | | | |
8460 11 00 00 |- - з числовим | | 0,5 | 5 | шт
|програмним | | | |
|керуванням | | | |
8460 19 00 00 |- - інші | | 2 | 5 | шт
|- інші верстати | | | |
|шліфувальні з | | | |
|точністю | | | |
|позиціонування за | | | |
|будь-якою віссю не | | | |
|менш як 0,01 мм: | | | |
8460 21 |- - з числовим | | | |
|програмним | | | |
|керуванням: | | | |
|- - - для шліфування| | | |
|циліндричних | | | |
|поверхонь: | | | |
8460 21 11 00 |- - - - верстати | | 2 | 5 | шт
|внутрішньошліфуваль-| | | |
|ні | | | |
8460 21 15 00 |- - - - верстати | | 2 | 5 | шт
|безцентрово- | | | |
|шліфувальні | | | |
8460 21 19 00 |- - - - інші | | 2 | 5 | шт
8460 21 90 00 |- - - інші | | 2 | 5 | шт
8460 29 |- - інші: | | | |
|- - - для шліфування| | | |
|циліндричних | | | |
|поверхонь: | | | |
8460 29 11 00 |- - - - верстати | | 2 | 5 | шт
|внутрішньошліфуваль-| | | |
|ні | | | |
8460 29 19 00 |- - - - інші | | 2 | 5 | шт
8460 29 90 00 |- - - інші | | 2 | 5 | шт
|- верстати заточні | | | |
|(для різального | | | |
|інструменту): | | | |
8460 31 00 00 |- - з числовим | | 5 | 10 | шт
|програмним | | | |
|керуванням | | | |
8460 39 00 00 |- - інші | | 1 | 5 | шт
8460 40 |- верстати | | | |
|хонінгувальні або | | | |
|довідні: | | | |
8460 40 10 |- з числовим | | | |
|програмним | | | |
|керуванням: | | | |
8460 40 10 10 |- - - з точністю | | 0,5 | 5 | шт
|обробки форми отвору| | | |
|до 0,01 мм | | | |
8460 40 10 90 |- - - інші | | 2 | 5 | шт
8460 40 90 00 |- - інші | | 2 | 5 | шт
8460 90 |- інші: | | | |
8460 90 10 00 |- - верстати з | | 5 | 10 | шт
|мікрометричними | | | |
|регулювальними | | | |
|пристроями з | | | |
|точністю | | | |
|позиціонування за | | | |
|будь-якою віссю не | | | |
|менш як 0,01 мм | | | |
8460 90 90 00 |- - інші | | 2 | 5 | шт
8461 |Верстати поздовжньо-| | | |
|стругальні, | | | |
|поперечно- | | | |
|стругальні, | | | |
|довбальні, протяжні,| | | |
|зуборізні, | | | |
|зубошліфувальні або | | | |
|зубообробні, | | | |
|пиляльні, відрізні | | | |
|та інші верстати для| | | |
|обробки металів або | | | |
|металокераміки | | | |
|шляхом вилучення | | | |
|матеріалу різальним | | | |
|інструментом, не | | | |
|включені до інших | | | |
|угруповань: | | | |
8461 10 00 00 |- верстати | | 5 | 10 | шт
|поздовжньо- | | | |
|стругальні | | | |
8461 20 00 00 |- верстати | | 5 | 10 | шт
|поперечно-стругальні| | | |
|та довбальні | | | |
8461 30 |- верстати протяжні:| | | |
8461 30 10 00 |- - з числовим | | 0 | 5 | шт
|програмним | | | |
|керуванням | | | |
8461 30 90 00 |- - інші | | 0 | 5 | шт
8461 40 |- верстати | | | |
|зуборізні, | | | |
|зубошліфувальні або | | | |
|зубообробні для | | | |
|остаточної обробки | | | |
|шестерень: | | | |
|- - верстати | | | |
|зуборізні (включаючи| | | |
|верстати, що | | | |
|працюють абразивним | | | |
|кругом): | | | |
|- - - для | | | |
|циліндричних | | | |
|зубчастих коліс: | | | |
8461 40 11 00 |- - - - з числовим | | 0 | 5 | шт
|програмним | | | |
|керуванням | | | |
8461 40 19 00 |- - - - інші | | 0 | 5 | шт
|- - - для | | | |
|нарізування інших | | | |
|зубчастих коліс: | | | |
8461 40 31 00 |- - - - з числовим | | 0 | 5 | шт
|програмним | | | |
|керуванням | | | |
8461 40 39 00 |- - - - інші | | 0 | 5 | шт
|- - верстати | | | |
|зубообробні: | | | |
|- - - з | | | |
|мікрометричними | | | |
|регулювальними | | | |
|пристроями і | | | |
|точністю | | | |
|позиціонування за | | | |
|будь-якою віссю не | | | |
|менш як 0,01 мм: | | | |
8461 40 71 00 |- - - - з числовим | | 0 | 5 | шт
|програмним | | | |
|керуванням | | | |
8461 40 79 00 |- - - - інші | | 0 | 5 | шт
8461 40 90 00 |- - - інші | | 0 | 5 | шт
8461 50 |- верстати пиляльні | | | |
|або відрізні: | | | |
|- - верстати | | | |
|пиляльні (кругло- і | | | |
|стрічкопиляльні): | | | |
8461 50 11 00 |- - - круглопиляльні| | 0 | 5 | шт
8461 50 19 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8461 50 90 00 |- - верстати | | 5 | 10 | шт
|відрізні | | | |
8461 90 00 00 |- інші | | 5 | 10 | шт
8462 |Машини (включаючи | | | |
|преси) для обробки | | | |
|матеріалів об'ємним | | | |
|штампуванням, | | | |
|куванням або | | | |
|штампуванням; | | | |
|машини (включаючи | | | |
|преси) для | | | |
|згортання, | | | |
|вигинання, згинання,| | | |
|полірування, | | | |
|вирівнювання, | | | |
|розрізання, | | | |
|штампування або | | | |
|рубання металів; | | | |
|преси для обробки | | | |
|металів або | | | |
|вуглецевих сполук | | | |
|металів, не | | | |
|зазначені вище: | | | |
8462 10 |- машини ковальські | | | |
|або штампувальні | | | |
|(включаючи преси) та| | | |
|молоти: | | | |
8462 10 10 00 |- - з числовим | | 5 | 10 | шт
|програмним | | | |
|керуванням | | | |
8462 10 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
|- машини для | | | |
|згортання, | | | |
|вигинання, згинання,| | | |
|вирівнювання або | | | |
|полірування | | | |
|(включаючи преси): | | | |
8462 21 |- - з числовим | | | |
|програмним | | | |
|керуванням: | | | |
8462 21 05 00 |- - - що | | 5 | 10 | шт
|використовуються у | | | |
|виробництві | | | |
|напівпровідникових | | | |
|пластин або | | | |
|пристроїв | | | |
8462 21 10 00 |- - - для обробки | | 5 | 10 | шт
|виробів з листового | | | |
|матеріалу | | | |
8462 21 80 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8462 29 |- - інші: | | | |
8462 29 05 00 |- - - що | | 5 | 10 | шт
|використовуються у | | | |
|виробництві | | | |
|напівпровідникових | | | |
|пластин або | | | |
|пристроїв | | | |
|- - - інші: | | | |
8462 29 10 00 |- - - - для обробки | | 2 | 5 | шт
|виробів з листового | | | |
|матеріалу | | | |
|- - - - інші: | | | |
8462 29 91 00 |- - - - - | | 5 | 10 | шт
|гідравлічні | | | |
8462 29 98 00 |- - - - - інші | | 5 | 10 | шт
|- механічні ножиці | | | |
|(включаючи преси), | | | |
|крім комбінованих | | | |
|пробивних та | | | |
|висічних: | | | |
8462 31 00 00 |- - з числовим | | 5 | 10 | шт
|програмним | | | |
|керуванням | | | |
8462 39 |- - інші: | | | |
8462 39 10 00 |- - - для обробки | | 5 | 10 | шт
|виробів з листового | | | |
|матеріалу | | | |
|- - - інші: | | | |
8462 39 91 00 |- - - - гідравлічні | | 2 | 5 | шт
8462 39 99 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
|- машини пробивні | | | |
|або вирубні | | | |
|(включаючи преси), в| | | |
|тому числі | | | |
|комбіновані пробивні| | | |
|та висічні: | | | |
8462 41 |- - з числовим | | | |
|програмним | | | |
|керуванням: | | | |
8462 41 10 00 |- - - для обробки | | 5 | 10 | шт
|виробів з листового | | | |
|матеріалу | | | |
8462 41 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8462 49 |- - інші: | | | |
8462 49 10 00 |- - - для обробки | | 5 | 10 | шт
|виробів з листового | | | |
|матеріалу | | | |
8462 49 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
|- інші: | | | |
8462 91 |- - преси | | | |
|гідравлічні: | | | |
8462 91 10 00 |- - - преси для | | 5 | 10 | шт
|формування металевих| | | |
|порошків методом | | | |
|спікання та преси | | | |
|для пакування | | | |
|металевого брухту в | | | |
|брикети | | | |
|- - - інші: | | | |
8462 91 50 00 |- - - - з числовим | | 5 | 10 | шт
|програмним | | | |
|керуванням | | | |
8462 91 90 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
8462 99 |- - інші: | | | |
8462 99 10 00 |- - - преси для | | 5 | 10 | шт
|формування металевих| | | |
|порошків методом | | | |
|спікання та преси | | | |
|для пакування | | | |
|металевого брухту в | | | |
|брикети | | | |
|- - - інші: | | | |
8462 99 50 00 |- - - - з числовим | | 5 | 10 | шт
|програмним | | | |
|керуванням | | | |
8462 99 90 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
8463 |Інші верстати для | | | |
|обробки металів або | | | |
|металокераміки без | | | |
|вилучення матеріалу:| | | |
8463 10 |- верстати для | | | |
|волочіння прутів, | | | |
|труб, профілів, | | | |
|дроту або | | | |
|аналогічних виробів:| | | |
8463 10 10 00 |- - верстати для | | 5 | 10 | шт
|волочіння дроту | | | |
8463 10 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8463 20 00 00 |- верстати | | 5 | 10 | шт
|різенакатні | | | |
8463 30 00 00 |- верстати для | | 5 | 10 | шт
|виготовлення виробів| | | |
|з дроту | | | |
8463 90 00 00 |- інші | | 5 | 10 | шт
8464 |Верстати для обробки| | | |
|каменю, кераміки, | | | |
|бетону, | | | |
|азбестоцементу або | | | |
|аналогічних | | | |
|матеріалів чи для | | | |
|холодного оброблення| | | |
|скла: | | | |
8464 10 |- верстати пиляльні:| | | |
8464 10 10 00 |- - для розрізування| | 5 | 10 | шт
|напівпровідникових | | | |
|монокристалічних | | | |
|булів на пластини | | | |
|або пластин на чіпи | | | |
|(кристали) | | | |
8464 10 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8464 20 |- верстати | | | |
|шліфувальні або | | | |
|полірувальні: | | | |
8464 20 05 00 |- - для обробки | | 5 | 10 | шт
|напівпровідникових | | | |
|пластин | | | |
|- - для обробки | | | |
|скла: | | | |
8464 20 11 00 |- - - скла оптичного| | 5 | 10 | шт
8464 20 19 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8464 20 20 00 |- - для обробки | | 5 | 10 | шт
|кераміки | | | |
8464 20 95 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8464 90 |- інші: | | | |
8464 90 10 00 |- - для скрайбування| | 5 | 10 | шт
|або нанесення | | | |
|надрізів на | | | |
|напівпровідникові | | | |
|пластини | | | |
8464 90 20 00 |- - для робочої | | 5 | 10 | шт
|кераміки | | | |
8464 90 80 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8465 |Верстати для обробки| | | |
|дерева, корка, | | | |
|кістки, ебоніту, | | | |
|твердих пластмас або| | | |
|аналогічних твердих | | | |
|матеріалів | | | |
|(включаючи верстати | | | |
|для забивання | | | |
|цвяхів, скріпок, | | | |
|склеювання та інших | | | |
|видів складання): | | | |
8465 10 |- верстати | | | |
|поліфункціональні, | | | |
|що не вимагають | | | |
|заміни інструменту | | | |
|для переходу на | | | |
|інші операції: | | | |
8465 10 10 00 |- - із зняттям та | | 5 | 10 | шт
|переміщенням вручну | | | |
|деталі між | | | |
|операціями | | | |
8465 10 90 00 |- - з автоматичним | | 5 | 10 | шт
|переміщенням | | | |
|оброблюваної деталі | | | |
|між операціями | | | |
|- інші: | | | |
8465 91 |- - верстати | | | |
|пиляльні: | | | |
8465 91 10 00 |- - - із стрічковою | | 5 | 10 | шт
|пилкою | | | |
8465 91 20 00 |- - - із дисковою | | 5 | 10 | шт
|пилкою | | | |
8465 91 90 00 |- - - інші | | 1 | 5 | шт
8465 92 00 00 |- - верстати | | 1 | 5 | шт
|стругальні, фрезерні| | | |
|або стругально- | | | |
|калювальні | | | |
8465 93 00 00 |- - верстати | | 1 | 5 | шт
|шліфувальні, | | | |
|верстати для | | | |
|шліфування | | | |
|шліфувальними | | | |
|шкурками або | | | |
|верстати | | | |
|полірувальні | | | |
8465 94 00 00 |- - верстати для | | 5 | 10 | шт
|згинання або | | | |
|складальні | | | |
8465 95 00 |- - верстати | | | |
|свердлильні та | | | |
|довбильні: | | | |
8465 95 00 10 |- - - | | 1 | 5 | шт
|багатошпиндельні | | | |
|присаджувальні | | | |
8465 95 00 90 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8465 96 00 00 |- - верстати | | 2 | 5 | шт
|розкольні, лущильні | | | |
|або для подрібнення | | | |
8465 99 |- - інші: | | | |
8465 99 10 00 |- - - верстати | | 5 | 10 | шт
|токарні | | | |
8465 99 90 |- - - інші: | | | |
8465 99 90 10 |- - - - верстати | | 1 | 5 | шт
|односторонні для | | | |
|приклеювання крайок | | | |
|клеєм-розплавом | | | |
8465 99 90 90 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
8466 |Частини та приладдя,| | | |
|призначені винятково| | | |
|або головним чином | | | |
|для обладнання | | | |
|товарних позицій | | | |
|8456-8465, включаючи| | | |
|пристрої для | | | |
|кріплення | | | |
|інструментів або | | | |
|деталей, | | | |
|гвинтонарізні | | | |
|рознімні головки, | | | |
|ділильні головки та | | | |
|інші спеціальні | | | |
|пристрої до | | | |
|верстатів; кріплення| | | |
|для інструментів | | | |
|будь-якого типу, | | | |
|використовуваних для| | | |
|ручних робіт: | | | |
8466 10 |- пристрої для | | | |
|кріплення | | | |
|інструментів і | | | |
|гвинтонарізні | | | |
|рознімні головки: | | | |
|- - пристрої для | | | |
|кріплення деталей: | | | |
8466 10 10 00 |- - - оправки, цанги| | 5 | 10 | -
|та втулки | | | |
|- - - інші: | | | |
8466 10 31 00 |- - - - для токарних| | 5 | 10 | -
|верстатів | | | |
8466 10 39 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | -
8466 10 90 00 |- - гвинтонарізні | | 5 | 10 | -
|рознімні головки | | | |
8466 20 |- пристрої для | | | |
|кріплення | | | |
|оброблюваних | | | |
|деталей: | | | |
8466 20 10 00 |- - затискні | | 5 | 10 | -
|пристрої та арматура| | | |
|спеціального | | | |
|призначення; | | | |
|комплекти | | | |
|стандартних | | | |
|затискних пристроїв | | | |
|і арматури | | | |
|- - інші: | | | |
8466 20 91 00 |- - - для токарних | | 5 | 10 | -
|верстатів | | | |
8466 20 99 00 |- - - інші | | 5 | 10 | -
8466 30 00 00 |- головки ділильні | | 5 | 10 | -
|та інші спеціальні | | | |
|пристрої до | | | |
|верстатів | | | |
|- інші: | | | |
8466 91 |- - до верстатів | | | |
|товарної позиції | | | |
|8464: | | | |
8466 91 15 00 |- - - для верстатів | | 5 | 10 | -
|підкатегорій | | | |
|8464 10 10 00, | | | |
|8464 20 05 00 або | | | |
|8464 90 10 00 | | | |
8466 91 20 00 |- - - з чавуну або | | 5 | 10 | -
|сталі литі | | | |
8466 91 95 00 |- - - інші | | 5 | 10 | -
8466 92 |- - до верстатів | | | |
|товарної позиції | | | |
|8465: | | | |
8466 92 20 00 |- - - з чавуну або | | 5 | 10 | -
|сталі литі | | | |
8466 92 80 00 |- - - інші | | 2 | 5 | -
8466 93 |- до верстатів | | | |
|товарних позицій | | | |
|8456-8461: | | | |
8466 93 15 00 |- - - до верстатів | | 5 | 10 | -
|та апаратів | | | |
|підкатегорій | | | |
|8456 10 10 00, | | | |
|8456 91 00 00, | | | |
|8456 99 10 00 або | | | |
|8456 99 30 00 | | | |
8466 93 17 00 |- - - до апаратів | | 5 | 10 | -
|підкатегорії | | | |
|8456 99 50 00 | | | |
8466 93 95 00 |- - - інші | | 5 | 10 | -
8466 94 |- - до верстатів | | | |
|товарної позиції | | | |
|8462 або 8463: | | | |
8466 94 10 00 |- - - до верстатів | | 5 | 10 | -
|підкатегорії | | | |
|8462 21 05 00 або | | | |
|8462 29 05 00 | | | |
8466 94 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | -
8467 |Інструменти ручні з | | | |
|пневматичним, | | | |
|гідравлічним або | | | |
|автономним | | | |
|неелектричним | | | |
|двигуном: | | | |
|- пневматичні: | | | |
8467 11 |- - ротаційні | | | |
|(включаючи | | | |
|комбіновані обертові| | | |
|і ударної дії): | | | |
8467 11 10 00 |- - - для обробки | | 5 | 10 | шт
|металів | | | |
8467 11 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8467 19 00 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
|- інші інструменти: | | | |
8467 81 00 00 |- - пилки ланцюгові| | 2 | 5 | шт
8467 89 00 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
|- частини: | | | |
8467 91 00 00 |- - пилок ланцюгових| | 5 | 10 | -
8467 92 00 00 |- - пневматичних | | 5 | 10 | -
|інструментів | | | |
8467 99 00 00 |- - інші | | 5 | 10 | -
8468 |Обладнання та | | | |
|апаратура для паяння| | | |
|або зварювання | | | |
|м'якими та твердими | | | |
|припоями, придатні | | | |
|чи не придатні для | | | |
|різання, крім | | | |
|включених до | | | |
|товарної позиції | | | |
|8515; машини та | | | |
|апарати для | | | |
|поверхневої | | | |
|термо-обробки, які | | | |
|працюють на газу: | | | |
8468 10 00 00 |- пальники газові з | | 5 | 10 | шт
|дуттям, ручні | | | |
8468 20 00 00 |- інше обладнання | | 5 | 10 | шт
|та апаратура, які | | | |
| працюють на газу | | | |
8468 80 00 00 |- інше обладнання та| | 5 | 10 | шт
|апаратура | | | |
8468 90 00 00 |- частини | | 5 | 10 | -
8469 |Машинки друкарські, | | | |
|крім принтерів | | | |
|товарної позиції | | | |
|8471; машини для | | | |
|оброблення текстів: | | | |
|- машинки друкарські| | | |
|автоматичні та | | | |
|пристрої для | | | |
|оброблення текстів: | | | |
8469 11 00 00 |- - пристрої для | | 10 | 20 | шт
|оброблення текстів | | | |
8469 12 00 00 |- - машинки | | 10 | 20 | шт
|друкарські | | | |
|автоматичні | | | |
8469 20 00 00 |- інші машинки | | 10 | 20 | шт
|друкарські | | | |
|електричні | | | |
8469 30 00 00 |- інші машинки | | 10 | 20 | шт
|друкарські | | | |
|неелектричні | | | |
8470 |Калькулятори та | | | |
|кишенькові машинки | | | |
|для записування, | | | |
|відтворювання і | | | |
|візуального | | | |
|представлення даних | | | |
|з функціями | | | |
|калькулятора; | | | |
|лічильні машини, | | | |
|поштові маркувальні | | | |
|машини, апарати для | | | |
|видавання квитків та| | | |
|аналогічні машини з | | | |
|лічильними | | | |
|пристроями; апарати | | | |
|касові: | | | |
8470 10 |- калькулятори | | | |
|електронні, здатні | | | |
|працювати без | | | |
|зовнішнього джерела | | | |
|живлення, та | | | |
|кишенькові машинки | | | |
|для записування, | | | |
|відтворювання і | | | |
|візуального | | | |
|представлення даних | | | |
|з функціями | | | |
|калькулятора: | | | |
8470 10 10 00 |- - калькулятори | |4,5 євро |9 євро | шт
|електронні, здатні | |за 1 шт |за 1 шт |
|працювати без | | | |
|зовнішнього джерела | | | |
|живлення | | | |
8470 10 90 00 |- - машинки | | 10 | 20 | шт
|кишенькові для | | | |
|записування, | | | |
|відтворювання, | | | |
|візуального | | | |
|представлення даних | | | |
|з функціями | | | |
|калькулятора | | | |
|- інші електронні | | | |
|обчислювальні | | | |
|машини: | | | |
8470 21 00 00 |- - з друкарським | | 10 | 20 | шт
|пристроєм | | | |
8470 29 00 00 |- - інші | | 20 | 40 | шт
8470 30 00 00 |- інші машини | |4 євро |8 євро | шт
|лічильні | |за 1 шт |за 1 шт |
8470 40 00 00 |- машини | | 10 | 20 | шт
|бухгалтерські | | | |
8470 50 00 00 |- касові апарати | |90 євро |180 євро | шт
| | |за 1 шт |за 1 шт |
8470 90 00 00 |- інші | | 10 | 20 | шт
8471 |Машини для | | | |
|автоматичної | | | |
|обробки інформації | | | |
|та їх блоки; | | | |
|магнітні або оптичні| | | |
|зчитувальні | | | |
|пристрої, машини для| | | |
|перенесення даних | | | |
|на носії інформації | | | |
|у закодованому | | | |
|вигляді та машини | | | |
|для обробки цієї | | | |
|інформації, не | | | |
|включені до інших | | | |
|угруповань: | | | |
8471 10 |- машини | | | |
|обчислювальні, | | | |
|аналогові або | | | |
|змішаного типу: | | | |
8471 10 10 00 |- - для цивільної | | 10 | 20 | шт
|авіації | | | |
8471 10 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8471 30 |- машини | | | |
|обчислювальні | | | |
|цифрові портативні | | | |
|масою до 10 кг, | | | |
|принаймні з | | | |
|центральним | | | |
|процесором, | | | |
|клавіатурою та | | | |
|дисплеєм: | | | |
8471 30 10 00 |- - що приймають та | | 10 | 20 | шт
|обробляють | | | |
|телевізійні, | | | |
|телекомунікаційні, | | | |
|аудіо- та | | | |
|відеосигнали | | | |
8471 30 91 00 |- - що приймають та | | 10 | 20 | шт
|обробляють | | | |
|телевізійні сигнали,| | | |
|але не мають | | | |
|характерних | | | |
|допоміжних функцій | | | |
8471 30 99 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт
|- інші машини | | | |
|обчислювальні | | | |
|цифрові: | | | |
8471 41 |- - що містять в | | | | шт
|одному корпусі | | | |
|принаймні | | | |
|центральний процесор| | | |
|та пристрої вводу та| | | |
|виводу змішаного | | | |
|типу або які | | | |
|розміщені в окремих | | | |
|блоках: | | | |
8471 41 10 00 |- - - для цивільної | | 10 | 20 | шт
|авіації | | | |
|- - - інші: | | | |
8471 41 30 00 |- - - - що приймають| |200 євро |200 євро | шт
|та обробляють | |за 1 шт |за 1 шт |
|телевізійні, | | | |
|телекомунікаційні, | | | |
|аудіо- та | | | |
|відеосигнали | | | |
|- - - - інші: | | | |
8471 41 91 00 |- - - - - що | |200 євро |200 євро | шт
|приймають та | |за 1 шт |за 1 шт |
|обробляють | | | |
|телевізійні сигнали,| | | |
|але не мають | | | |
|специфічних | | | |
|допоміжних функцій | | | |
8471 41 99 00 |- - - - - інші | |200 євро |200 євро | шт
| | |за 1 шт |за 1 шт |
8471 49 |- - інші, що | | | |
|надходять у | | | |
|комплекті: | | | |
8471 49 10 00 |- - - для цивільної | | 10 | 20 | шт
|авіації | | | |
|- - - інші: | | | |
8471 49 30 00 |- - - - що приймають| | 10 | 20 | шт
|та обробляють | | | |
|телевізійні, | | | |
|телекомунікаційні, | | | |
|аудіо- та | | | |
|відеосигнали | | | |
|- - - - інші: | | | |
8471 49 91 00 |- - - - - що | | 10 | 20 | шт
|приймають та | | | |
|обробляють | | | |
|телевізійні сигнали,| | | |
|але не мають | | | |
|специфічних | | | |
|допоміжних функцій | | | |
8471 49 99 00 |- - - - - інші | | 10 | 20 | шт
8471 50 |- цифрові блоки | | | |
|оброблення даних | | | |
|інші, ніжу | | | |
|підпозиціях 8471 41 | | | |
|та 8471 49, що | | | |
|містять або не | | | |
|містять в одному | | | |
|корпусі один або два| | | |
|таких пристрої: | | | |
|запам'ятовувальні | | | |
|пристрої, пристрої | | | |
|введення та пристрої| | | |
|виведення: | | | |
8471 50 10 00 |- - для цивільної | | 10 | 20 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
8471 50 30 00 |- - - що приймають | | 10 | 20 | шт
|та обробляють | | | |
|телевізійні, | | | |
|телекомунікаційні, | | | |
|аудіо- та | | | |
|відеосигнали | | | |
|- - - інші: | | | |
8471 50 91 00 |- - - - що приймають| | 10 | 20 | шт
|та обробляють | | | |
|телевізійні сигнали,| | | |
|але не мають | | | |
|характерних | | | |
|допоміжних функцій | | | |
8471 50 99 |- - - - інші: | | | |
8471 50 99 10 |- - - - - для | | 0 | 5 |
|верстатів з ЧПУ | | | |
8471 50 99 90 |- - - - - інші | | 10 | 20 | шт
8471 60 |- пристрої введення | | | |
|або пристрої | | | |
|виведення, що | | | |
|містять або не | | | |
|містять в одному | | | |
|корпусі | | | |
|запам'ятовувальні | | | |
|пристрої: | | | |
8471 60 10 00 |- - для цивільної | | 10 | 20 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
8471 60 40 00 |- - - принтери | | 0,1 | 5 | шт
8471 60 50 00 |- - - клавіатура | | 0,1 | 5 | шт
8471 60 90 00 |- - - інші | | 0,1 | 5 | шт
8471 70 |- запам'ятовувальні | | | |
|пристрої: | | | |
8471 70 10 00 |- - для цивільної | | 10 | 20 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
8471 70 40 00 |- - - центральні | | 10 | 20 | шт
|запам'ятовувальні | | | |
|пристрої | | | |
|- - - інші: | | | |
|- - - - | | | |
|запам'ятовувальні | | | |
|пристрої на дисках: | | | |
8471 70 51 00 |- - - - - оптичні, | | 0,1 | 5 | шт
|включаючи | | | |
|магнітооптичні | | | |
|- - - - - інші: | | | |
8471 70 53 00 |- - - - - - | | 0,1 | 5 | шт
|запам'ятовувальні | | | |
|пристрої на жорстких| | | |
|дисках | | | |
8471 70 59 00 |- - - - - - інші | | 15 | 30 | шт
8471 70 60 00 |- - - - | | 10 | 20 | шт
|запам'ятовувальні | | | |
|пристрої на | | | |
|магнітних стрічках | | | |
8471 70 90 00 |- - - - інші | | 10 | 20 | шт
8471 80 |- інші пристрої | | | |
|машин для | | | |
|автоматичного | | | |
|оброблення | | | |
|інформації: | | | |
8471 80 10 00 |- - периферійні | | 5 | 10 | шт
|пристрої | | | |
8471 80 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт
8471 90 00 00 |- інші | | 10 | 20 | шт
8472 |Інше обладнання | | | |
|конторське | | | |
|(наприклад | | | |
|гектографічні або | | | |
|трафаретні | | | |
|розмножувальні | | | |
|апарати, машини для | | | |
|друкування адрес, | | | |
|пристрої для | | | |
|автоматичного | | | |
|видавання банкнотів,| | | |
|машини для | | | |
|сортування, | | | |
|рахування або | | | |
|пакування монет, | | | |
|машини для гостріння| | | |
|олівців, машини для | | | |
|перфорації або | | | |
|скріплення книг, | | | |
|документів, брошур):| | | |
8472 10 00 00 |- машини | | 10 | 20 | шт
|копіювально- | | | |
|розмножувальні | | | |
8472 20 00 00 |- машини для | | 10 | 20 | шт
|друкування адрес або| | | |
|видавлювання | | | |
|адресних кліше | | | |
8472 30 00 00 |- машини для | | 10 | 20 | шт
|сортування або | | | |
|складання, або | | | |
|укладання у | | | |
|конверти, або | | | |
|перев'язування | | | |
|поштової | | | |
|кореспонденції, | | | |
|машини для | | | |
|розкривання, | | | |
|закривання або | | | |
|запечатування | | | |
|поштової | | | |
|кореспонденції і | | | |
|машини для | | | |
|наклеювання або | | | |
|гасіння поштових | | | |
|марок | | | |
8472 90 |- інші: | | | |
8472 90 10 00 |- - лічильні, | | 10 | 20 | шт
|сортувальні та | | | |
|монетоукладальні | | | |
|машини | | | |
8472 90 30 00 |- - автоматичні | | 10 | 20 | шт
|розмовляючі машини | | | |
8472 90 80 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт
8473 |Частини та приладдя | | | |
|(крім футлярів, | | | |
|чохлів тощо), | | | |
|призначені винятково| | | |
|або головним чином | | | |
|для машин товарних | | | |
|позицій 8469-8472: | | | |
8473 10 |- частини та | | | |
|приладдя для машин | | | |
|товарної позиції | | | |
|8469: | | | |
|- - електронні | | | |
|блоки: | | | |
8473 10 11 00 |- - - обладнання | | 10 | 20 | -
|категорії 8469 11 00| | | |
8473 10 19 00 |- - - інші | | 10 | 20 | -
8473 10 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | -
|- частини та | | | |
|приладдя для машин | | | |
|товарної позиції | | | |
|8470: | | | |
8473 21 |- - електронні | | | |
|калькулятори | | | |
|підпозицій 8470 10, | | | |
|8470 21 або 8470 29:| | | |
8473 21 10 00 |- - - електронні | | 10 | 20 | -
|блоки | | | |
8473 21 90 00 |- - - інші | | 10 | 20 | -
8473 29 |- - інші: | | | |
8473 29 10 00 |- - - електронні | | 10 | 20 | -
|блоки | | | |
8473 29 90 00 |- - - інші | | 10 | 20 | -
8473 30 |- частини та | | | |
|приладдя для машин | | | |
|товарної позиції | | | |
|8471: | | | |
8473 30 10 00 |- - електронні | | 0,1 | 5 | -
|блоки | | | |
8473 30 90 00 |- - інші | | 0,1 | 5 | -
8473 40 |- частини та | | | |
|приладдя для машин | | | |
|товарної позиції | | | |
|8472: | | | |
|- - електронні | | | |
|блоки: | | | |
8473 40 11 00 |- - - машин | | 10 | 20 | -
|підкатегорії | | | |
|8472 90 30 00 | | | |
8473 40 19 00 |- - - інші | | 10 | 20 | -
8473 40 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | -
8473 50 |- частини та | | | |
|приладдя, | | | |
|пристосовані для | | | |
|декількох машин та | | | |
|апаратів товарних | | | |
|позицій 8469-8472: | | | |
8473 50 10 00 |- - електронні | | 10 | 20 | -
|блоки | | | |
8473 50 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | -
8474 |Обладнання для | | | |
|сортування, | | | |
|просіювання, | | | |
|сепарації, миття, | | | |
|подрібнення, | | | |
|розтовчення, | | | |
|розмелювання, | | | |
|змішування або | | | |
|перемішування | | | |
|грунту, каміння, руд| | | |
|чи інших твердих | | | |
|мінеральних речовин | | | |
|(включаючи порошки | | | |
|та пасти); | | | |
|обладнання для | | | |
|агломерації, | | | |
|формування, | | | |
|брикетування або | | | |
|відливання твердого | | | |
|мінерального палива,| | | |
|керамічних паст, | | | |
|незатверділого | | | |
|цементу, гіпсу або | | | |
|інших мінеральних | | | |
|речовин у вигляді | | | |
|порошку або пасти; | | | |
|машини формувальні | | | |
|для виробництва | | | |
|піщаних ливарних | | | |
|форм: | | | |
8474 10 00 00 |- машини для | | 1 | 5 | шт
|сортування, | | | |
|просіювання, | | | |
|сепарації або миття | | | |
8474 20 |- машини для | | | |
|подрібнення, | | | |
|розтовчення або | | | |
|розмелювання: | | | |
8474 20 10 00 |- - мінеральних | | 7 | 15 | шт
|речовин, що | | | |
|використовуються в | | | |
|керамічному | | | |
|виробництві | | | |
8474 20 90 00 |- - інші | | 7 | 15 | шт
|- машини для | | | |
|змішування або | | | |
|перемішування: | | | |
8474 31 00 00 |- - бетономішалки та| | 5 | 10 | шт
|розчинозмішувачі | | | |
8474 32 00 00 |- - машини для | | 5 | 10 | шт
|змішування | | | |
|мінеральних речовин | | | |
|з бітумом | | | |
8474 39 |- - інші: | | | |
8474 39 10 00 |- - - машини для | | 5 | 10 | шт
|змішування або | | | |
|подрібнення | | | |
|мінеральних речовин,| | | |
|що використовуються | | | |
|в керамічному | | | |
|виробництві | | | |
8474 39 90 |- - - інші: | | | |
8474 39 90 10 |- - - - змішувач | | 20 | 40 | шт
|барабанний | | | |
|продуктивністю 300 | | | |
|тонн на рік, | | | |
|огрудкувач чашовий | | | |
|продуктивністю | | | |
|80-90 тонн на рік | | | |
8474 39 90 90 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
8474 80 |- інше обладнання: | | | |
8474 80 10 00 |- - машини для | | 5 | 10 | шт
|агломерації, | | | |
|формування або | | | |
|брикетування | | | |
|керамічних паст | | | |
8474 80 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8474 90 |- частини: | | | |
8474 90 10 00 |- - з чавуну або | | 5 | 10 | -
|сталі вилиті | | | |
8474 90 90 |- - інші: | | | |
8474 90 90 10 |- - - обладнання | | 2 | 5 | -
|для сортування, | | | |
|промивання, | | | |
|подрібнення, | | | |
|змішування або | | | |
|перемішування руд, | | | |
|грунтів, каміння та | | | |
|інших мінеральних | | | |
|копалин | | | |
8474 90 90 90 |- - - інші | | 5 | 10 | -
8475 |Машини для збирання | | | |
|електричних або | | | |
|електронних ламп, | | | |
|трубок або | | | |
|електронно- | | | |
|променевих трубок чи| | | |
|газорозрядних ламп у| | | |
|скляних колбах; | | | |
|машини для | | | |
|виробництва або | | | |
|гарячого оброблення | | | |
|скла або скляних | | | |
|виробів: | | | |
8475 10 00 00 |- машини для | | 5 | 10 | шт
|збирання електричних| | | |
|та електронних ламп,| | | |
|трубок або | | | |
|електронно- | | | |
|променевих трубок | | | |
|або газорозрядних | | | |
|ламп у скляних | | | |
|трубках | | | |
|- машини для | | | |
|виробництва або | | | |
|гарячої обробки скла| | | |
|або скляних виробів:| | | |
8475 21 00 00 |- - машини для | | 5 | 10 | шт
|виробництва | | | |
|оптичного волокна | | | |
|(скловолокна) та | | | |
|його заготовок | | | |
8475 29 00 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8475 90 00 00 |- частини | | 5 | 10 | -
8476 |Автомати для | | | |
|торгівлі (наприклад | | | |
|для продажу поштових| | | |
|марок, цигарок, | | | |
|продовольчих товарів| | | |
|або напоїв), | | | |
|включаючи автомати | | | |
|для розміну банкнот | | | |
|та монет: | | | |
|- автомати для | | | |
|продажу напоїв: | | | |
8476 21 00 00 |- - з обігрівальними| | 5 | 10 | шт
|або охолоджувальними| | | |
|пристроями | | | |
8476 29 00 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
|- інші машини: | | | |
8476 81 00 00 |- - з обігрівальними| | 5 | 10 | шт
|або охолоджувальними| | | |
|пристроями | | | |
8476 89 00 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8476 90 00 00 |- частини | | 5 | 10 | -
8477 |Обладнання для | | | |
|обробки гуми або | | | |
|пластмаси або для | | | |
|виробництва виробів | | | |
|з цих матеріалів, не| | | |
|включені до інших | | | |
|угруповань: | | | |
8477 10 |- машини | | | |
|інжекційно-ливарні: | | | |
8477 10 10 00 |- - обладнання для | | 10 | 20 | шт
|комплектування | | | |
|напівпровідникових | | | |
|пластин або приладів| | | |
8477 10 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт
8477 20 00 00 |- екструдери | | 10 | 20 | шт
8477 30 00 00 |- машини для | | 10 | 20 | шт
|видувного лиття | | | |
8477 40 00 00 |- машини для | | 10 | 20 | шт
|вакуумного лиття та | | | |
|термоформування | | | |
|- інші машини для | | | |
|лиття або формування| | | |
|будь-яким способом: | | | |
8477 51 00 00 |- - для лиття або | | 5 | 10 | шт
|відновлення | | | |
|протектора | | | |
|пневматичних шин або| | | |
|для лиття чи іншого | | | |
|виду формування | | | |
|камер пневматичних | | | |
|шин | | | |
8477 59 |- - інші: | | | |
8477 59 05 00 |- - - обладнання для| | 5 | 10 | шт
|комплектування | | | |
|напівпровідникових | | | |
|пластин або приладів| | | |
8477 59 10 |- - - преси: | | | |
8477 59 1010 |- - - - | | 1 | 5 | шт
|вулканізаційні | | | |
|гідравлічні | | | |
8477 59 10 90 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
8477 59 80 00 |- - - інші | | 10 | 20 | шт
8477 80 |- інше обладнання: | | | |
8477 80 10 00 |- - машини для | | 5 | 10 | шт
|виробництва пористих| | | |
|матеріалів | | | |
8477 80 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8477 90 |- частини: | | | |
8477 90 05 00 |- - для машин | | 5 | 10 | -
|підкатегорій | | | |
|8477 10 10 00 та | | | |
|8477 59 05 00 | | | |
8477 90 10 00 |- - виливки з чавуну| | 5 | 10 | -
|або сталі | | | |
8477 90 80 00 |- - інші | | 5 | 10 | -
8478 |Обладнання для | | | |
|переробки або | | | |
|обробки тютюну, не | | | |
|включене до інших | | | |
|угруповань: | | | |
8478 10 00 00 |- обладнання | | 1 | 5 | шт
8478 90 00 00 |- частини | | 1 | 5 | -
8479 |Машини та механічні | | | |
|пристрої | | | |
|спеціального | | | |
|призначення, не | | | |
|включені до інших | | | |
|угруповань: | | | |
8479 10 00 00 |- обладнання для | | 5 | 10 | шт
|громадських робіт, | | | |
|будівництва або | | | |
|аналогічних робіт | | | |
8479 20 00 00 |- обладнання для | | 1 | 10 | шт
|екстрагування або | | | |
|виробництва олій або| | | |
|жирів тваринного або| | | |
|рослинного | | | |
|походження | | | |
8479 30 |- преси для | | | |
|виробництва | | | |
|деревостружкових або| | | |
|деревоволокнистих | | | |
|плит або панелей із | | | |
|стружки або | | | |
|деревного волокна та| | | |
|з інших волокнистих | | | |
|матеріалів та інші | | | |
|машини для | | | |
|оброблення деревини | | | |
|або корки: | | | |
8479 30 10 00 |- - преси | | 5 | 10 | шт
8479 30 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8479 40 00 00 |- машини для | | 2 | 5 | шт
|виробництва канатів | | | |
|або кабелів | | | |
8479 50 00 00 |- промислові роботи,| | 5 | 10 | шт
|не включені до інших| | | |
|угруповань | | | |
8479 60 00 00 |- охолоджувачі | | 5 | 10 | шт
|повітря | | | |
|випарювального типу | | | |
|- інші машини та | | | |
|механічні пристрої: | | | |
8479 81 00 00 |- - для обробки | | 2 | 5 | шт
|металів, включаючи | | | |
|машини для | | | |
|намотування | | | |
|електродротів на | | | |
|котушки | | | |
8479 82 00 00 |- - для змішування, | | 0,1 | 10 | шт
|перемішування, | | | |
|подрібнення, | | | |
|розмелювання, | | | |
|грохочення, | | | |
|просіювання, | | | |
|гомогенізації, | | | |
|ємульгування або | | | |
|розмішування | | | |
8479 89 |- - інші: | | | |
8479 89 10 00 |- - - нижчезазначені| | 2 | 5 | шт
|товари для цивільної| | | |
|авіації: | | | |
|гідропневматичні | | | |
|батареї; механічні | | | |
|пускачі для тяги | | | |
|механізмів реверсу; | | | |
|туалетні блоки | | | |
|спеціальної | | | |
|конструкції, | | | |
|зволожувачі та | | | |
|осушувачі повітря; | | | |
|неелектричні | | | |
|сервомеханізми; | | | |
|неелектричні | | | |
|пускові двигуни; | | | |
|пневматичні пускові | | | |
|пристрої для | | | |
|турбореактивних | | | |
|двигунів, | | | |
|турбогвинтових | | | |
|двигунів або інших | | | |
|газових турбін; | | | |
|неелектричні | | | |
|склоочисники; | | | |
|неелектричні | | | |
|регулятори відстані | | | |
|повітряних гвинтів | | | |
|- - - інші: | | | |
8479 89 30 00 |- - - - гідравлічне | | 2 | 5 | шт
|пересувне кріплення | | | |
|для шахт | | | |
8479 89 60 |- - - - емульгатори | | | |
|(пристрої | | | |
|центрального | | | |
|змащування): | | | |
8479 89 60 10 |- - - - - | | 10 | 20 | шт
|ультразвукові | | | |
|диспергатори | | | |
8479 89 60 90 |- - - - - інші | | 5 | 10 | шт
8479 89 65 00 |- - - - установки | | 5 | 10 | шт
|для вирощування або | | | |
|витягування | | | |
|напівпровідникових | | | |
|монокристалів | | | |
8479 89 70 00 |- - - - установки | | 5 | 10 | шт
|для осаджування | | | |
|епітаксійного шару | | | |
|на напівпровідникові| | | |
|пластини | | | |
8479 89 75 00 |- - - - установки | | 5 | 10 | шт
|для травлення шляхом| | | |
|зволожування, | | | |
|проявлення, зняття | | | |
|фоторезисту або | | | |
|чищення | | | |
|напівпровідникових | | | |
|пластин | | | |
8479 89 76 00 |- - - - установки | | 5 | 10 | шт
|для травлення шляхом| | | |
|зволожування, | | | |
|проявлення, зняття | | | |
|фоторезисту або | | | |
|очищення рідинних | | | |
|кристалічних | | | |
|поверхонь | | | |
8479 89 79 00 |- - - - обладнання | | 5 | 10 | шт
|для комплектування | | | |
|напівпровідникових | | | |
|пластин або приладів| | | |
8479 89 91 00 |- - - - машини для | | 5 | 10 | шт
|покриття глазур'ю та| | | |
|оздоблення | | | |
|керамічних виробів | | | |
8479 89 98 |- - - - інші: | | | |
8479 89 98 10 |- - - - - машини для| | 20 | 40 | шт
|розкриття та | | | |
|закриття чавунного | | | |
|вічка доменної печі | | | |
8479 89 98 30 |- - - - - машини та | | 1 | 5 | шт
|механічні пристрої | | | |
|для капсулювання, | | | |
|таблетування, | | | |
|сушіння, | | | |
|гранулювання | | | |
|лікарських засобів | | | |
8479 89 98 50 |- - - - - машини та | | 1 | 5 | шт
|механічні пристрої | | | |
|для нанесення | | | |
|покриття на гранули,| | | |
|таблетки | | | |
8479 89 98 90 |- - - - - інші | | 2 | 5 | шт
8479 90 |- частини: | | | |
8479 90 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | -
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
8479 90 50 00 |- - - машин | | 5 | 10 | -
|підкатегорій | | | |
|8479 89 65 00, | | | |
|8479 89 70 00, | | | |
|8479 89 75 00, | | | |
|8479 89 76 00, | | | |
|8479 89 77 00 або | | | |
|8479 89 79 00 | | | |
|- - - інші: | | | |
8479 90 92 00 |- - - - з чавуну або| | 5 | 10 | -
|сталі литі | | | |
8479 90 97 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | -
8480 |Опоки та виливниці | | | |
|для металоливарного | | | |
|виробництва; піддони| | | |
|ливарні; моделі | | | |
|ливарні; форми (крім| | | |
|виливниць) для лиття| | | |
|металів, карбідів | | | |
|металів, скла, | | | |
|мінеральних | | | |
|матеріалів, гуми або| | | |
|пластмас: | | | |
8480 10 00 00 |- опоки та виливниці| | 5 | 10 | -
8480 20 00 00 |- піддони ливарні | | 5 | 10 | -
8480 30 |- моделі ливарні: | | | |
8480 30 10 00 |- - з дерева | | 5 | 10 | -
8480 30 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | -
|- форми для | | | |
|відливання металів | | | |
|або карбідів | | | |
|металів: | | | |
8480 41 00 00 |- - для лиття | | 5 | 10 | -
|видуванням або під | | | |
|тиском | | | |
8480 49 00 00 |- - інші | | 5 | 10 | -
8480 50 00 00 |- форми для | | 5 | 10 | -
|відливання скла | | | |
8480 60 |- форми для | | | |
|відливання | | | |
|мінеральних | | | |
|матеріалів: | | | |
8480 60 10 00 |- - під тиском | | 5 | 10 | -
8480 60 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | -
|- форми для гуми або| | | |
|пластмас: | | | |
8480 71 |- - для лиття | | | |
|видуванням або під | | | |
|тиском: | | | |
8480 71 10 00 |- - - що | | 5 | 10 | -
|використовуються у | | | |
|виробництві | | | |
|напівпровідникових | | | |
|пристроїв | | | |
8480 71 90 |- - - інші: | | | |
8480 71 90 10 |- - - - форми для | | 2 | 5 | -
|пластмас (для лиття | | | |
|під тиском закруток | | | |
|(ковпачків) для | | | |
|ПЕТ-пляшок) | | | |
8480 71 90 90 |- - - - інші | | 5 | 10 | -
8480 79 00 00 |- - інші | | 5 | 10 | -
8481 |Крани, клапани, | | | |
|вентилі та | | | |
|аналогічна арматура | | | |
|для трубопроводів, | | | |
|котлів, резервуарів,| | | |
|цистерн, баків або | | | |
|аналогічних | | | |
|ємностей, включаючи | | | |
|редукційні клапани | | | |
|та терморегулювальні| | | |
|вентилі: | | | |
8481 10 |- клапани редукційні| | | |
|для регулювання | | | |
|тиску: | | | |
|- - з чавуну або | | | |
|сталі литі: | | | |
8481 10 11 00 |- - - комбіновані з | | 0 | 5 | -
|фільтрами або | | | |
|мастильними | | | |
|пристроями | | | |
8481 10 19 00 |- - - інші | | 0 | 5 | -
|- - інші: | | | |
8481 10 91 00 |- - - комбіновані з | | 0 | 5 | -
|фільтрами або | | | |
|мастильними | | | |
|пристроями | | | |
8481 10 99 00 |- - - інші | | 0 | 5 | -
8481 20 |- клапани для | | | |
|маслогідравлічних | | | |
|або пневматичних | | | |
|трансмісій: | | | |
8481 20 10 00 |- - клапани контролю| | 0 | 5 | -
|маслогідравлічних | | | |
|силових трансмісій | | | |
8481 20 90 00 |- - клапани контролю| | 0 | 5 | -
|пневматичних силових| | | |
|систем | | | |
8481 30 |- клапани зворотні: | | | |
8481 30 10 00 |- - для пневматичних| | 0 | 5 | -
|шин та камер | | | |
|- - інші: | | | |
8481 30 91 00 |- - - з чавуну або | | 0 | 5 | -
|сталі литі | | | |
8481 30 99 00 |- - - інші | | 0 | 5 | -
8481 40 |- клапани запобіжні | | | |
|або випускні: | | | |
8481 40 10 00 |- - з чавуну або | | 0 | 5 | -
|сталі литі | | | |
8481 40 90 00 |- - інші | | 0 | 5 | -
8481 80 |- інша арматура: | | | |
|- - крани, клапани і| | | |
|вентилі для раковин,| | | |
|ванн, біде, | | | |
|резервуарів та | | | |
|аналогічних | | | |
|пристроїв: | | | |
8481 80 11 00 |- - - крани | | 0 | 5 | -
|змішувальні | | | |
8481 80 19 00 |- - - інші | | 0 | 5 | -
|- - вентилі для | | | |
|радіаторів | | | |
|центрального | | | |
|опалення: | | | |
8481 80 31 00 |- - - | | 0 | 5 | -
|терморегулювальні | | | |
|вентилі | | | |
8481 80 39 00 |- - - інші | | 0 | 5 | -
|- - інші: | | | |
|- - - клапани | | | |
|регулювальні: | | | |
8481 80 51 00 |- - - - температури | | 0 | 5 | -
8481 80 59 00 |- - - - інші | | 0 | 5 | -
|- - - інші: | | | |
|- - - - клапани | | | |
|запірні: | | | |
8481 80 61 00 |- - - - - з чавуну | | 0 | 5 | -
|литі | | | |
8481 80 63 00 |- - - - - сталеві | | 0 | 5 | -
|литі | | | |
8481 80 69 00 |- - - - - інші | | 0 | 5 | -
|- - - - вентилі | | | |
|прохідні: | | | |
8481 80 71 00 |- - - - - з чавуну | | 0 | 5 | -
|литі | | | |
8481 80 73 00 |- - - - - сталеві | | 0 | 5 | -
|литі | | | |
8481 80 79 00 |- - - - - інші | | 0 | 5 | -
8481 80 81 00 |- - - - вентилі з | | 0 | 5 | -
|сферичним, конічним | | | |
|або циліндричним | | | |
|обертанням | | | |
8481 80 85 00 |- - - - клапани | | 0 | 5 | -
|дросельні | | | |
8481 80 87 00 |- - - - клапани | | 0 | 5 | -
|мембранні | | | |
8481 80 99 00 |- - - - інші | | 0 | 5 | -
8481 90 00 00 |- частини | | 0 | 5 | -
8482 |Підшипники кулькові | | | |
|або роликові, | | | |
|циліндричні або | | | |
|голкові: | | | |
8482 10 |- підшипники | | | |
|кулькові: | | | |
8482 10 10 00 |- - зовнішній | | 5 | 10 | шт
|діаметр яких не | | | |
|більш як 30 мм | | | |
8482 10 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8482 20 00 00 |- підшипники | | 5 | 10 | шт
|роликові конічні, | | | |
|включаючи збірку | | | |
|внутрішніх конічних | | | |
|кілець з сепаратором| | | |
|та роликами | | | |
8482 30 00 00 |- підшипники | | 5 | 10 | шт
|роликові сферичні | | | |
8482 40 00 00 |- підшипники | | 5 | 10 | шт
|роликові голчасті | | | |
8482 50 00 00 |- інші підшипники з | | 2 | 5 | шт
|циліндричними | | | |
|роликами | | | |
8482 80 00 00 |- інші підшипники, | | 2 | 5 | шт
|включаючи | | | |
|комбіновані | | | |
|кульково-роликові | | | |
|- частини: | | | |
8482 91 |- - кульки, голчасті| | | |
|ролики і ролики: | | | |
8482 91 10 00 |- - - ролики конічні| | 5 | 10 | -
8482 91 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | -
8482 99 00 00 |- - інші | | 5 | 10 | -
8483 |Вали трансмісійні | | | |
|(включаючи кулачкові| | | |
|та колінчасті) і | | | |
|кривошипи; корпуси | | | |
|підшипників, | | | |
|підшипники ковзання;| | | |
|зубчасті передачі та| | | |
|зубчасті колеса | | | |
|разом з валами, | | | |
|кулькові або | | | |
|роликові гвинтові | | | |
|передачі; коробки | | | |
|передач та інші | | | |
|варіатори швидкості,| | | |
|включаючи | | | |
|гідротрансформатори;| | | |
|маховики та шківи, | | | |
|включаючи | | | |
|поліспасти; муфти та| | | |
|з'єднувальні вали | | | |
|(включаючи | | | |
|універсальні шарніри| | | |
|Гука, кардани): | | | |
8483 10 |- вали трансмісійні | | | |
|(включаючи кулачкові| | | |
|та колінчасті) та | | | |
|кривошипи: | | | |
8483 10 10 00 |- - для цивільної | | 2 | 5 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
|- - - кривошипи та | | | |
|вали колінчасті: | | | |
8483 10 30 00 |- - - - вали | | 2 | 5 | шт
|колінчасті, зібрані | | | |
|з багатьох частин | | | |
|(складові) | | | |
8483 10 41 00 |- - - - з чавуну або| | 2 | 5 | шт
|сталі литі | | | |
8483 10 51 00 |- - - - сталеві | | 2 | 5 | шт
|ковані | | | |
8483 10 57 00 |- - - - інші | | 2 | 5 | шт
8483 10 60 00 |- - - вали з'єднані | | 2 | 5 | шт
|шарнірно | | | |
8483 10 80 00 |- - - інші | | 2 | 5 | шт
8483 20 |- корпуси | | | |
|підшипників з | | | |
|умонтованими | | | |
|кульковими або | | | |
|роликовими | | | |
|підшипниками: | | | |
8483 20 10 00 |- - які | | 2 | 5 | шт
|використовуються в | | | |
|авіації та космічних| | | |
|літальних апаратах | | | |
8483 20 90 00 |- - інші | | 2 | 5 | шт
8483 30 |- корпуси | | | |
|підшипників без | | | |
|умонтованих | | | |
|кулькових або | | | |
|роликових | | | |
|підшипників; | | | |
|підшипники ковзання:| | | |
8483 30 10 00 |- - для цивільної | | 2 | 5 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
|- - - корпуси | | | |
|підшипників: | | | |
8483 30 31 00 |- - - - для | | 5 | 10 | шт
|кулькових або | | | |
|роликових | | | |
|підшипників | | | |
8483 30 39 00 |- - - - інші | | 2 | 5 | шт
8483 30 90 00 |- - - підшипники | | 2 | 5 | шт
|ковзання | | | |
8483 40 |- зубчасті механізми| | | |
|та зубчасті | | | |
|передачі, крім | | | |
|зубчастих коліс, | | | |
|ланцюгових зірочок | | | |
|та інших елементів | | | |
|трансмісій, які | | | |
|постачаються окремо;| | | |
|кулькові або | | | |
|роликові гвинтові | | | |
|передачі; коробки | | | |
|передач та інші | | | |
|варіатори | | | |
|швидкості, включаючи| | | |
|гідротрансформатори:| | | |
8483 40 10 00 |- - для цивільної | | 2 | 5 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
|- - - зубчасті | | | |
|механізми та | | | |
|зубчасті передачі | | | |
|(не включаючи | | | |
|зубчасті колеса | | | |
|тертя): | | | |
8483 40 82 00 |- - - - циліндричні | | 5 | 10 | шт
|та гвинтові передачі| | | |
8483 40 83 00 |- - - - конічні та | | 5 | 10 | шт
|конічно-циліндричні | | | |
|передачі | | | |
8483 40 84 00 |- - - - черв'ячна | | 5 | 10 | шт
|передача | | | |
8483 40 85 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
8483 40 92 00 |- - - кулькові або | | 5 | 10 | шт
|роликові гвинтові | | | |
|передачі | | | |
|- - - коробки | | | |
|передач та інші | | | |
|варіатори швидкості:| | | |
8483 40 94 00 |- - - - коробки | | 5 | 10 | шт
|передач | | | |
8483 40 96 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
8483 40 98 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8483 50 |- маховики та шківи,| | | |
|включаючи | | | |
|поліспасти: | | | |
8483 50 10 00 |- - для цивільної | | 2 | 5 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
8483 50 91 00 |- - - з чавуну або | | 2 | 5 | шт
|сталі литі | | | |
8483 50 99 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8483 60 |- муфти та | | | |
|з'єднувальні вали | | | |
|(включаючи | | | |
|універсальні шарніри| | | |
|Гука, кардани): | | | |
8483 60 10 00 |- - для цивільної | | 2 | 5 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
8483 60 91 00 |- - - з чавуну або | | 2 | 5 | шт
|сталі литі | | | |
8483 60 99 00 |- - - інші | | 2 | 5 | шт
8483 90 |- частини: | | | |
8483 90 10 00 |- - для цивільної | | 2 | 5 | -
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
8483 90 30 00 |- - - корпуси | | 2 | 5 | -
|підшипників | | | |
|- - - інші: | | | |
8483 90 92 00 |- - - - з чавуну або| | 2 | 5 | -
|сталі литі | | | |
8483 90 98 00 |- - - - інші | | 2 | 5 | -
8484 |Прокладки та | | | |
|аналогічні | | | |
|ущільнення з | | | |
|листового металу в | | | |
|комбінації з іншими | | | |
|матеріалами або | | | |
|складені з двох чи | | | |
|більше шарів металу;| | | |
|набори чи комплекти | | | |
|прокладок різних за | | | |
|складом в упаковках,| | | |
|механічні | | | |
|ущільнення: | | | |
8484 10 |- прокладки та | | | |
|аналогічні | | | |
|ущільнення з | | | |
|листового металу в | | | |
|комбінації з іншими | | | |
|матеріалами або | | | |
|складені з двох чи | | | |
|більше шарів металу:| | | |
8484 10 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | -
|авіації | | | |
8484 10 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | -
8484 20 00 00 |- ущільнення | | 5 | 10 | шт
|механічні герметичні| | | |
8484 90 |- інші: | | | |
8484 90 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | -
|авіації | | | |
8484 90 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | -
8485 |Частини обладнання, | | | |
|не включені до інших| | | |
|угруповань, що не | | | |
|мають електричних | | | |
|з'єднань, | | | |
|ізоляторів, | | | |
|контактів, котушок | | | |
|проводів або інших | | | |
|електричних | | | |
|елементів: | | | |
8485 10 |- гвинти для суден | | | |
|та їх лопаті: | | | |
8485 10 10 00 |- - з бронзи | | 5 | 10 | шт
8485 10 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8485 90 |- інші: | | | |
8485 90 10 00 |- - з нековкого | | 5 | 10 | -
|чавуну | | | |
8485 90 30 00 |- - з ковкого чавуну| | 5 | 10 | -
|- - з заліза або | | | |
|сталі: | | | |
8485 90 51 00 |- - - сталеві литі | | 5 | 10 | -
8485 90 53 00 |- - - з заліза або | | 5 | 10 | -
|сталі ковані | | | |
8485 90 55 00 |- - - з заліза або | | 5 | 10 | -
|сталі штамповані | | | |
8485 90 59 00 |- - - інші | | 5 | 10 | -
8485 90 80 00 |- - інші | | 5 | 10 | -

Група 85

Електричні машини і устаткування та їх частини;

апаратура для записування або відтворення звуку;

апаратура для записування або відтворення зображення
і звуку по телебаченню та частини і приладдя до них

Примітки:

1. Ця група не включає:

а) ковдри, подушки, пухові мішечки (для обігрівання ніг), а також аналогічні вироби з електропідігрівом; одяг, взуття, грілки-навушники та інші вироби з електропідігрівом, призначені для використання в побуті;

б) вироби скляні товарної позиції 7011;

в) вироби меблеві з підігрівом групи 94.

2. До товарних позицій 8501-8504 не включаються товари товарних позицій 8511, 8512, 8540, 8541 або 8542. Однак ртутно-дугові випрямлячі з металевим резервуаром включаються до товарної позиції 8504.

3. До товарної позиції 8509 включаються лише ті електромеханічні пристрої, що використовуються у побуті:

а) пилососи, натирачі підлоги, роздрібнювачі харчових продуктів, міксери, соковижималки для фруктів та овочів різної ваги;

б) інші апарати максимальною масою до 20 кг, за винятком вентиляторів або вентиляційних або рециркуляційних установок із вмонтованим вентилятором, з фільтрами або без них (товарна позиція 8414), центрифуги для сушіння білизни (товарна позиція 8421), машини для миття посуду (товарна позиція 8422), машини пральні (товарна позиція 8450), валкові (каландрові) або інші машини для прасування (товарна позиція 8420 або 8451, залежно від каландра), машини швейні (товарна позиція 8452), ножиці електричні (товарна позиція 8508), а також електронагрівальні прилади (товарна позиція 8516).

4. У товарній позиції 8534 термін "друковані схеми" означає схеми, одержані формуванням на ізоляційному підшарку за допомогою будь-якого процесу друку (тиснення, гальванізація, травлення), або "плівковою" технологією, елементи провідникові, контакти або інші друковані складові частини (котушки індуктивності, резистори, ємності тощо) окремі або з'єднані у певному порядку, за винятком будь-яких елементів, що здатні створювати, випрямляти, модулювати або підсилювати електричний сигнал (наприклад напівпровідникових елементів).

До поняття "друковані схеми" не включаються схеми, одержані комбінуванням окремих елементів, крім схем, отриманих друкованим процесом; не включаються також окремі елементи, дискретні резистори, ємності та індуктивності. Проте друковані схеми можуть з'єднуватися недрукованими з'єднувальними елементами.

Тонко- або товстоплівкові схеми, що містять пасивні та активні елементи, одержані під час подібного технологічного процесу, включаються до товарної позиції 8542.

5. У товарних позиціях 8541 та 8542:

А) "діоди, транзистори і аналогічні напівпровідникові прилади" означають напівпровідникові прилади та пристрої, функціонування яких полягає в коливанні опору під впливом електричного поля;

Б) "схеми інтегровані електронні та мікромодулі":

а) монолітні інтегровані схеми, в яких елементи (діоди, транзистори, резистори, ємності, контактні з'єднання тощо) виконані в об'ємі або на поверхні напівпровідникового матеріалу (наприклад легований кремній) та нероздільно з'єднані між собою;

б) гібридні інтегровані схеми, в яких пасивні елементи (резистори, ємності, з'єднання тощо) виконані за допомогою тонкоабо товстоплівкової технології та активних елементів (діоди, транзистори, монолітні інтегровані мікросхеми тощо), які одержані за технологією виробництва напівпровідників, з'єднаних в єдине ціле на ізолювальній підкладці (склі, кераміці тощо). У цих схемах може також використовуватися недрукований монтаж;

в) мікроскладання типу сформованого блока, мікромодулі або їм подібні, вироблені із зіставних дискретних активних (з пасивними або без них) компонентів, підібраних і поєднаних між собою.

При класифікації зазначених у цій примітці виробів товарні позиції 8541 та 8542 мають пріоритет перед будь-якою іншою товарною позицією цієї класифікації, які можуть включати ці вироби відповідно до їх функцій.

6. Диски, стрічки та інші носії інформації товарної позиції 8523 або 8524 залишаються класифікованими у цих позиціях, навіть якщо вони подані разом з апаратами (механізмами), до яких вони призначені, або окремо.

7. У товарній позиції 8548 термін " використані (виснажені) первинні елементи, використані (виснажені) первинні батареї та використані (виснажені) електричні акумулятори" означає пристрої, що стали непридатними для подальшого використання внаслідок пошкодження, перебою подавання струму, спрацювання або з інших причин, або ті, що вже більше не підлягають перезаряджанню.

Примітка до підпозицій:

1. До підпозицій 8519 92 та 8527 12 включено лише касетну звуковідтворювальну апаратуру з вмонтованим підсилювачем, без вмонтованого гучномовця, яка здатна працювати без додаткового зовнішнього джерела електроживлення, розміри якої не перевищують 170 мм х 100 мм х 45 мм.

Додаткові примітки:

1. До підпозицій 8519 10, 8519 21, 8519 29, 8519 31 та 8519 39 не включено апаратуру для відтворення звуку з лазерною системою зчитування, що включається до підкатегорії 8519 99 12 00 або 8519 99 18 00.

2. Примітка до підпозиції 1 може застосовуватись також до підкатегорій 8520 32 30 00 та 8520 33 30 00.

  ----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
8501 |Двигуни та | | | |
|генератори, | | | |
|електричні, крім | | | |
|електро-генераторних| | | |
|установок: | | | |
8501 10 |- двигуни потужністю| | | |
|не більш як 37,5 Вт:| | | |
8501 10 10 00 |- - двигуни | | 5 | 10 | шт
|синхронні потужністю| | | |
|не більш як 18 Вт | | | |
|- - інші: | | | |
8501 10 91 00 |- - - двигуни | | 5 | 10 | шт
|універсальні | | | |
|(постійного та | | | |
|змінного струму) | | | |
8501 10 93 00 |- - - двигуни | | 5 | 10 | шт
|змінного струму | | | |
8501 10 99 00 |- - - двигуни | | 2 | 5 | шт
|постійного струму | | | |
8501 20 |- двигуни | | | |
|універсальні | | | |
|постійного та | | | |
|змінного струму | | | |
|потужністю понад | | | |
|37,5 Вт: | | | |
8501 20 10 00 |- - потужністю понад| | 5 | 10 | шт
|735 Вт, але не більш| | | |
|як 150 кВт, для | | | |
|цивільної авіації | | | |
8501 20 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
|- інші двигуни | | | |
|постійного струму; | | | |
|генератори | | | |
|постійного струму: | | | |
8501 31 |- - потужністю не | | | |
|більш як 750 Вт: | | | |
8501 31 10 00 |- - - двигуни | | 5 | 10 | шт
|потужністю понад | | | |
|735 Вт, генератори | | | |
|постійного стуму, | | | |
|для цивільної | | | |
|авіації | | | |
8501 31 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8501 32 |- - потужністю понад| | | |
|750 Вт, але не більш| | | |
|як 75 кВт: | | | |
8501 32 10 00 |- - - для цивільної | | 2 | 5 | шт
|авіації | | | |
|- - - інші: | | | |
8501 32 91 00 |- - - - потужністю | | 5 | 10 | шт
|понад 750 Вт, але не| | | |
|більш як 7,5 кВт | | | |
8501 32 99 00 |- - - - потужністю | | 5 | 10 | шт
|понад 7,5 кВт, але | | | |
|не більш як 75 кВт | | | |
8501 33 |- - потужністю понад| | | |
|75 кВт, але не більш| | | |
|як 375 кВт: | | | |
8501 33 10 00 |- - - двигуни | | 5 | 10 | шт
|потужністю не більш | | | |
|як 150 кВт та | | | |
|генератори для | | | |
|цивільної авіації | | | |
8501 33 90 00 |- - - інші | | 0,1 | 10 | шт
8501 34 |- - потужністю понад| | | |
|375 кВт: | | | |
8501 34 10 00 |- - - генератори для| | 5 | 10 | шт
|цивільної авіації | | | |
|- - - інші: | | | |
8501 34 50 00 |- - - - двигуни | | 20 | 40 | шт
|тягові | | | |
|- - - - інші: | | | |
8501 34 91 00 |- - - - - потужністю| | 5 | 10 | шт
|понад 375 кВт, але | | | |
|не більш як 750 кВт | | | |
8501 34 99 00 |- - - - - потужністю| | 5 | 10 | шт
|понад 750 кВт | | | |
8501 40 |- інші двигуни | | | |
|змінного струму | | | |
|однофазні: | | | |
8501 40 10 00 |- - потужністю понад| | 5 | 10 | шт
|735 Вт, але не більш| | | |
|як 150 кВт для | | | |
|цивільної авіації | | | |
|- - інші: | | | |
8501 40 91 00 |- - - потужністю не | | 5 | 10 | шт
|більш як 750 Вт | | | |
8501 40 99 00 |- - - потужністю | | 5 | 10 | шт
|понад 750 Вт | | | |
|- інші двигуни | | | |
|змінного струму | | | |
|багатофазні: | | | |
8501 51 |- - потужністю не | | | |
|більш як 750 Вт: | | | |
8501 51 10 00 |- - - потужністю | | 5 | 10 | шт
|понад 735 Вт для | | | |
|цивільної авіації | | | |
8501 51 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8501 52 |- - потужністю понад| | | |
|750 Вт, але не більш| | | |
|як 75 кВт: | | | |
8501 52 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
|- - - інші: | | | |
8501 52 91 00 |- - - - потужністю | | 5 | 10 | шт
|понад 750 Вт, але не| | | |
|більш як 7,5 кВт | | | |
8501 52 93 00 |- - - - потужністю | | 5 | 10 | шт
|понад 7,5 кВт, але | | | |
|не більш як 37 кВт | | | |
8501 52 99 00 |- - - - потужністю | | 5 | 10 | шт
|понад 37 кВт, але | | | |
|не більш як 75 кВт | | | |
8501 53 |- - потужністю понад| | | |
|75 кВт: | | | |
8501 53 10 00 |- - - потужністю не | | 5 | 10 | шт
|більш як 150 кВт для| | | |
|цивільної авіації | | | |
|- - - інші: | | | |
8501 53 50 00 |- - - - двигуни | | 5 | 10 | шт
|тягові | | | |
|- - - - інші, | | | |
|потужністю: | | | |
8501 53 92 00 |- - - - - понад | | 0 | 5 | шт
|75 кВт, але не більш| | | |
|як 375 кВт | | | |
8501 53 94 00 |- - - - - понад | | 0 | 5 | шт
|375 кВт, але не | | | |
|більш як 750 кВт | | | |
8501 53 99 00 |- - - - - понад | | 5 | 10 | шт
|750 кВт | | | |
|- генератори | | | |
|змінного струму | | | |
|(синхронні | | | |
|генератори): | | | |
8501 61 |- - потужністю не | | | |
|більш як 75 кВ.А: | | | |
8501 61 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
|- - - інші: | | | |
8501 61 91 00 |- - - - потужністю | | 5 | 10 | шт
|не більш як 7,5 кВ.А| | | |
8501 61 99 00 |- - - - потужністю | | 5 | 10 | шт
|понад 7,5 кВ.А, але | | | |
|не більш як 75 кВ.А | | | |
8501 62 |- - потужністю понад| | | |
|75 кВ.А, але не | | | |
|більш як 375 кВ.А: | | | |
8501 62 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
8501 62 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8501 63 |- - потужністю понад| | | |
|375 кВ.А, але не | | | |
|більш як 750 кВ.А: | | | |
8501 63 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
8501 63 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8501 64 00 00 |- - потужністю понад| | 5 | 10 | шт
|750 кВ.А | | | |
8502 |Електрогенераторні | | | |
|установки та | | | |
|обертові електричні | | | |
|перетворювачі: | | | |
|- електрогенераторні| | | |
|установки з | | | |
|поршневим двигуном | | | |
|внутрішнього | | | |
|згоряння з | | | |
|запалюванням від | | | |
|стиснення (дизелем | | | |
|або напівдизелем | | | |
|[двигуном, що | | | |
|використовує паливо | | | |
|з низьким цетановим | | | |
|числом]): | | | |
8502 11 |- - потужністю не | | | |
|більш як 75 кВ.А: | | | |
8502 11 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
|- - - інші: | | | |
8502 11 91 00 |- - - - потужністю | | 5 | 10 | шт
|не більш як 7,5 кВ.А| | | |
8502 11 99 00 |- - - - потужністю | | 5 | 10 | шт
|більш як 7,5 кВ.А, | | | |
|але не більш як 75 | | | |
|кВ.А | | | |
8502 12 |- - потужністю понад| | | |
|75 кВ.А, але не | | | |
|більш як 375 кВ.А: | | | |
8502 12 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
8502 12 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8502 13 |- - потужністю понад| | | |
|375 кВ.А: | | | |
8502 13 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
|- - - інші: | | | |
8502 13 91 00 |- - - - потужністю | | 5 | 10 | шт
|понад 375 кВ.А, але | | | |
|не більш як 750 кВ.А| | | |
8502 13 99 00 |- - - - потужністю | | 5 | 10 | шт
|понад 750 кВ.А | | | |
8502 20 |- електрогенераторні| | | |
|установки з | | | |
|поршневим двигуном з| | | |
|іскровим | | | |
|запалюванням | | | |
|(наприклад двигуни | | | |
|внутрішнього | | | |
|згоряння): | | | |
8502 20 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
8502 20 91 00 |- - - потужністю не | | 5 | 10 | шт
|більш як 7,5 кВ.А | | | |
8502 20 99 00 |- - - потужністю | | 5 | 10 | шт
|понад 7,5 кВ.А | | | |
|- інші | | | |
|електрогенераторні | | | |
|установки: | | | |
8502 31 00 00 |- - вітроенергетичні| | 5 | 10 | шт
8502 39 |- - інші: | | | |
8502 39 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
|- - - інші: | | | |
8502 39 91 00 |- - - - | | 5 | 10 | шт
|турбогенератори | | | |
8502 39 99 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
8502 40 |- перетворювачі | | | |
|електричні обертові:| | | |
8502 40 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
8502 40 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8503 00 |Частини, призначені | | | |
|виключно або | | | |
|головним чином для | | | |
|машин товарної | | | |
|позиції 8501 або | | | |
|8502: | | | |
8503 00 10 00 |- кільця бандажні | | 5 | 10 | -
|немагнітні | | | |
|- інші: | | | |
8503 00 91 00 |- - з ливарного | | 5 | 10 | -
|чавуну або сталеві | | | |
|литі | | | |
8503 00 99 00 |- - інші | | 20 | 40 | -
8504 |Трансформатори | | | |
|електричні, статичні| | | |
|перетворювачі | | | |
|електричні | | | |
|(наприклад | | | |
|випрямлячі), котушки| | | |
|індуктивності та | | | |
|дроселі: | | | |
8504 10 |- дроселі для | | | |
|розрядних ламп або | | | |
|трубок: | | | |
8504 10 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
8504 10 91 |- - - котушки | | | |
|індуктивності, | | | |
|з'єднані або не | | | |
|з'єднані з | | | |
|конденсатором: | | | |
8504 10 91 10 |- - - - дроселі | | 25 | 50 | шт
8504 10 91 90 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
8504 10 99 |- - - інші: | | | |
8504 10 99 10 |- - - - дроселі для | | 25 | 50 | шт
|розрядних ламп або | | | |
|трубок | | | |
8504 10 99 90 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
|- трансформатори з | | | |
|рідким діелектриком:| | | |
8504 21 00 00 |- - потужністю не | | 20 | 40 | шт
|більш як 650 кВ.А | | | |
8504 22 |- - потужністю понад| | | |
|650 кВ.А, але не | | | |
|більш як 10000 кВ.А:| | | |
8504 22 10 00 |- - - потужністю | | 20 | 40 | шт
|понад 650 кВ.А, але | | | |
|не більш як 1600 | | | |
|кВ.А | | | |
8504 22 90 00 |- - - потужністю | | 20 | 40 | шт
|понад 1600 кВ.А, але| | | |
|не більш як 10000 | | | |
|кВ.А | | | |
8504 23 00 00 |- - потужністю понад| | 20 | 40 | шт
|10000 кВ.А | | | |
|- інші | | | |
|трансформатори: | | | |
8504 31 |- - потужністю не | | | |
|більш як 1 кВ.А: | | | |
8504 31 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
|- - - інші: | | | |
|- - - - | | | |
|трансформатори | | | |
|вимірювальні: | | | |
8504 31 31 00 |- - - - - для | | 5 | 10 | шт
|вимірювання напруги | | | |
8504 31 39 00 |- - - - - інші | | 5 | 10 | шт
8504 31 90 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
8504 32 |- - потужністю понад| | | |
|1 кВ.А, але не більш| | | |
|як 16 кВ.А: | | | |
8504 32 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
|- - - інші: | | | |
8504 32 30 00 |- - - - | | 5 | 10 | шт
|трансформатори | | | |
|вимірювальні | | | |
8504 32 90 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
8504 33 |- - потужністю понад| | | |
|16 кВ.А, але не | | | |
|більш як 500 кВ.А: | | | |
8504 33 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
8504 33 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8504 34 00 00 |- - потужністю понад| | 5 | 10 | шт
|500 кВ.А | | | |
8504 40 |- перетворювачі | | | |
|статичні: | | | |
8504 40 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
8504 40 30 00 |- - - блоки | | 5 | 10 | шт
|електроживлення, які| | | |
|використовуються з | | | |
|машинами | | | |
|автоматичного | | | |
|оброблення | | | |
|інформації | | | |
8504 40 50 00 |- - - | | 0,1 | 10 | шт
|полікристалічні | | | |
|напівпровідникові | | | |
|випрямлячі | | | |
|- - - інші: | | | |
8504 40 93 00 |- - - - пристрої для| | 5 | 10 | шт
|заряджання | | | |
|акумуляторів | | | |
|- - - - інші: | | | |
8504 40 94 00 |- - - - - випрямлячі| | 5 | 10 | -
|- - - - - інвертори:| | | |
8504 40 96 00 |- - - - - - | | 5 | 10 | -
|потужністю не більш | | | |
|як 7,5 кВ.А | | | |
8504 40 97 00 |- - - - - - | | 5 | 10 | -
|потужністю понад | | | |
|7,5 кВ.А | | | |
8504 40 99 00 |- - - - - інші | | 0,1 | 10 | шт
8504 50 |- інші котушки | | | |
|індуктивності та | | | |
|дроселі: | | | |
8504 50 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
8504 50 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8504 90 |- частини: | | | |
|- - для | | | |
|трансформаторів, | | | |
|котушок | | | |
|індуктивності та | | | |
|дроселів: | | | |
8504 90 11 00 |- - - осердя | | 5 | 10 | -
|феритові | | | |
8504 90 19 00 |- - - інші | | 5 | 10 | -
8504 90 90 00 |- - для | | 5 | 10 | -
|перетворювачів | | | |
|статичних | | | |
8505 |Електромагніти; | | | |
|магніти постійні та | | | |
|вироби, призначені | | | |
|для перетворення на | | | |
|постійні магніти | | | |
|після | | | |
|намагнічування; | | | |
|електромагнітні та з| | | |
|постійними магнітами| | | |
|затискні патрони, | | | |
|затискачі та | | | |
|аналогічні пристрої | | | |
|для фіксації; | | | |
|електромагнітні | | | |
|зчеплення, | | | |
|з'єднання, муфти, | | | |
|перемикачі | | | |
|швидкостей та | | | |
|гальма; | | | |
|електромагнітні | | | |
|піднімальні головки:| | | |
|- магніти постійні | | | |
|та вироби, | | | |
|призначені для | | | |
|перетворення на | | | |
|постійні магніти | | | |
|після | | | |
|намагнічування: | | | |
8505 11 00 00 |- - з металу | | 5 | 10 | -
8505 19 |- - інші: | | | |
8505 19 10 00 |- - - магніти | | 5 | 10 | -
|постійні з | | | |
|агломерованого | | | |
|фериту | | | |
8505 19 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | -
8505 20 00 00 |- електромагнітні | | 5 | 10 | -
|зчеплення, муфти та | | | |
|гальма | | | |
8505 30 00 00 |- електромагнітні | | 5 | 10 | -
|піднімальні головки | | | |
8505 90 |- інші, включаючи | | | |
|частини: | | | |
8505 90 10 00 |- - електромагніти | | 1 | 5 | -
8505 90 30 00 |- - електромагнітні | | 5 | 10 | -
|або з постійними | | | |
|магнітами патрони, | | | |
|затискачі та | | | |
|аналогічні пристрої | | | |
|для фіксації | | | |
8505 90 90 00 |- - частини | | 5 | 10 | -
8506 |Первинні елементи та| | | |
|первинні батареї: | | | |
8506 10 |- діоксид- | | | |
|марганцеві: | | | |
|- - лужні: | | | |
8506 10 11 00 |- - - елементи | | 5 | 10 | шт
|циліндричні | | | |
8506 10 15 00 |- - - елементи | | 5 | 10 | шт
|кнопкові | | | |
8506 10 19 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
|- - інші: | | | |
8506 10 91 00 |- - - елементи | | 5 | 10 | шт
|циліндричні | | | |
8506 10 95 00 |- - - елементи | | 5 | 10 | шт
|кнопкові | | | |
8506 10 99 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8506 30 |- оксид-ртутні: | | | |
8506 30 10 00 |- - елементи | | 5 | 10 | шт
|циліндричні | | | |
8506 30 30 00 |- - елементи | | 5 | 10 | шт
|кнопкові | | | |
8506 30 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8506 40 |- оксид-срібні: | | | |
8506 40 10 00 |- - елементи | | 5 | 10 | шт
|циліндричні | | | |
8506 40 30 00 |- - елементи | | 5 | 10 | шт
|кнопкові | | | |
8506 40 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8506 50 |- літієві: | | | |
8506 50 10 00 |- - елементи | | 5 | 10 | шт
|циліндричні | | | |
8506 50 30 00 |- - елементи | | 5 | 10 | шт
|кнопкові | | | |
8506 50 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8506 60 |- повітряно-цинкові:| | | |
8506 60 10 00 |- - елементи | | 5 | 10 | шт
|циліндричні | | | |
8506 60 30 00 |- - елементи | | 5 | 10 | шт
|кнопкові | | | |
8506 60 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8506 80 |- інші: | | | |
8506 80 05 00 |- - батареї | | 5 | 10 | шт
|вугільно-цинкові | | | |
|сухі з напругою | | | |
|5,5 В або більше, | | | |
|але не більш як | | | |
|6,5 В | | | |
|- - інші: | | | |
8506 80 11 00 |- - - елементи | | 5 | 10 | шт
|циліндричні | | | |
8506 80 15 00 |- - - елементи | | 5 | 10 | шт
|кнопкові | | | |
8506 80 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8506 90 00 00 |- частини | | 5 | 10 | -
8507 |Акумулятори | | | |
|електричні, | | | |
|включаючи сепаратори| | | |
|для них, прямокутної| | | |
|(в тому числі | | | |
|квадратної) або | | | |
|будь-якої іншої | | | |
|форми: | | | |
8507 10 |- свинцеві, | | | |
|використовувані для | | | |
|запуску поршневих | | | |
|двигунів: | | | |
8507 10 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 5 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
|- - - масою не більш| | | |
|як 5 кг: | | | |
8507 10 31 00 |- - - - що працюють | |4 євро |8 євро | шт
|на рідкому | |за 1 шт |за 1 шт |
|електроліті | | | |
8507 10 39 00 |- - - - інші | |4 євро |8 євро | шт
| | |за 1 шт |за 1 шт |
|- - - масою понад | | | |
|5 кг: | | | |
8507 10 81 00 |- - - - що працюють | |8 євро |16 євро | шт
|на рідкому | |за 1 шт |за 1 шт |
|електроліті | | | |
8507 10 89 00 |- - - - інші | |8 євро |16 євро | шт
| | |за 1 шт |за 1 шт |
8507 20 |- інші акумулятори | | | |
|свинцеві: | | | |
8507 20 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 5 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
|- - - акумулятори | | | |
|тягові: | | | |
8507 20 31 00 |- - - - що працюють | |15 євро |30 євро | шт
|на рідкому | |за 1 шт |за 1 шт |
|електроліті | | | |
8507 20 39 00 |- - - - інші | |15 євро |30 євро | шт
| | |за 1 шт |за 1 шт |
|- - - інші: | | | |
8507 20 81 00 |- - - - що працюють | |10 євро |20 євро | шт
|на рідкому | |за 1 шт |за 1 шт |
|електроліті | | | |
8507 20 89 00 |- - - - інші | |10 євро |20 євро | шт
| | |за 1 шт |за 1 шт |
8507 30 |- нікелево-кадмієві:| | | |
8507 30 10 00 |- - для цивільної | | 20 | 20 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
8507 30 91 00 |- - - герметично | | 20 | 20 | шт
|закриті | | | |
|- - - інші: | | | |
8507 30 93 00 |- - - - акумулятори | | 20 | 20 | шт
|тягові | | | |
8507 30 98 00 |- - - - інші | | 20 | 20 | шт
8507 40 |- залізо-нікелеві: | | | |
8507 40 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 5 | шт
|авіації | | | |
8507 40 90 00 |- - інші | | 20 | 20 | шт
8507 80 |- інші акумулятори: | | | |
8507 80 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 5 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
8507 80 91 00 |- - - гідридно- | | 15 | 15 | шт
|нікелеві | | | |
8507 80 99 00 |- - - інші | | 15 | 15 | шт
8507 90 |- частини: | | | |
8507 90 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 5 | -
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
8507 90 91 00 |- - - пластини для | | 0 | 5 | -
|акумуляторів | | | |
8507 90 93 00 |- - - сепаратори | | 15 | 15 | -
8507 90 98 00 |- - - інші | | 15 | 15 | -
8508 |Інструменти ручні | | | |
|електромеханічні з | | | |
|умонтованими | | | |
|електродвигунами: | | | |
8508 10 |- дрилі усіх видів: | | | |
8508 10 10 00 |- - які працюють без| | 2 | 5 | шт
|зовнішнього джерела | | | |
|електроживлення | | | |
|- - інші: | | | |
8508 10 91 00 |- - - | | 2 | 5 | шт
|електропневматичні | | | |
8508 10 99 00 |- - - інші | | 2 | 5 | шт
8508 20 |- пилки: | | | |
8508 20 10 00 |- - пилки ланцюгові | | 5 | 10 | шт
8508 20 30 00 |- - пилки дискові | | 2 | 5 | шт
8508 20 90 00 |- - інші | | 2 | 5 | шт
8508 80 |- інші інструменти: | | | |
8508 80 10 00 |- - для оброблення | | 2 | 5 | шт
|текстильних | | | |
|матеріалів | | | |
|- - інші: | | | |
8508 80 30 00 |- - - які працюють | | 2 | 5 | шт
|без зовнішнього | | | |
|джерела | | | |
|електроживлення | | | |
|- - - інші: | | | |
|- - - - інструменти | | | |
|заточні та | | | |
|шліфувальні: | | | |
8508 80 51 00 |- - - - - для | | 2 | 5 | шт
|шліфування під кутом| | | |
8508 80 53 00 |- - - - - | | 2 | 5 | шт
|стрічкошліфувальні | | | |
8508 80 59 00 |- - - - - інші | | 25 | 50 | шт
8508 80 70 00 |- - - - поздовжньо- | | 2 | 5 | шт
|стругальні | | | |
8508 80 80 00 |- - - - ножиці для | | 2 | 5 | шт
|підрізання живої | | | |
|огорожі, машини для | | | |
|підстригання газонів| | | |
8508 80 90 00 |- - - - інші | | 2 | 5 | шт
8508 90 00 00 |- частини | | 2 | 5 | -
8509 |Апарати | | | |
|електромеханічні | | | |
|побутові з | | | |
|умонтованими | | | |
|електродвигунами: | | | |
8509 10 |- пилососи: | | | |
8509 10 10 00 |- - напругою 110 В | | 25 | 50 | шт
|або вище | | | |
8509 10 90 00 |- - напругою менш як| | 25 | 50 | шт
|110 В | | | |
8509 20 00 00 |- підлогонатирачі | | 20 | 40 | шт
8509 30 00 00 |- утилізатори | | 20 | 40 | шт
|кухонних відходів | | | |
8509 40 00 |- подрібнювачі та | | | |
|змішувачі (міксери) | | | |
|харчових продуктів; | | | |
|соковижималки для | | | |
|фруктів та овочів: | | | |
8509 40 00 10 | - - міксери | |2 євро |4 євро | шт
| | |за 1 шт |за 1 шт |
8509 40 00 30 |- - електрокавомолки| |1 євро |2 євро | шт
| | |за 1 шт |за 1 шт |
8509 40 00 50 |- - | |2,5 євро |5 євро | шт
|електром'ясорубки | |за 1 шт |за 1 шт |
8509 40 00 90 |- - інші | |5 євро |10 євро | шт
|електромеханічні | |за 1 шт |за 1 шт |
|кухонні машини | | | |
8509 80 00 00 |- інші апарати | | 25 | 50 | шт
8509 90 |- частини: | | | |
8509 90 10 00 |- - пилососів та | | 5 | 10 | -
|підлогонатирачів | | | |
8509 90 90 00 |- - інші | | 25 | 50 | -
8510 |Електробритви, | | | |
|машинки для | | | |
|підстригання волосся| | | |
|та епіляційні | | | |
|апарати з | | | |
|умонтованими | | | |
|електродвигунами: | | | |
8510 10 00 00 |- електробритви | |0,4 євро |0,8 євро | шт
| | |за 1 шт |за 1 шт |
8510 20 00 00 |- машинки для | | 20 | 40 | шт
|підстригання волосся| | | |
8510 30 00 00 |- апарати епіляційні| | 5 | 10 | шт
8510 90 00 00 |- частини | | 2 | 5 | -
8511 |Електроприлади для | | | |
|запалювання або | | | |
|пуску двигунів | | | |
|внутрішнього | | | |
|згоряння з | | | |
|запаленням від іскри| | | |
|або компресійним | | | |
|методом (наприклад | | | |
|магнето-запалювання,| | | |
|магнітоелектричні | | | |
|генератори | | | |
|постійного струму, | | | |
|котушки запалювання,| | | |
|свічки запалювання | | | |
|або розжарювання, | | | |
|стартери); | | | |
|генератори | | | |
|(наприклад | | | |
|генератори | | | |
|постійного та | | | |
|змінного струму) та | | | |
|запобіжники, | | | |
|використовувані у | | | |
|цих двигунах: | | | |
8511 10 |- свічки | | | |
|запалювання: | | | |
8511 10 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
8511 10 90 |- - інші: | | | |
8511 10 90 10 |- - - для | | 20 | 40 | шт
|автомобілів | | | |
8511 10 90 90 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8511 20 |- магнето- | | | |
|запалювання; | | | |
|магнітоелектричні | | | |
|генератори | | | |
|постійного струму; | | | |
|маховики магнітні: | | | |
8511 20 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
8511 20 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8511 30 |- розподільники; | | | |
|котушки запалювання:| | | |
8511 30 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
8511 30 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8511 40 |- стартери та | | | |
|стартер-генератори: | | | |
8511 40 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
8511 40 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8511 50 |- інші генератори: | | | |
8511 50 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
8511 50 90 00 |- - інші | | 1 | 2 | шт
8511 80 |- інше устаткування:| | | |
8511 80 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
8511 80 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8511 90 00 00 |- частини | | 5 | 10 | -
8512 |Електричне | | | |
|освітлювальне | | | |
|устаткування або | | | |
|сигналізаційне (крім| | | |
|виробів товарної | | | |
|позиції 8539), | | | |
|склоочищувачі, | | | |
|антиобмерзлювачі та | | | |
|протизапітнювачі, | | | |
|які використовуються| | | |
|для велосипедів або | | | |
|автомобілів: | | | |
8512 10 00 00 |- прилади | | 5 | 10 | шт
|освітлювальні або | | | |
|пристосування для | | | |
|візуальної | | | |
|сигналізації, | | | |
|використовувані на | | | |
|велосипедах | | | |
8512 20 00 00 |- інші прилади | | 20 | 40 | шт
|освітлювальні або | | | |
|пристосування | | | |
|візуальної | | | |
|сигналізації | | | |
8512 30 00 00 |- прилади звукової | | 25 | 50 | шт
|сигналізації | | | |
8512 40 00 |- склоочищувачі, | | | |
|антиобмерзлювачі та | | | |
|протизапітнювачі: | | | |
8512 40 00 10 |- - склоочищувачі | | 2 | 5 | шт
8512 40 00 30 |- - антиобмерзлювачі| | 20 | 40 | шт
8512 40 00 90 |- - протизапітнювачі| | 20 | 40 | шт
8512 90 00 00 |- частини | | 20 | 40 | -
8513 |Ліхтарі електричні | | | |
|портативні, що діють| | | |
|за допомогою | | | |
|власного джерела | | | |
|енергії (наприклад | | | |
|на сухих батарейках,| | | |
|акумуляторах, | | | |
|магнето), крім | | | |
|освітлювальних | | | |
|приладів товарної | | | |
|позиції 8512: | | | |
8513 10 00 00 |- ліхтарі | | 20 | 40 | шт
8513 90 00 00 |- частини | | 20 | 40 | -
8514 |Печі та камери | | | |
|промислові або | | | |
|лабораторні, | | | |
|електричні | | | |
|(включаючи | | | |
|індукційні або | | | |
|діелектричні); інше | | | |
|промислове або | | | |
|лабораторне | | | |
|обладнання для | | | |
|термічного | | | |
|оброблення | | | |
|матеріалів, | | | |
|індукційне або | | | |
|діелектричне: | | | |
8514 10 |- печі та камери | | | |
|опору (з непрямим | | | |
|опаленням): | | | |
8514 10 10 00 |- - печі | | 5 | 10 | шт
|хлібопекарські та | | | |
|кондитерські | | | |
8514 10 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8514 20 |- печі та камери | | | |
|індукційні або | | | |
|діелектричні: | | | |
8514 20 10 00 |- - печі та камери | | 5 | 10 | шт
|індукційні | | | |
8514 20 90 00 |- - печі та камери | | 5 | 10 | шт
|діелектричні | | | |
8514 30 |- інші печі та | | | |
|камери: | | | |
|- - печі з | | | |
|інфрачервоним | | | |
|випромінюванням: | | | |
8514 30 11 00 |- - - для вироблення| | 5 | 10 | шт
|напівпровідникових | | | |
|приладів на | | | |
|напівпровідникових | | | |
|пластинах | | | |
8514 30 19 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
|- - інші: | | | |
8514 30 91 00 |- - - для вироблення| | 2 | 5 | шт
|напівпровідникових | | | |
|приладів на | | | |
|напівпровідникових | | | |
|пластинах | | | |
8514 30 99 00 |- - - інші | | 2 | 5 | шт
8514 40 00 00 |- інше індукційне | | 5 | 10 | шт
|або діелектричне | | | |
|обладнання для | | | |
|термічного | | | |
|оброблення | | | |
|матеріалів | | | |
8514 90 |- частини: | | | |
8514 90 20 00 |- - пристроїв | | 5 | 10 | -
|підкатегорій | | | |
|8514 10 05 00, | | | |
|8514 20 05 00, | | | |
|8514 30 11 00 або | | | |
|8514 30 91 00 | | | |
8514 90 80 00 |- - інші | | 5 | 10 | -
8515 |Машини та апарати | | | |
|для паяння (м'яким | | | |
|або твердим припоєм)| | | |
|або зварювання з | | | |
|можливістю різання | | | |
|або без нього, | | | |
|електричні | | | |
|(включаючи з | | | |
|електричним | | | |
|нагріванням газу), | | | |
|лазерні чи з іншим | | | |
|світловим або | | | |
|фотонним | | | |
|випромінюванням, | | | |
|ультразвукові, | | | |
|електронно- | | | |
|променеві, | | | |
|магнітно-імпульсні | | | |
|та плазмодугові; | | | |
|електричні машини та| | | |
|апарати для гарячого| | | |
|напилення металів | | | |
|або металокераміки: | | | |
|- машини та апарати | | | |
|для паяння твердим | | | |
|або м'яким припоєм: | | | |
8515 11 00 00 |- - паяльники та | | 5 | 10 | шт
|пістолети паяльні | | | |
8515 19 00 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
|- машини та апарати | | | |
|для зварювання | | | |
|металів опором: | | | |
8515 21 00 00 |- - повністю або | | 5 | 10 | шт
|частково автоматичні| | | |
|або напівавтоматичні| | | |
8515 29 |- - інші: | | | |
8515 29 10 00 |- - - для зварювання| | 5 | 10 | шт
|устик | | | |
8515 29 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
|- машини та апарати | | | |
|для дугового | | | |
|(включаючи | | | |
|плазмодугове) | | | |
|зварювання металів: | | | |
8515 31 00 00 |- - автоматичні або | | 5 | 10 | шт
|напівавтоматичні | | | |
8515 39 |- - інші: | | | |
|- - - для ручного | | | |
|зварювання покритими| | | |
|електродами, які | | | |
|укомплектовані | | | |
|пристроями для | | | |
|зварювання або | | | |
|різання та | | | |
|поставляються: | | | |
8515 39 13 00 |- - - - з | | 5 | 10 | шт
|трансформаторами | | | |
8515 39 18 00 |- - - - з | | 5 | 10 | шт
|генераторами або | | | |
|перетворювачами | | | |
|обертовими або | | | |
|перетворювачами | | | |
|статичними, | | | |
|випрямлячами | | | |
8515 39 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8515 80 |- інші машини та | | | |
|апарати: | | | |
|- - для оброблення | | | |
|металів: | | | |
8515 80 11 00 |- - - для зварювання| | 5 | 10 | шт
8515 80 19 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
|- - інші: | | | |
8515 80 91 00 |- - - для зварювання| | 5 | 10 | шт
|пластмас опором | | | |
8515 80 99 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8515 90 00 00 |- частини | | 2 | 10 | -
8516 |Пристрої електричні | | | |
|водогрійні | | | |
|акумулювальні або | | | |
|безінерційні та | | | |
|кип'ятильники | | | |
|занурені електричні;| | | |
|прилади електричні | | | |
|для обігрівання | | | |
|приміщень, грунту | | | |
|тощо; | | | |
|електронагрівальні | | | |
|апарати перукарські | | | |
|(наприклад сушарки | | | |
|для волосся, бігуді,| | | |
|щипці для гарячої | | | |
|завивки) або для | | | |
|сушіння рук; праски | | | |
|електричні; інші | | | |
|побутові | | | |
|електронагрівальні | | | |
|прилади; елементи | | | |
|опору нагрівальні, | | | |
|крім включених до | | | |
|товарної позиції | | | |
|8545: | | | |
8516 10 |- пристрої | | | |
|електричні | | | |
|водогрійні | | | |
|акумулювальні або | | | |
|безінерційні та | | | |
|кип'ятильники | | | |
|занурені електричні:| | | |
|- - пристрої | | | |
|водогрійні: | | | |
8516 10 11 00 |- - - моментального | | 2 | 5 | шт
|нагрівання | | | |
8516 10 19 |- - - інші: | | | |
8516 10 19 10 |- - - - | |4 євро |8 євро | шт
|електрокавоварки | |за 1 шт |за 1 шт |
8516 10 19 30 |- - - - | | 5 | 10 | шт
|водонагрівачі | | | |
|електричні для | | | |
|пасажирських вагонів| | | |
8516 10 19 90 |- - - - інші | | 10 | 20 | шт
|- - кип'ятильники: | | | |
8516 10 91 00 |- - - види, що | | 10 | 20 | шт
|використовуються | | | |
|лише у побуті | | | |
8516 10 99 |- - - інші: | | | |
8516 10 99 10 |- - - - | | 25 | 50 | шт
|кип'ятильники | | | |
|заглибні | | | |
8516 10 99 90 |- - - - інші | | 10 | 20 | шт
|- прилади електричні| | | |
|для обігрівання | | | |
|приміщень, грунту | | | |
|тощо: | | | |
8516 21 00 00 |- - радіатори | |5 євро |10 євро | шт
|теплоакумулювальні | |за 1 шт |за 1 шт |
8516 29 |- - інші: | | | |
8516 29 10 00 |- - - радіатори з | |8 євро |16 євро | шт
|наповненою рідиною | |за 1 шт |за 1 шт |
8516 29 50 00 |- - - нагрівачі | |5 євро |10 євро | шт
|конвекційні | |за 1 шт |за 1 шт |
|- - - інші: | | | |
8516 29 91 00 |- - - - з | |1,6 євро |3,2 євро | шт
|вентиляторами | |за 1 шт |за 1 шт |
8516 29 99 00 |- - - - інші | |5 євро |10 євро | шт
| | |за 1 шт |за 1 шт |
|- апарати | | | |
|електронагрівальні | | | |
|для завивки та | | | |
|сушіння волосся або | | | |
|електросушарки для | | | |
|рук: | | | |
8516 31 |- - сушарки для | | | |
|волосся: | | | |
8516 31 10 00 |- - - ковпаки- | | 20 | 40 | шт
|сушарки | | | |
8516 31 90 00 |- - - інші | | 2 | 5 | шт
8516 32 00 00 |- - інші апарати | | 2 | 5 | шт
|електронагрівальні | | | |
|перукарські | | | |
8516 33 00 00 |- - електросушарки | | 20 | 40 | шт
|для рук | | | |
8516 40 |- праски електричні:| | | |
8516 40 10 00 |- - з парою | | 25 | 50 | шт
8516 40 90 00 |- - інші | | 25 | 50 | шт
8516 50 00 00 |- печі мікрохвильові| |20 євро |20 євро | шт
| | |за 1 шт |за 1 шт |
8516 60 |- інші печі; | | | |
|електроплити | | | |
|кухонні, котли для | | | |
|варіння та полиці | | | |
|духової шафи | | | |
|(включаючи столи для| | | |
|смаження), грилі та | | | |
|ростери: | | | |
8516 60 10 00 |- - електроплити | | 25 | 50 | шт
|кухонні | | | |
|- - електроплити, | | | |
|котли для варіння та| | | |
|полиці духової шафи:| | | |
8516 60 51 00 |- - - полиці духової| | 25 | 50 | шт
|шафи вмонтовані | | | |
8516 60 59 00 |- - - інші | | 25 | 50 | шт
8516 60 70 00 |- - грилі та ростери| | 25 | 50 | шт
8516 60 80 00 |- - електропечі | | 25 | 50 | шт
|вмонтовані | | | |
8516 60 90 00 |- - інші | | 25 | 50 | шт
|- інші прилади | | | |
|електронагрівальні: | | | |
8516 71 00 00 |- - електричні | |1,2 євро |2,4 євро | шт
|кавоварки та | |за 1 шт |за 1 шт |
|електричні апарати | | | |
|для приготування чаю| | | |
8516 72 00 00 |- - тостери для | | 20 | 40 | шт
|підсмажування хліба | | | |
8516 79 |- - інші: | | | |
8516 79 10 00 |- - - пристрої для | | 25 | 50 | шт
|зігрівання | | | |
8516 79 20 00 |- - - глибокі | | 25 | 50 | шт
|масляні жаровні | | | |
8516 79 80 00 |- - - інші | | 25 | 50 | шт
8516 80 |- елементи опору | | | |
|нагрівальні: | | | |
8516 80 10 00 |- - зібрані в блоки,| | 20 | 40 | шт
|які складаються | | | |
|тільки з простого | | | |
|ізольованого каркасу| | | |
|та електричного | | | |
|з'єднувача, що | | | |
|застосовуються в | | | |
|цивільній авіації | | | |
|проти обмерзання | | | |
|- - інші: | | | |
8516 80 91 00 |- - - які змонтовані| | 10 | 20 | шт
|з ізолювальним | | | |
|каркасом | | | |
8516 80 99 |- - - інші: | | | |
8516 80 99 10 |- - - - для | | 1 | 5 | шт
|пасажирських вагонів| | | |
8516 80 99 30 |- - - - для | | 1 | 5 | шт
|трамвайних вагонів | | | |
8516 80 99 90 |- - - - інші | | 10 | 20 | шт
8516 90 00 00 |- частини | | 20 | 40 | -
8517 |Апарати електричні | | | |
|телефонні або | | | |
|телеграфні для | | | |
|проводового зв'язку,| | | |
|включаючи телефонні | | | |
|апарати з | | | |
|бездротовою трубкою;| | | |
|апаратура для систем| | | |
|проводового зв'язку | | | |
|на несучій частоті | | | |
|або для цифрових | | | |
|проводових систем | | | |
|зв'язку; | | | |
|відеотелефони: | | | |
|- телефонні апарати;| | | |
|відеотелефони: | | | |
8517 11 00 00 |- - телефонні | |2,3 євро |4,6 євро | шт
|апарати для | |за 1 шт |за 1 шт |
|проводового зв'язку | | | |
|в поєднанні з | | | |
|бездротовою трубкою | | | |
8517 19 |- - інші: | | | |
8517 19 10 00 |- - - відеотелефони | | 10 | 20 | шт
8517 19 90 00 |- - - інші | |2,3 євро |4,6 євро | шт
| | |за 1 шт |за 1 шт |
|- факсимільні | | | |
|апарати та | | | |
|дистанційні | | | |
|записувальні | | | |
|пристрої: | | | |
8517 21 00 00 |- - факсимільні | | 10 | 20 | шт
|апарати | | | |
8517 22 00 00 |- - телепринтери | | 10 | 20 | шт
8517 30 00 00 |- комутатори для | | 20 | 40 | шт
|телефонного або | | | |
|телеграфного зв'язку| | | |
8517 50 |- інша апаратура для| | | |
|систем проводового | | | |
|зв'язку на несучій | | | |
|частоті або цифрових| | | |
|проводових систем | | | |
|зв'язку: | | | |
8517 50 10 00 |- - для систем | | 10 | 20 | шт
|проводового зв'язку | | | |
|на несучій частоті | | | |
8517 50 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт
8517 80 |- інші пристрої: | | | |
8517 80 10 00 |- - переговорні | | 10 | 20 | шт
|пристрої | | | |
8517 80 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт
8517 90 |- частини: | | | |
|- - апаратів для | | | |
|передавання за | | | |
|допомогою струмів | | | |
|несучої частоти | | | |
|підкатегорії | | | |
|8517 50 10 00: | | | |
8517 90 11 00 |- - - електронне | | 10 | 20 | шт
|компонування | | | |
8517 90 19 00 |- - - інші | | 10 | 20 | шт
|- - інші: | | | |
8517 90 82 00 |- - - електронне | | 10 | 20 | шт
|компонування | | | |
8517 90 88 00 |- - - інші | | 10 | 20 | шт
8518 |Мікрофони та | | | |
|підставки для них; | | | |
|гучномовці, | | | |
|вмонтовані або не | | | |
|вмонтовані в корпус;| | | |
|телефони головні, | | | |
|навушники та | | | |
|комбіновані | | | |
|комплекти мікрофон/ | | | |
|гучномовець; | | | |
|підсилювачі звукових| | | |
|частот електричні; | | | |
|електричні | | | |
|звукопідсилювальні | | | |
|установки: | | | |
8518 10 |- мікрофони та | | | |
|підставки для них: | | | |
8518 10 10 00 |- - для цивільної | | 10 | 20 | шт
|авіації | | | |
8518 10 90 00 |- - інші | | 0,1 | 5 | шт
|- гучномовці, | | | |
|вмонтовані або не | | | |
|вмонтовані в корпус:| | | |
8518 21 |- - гучномовці | | | |
|окремі, вмонтовані в| | | |
|корпус: | | | |
8518 21 10 00 |- - - для цивільної | | 10 | 20 | шт
|авіації | | | |
8518 21 90 00 |- - - інші | | 10 | 20 | шт
8518 22 |- - комплекти | | | |
|гучномовців, | | | |
|вмонтованих в одному| | | |
|корпусі: | | | |
8518 22 10 00 |- - - для цивільної | | 10 | 20 | шт
|авіації | | | |
8518 22 90 00 |- - - інші | | 10 | 20 | шт
8518 29 |- - інші: | | | |
8518 29 10 00 |- - - для цивільної | | 10 | 20 | шт
|авіації | | | |
8518 29 90 00 |- - - інші | | 10 | 20 | шт
8518 30 |- телефони головні, | | | |
|навушники та | | | |
|комбіновані | | | |
|комплекти мікрофон/ | | | |
|гучномовець: | | | |
8518 30 10 00 |- - для цивільної | | 10 | 20 | шт
|авіації | | | |
8518 30 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт
8518 40 |- підсилювачі | | | |
|звукових частот | | | |
|електричні: | | | |
8518 40 10 00 |- - для цивільної | | 10 | 20 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
8518 40 30 00 |- - - підсилювачі | | 10 | 20 | шт
|телефонні та | | | |
|вимірювальні | | | |
|- - - інші: | | | |
8518 40 91 00 |- - - - одноканальні| | 10 | 20 | шт
8518 40 99 00 |- - - - інші | | 10 | 20 | шт
8518 50 |- електричні | | | |
|звукопідсилювальні | | | |
|установки: | | | |
8518 50 10 00 |- - для цивільної | | 10 | 20 | шт
|авіації | | | |
8518 50 90 00 |- - інші | | 0,1 | 5 | шт
8518 90 00 00 |- частини | | 10 | 20 | -
8519 |Електропрогравачі, | | | |
|програвачі | | | |
|грамплатівок, | | | |
|касетні програвачі | | | |
|та інша | | | |
|звуковідтворювальна | | | |
|апаратура без | | | |
|пристроїв для | | | |
|звукозапису: | | | |
8519 10 00 00 |- програвачі | | 10 | 20 | шт
|грамплатівок, які | | | |
|діють після вкидання| | | |
|монети або жетона | | | |
|- інші програвачі | | | |
|грамплатівок: | | | |
8519 21 00 00 |- - без гучномовця | | 10 | 20 | шт
8519 29 00 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт
|- електропрогравачі:| | | |
8519 31 00 00 |- - з пристроєм | | 10 | 20 | шт
|автоматичної заміни | | | |
|платівок | | | |
8519 39 00 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт
8519 40 00 00 |- диктофони | | 10 | 20 | шт
|- інша | | | |
|звуковідтворювальна | | | |
|апаратура: | | | |
8519 92 00 00 |- - касетні | | 10 | 20 | шт
|програвачі | | | |
|кишенькові | | | |
8519 93 |- - інші, касетного | | | |
|типу: | | | |
|- - - для | | | |
|використання в | | | |
|автомобілях: | | | |
8519 93 31 00 |- - - - з системою | | 10 | 20 | шт
|аналогового або | | | |
|цифрового зчитування| | | |
8519 93 39 00 |- - - - інші | | 10 | 20 | шт
|- - - інші: | | | |
8519 93 81 00 |- - - - з системою | | 10 | 20 | шт
|аналогового або | | | |
|цифрового зчитування| | | |
8519 93 89 00 |- - - - інші | | 10 | 20 | шт
8519 99 |- - інші: | | | |
|- - - з лазерною | | | |
|системою зчитування:| | | |
8519 99 12 00 |- - - - що | | 10 | 20 | шт
|використовується в | | | |
|автомобілях з | | | |
|дисками діаметром не| | | |
|більш як 6,5 см | | | |
8519 99 18 00 |- - - - інші | | 10 | 20 | шт
8519 99 90 00 |- - - інші | | 10 | 20 | шт
8520 |Магнітофони та інша | | | |
|звукозаписувальна | | | |
|апаратура, з | | | |
|пристроями для | | | |
|звуковідтворення | | | |
|або без них: | | | |
8520 10 00 00 |- диктофони, що | | 10 | 20 | шт
|потребують | | | |
|зовнішнього джерела | | | |
|електроживлення | | | |
8520 20 00 00 |- автовідповідачі | | 10 | 20 | шт
|телефонні | | | |
|- інша апаратура для| | | |
|запису і відтворення| | | |
|звуку на магнітних | | | |
|стрічках: | | | |
8520 32 |- - з цифровим | | | |
|записом звуку: | | | |
|- - - касетного | | | |
|типу: | | | |
|- - - - з | | | |
|підсилювачем та з | | | |
|одним чи кількома | | | |
|гучномовцями, | | | |
|вмонтованими у | | | |
|корпус: | | | |
8520 32 11 00 |- - - - - що не | | 10 | 20 | шт
|потребує зовнішнього| | | |
|джерела | | | |
|електроживлення | | | |
8520 32 19 00 |- - - - - інші | | 10 | 20 | шт
8520 32 30 00 |- - - - кишенькові | | 10 | 20 | шт
|магнітофони | | | |
8520 32 50 00 |- - - - інші | | 10 | 20 | шт
|- - - інші: | | | |
8520 32 91 00 |- - - - що | | 10 | 20 | шт
|використовують | | | |
|магнітні стрічки на | | | |
|бобінах та | | | |
|дозволяють | | | |
|записувати або | | | |
|відтворювати звук | | | |
|при одній швидкості | | | |
|19 см/с або при | | | |
|декількох | | | |
|швидкостях, які не | | | |
|перевищують 19 см/с | | | |
8520 32 99 00 |- - - - інші | | 10 | 20 | шт
8520 33 |- - інші, касетного | | | |
|типу: | | | |
|- - - з підсилювачем| | | |
|та з одним чи | | | |
|кількома | | | |
|гучномовцями, | | | |
|вмонтованими в | | | |
|корпус: | | | |
8520 33 11 00 |- - - - що не | | 10 | 20 | шт
|потребують | | | |
|зовнішнього джерела | | | |
|електроживлення | | | |
8520 33 19 00 |- - - - інші | | 10 | 20 | шт
8520 33 30 00 |- - - кишенькові | | 10 | 20 | шт
|магнітофони | | | |
8520 33 90 00 |- - - інші | | 10 | 20 | шт
8520 39 |- - інші: | | | |
8520 39 10 00 |- - - що | | 10 | 20 | шт
|використовують | | | |
|магнітні стрічки на | | | |
|бобінах та | | | |
|дозволяють | | | |
|записувати або | | | |
|відтворювати звук | | | |
|при одній швидкості | | | |
|19 см/с або при | | | |
|декількох | | | |
|швидкостях, які не | | | |
|перевищують 19 см/с | | | |
8520 39 90 00 |- - - інші | | 10 | 20 | шт
8520 90 |- інші: | | | |
8520 90 10 00 |- - для цивільної | | 10 | 20 | шт
|авіації | | | |
8520 90 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт
8521 |Апаратура для | | | |
|відеозапису або | | | |
|відтворення | | | |
|відеозаписів, з | | | |
|відеотюнером або без| | | |
|нього: | | | |
8521 10 |- на магнітних | | | |
|стрічках: | | | |
8521 10 10 00 |- - для цивільної | | 10 | 20 | шт
|авіації | | | |
|- - інша: | | | |
8521 10 30 00 |- - - шириною | | 10 | 20 | шт
|стрічки не більш як | | | |
|1,3 см, з швидкістю | | | |
|протягування стрічки| | | |
|не більш як 50 мм/с | | | |
8521 10 80 00 |- - - інша | | 10 | 20 | шт
8521 90 00 00 |- інша | | 10 | 20 | шт
8522 |Частини та приладдя,| | | |
|призначені винятково| | | |
|або головним чином | | | |
|для апаратів | | | |
|товарних позицій | | | |
|8519-8521: | | | |
8522 10 00 00 |- звукознімачі | | 10 | 20 | -
8522 90 |- інші: | | | |
8522 90 10 00 |- - блоки та вузли, | | 10 | 20 | -
|складені з двох або | | | |
|більше частин або | | | |
|компонентів, | | | |
|з'єднаних або | | | |
|сполучених між | | | |
|собою, для | | | |
|пристроїв, включених| | | |
|у підпозицію | | | |
|8520 90, для | | | |
|цивільної авіації | | | |
|- - інші: | | | |
8522 90 30 00 |- - - голки | | 10 | 20 | -
|звукознімачів; | | | |
|алмази, сапфіри та | | | |
|інше дорогоцінне або| | | |
|напівдорогоцінне | | | |
|каміння (природні, | | | |
|синтезовані або | | | |
|реконструйовані) для| | | |
|голок звукознімачів,| | | |
|встановлені або ні | | | |
|- - - інші: | | | |
8522 90 91 00 |- - - - електронне | | 10 | 20 | -
|компонування | | | |
8522 90 93 00 |- - - - монокасетне | | 10 | 20 | -
|компонування | | | |
|загальною товщиною | | | |
|стрічки не більш як | | | |
|53 мм типу, що | | | |
|використовується для| | | |
|виробництва | | | |
|пристроїв для запису| | | |
|та відтворення звуку| | | |
8522 90 98 00 |- - - - інші | | 10 | 20 | -
8523 |Носії для запису | | | |
|звуку або | | | |
|аналогічного запису | | | |
|інших явищ, але | | | |
|незаписані, крім | | | |
|виробів групи 37: | | | |
|- магнітні стрічки: | | | |
8523 11 00 |- - завширшки не | | | |
|більш як 4 мм: | | | |
8523 11 00 10 |- - - аудіокасети | |0,1 євро |0,1 євро | шт
|без запису | |за 1 шт |за 1 шт |
8523 11 00 90 |- - - інші | | 10 | 20 | шт
8523 12 00 00 |- - завширшки понад | | 10 | 20 | шт
|4 мм, але не більш | | | |
|як 6,5 мм | | | |
8523 13 00 |- - завширшки понад | | | |
|6,5 мм: | | | |
8523 13 00 10 |- - - відеокасети | |0,2 євро |0,2 євро | шт
|без запису | |за 1 шт |за 1 шт |
8523 13 00 90 |- - - інші | | 10 | 20 | шт
8523 20 |- магнітні диски: | | | |
|- - тверді: | | | |
8523 20 11 00 |- - - покриті тонким| | 10 | 20 | шт
|металевим шаром, | | | |
|коерцитивна сила | | | |
|якого понад 600 | | | |
|Ерстед, а зовнішній | | | |
|діаметр не більш як | | | |
|231 мм | | | |
8523 20 19 00 |- - - інші | | 10 | 20 | шт
8523 20 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт
8523 30 00 00 |- картки з магнітною| | 10 | 20 | шт
|доріжкою | | | |
8523 90 00 00 |- інші | | 10 | 20 | шт
8524 |Платівки, стрічки та| | | |
|інші носії для | | | |
|запису звуку або | | | |
|аналогічного запису,| | | |
|записані, включаючи | | | |
|матриці та форми для| | | |
|виробництва | | | |
|платівок, крім | | | |
|виробів групи 37: | | | |
8524 10 00 00 |- платівки до | | 20 | 40 | шт
|електропрогравачів | | | |
|- диски до систем | | | |
|лазерного | | | |
|зчитування: | | | |
8524 31 00 00 |- - для відтворення | |0,8 євро |0,8 євро | шт
|явищ, відмінних від | |за 1 шт |за 1 шт |
|звуку чи зображення | | | |
8524 32 00 00 |- - виключно для | |0,8 євро |0,8 євро | шт
|відтворення звуку | |за 1 шт |за 1 шт |
8524 39 00 00 |- - інші | |0,8 євро |0,8 євро | шт
| | |за 1 шт |за 1 шт |
8524 40 |- магнітні стрічки | | | |
|для відтворення | | | |
|явищ, відмінних від | | | |
|звуку чи зображення:| | | |
8524 40 10 00 |- - з записаними | | 2 | 5 | шт
|даними або | | | |
|командами, що | | | |
|використовуються у | | | |
|пристроях для | | | |
|автоматичного | | | |
|оброблення | | | |
|інформації | | | |
|- - інші: | | | |
8524 40 91 00 |- - - завширшки | | 10 | 20 | шт
|понад 4 мм, але не | | | |
|більш як 6,5 мм | | | |
8524 40 99 00 |- - - інші | | 10 | 20 | шт
|- інші магнітні | | | |
|стрічки: | | | |
8524 51 00 |- - завширшки не | | | |
|більш як 4 мм: | | | |
8524 51 00 10 |- - - аудіокасети з | |0,2 євро |0,2 євро | шт
|записом | |за 1 шт | за 1 шт |
8524 51 00 90 |- - - інші | | 10 | 20 | шт
8524 52 00 00 |- - завширшки понад | | 10 | 20 | шт
|4 мм, але не більш | | | |
|як 6,5 мм | | | |
8524 53 00 |- - завширшки понад | | | |
|6,5 мм: | | | |
8524 53 00 10 |- - - відеокасети з | |1 євро |1 євро | шт
|записом | |за 1 шт |за 1 шт |
8524 53 00 90 |- - - інші | | 10 | 20 | шт
8524 60 00 00 |- картки з магнітною| | 10 | 20 | шт
|доріжкою | | | |
|- інші: | | | |
8524 91 |- - для відтворення | | | |
|явищ, відмінних від | | | |
|звуку чи зображення:| | | |
8524 91 10 00 |- - - з записаними | | 10 | 20 | шт
|даними або | | | |
|командами, що | | | |
|використовуються в | | | |
|пристроях для | | | |
|автоматичного | | | |
|оброблення | | | |
|інформації | | | |
8524 91 90 00 |- - - інші | | 10 | 20 | шт
8524 99 00 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт
8525 |Передавачі для | | | |
|радіотелефонного, | | | |
|радіотелеграфного | | | |
|зв'язку, | | | |
|радіомовлення або | | | |
|телебачення, до | | | |
|складу яких в ходять| | | |
|або не входять | | | |
|приймальна, | | | |
|звукозаписувальна чи| | | |
|звуковідтворювальна | | | |
|апаратура; | | | |
|телевізійні камери; | | | |
|відеокамери зі | | | |
|"стоп-кадром" та | | | |
|інші записувальні | | | |
|відеокамери: | | | |
8525 10 |- передавачі: | | | |
8525 10 10 00 |- - радіотелефонні | | 10 | 20 | шт
|або радіотелеграфні,| | | |
|для цивільної | | | |
|авіації | | | |
8525 10 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт
8525 20 |- передавачі, до | | | |
|складу яких входять | | | |
|приймачі: | | | |
8525 20 10 00 |- - радіотелефонні | |75 євро |150 євро | шт
|або радіотелеграфні,| |за 1 шт |за 1 шт |
|для цивільної | | | |
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
8525 20 91 00 |- - - для | |15 євро |30 євро | шт
|стільникового | |за 1 шт |за 1 шт |
|зв'язку (мобільні | | | |
|телефони) | | | |
8525 20 99 00 |- - - інші | |75 євро |150 євро | шт
| | |за 1 шт |за 1 шт |
8525 30 |- телекамери: | | | |
8525 30 10 00 |- - що мають | | 20 | 40 | шт
|принаймні три | | | |
|телевізійні трубки | | | |
|для передачі | | | |
8525 30 90 00 |- - інші | | 20 | 40 | шт
8525 40 |- відеокамери зі | | | |
|"стоп-кадром" та | | | |
|інші записувальні | | | |
|відеокамери: | | | |
8525 40 10 00 |- - відеокамери зі | | 10 | 20 | шт
|"стоп-кадром" | | | |
|- - записувальні | | | |
|відеокамери інші: | | | |
8525 40 91 00 |- - - виключно для | | 10 | 20 | шт
|запису звуку та | | | |
|зображень, знятих за| | | |
|допомогою | | | |
|телевізійної камери | | | |
8525 40 99 00 |- - - інші | | 10 | 20 | шт
8526 |Радіолокаційні та | | | |
|радіозондувальні | | | |
|прилади (радари), | | | |
|радіонавігаційні | | | |
|прилади та | | | |
|радіоапаратура | | | |
|дистанційного | | | |
|керування: | | | |
8526 10 |- радіолокаційні та | | | |
|радіозондувальні | | | |
|прилади (радари): | | | |
8526 10 10 00 |- - для цивільної | | 10 | 20 | шт
|авіації | | | |
8526 10 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт
|- інші: | | | |
8526 91 |- - радіонавігаційні| | | |
|прилади: | | | |
|- - - для цивільної | | | |
|авіації: | | | |
8526 91 11 00 |- - - - | | 10 | 20 | шт
|радіонавігаційні | | | |
|приймачі | | | |
8526 91 19 00 |- - - - інші | | 10 | 20 | шт
8526 91 90 00 |- - - інші | | 10 | 20 | шт
8526 92 |- - радіоапаратура | | | |
|дистанційного | | | |
|керування: | | | |
8526 92 10 00 |- - - для цивільної | | 10 | 20 | шт
|авіації | | | |
8526 92 90 00 |- - - інша | | 10 | 20 | шт
8527 |Приймальна апаратура| | | |
|для | | | |
|радіотелефонного, | | | |
|радіотелеграфного | | | |
|зв'язку або | | | |
|радіомовлення, | | | |
|поєднана або не | | | |
|поєднана в одному | | | |
|корпусі з пристроєм | | | |
|запису та | | | |
|відтворення звуку | | | |
|або з годинником: | | | |
|- радіоприймальна | | | |
|апаратура, яка може | | | |
|функціонувати без | | | |
|зовнішніх джерел | | | |
|електроживлення, що | | | |
|включає приймачі, | | | |
|здатні приймати | | | |
|радіотелефонні та | | | |
|радіотелеграфні | | | |
|сигнали: | | | |
8527 12 |- - радіомагнітофони| | | |
|кишенькові: | | | |
8527 12 10 00 |- - - з системою | | 10 | 20 | шт
|аналогового або | | | |
|цифрового зчитування| | | |
8527 12 90 00 |- - - інша | | 10 | 20 | шт
8527 13 |- - інша апаратура | | | |
|поєднана з | | | |
|звукозаписувальними | | | |
|чи звуковідтворю- | | | |
|вальними пристроями:| | | |
8527 13 10 00 |- - - з системою | | 25 | 50 | шт
|лазерного зчитування| | | |
|- - - інша: | | | |
8527 13 91 00 |- - - - касетна з | | 25 | 50 | шт
|системою аналогового| | | |
|або цифрового | | | |
|зчитування | | | |
8527 13 99 00 |- - - - інша | | 25 | 50 | шт
8527 19 00 00 |- - інша | | 20 | 40 | шт
|- радіоприймальна | | | |
|апаратура, яка може | | | |
|функціонувати лише | | | |
|за допомогою | | | |
|зовнішніх джерел | | | |
|електроживлення, для| | | |
|застосування в | | | |
|автомобілях, що | | | |
|включає приймачі, | | | |
|здатні приймати | | | |
|радіотелефонні та | | | |
|радіотелеграфні | | | |
|сигнали: | | | |
8527 21 |- - поєднана з | | | |
|звукозаписувальним | | | |
|чи | | | |
|звуковідтворювальним| | | |
|пристроєм: | | | |
|- - - здатна | | | |
|приймати та | | | |
|декодувати сигнали | | | |
|цифрової | | | |
|радіоінформаційної | | | |
|системи | | | |
|(запам'ятовувальні | | | |
|пристрої на змінних | | | |
|дисках): | | | |
8527 21 20 00 |- - - - з системою | | 25 | 50 | шт
|лазерного зчитування| | | |
|- - - - інша: | | | |
8527 21 52 00 |- - - - - касетна з | | 25 | 50 | шт
|системою аналогового| | | |
|або цифрового | | | |
|зчитування | | | |
8527 21 59 00 |- - - - - інша | | 25 | 50 | шт
|- - - інша: | | | |
8527 21 70 00 |- - - - з системою | | 25 | 50 | шт
|лазерного зчитування| | | |
|- - - - інша: | | | |
8527 21 92 00 |- - - - - касетна та| | 25 | 50 | шт
|з системою | | | |
|аналогового або | | | |
|цифрового зчитування| | | |
8527 21 98 00 |- - - - - інша | | 25 | 50 | шт
8527 29 00 00 |- - інша | | 25 | 50 | шт
|- інша | | | |
|радіоприймальна | | | |
|апаратура, що | | | |
|включає приймачі, | | | |
|здатні приймати | | | |
|радіотелефонні та | | | |
|радіотелеграфні | | | |
|сигнали: | | | |
8527 31 |- - поєднана з | | | |
|звукозаписувальним | | | |
|чи | | | |
|звуковідтворювальним| | | |
|пристроєм: | | | |
|- - - з одним або | | | |
|кількома | | | |
|гучномовцями, | | | |
|вмонтованими в | | | |
|одному корпусі: | | | |
8527 31 11 00 |- - - - касетна з | | 25 | 50 | шт
|системою аналогового| | | |
|або цифрового | | | |
|зчитування | | | |
8527 31 19 00 |- - - - інша | | 25 | 50 | шт
|- - - інша: | | | |
8527 31 91 00 |- - - - з системою | | 25 | 50 | шт
|лазерного зчитування| | | |
|- - - - інша: | | | |
8527 31 93 00 |- - - - - касетна з | | 25 | 50 | шт
|системою аналогового| | | |
|або цифрового | | | |
|зчитування | | | |
8527 31 98 00 |- - - - - інша | | 25 | 50 | шт
8527 32 |- - не поєднані з | | | |
|звукозаписувальним | | | |
|чи | | | |
|звуковідтворювальним| | | |
|пристроєм, але | | | |
|поєднані з | | | |
|годинниковим | | | |
|пристроєм: | | | |
8527 32 10 00 |- - - | | 25 | 50 | шт
|радіобудильники | | | |
8527 32 90 00 |- - - інші | | 25 | 50 | шт
8527 39 |- - інші: | | | |
8527 39 10 00 |- - - з одним або | | 25 | 50 | шт
|кількома | | | |
|гучномовцями, | | | |
|вмонтованими в | | | |
|одному корпусі | | | |
|- - - інші: | | | |
8527 39 91 00 |- - - - без | | 25 | 50 | шт
|вмонтованого | | | |
|підсилювача | | | |
8527 39 99 00 |- - - - з | | 25 | 50 | шт
|вмонтованим | | | |
|підсилювачем | | | |
8527 90 |- інші апарати: | | | |
8527 90 10 00 |- - для | | 25 | 50 | шт
|радіотелефонного або| | | |
|радіотелеграфного | | | |
|зв'язку, для | | | |
|цивільної авіації | | | |
|- - інші: | | | |
8527 90 92 00 |- - - приймачі | | 25 | 50 | шт
|дзвінків, сигналів | | | |
|тривоги або | | | |
|пейджингових | | | |
|сигналів, портативні| | | |
8527 90 98 00 |- - - інші | | 25 | 50 | шт
8528 |Приймачі | | | |
|телевізійні, | | | |
|поєднані або не | | | |
|поєднані з | | | |
|радіоприймачем або з| | | |
|пристроєм, який | | | |
|записує чи відтворює| | | |
|звук або зображення;| | | |
|відеомонітори та | | | |
|відеопроектори: | | | |
|- приймачі | | | |
|телевізійні, | | | |
|поєднані або не | | | |
|поєднані з | | | |
|радіоприймачем або з| | | |
|пристроєм, який | | | |
|записує чи відтворює| | | |
|звук або зображення:| | | |
8528 12 |- - кольорові: | | | |
|- - - телепроектори:| | | |
8528 12 14 00 |- - - - в яких | | 25 | 50 | шт
|параметри розгортки | | | |
|не більш як 625 | | | |
|рядків | | | |
|- - - - в яких | | | |
|параметри розгортки | | | |
|понад 625 рядків | | | |
8528 12 16 00 |- - - - - пропускна | | 25 | 50 | шт
|спроможність яких по| | | |
|вертикалі менш як | | | |
|700 рядків | | | |
8528 12 18 00 |- - - - - пропускна | | 25 | 50 | шт
|спроможність яких по| | | |
|вертикалі 700 рядків| | | |
|або більше | | | |
|- - - поєднані з | | | |
|апаратурою | | | |
|відеозапису або | | | |
|відтворення | | | |
|відеозображення: | | | |
8528 12 22 00 |- - - - що | | 25 | 50 | шт
|відтворюють | | | |
|співвідношення | | | |
|ширина/висота екрана| | | |
|менш як 1,5 | | | |
8528 12 28 00 |- - - - інші | | 25 | 50 | шт
|- - - інші: | | | |
|- - - - з | | | |
|вмонтованим | | | |
|кінескопом: | | | |
|- - - - - що | | | |
|відтворюють | | | |
|співвідношення | | | |
|ширина/висота екрана| | | |
|менш як 1,5 по | | | |
|діагоналі екрана: | | | |
8528 12 52 |- - - - - - не більш| | | |
|як 42 см: | | | |
8528 12 52 10 |- - - - - - - не | |1 євро |1 євро | шт
|більш як 37 см | |за 1 см |1 см |
| | |розміру |розміру |
| | |екрана |екрана |
| | |по діаго-|по діаго-|
| | |налі |налі |
8528 12 52 30 |- - - - - - - понад | |1,2 євро |1,2 євро | шт
|37 см, але не більш | |за 1 см |за 1 см |
|як 42 см | |розміру |розміру |
| | |екрана |екрана |
| | |по діаго-|по діаго-|
| | |налі |налі |
8528 12 54 00 |- - - - - - понад 42| |1,2 євро |1,2 євро | шт
|см, але не більш як | |за 1 см |за 1 см |
|52 см | |розміру |розміру |
| | |екрана |екрана |
| | |по діаго-|по діаго-|
| | |налі |налі |
8528 12 56 00 |- - - - - - понад 52| |2,7 євро |2,7 євро | шт
|см, але не більш як | |за 1 см |за 1 см |
|72 см | |розміру |розміру |
| | |екрана |екрана |
| | |по діаго-|по діаго-|
| | |налі |налі |
8528 12 58 00 |- - - - - - понад 72| |2,7 євро |2,7 євро | шт
|см | |за 1 см |за 1 см |
| | |розміру |розміру |
| | |екрана |екрана |
| | |по діаго-|по діаго-|
| | |налі |налі |
|- - - - - інші: | | | |
|- - - - - - з | | | |
|параметрами | | | |
|розгортки не більш | | | |
|як 625 рядків та в | | | |
|яких діагональ | | | |
|екрана: | | | |
8528 12 62 |- - - - - - - не | | | |
|більш як 75 см: | | | |
8528 12 62 10 |- - - - - - - - не | |1 євро |1 євро | шт
|більш як 37 см | |за 1 см |за 1 см |
| | |розміру |розміру |
| | |екрана |екрана |
| | |по діаго-|по діаго-|
| | |налі |налі |
8528 12 62 30 |- - - - - - - - | |1,2 євро |1,2 євро | шт
|понад 37 см, але не | |за 1 см |за 1 см |
|більш як 54 см | |розміру |розміру |
| | |екрана |екрана |
| | |по діаго-|по діаго-|
| | |налі |налі |
8528 12 62 50 |- - - - - - - - | |2,7 євро |2,7 євро | шт
|понад 54 см, але не | |за 1 см |за 1 см |
|більш як 72 см | |розміру |розміру |
| | |екрана |екрана |
| | |по діаго-|по діаго-|
| | |налі |налі |
8528 12 62 70 |- - - - - - - - | |2,7 євро |2,7 євро | шт
|понад 72 см | |за 1 см |за 1 см |
| | |розміру |розміру |
| | |екрана |екрана |
| | |по діаго-|по діаго-|
| | |налі |налі |
8528 12 66 00 |- - - - - - - | |2,7 євро |2,7 євро | шт
|понад 75 см | |за 1 см |за 1 см |
| | |розміру |розміру |
| | |екрана |екрана |
| | |по діаго-|по діаго-|
| | |налі |налі |
|- - - - - - в яких | | | |
|параметри розгортки | | | |
|понад 625 рядків: | | | |
8528 12 72 |- - - - - - - | | | |
|пропускна | | | |
|спроможність яких по| | | |
|вертикалі менш як | | | |
|700 рядків: | | | |
8528 12 72 10 |- - - - - - - - не | |1 євро |1 євро | шт
|більш як 37 см | |за 1 см |1 см |
| | |розміру |розміру |
| | |екрана |екрана |
| | |по діаго-|по діаго-|
| | |налі |налі |
8528 12 72 30 |- - - - - - - - | |1,2 євро |1,2 євро | шт
|понад 37 см, але не | |за 1 см |за 1 см |
|більш як 54 см | |розміру |розміру |
| | |екрана |екрана |
| | |по діаго-|по діаго-|
| | |налі |налі |
8528 12 72 50 |- - - - - - - - | |2,7 євро |2,7 євро | шт
|понад 54 см | |за 1 см |за 1 см |
| | |розміру |розміру |
| | |екрана |екрана |
| | |по діаго-|по діаго-|
| | |налі |налі |
8528 12 76 |- - - - - - - | | | |
|пропускна | | | |
|спроможність яких по| | | |
|вертикалі перевищує | | | |
|700 рядків або | | | |
|більше: | | | |
8528 12 76 10 |- - - - - - - - не | |1 євро |1 євро | шт
|більш як 37 см | |за 1 см |за 1 см |
| | |розміру |розміру |
| | |екрана |екрана |
| | |по діаго-|по діаго-|
| | |налі |налі |
8528 12 76 30 |- - - - - - - - | |1,2 євро |1,2 євро | шт
|понад 37 см, але не | |за 1 см |за 1 см |
|більш як 54 см | |розміру |розміру |
| | |екрана |екрана |
| | |по діаго-|по діаго-|
| | |налі |налі |
8528 12 76 50 |- - - - - - - - | |2,7 євро |2,7 євро | шт
|понад 54 см | |за 1 см |за 1 см |
| | |розміру |розміру |
| | |екрана |екрана |
| | |по діаго-|по діаго-|
| | |налі |налі |
|- - - - інші: | | | |
|- - - - - з екраном:| | | |
8528 12 81 00 |- - - - - - що | | 25 | 50 | шт
|відтворює | | | |
|співвідношення | | | |
|ширина/висота екрана| | | |
|менш як 1,5 | | | |
8528 12 89 00 |- - - - - - інші | | 25 | 50 | шт
|- - - - - без | | | |
|екрана: | | | |
|- - - - - - | | | |
|відеотюнери: | | | |
8528 12 90 00 |- - - - - - - | | 25 | 50 | шт
|електронні | | | |
|компонування для | | | |
|машин автоматичного | | | |
|оброблення | | | |
|інформації | | | |
|- - - - - - - інші: | | | |
8528 12 93 00 |- - - - - - - - | | 25 | 50 | шт
|цифрові (включаючи | | | |
|змішані цифрові та | | | |
|аналогові) | | | |
8528 12 95 00 |- - - - - - - - інші| | 25 | 50 | шт
8528 12 98 00 |- - - - - - інші | | 25 | 50 | шт
8528 13 00 00 |- - чорно-білого або| | 25 | 50 | шт
|іншого монохромного | | | |
|зображення | | | |
|- відеомонітори: | | | |
8528 21 |- - кольорові: | | | |
|- - - з катодною | | | |
|трубкою: | | | |
8528 21 14 00 |- - - - що відтворює| | 25 | 50 | шт
|співвідношення | | | |
|ширина/висота екрана| | | |
|менш як 1,5 | | | |
|- - - - інші: | | | |
8528 21 16 00 |- - - - - в яких | | 25 | 50 | шт
|параметри розгортки | | | |
|не більш як 625 | | | |
|рядків | | | |
8528 21 18 00 |- - - - - в яких | | 25 | 50 | шт
|параметри розгортки | | | |
|понад 625 рядків | | | |
8528 21 90 00 |- - - інші | | 25 | 50 | шт
8528 22 00 00 |- - чорно-білого або| | 2 | 5 | шт
|іншого монохромного | | | |
|зображення | | | |
8528 30 |- відеопроектори: | | | |
8528 30 05 00 |- - що діють за | | 25 | 50 | шт
|допомогою | | | |
|плоскопанельного | | | |
|екрана (наприклад | | | |
|рідкокристалічний | | | |
|дисплей), які | | | |
|здатні відображати | | | |
|цифрову інформацію, | | | |
|що створена машинами| | | |
|для автоматичного | | | |
|оброблення | | | |
|інформації: | | | |
|- - інші: | | | |
8528 30 20 00 |- - - кольорові | | | |
8528 30 90 00 |- - - чорно-білого | | 25 | 50 | шт
|або іншого | | | |
|монохромного | | | |
|зображення | | | |
8529 |Частини, призначені | | | |
|головним чином для | | | |
|апаратури товарних | | | |
|позицій 8525-8528: | | | |
8529 10 |- антени та антенні | | | |
|відбивачі будь-якого| | | |
|типу; частини, що | | | |
|використовуються | | | |
|разом з цими | | | |
|виробами: | | | |
8529 10 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | -
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
|- - - антени: | | | |
8529 10 15 00 |- - - - антени для | | 30 | 60 | -
|радіотелеграфних або| | | |
|радіотелефонних | | | |
|апаратів | | | |
8529 10 20 00 |- - - - телескопічні| | 25 | 50 | -
|та гнучкі штирьові | | | |
|антени для | | | |
|портативних | | | |
|пристроїв та | | | |
|пристроїв, які | | | |
|встановлюються в | | | |
|автомобілях | | | |
|- - - - зовнішні | | | |
|антени для | | | |
|телевізійного | | | |
|прийому та | | | |
|радіотрансляції: | | | |
8529 10 31 00 |- - - - - для | |80 євро |160 євро | -
|прийому через | |за 1 шт |за 1 шт |
|супутник | | | |
8529 10 39 00 |- - - - - інші | | 25 | 50 | -
8529 10 40 00 |- - - - кімнатні | | 25 | 50 | -
|антени для радіо і | | | |
|телеприймачів, | | | |
|включаючи вмонтовані| | | |
8529 10 45 00 |- - - - інші | | 25 | 50 | -
8529 10 70 00 |- - - фільтри та | | 10 | 20 | -
|розподільники антен | | | |
8529 10 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | -
8529 90 |- інші: | | | |
8529 90 10 00 |- - блоки і | | 25 | 50 | -
|субблоки, що | | | |
|складаються з двох | | | |
|або більше частин чи| | | |
|деталей, які | | | |
|скомпоновані разом, | | | |
|для пристроїв | | | |
|підкатегорій | | | |
|8526 10 10 00, | | | |
|8526 91 11 00, | | | |
|8526 91 19 00 та | | | |
|8526 92 10 00, для | | | |
|цивільної авіації | | | |
|- - інші: | | | |
8529 90 40 00 |- - - частини | | 30 | 60 | -
|апаратури | | | |
|підкатегорій | | | |
|8525 20 91 00, | | | |
|8525 20 99 00 та | | | |
|8527 90 92 00 | | | |
|- - - інші: | | | |
|- - - - корпуси: | | | |
8529 90 51 00 |- - - - - дерев'яні | | 25 | 50 | -
8529 90 59 00 |- - - - - з інших | | 25 | 50 | -
|матеріалів | | | |
8529 90 70 00 |- - - - електронні | | 10 | 20 | -
|компонування | | | |
|- - - - інші: | | | |
8529 90 81 00 |- - - - - для | | 10 | 20 | -
|телекамер підпозиції| | | |
|8525 30 та пристроїв| | | |
|товарних позицій | | | |
|8527 та 8528 | | | |
8529 90 88 |- - - - - інші: | | | |
8529 90 88 10 |- - - - - - плата | | 5 | 10 | -
|обробки телесигналу | | | |
8529 90 88 90 |- - - - - - інші | | 25 | 50 | -
8530 |Устаткування елект- | | | |
|росигналізаційне | | | |
|(крім пристроїв для | | | |
|передавання | | | |
|повідомлень) з | | | |
|метою забезпечення | | | |
|безпеки, контролю чи| | | |
|регулювання руху на | | | |
|залізницях, | | | |
|трамвайних коліях, | | | |
|автомобільних чи | | | |
|водних шляхах, | | | |
|площадках для | | | |
|паркування, портових| | | |
|спорудах чи | | | |
|аеродромах (крім | | | |
|устаткування | | | |
|товарної позиції | | | |
|8608): | | | |
8530 10 00 00 |- устаткування для | | 10 | 20 | шт
|залізниць або | | | |
|трамвайних колій | | | |
8530 80 00 00 |- інше устаткування | | 10 | 20 | шт
8530 90 00 00 |- частини | | 10 | 20 | -
8531 |Електроустаткування | | | |
|звукове або | | | |
|відеосигналізаційне | | | |
|(наприклад дзвоники,| | | |
|сирени, індикаторні | | | |
|панелі, сигналізації| | | |
|про крадіжки та | | | |
|пожежі), крім | | | |
|устаткування | | | |
|товарної позиції | | | |
|8512 або 8530: | | | |
8531 10 |- пристрої | | | |
|електричні | | | |
|сигналізаційні для | | | |
|захисту від крадіжки| | | |
|або пожежі та | | | |
|аналогічна | | | |
|апаратура: | | | |
8531 10 10 00 |- - для цивільної | | 25 | 50 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
8531 10 20 00 |- - - що | | 25 | 50 | шт
|використовуються для| | | |
|автомобілів | | | |
8531 10 30 00 |- - - що | | 25 | 50 | шт
|використовуються для| | | |
|споруд | | | |
8531 10 80 00 |- - - інші | | 25 | 50 | шт
8531 20 |- панелі | | | |
|індикаторні, до | | | |
|складу яких входять | | | |
|пристрої на рідких | | | |
|кристалах або на | | | |
|світлодіодах: | | | |
8531 20 10 00 |- - для цивільної | | 25 | 50 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
8531 20 30 00 |- - - з | | 25 | 50 | шт
|світлодіодами | | | |
|- - - включаючи | | | |
|апаратуру на рідких | | | |
|кристалах: | | | |
|- - - - включаючи | | | |
|апаратуру на рідких | | | |
|кристалах активних | | | |
|матриць: | | | |
8531 20 51 00 |- - - - - | | 25 | 50 | шт
|кольорового | | | |
|зображення | | | |
8531 20 59 00 |- - - - - | | 25 | 50 | шт
|чорно-білого або | | | |
|іншого монохромного | | | |
|зображення | | | |
8531 20 80 00 |- - - - інші | | 25 | 50 | шт
8531 80 |- інше устаткування:| | | |
8531 80 10 00 |- - для цивільної | | 20 | 40 | шт
|авіації | | | |
|- - інше: | | | |
8531 80 30 00 |- - - пристрої з | | 20 | 40 | шт
|плоскопанельним | | | |
|екраном | | | |
8531 80 80 00 |- - - інші | | 20 | 40 | шт
8531 90 |- частини: | | | |
8531 90 10 00 |- - пристроїв | | 20 | 40 | -
|підпозиції 8531 20 | | | |
8531 90 30 00 |- - пристроїв | | 20 | 40 | -
|підкатегорії | | | |
|8531 80 30 00 | | | |
8531 90 80 00 |- - інші | | 20 | 40 | -
8532 |Конденсатори | | | |
|електричні постійні,| | | |
|змінні або | | | |
|підстроювальні: | | | |
8532 10 00 00 |- конденсатори | | 0 | 5 | -
|постійної ємності, | | | |
|призначені для | | | |
|електричних мереж на| | | |
|50/60 Гц і здатні | | | |
|накопичувати | | | |
|реактивну | | | |
|потужність, | | | |
|рівнозначну або | | | |
|понад 0,5 кВт | | | |
|(конденсатори | | | |
|силові) | | | |
|- інші конденсатори | | | |
|постійної ємності: | | | |
8532 21 00 00 |- - танталові | | 0 | 5 | -
8532 22 00 00 |- - алюмінієві | | 0 | 5 | -
|електролітичні | | | |
8532 23 00 00 |- - керамічні з | | 0 | 5 | -
|одним шаром | | | |
|діелектрика | | | |
8532 24 |- - керамічні з | | | |
|декількома шарами | | | |
|діелектрика: | | | |
8532 24 10 00 |- - - що мають | | 0 | 5 | -
|виводи з'єднування | | | |
8532 24 90 00 |- - - інші | | 0 | 5 | -
8532 25 00 00 |- - з паперовим або | | 0 | 5 | -
|пластмасовим | | | |
|діелектриком | | | |
8532 29 00 00 |- - інші | | 0 | 5 | -
8532 30 00 00 |- конденсатори | | 0 | 5 | -
|змінної ємності або | | | |
|підстроювальні | | | |
8532 90 00 00 |- частини | | 0 | 5 | -
8533 |Резистори | | | |
|електричні | | | |
|(включаючи реостати | | | |
|та потенціометри), | | | |
|крім нагрівальних | | | |
|елементів: | | | |
8533 10 00 00 |- резистори постійні| | 0 | 5 | -
|вуглецеві, | | | |
|композиційні або | | | |
|плівкові | | | |
|- інші резистори | | | |
|постійні: | | | |
8533 21 00 00 |- - для потужності | | 0 | 5 | -
|не більш як 20 Вт | | | |
8533 29 00 00 |- - інші | | 0 | 5 | -
|- резистори змінні | | | |
|(включаючи реостати | | | |
|та потенціометри) | | | |
|дротові: | | | |
8533 31 00 00 |- - для потужності | | 0 | 5 | -
|не більш як 20 Вт | | | |
8533 39 00 00 |- - інші | | 0 | 5 | -
8533 40 |- інші резистори | | | |
|змінні (включаючи | | | |
|реостати та | | | |
|потенціометри): | | | |
8533 40 10 00 |- - для потужності | | 0 | 5 | -
|не більш як 20 Вт | | | |
8533 40 90 00 |- - інші | | 0 | 5 | -
8533 90 00 00 |- частини | | 0 | 5 | -
8534 00 |Схеми друковані: | | | |
|- що мають лише | | | |
|струмопровідні | | | |
|елементи та | | | |
|контакти: | | | |
8534 00 11 00 |- - схеми | | 5 | 10 | -
|багатошарові | | | |
8534 00 19 00 |- - інші | | 5 | 10 | -
8534 00 90 00 |- з іншими пасивними| | 5 | 10 | -
|елементами | | | |
8535 |Електрична апаратура| | | |
|для вмикання, | | | |
|переривання, захисту| | | |
|та вимикання струму | | | |
|або для сполучення | | | |
|чи підімкнення | | | |
|електричних кіл | | | |
|(наприклад вимикачі,| | | |
|перемикачі, | | | |
|роз'єднувачі, | | | |
|запобіжники, | | | |
|громовідводи, | | | |
|обмежувачі напруги, | | | |
|пристрої для гасіння| | | |
|стрибків напруги, | | | |
|штепсельні вилки і | | | |
|розетки, коробки | | | |
|з'єднання) для | | | |
|напруги понад | | | |
|1000 В: | | | |
8535 10 00 00 |- запобіжники плавкі| | 5 | 10 | -
|- вимикачі | | | |
|автоматичні: | | | |
8535 21 00 00 |- - для напруги менш| | 2 | 5 | -
|як 72,5 кВ | | | |
8535 29 00 00 |- - інші | | 5 | 10 | -
8535 30 |- роз'єднувачі та | | | |
|переривальники: | | | |
8535 30 10 00 |- - для напруги менш| | 5 | 10 | -
|як 72,5 кВ | | | |
8535 30 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | -
8535 40 00 00 |- громовідводи, | | 5 | 10 | -
|обмежувачі напруги | | | |
|та пристрої для | | | |
|гасіння стрибків | | | |
|напруги | | | |
8535 90 00 00 |- інші | | 5 | 10 | -
8536 |Електрична апаратура| | | |
|для вмикання, | | | |
|переривання, захисту| | | |
|та вимикання струму | | | |
|або для сполучення | | | |
|чи підімкнення | | | |
|електричних кіл | | | |
|(наприклад вимикачі,| | | |
|роз'єднувачі, | | | |
|перемикачі, реле, | | | |
|гасителі коливань, | | | |
|штепсельні вилки і | | | |
|розетки, | | | |
|запобіжники, патрони| | | |
|для ламп, коробки | | | |
|з'єднання), для | | | |
|напруги не більш як | | | |
|1000 В: | | | |
8536 10 |- запобіжники | | | |
|плавкі: | | | |
8536 10 10 00 |- - для сили струму | | 5 | 10 | -
|не більш як 10 А | | | |
8536 10 50 00 |- - для сили струму | | 5 | 10 | -
|понад 10 А, але не | | | |
|більш як 63 А | | | |
8536 10 90 00 |- - для сили струму | | 5 | 10 | -
|понад 63 А | | | |
8536 20 |- вимикачі | | | |
|автоматичні: | | | |
8536 20 10 00 |- - для сили струму | | 5 | 10 | -
|не більш як 63 А | | | |
8536 20 90 00 |- - для сили струму | | 5 | 10 | -
|понад 63 А | | | |
8536 30 |- інша апаратура для| | | |
|захисту електричних | | | |
|кіл: | | | |
8536 30 10 00 |- - для сили струму | | 5 | 10 | -
|не більш як 16 А | | | |
8536 30 30 00 |- - для сили струму | | 5 | 10 | -
|понад 16 А, але не | | | |
|більш як 125 А | | | |
8536 30 90 00 |- - для сили струму | | 5 | 10 | -
|понад 125 А | | | |
|- реле: | | | |
8536 41 |- - для напруги не | | | |
|більш як 60 В: | | | |
8536 41 10 00 |- - - для сили | | 5 | 10 | -
|струму не більш як | | | |
|2 А | | | |
8536 41 90 00 |- - - для сили | | 5 | 10 | -
|струму понад 2 А | | | |
8536 49 00 00 |- - інші | | 5 | 10 | -
8536 50 |- інші вимикачі та | | | |
|перемикачі: | | | |
8536 50 03 00 |- - перемикачі | | 5 | 10 | -
|змінного струму | | | |
|електронні, що | | | |
|складаються з | | | |
|оптично з'єднаних | | | |
|вхідних і вихідних | | | |
|кіл (ізольовані | | | |
|тиристорні | | | |
|перемикачі змінного | | | |
|струму) | | | |
8536 50 05 00 |- - перемикачі | | 5 | 10 | -
|електронні, | | | |
|включаючи електронні| | | |
|перемикачі з | | | |
|температурним | | | |
|захистом, що | | | |
|складаються з | | | |
|транзистора та | | | |
|логічного чіпу | | | |
|(технологія chip on | | | |
|chip) | | | |
8536 50 07 00 |- - перемикачі | | 5 | 10 | -
|електромеханічні | | | |
|швидкодіючі для сили| | | |
|струму не більш як | | | |
|11 А | | | |
|- - інші: | | | |
|- - - для напруги не| | | |
|більш як 60 В: | | | |
8536 50 11 00 |- - - - клавішні та | | 5 | 10 | -
|кнопкові | | | |
8536 50 15 00 |- - - - поворотні | | 5 | 10 | -
8536 50 19 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | -
8536 50 80 00 |- - інші | | 5 | 10 | -
|- патрони для ламп, | | | |
|штепселі та розетки:| | | |
8536 61 |- - патрони для | | | |
|ламп: | | | |
8536 61 10 00 |- - - патрони для | | 5 | 10 | -
|ламп розжарювання | | | |
8536 61 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | -
8536 69 |- - інші: | | | |
8536 69 10 00 |- - - для | | 5 | 10 | -
|коаксіальних кабелів| | | |
8536 69 30 00 |- - - для друкованих| | 5 | 10 | -
|схем | | | |
8536 69 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | -
8536 90 |- інші пристрої: | | | |
8536 90 01 00 |- - елементи, | | 0,1 | 10 | -
|зібрані для | | | |
|електричних кіл | | | |
8536 90 10 00 |- - з'єднувачі та | | 5 | 10 |
|контактні елементи | | | |
|для проводів і | | | |
|кабелів: | | | |
8536 90 20 00 |- - установки | | 5 | 10 | -
|зондового контролю | | | |
|напівпровідникових | | | |
|пластин | | | |
8536 90 85 00 |- - інші | | 5 | 10 | -
8537 |Пульти, панелі, | | | |
|консолі, підставки, | | | |
|шафи та інша | | | |
|арматура для | | | |
|електричної | | | |
|апаратури, | | | |
|обладнаної двома та | | | |
|більше пристроями | | | |
|товарної позиції | | | |
|8535 або 8536, | | | |
|пристрої та прилади | | | |
|для розподілу | | | |
|електричного струму,| | | |
|або що входять до | | | |
|групи 90, та цифрові| | | |
|апарати керування, | | | |
|крім комутаційних | | | |
|пристроїв товарної | | | |
|позиції 8517: | | | |
8537 10 |- для напруги не | | | |
|більш як 1000 В: | | | |
8537 10 10 00 |- - панелі з | | 2 | 5 | -
|числовим керуванням,| | | |
|до складу яких | | | |
|входить автоматичний| | | |
|пристрій оброблення | | | |
|інформації | | | |
|- - інші: | | | |
8537 10 91 00 |- - - запрограмовані| | 0,1 | 10 | -
|контролери з | | | |
|пам'яттю | | | |
8537 10 99 00 |- - - інші | | 5 | 10 | -
8537 20 |- для напруги понад | | | |
|1 000 В: | | | |
8537 20 91 00 |- - для напруги | | 0,1 | 10 | -
|понад 1 000 В, але | | | |
|не більш як 72,5 кВ | | | |
8537 20 99 00 |- - для напруги | | 5 | 10 | -
|понад 72,5 кВ | | | |
8538 |Частини, призначені | | | |
|тільки або головним | | | |
|чином для апаратури | | | |
|товарних позицій | | | |
|8535, 8536 або 8537:| | | |
8538 10 00 00 |- табло, панелі, | | 2 | 5 | -
|консолі, підставки, | | | |
|шафи та інша | | | |
|арматура товарної | | | |
|позиції 8537, не | | | |
|обладнана | | | |
|відповідною | | | |
|апаратурою | | | |
8538 90 |- інші: | | | |
|- - для установок | | | |
|зондового контролю | | | |
|напівпровідникових | | | |
|пластин | | | |
|підкатегорії | | | |
|8536 90 20 00: | | | |
8538 90 11 00 |- - - електронне | | 5 | 10 | -
|компонування | | | |
8538 90 19 00 |- - - інші | | 5 | 10 | -
|- - інші: | | | |
8538 90 91 00 |- - - електронне | | 5 | 10 | -
|компонування | | | |
8538 90 99 00 |- - - інші | | 5 | 10 | -
8539 |Лампи розжарювання | | | |
|електричні або | | | |
|газорозрядні, | | | |
|включаючи лампи | | | |
|герметичні | | | |
|спрямованого світла,| | | |
|ультрафіолетові або | | | |
|інфрачервоні лампи; | | | |
|дугові лампи: | | | |
8539 10 |- лампи герметичні | | | |
|спрямованого світла:| | | |
8539 10 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
8539 10 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
|- інші лампи | | | |
|розжарювання, за | | | |
|винятком | | | |
|ультрафіолетових або| | | |
|інфрачервоних: | | | |
8539 21 |- - галогенно- | | | |
|вольфрамові: | | | |
8539 21 30 00 |- - - для мотоциклів| | 5 | 10 | шт
|або автомобілів | | | |
|- - - інші, | | | |
|напругою: | | | |
8539 21 92 00 |- - - - понад 100 В | | 5 | 10 | шт
8539 21 98 00 |- - - - не більш як | | 5 | 10 | шт
|100 В | | | |
8539 22 |- - інші, потужністю| | | |
|не більш як 200 Вт і| | | |
|напругою понад | | | |
|100 В: | | | |
8539 22 10 00 |- - - лампи | | 5 | 10 | шт
|рефлекторні | | | |
8539 22 90 |- - - інші: | | | |
8539 22 90 10 |- - - - лампи | | 15 | 30 | шт
|розжарювання | | | |
|електричні | | | |
|загального | | | |
|призначення | | | |
|потужністю не більш | | | |
|як 200 Вт та | | | |
|напругою понад 100 В| | | |
8539 22 90 90 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
8539 29 |- - інші: | | | |
8539 29 30 00 |- - - для мотоциклів| | 5 | 10 | шт
|або автомобілів | | | |
|- - - інші, напругою| | | |
8539 29 92 00 |- - - - понад 100 В | | 5 | 10 | шт
8539 29 98 00 |- - - - не більш | | 5 | 10 | шт
|як 100 В | | | |
|- лампи | | | |
|газорозрядні, за | | | |
|винятком | | | |
|ультрафіолетових: | | | |
8539 31 |- - люмінесцентні, з| | | |
|термокатодом: | | | |
8539 31 10 00 |- - - двоцокольні | | 5 | 10 | шт
8539 31 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8539 32 |- - лампи ртутні або| | | |
|натрієві; | | | |
|металогалогенні | | | |
|лампи: | | | |
8539 32 10 00 |- - - ртутні | | 5 | 10 | шт
8539 32 50 00 |- - - натрієві | | 5 | 10 | шт
8539 32 90 00 |- - - | | 5 | 10 | шт
|металогалогенні | | | |
8539 39 00 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
|- лампи | | | |
|ультрафіолетові чи | | | |
|інфрачервоні; дугові| | | |
|лампи: | | | |
8539 41 00 00 |- - дугові лампи | | 5 | 10 | шт
8539 49 |- - інші: | | | |
8539 49 10 00 |- - - лампи | | 5 | 10 | шт
|ультрафіолетові | | | |
8539 49 30 00 |- - - лампи | | 5 | 10 | шт
|інфрачервоні | | | |
8539 90 |- частини: | | | |
8539 90 10 00 |- - цоколі для ламп | | 5 | 10 | -
8539 90 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | -
8540 |Лампи, трубки | | | |
|електронні з | | | |
|термокатодом, | | | |
|холодним катодом чи | | | |
|фотокатодом | | | |
|(наприклад лампи, | | | |
|трубки вакуумні, | | | |
|паро- чи | | | |
|газонаповнені, | | | |
|електронно- | | | |
|променеві, | | | |
|телевізійні | | | |
|передавальні): | | | |
|- трубки | | | |
|електронно-променеві| | | |
|для телевізійних | | | |
|приймачів, включаючи| | | |
|трубки для | | | |
|відеомоніторів: | | | |
8540 11 |- - кольорового | | | |
|зображення: | | | |
|- - - з | | | |
|співвідношенням | | | |
|сторін екрана | | | |
|ширина/висота 1,5 з | | | |
|діагоналлю екрана: | | | |
8540 11 11 00 |- - - - не більш | | 5 | 10 | шт
|як 42 см | | | |
8540 11 13 00 |- - - - понад 42 см,| | 2 | 5 | шт
|але не більш як 52 | | | |
|см | | | |
8540 11 15 00 |- - - - понад 52 см,| | 2 | 5 | шт
|але не більш як 72 | | | |
|см | | | |
8540 11 19 00 |- - - - понад 72 см | | 5 | 10 | шт
|- - - інші, з | | | |
|діагоналлю екрана: | | | |
8540 11 91 00 |- - - - не більш | | 5 | 10 | шт
|як 75 см | | | |
8540 11 99 00 |- - - - понад 75 см | | 5 | 10 | шт
8540 12 00 00 |- - чорно-білого або| | 5 | 10 | шт
|іншого монохромного | | | |
|зображення | | | |
8540 20 |- трубки телевізійні| | | |
|передавальні; трубки| | | |
|для перетворення | | | |
|або підсилення | | | |
|яскравості | | | |
|зображень; інші | | | |
|фотокатодні трубки: | | | |
8540 20 10 00 |- - трубки | | 5 | 10 | шт
|телевізійні | | | |
|передавальні | | | |
8540 20 30 00 |- - трубки для | | 5 | 10 | шт
|перетворення або | | | |
|підсилення | | | |
|яскравості зображень| | | |
8540 20 90 00 |- - фотокатодні | | 5 | 10 | шт
|трубки інші | | | |
8540 40 00 00 |- трубки дисплеїв | | 5 | 10 | шт
|для відображення | | | |
|графічних даних, | | | |
|кольорові, з | | | |
|кольоровим екраном, | | | |
|з відстанню між | | | |
|цятками фосфору на | | | |
|екрані менш як 0,4 | | | |
|мм | | | |
8540 50 00 00 |- трубки дисплеїв | | 5 | 10 | шт
|для відображення | | | |
|графічних даних, | | | |
|чорно-білі або інші | | | |
|монохромні | | | |
8540 60 00 00 |- інші трубки | | 5 | 10 | шт
|електронно-променеві| | | |
|- трубки надвисокої | | | |
|частоти (наприклад | | | |
|магнетрони, | | | |
|клістрони, лампи | | | |
|біжучої хвилі, | | | |
|карцінотрони), за | | | |
|винятком ламп з | | | |
|сітковим керуванням:| | | |
8540 71 00 00 |- - магнетрони | | 5 | 10 | шт
8540 72 00 00 |- - клістрони | | 0 | 5 | шт
8540 79 00 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
|- інші лампи та | | | |
|трубки: | | | |
8540 81 00 00 |- - лампи та трубки | | 5 | 10 | шт
|приймальні або | | | |
|підсилювальні | | | |
8540 89 |- - інші: | | | |
|- - - трубки | | | |
|дисплеїв: | | | |
8540 89 11 00 |- - - - вакуумні | | 5 | 10 | шт
8540 89 19 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
8540 89 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
|- частини: | | | |
8540 91 00 00 |- - трубок | | 5 | 10 | -
|електронно- | | | |
|променевих | | | |
8540 99 00 00 |- - інші | | 5 | 10 | -
8541 |Діоди, транзистори | | | |
|та аналогічні | | | |
|напівпровідникові | | | |
|пристрої; | | | |
|фоточутливі | | | |
|напівпровідникові | | | |
|пристрої, включаючи | | | |
|фотогальванічні | | | |
|елементи, зібрані | | | |
|або не зібрані у | | | |
|модулі, вмонтовані | | | |
|або не вмонтовані у | | | |
|панелі; світловипро-| | | |
|мінювальні діоди; | | | |
|п'єзоелектричні | | | |
|кристали, зібрані: | | | |
8541 10 |- діоди, крім | | | |
|фотодіодів та маіт- | | | |
|ловипромінювальних | | | |
|діодів: | | | |
8541 10 10 00 |- - пластини | | 0 | 5 | шт
|напівпровідникові, | | | |
|ще не розрізані на | | | |
|кристали | | | |
|- - інші: | | | |
8541 10 91 00 |- - - діоди, що | | 0 | 5 | шт
|випрямляють | | | |
|потужність | | | |
8541 10 99 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
|- транзистори, за | | | |
|винятком | | | |
|фототранзисторів: | | | |
8541 21 |- - з розсіювальною | | | |
|спроможністю менш як| | | |
|1 Вт: | | | |
8541 21 10 00 |- - - пластини | | 0 | 5 | шт
|напівпровідникові, | | | |
|ще не розрізані на | | | |
|кристали | | | |
8541 21 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8541 29 |- - інші: | | | |
8541 29 10 00 |- - - пластини | | 0 | 5 | шт
|напівпровідникові, | | | |
|ще не розрізані на | | | |
|кристали | | | |
8541 29 20 00 |- - - потужні МОН | | 0 | 5 | шт
|(метал-оксид- | | | |
|напівпровідник) - | | | |
|транзистори силові | | | |
|польові | | | |
8541 29 30 00 |- - - транзистори | | 0 | 5 | шт
|біополярні з | | | |
|ізолювальною | | | |
|решіткою (IGBTS) | | | |
8541 29 80 |- - - інші: | | | |
8541 29 80 10 |- - - - транзистори | | 5 | 10 | шт
|польові потужні | | | |
8541 29 80 90 |- - - - інші | | 0 | 5 | шт
8541 30 |- тиристори, | | | |
|диністори (діодні | | | |
|тиристори), | | | |
|триністори (триодні | | | |
|тиристори), крім | | | |
|фоточутливих | | | |
|пристроїв: | | | |
8541 30 10 00 |- - пластини | | 0 | 5 | шт
|напівпровідникові, | | | |
|ще не розрізані на | | | |
|кристали | | | |
8541 30 90 |- - інші: | | | |
8541 30 90 10 |- - - - тиристори | | 5 | 10 | шт
8541 30 90 90 |- - - - інші | | 0 | 5 | шт
8541 40 |- пристрої | | | |
|напівпровідникові | | | |
|фоточутливі, | | | |
|включаючи | | | |
|фотогальванічні | | | |
|елементи, зібрані | | | |
|або не зібрані у | | | |
|модулі або | | | |
|вмонтовані на | | | |
|панелях; світлови- | | | |
|промінювальні | | | |
|діоди: | | | |
|- - світловипромі- | | | |
|нювальні діоди: | | | |
8541 40 11 00 |- - - діоди лазерні | | 0 | 5 | шт
8541 40 19 00 |- - - інші | | 0 | 5 | шт
|- - інші: | | | |
8541 40 91 00 |- - - елементи | | 0 | 5 | шт
|сонячні, зібрані або| | | |
|не зібрані в модулі | | | |
|чи вмонтовані або не| | | |
|вмонтовані на | | | |
|панелях | | | |
8541 40 93 00 |- - - фотодіоди, | | 0 | 5 | шт
|фототранзистори, | | | |
|фототиристори та | | | |
|оптрони | | | |
8541 40 99 00 |- - - інші | | 0 | 5 | шт
8541 50 |- інші пристрої | | | |
|напівпровідникові: | | | |
8541 50 10 00 |- - пластини | | 0 | 5 | шт
|напівпровідникові, | | | |
|ще не розрізані на | | | |
|кристали | | | |
8541 50 90 00 |- - інші | | 0 | 5 | шт
8541 60 00 00 |- кристали | | 0 | 5 | шт
|п'єзоелектричні, | | | |
|зібрані | | | |
8541 90 00 00 |- частини | | 0 | 5 | -
8542 |Схеми інтегровані | | | |
|електронні та | | | |
|електронні | | | |
|мікромодулі: | | | |
|- схеми інтегровані | | | |
|електронні цифрові | | | |
|монолітні: | | | |
8542 12 00 00 |- - картки з | | 0 | 5 | шт
|електронними | | | |
|інтегрованими | | | |
|схемами | | | |
|(інтелектуальні | | | |
|картки) | | | |
8542 13 |- - напівпровідники | | | |
|на основі оксиду | | | |
|металу | | | |
|(МОН-структури): | | | |
8542 13 01 00 |- - - пластини | | 5 | 10 | шт
|напівпровідникові, | | | |
|ще не розрізані на | | | |
|кристали | | | |
8542 13 05 00 |- - - кристали | | 5 | 10 | шт
|- - - інші: | | | |
|- - - - пристрої | | | |
|запам'ятовувальні: | | | |
|- - - - - оперативні| | | |
|динамічні | | | |
|запам'ятовувальні | | | |
|пристрої з довільною| | | |
|вибіркою (ОДЗПДВ): | | | |
8542 13 11 00 |- - - - - - з | | 0 | 5 | шт
|місткістю пам'яті не| | | |
|більш як 4 Мбіт | | | |
8542 13 13 00 |- - - - - - з | | 0 | 5 | шт
|місткістю пам'яті | | | |
|понад 4 Мбіт, але не| | | |
|більш як 16 Мбіт | | | |
8542 13 15 00 |- - - - - - з | | 0 | 5 | шт
|місткістю пам'яті | | | |
|понад 16 Мбіт, але | | | |
|не більш як 64 Мбіт | | | |
8542 13 17 00 |- - - - - - з | | 0 | 5 | шт
|місткістю пам'яті | | | |
|понад 64 Мбіт | | | |
|- - - - - оперативні| | | |
|статичні | | | |
|запам'ятовувальні | | | |
|пристрої з довільною| | | |
|вибіркою (ОСЗПДВ), | | | |
|включаючи оперативні| | | |
|понадзапам'ятову- | | | |
|вальні пристрої з | | | |
|довільною вибіркою: | | | |
8542 13 22 00 |- - - - - - з | | 0 | 5 | шт
|місткістю пам'яті не| | | |
|більш як 256 Кбіт | | | |
8542 13 25 00 |- - - - - - з | | 0 | 5 | шт
|місткістю пам'яті | | | |
|понад 256 Кбіт, але | | | |
|не більш як 1 Мбіт | | | |
8542 13 27 00 |- - - - - - з | | 0 | 5 | шт
|місткістю пам'яті | | | |
|понад 1 Мбіт | | | |
|- - - - - | | | |
|перепрограмовані | | | |
|постійні | | | |
|запам'ятовувальні | | | |
|пристрої з | | | |
|можливістю стирання | | | |
|за допомогою | | | |
|ультрафіолетових | | | |
|променів (ППЗП УФС):| | | |
8542 13 32 00 |- - - - - - з | | 0 | 5 | шт
|місткістю пам'яті не| | | |
|більш як 1 Мбіт | | | |
8542 13 35 00 |- - - - - - з | | 0 | 5 | шт
|місткістю пам'яті | | | |
|понад 1 Мбіт, але не| | | |
|більш як 4 Мбіт | | | |
8542 13 37 00 |- - - - - - з | | 0 | 5 | шт
|місткістю пам'яті | | | |
|понад 4 Мбіт | | | |
|- - - - - що | | | |
|електрично | | | |
|стираються | | | |
|перепрограмовані | | | |
|постійні | | | |
|запам'ятовувальні | | | |
|пристрої, (ЕС ППЗП),| | | |
|включаючи флеш - | | | |
|ЕС ППЗП: | | | |
|- - - - - - флеш | | | |
|ЕС ППЗП: | | | |
8542 13 41 00 |- - - - - - - з | | 0 | 5 | шт
|місткістю пам'яті не| | | |
|більш як 1 Мбіт | | | |
8542 13 43 00 |- - - - - - - з | | 0 | 5 | шт
|місткістю пам'яті | | | |
|понад 1 Мбіт, але не| | | |
|більш як 4 Мбіт | | | |
8542 13 45 00 |- - - - - - - з | | 0 | 5 | шт
|місткістю пам'яті | | | |
|понад 4 Мбіт, але не| | | |
|більш як 16 Мбіт | | | |
8542 13 47 00 |- - - - - - - з | | 0 | 5 | шт
|місткістю пам'яті | | | |
|понад 16 Мбіт | | | |
8542 13 49 00 |- - - - - - інші | | 0 | 5 | шт
8542 13 51 00 |- - - - - постійні | | 0 | 5 | шт
|запам'ятовувальні | | | |
|пристрої (ПЗП) | | | |
|непрограмовані; | | | |
|запам'ятовувальні | | | |
|пристрої з | | | |
|адресацією; | | | |
|запам'ятовувальні | | | |
|пристрої з | | | |
|процедурою стирання | | | |
|запису; | | | |
|запам'ятовувальні | | | |
|пристрої з | | | |
|можливістю стирання | | | |
|запису; | | | |
|сегнетоелектричні | | | |
|запам'ятовувальні | | | |
|пристрої | | | |
8542 13 53 00 |- - - - - | | 0 | 5 | -
|запам'ятовувальні | | | |
|пристрої інші | | | |
8542 13 55 00 |- - - - | | 0 | 5 | шт
|мікропроцесори | | | |
|- - - - | | | |
|мікроконтролери та | | | |
|мікрокомп'ютери: | | | |
8542 13 61 00 |- - - - - | | 0 | 5 | шт
|розрядність яких не | | | |
|більш як 4 біт | | | |
8542 13 63 00 |- - - - - | | 0 | 5 | шт
|розрядність яких | | | |
|більш як 4 біт, але | | | |
|не більш як 8 біт | | | |
8542 13 65 00 |- - - - - | | 0 | 5 | шт
|розрядність яких | | | |
|перевищує 8 біт, але| | | |
|не більш як 16 біт | | | |
8542 13 67 00 |- - - - - | | 0 | 5 | шт
|розрядність яких | | | |
|перевищує 16 біт, | | | |
|але не більш як 32 | | | |
|біт | | | |
8542 13 69 00 |- - - - - | | 0 | 5 | шт
|розрядність яких | | | |
|перевищує 32 біт | | | |
|- - - - інші: | | | |
8542 13 70 00 |- - - - - | | 0 | 5 | -
|мікропериферійні | | | |
|- - - - - інші: | | | |
8542 13 72 00 |- - - - - - | | 0 | 5 | -
|мікросхеми логічні | | | |
|повністю | | | |
|персоналізовані | | | |
8542 13 74 00 |- - - - - - матриці | | 0 | 5 | -
|логічних елементів | | | |
8542 13 76 00 |- - - - - - елементи| | 0 | 5 | -
|стандартні | | | |
8542 13 82 00 |- - - - - - | | 0 | 5 | -
|мікросхеми, що | | | |
|програмують логічно | | | |
8542 13 84 00 |- - - - - - | | 0 | 5 | -
|мікросхеми | | | |
|стандартні, логічні | | | |
|- - - - - - інші: | | | |
8542 13 91 00 |- - - - - - - | | 0 | 5 | -
|мікросхеми контролю | | | |
|та керування; | | | |
|мікросхеми | | | |
|інтерфейсні; | | | |
|мікросхеми | | | |
|інтерфейсні, здатні | | | |
|виконувати функції | | | |
|контролю та | | | |
|керування | | | |
8542 13 99 00 |- - - - - - - інші | | 0 | 5 | -
8542 14 |- - схеми, одержані | | | |
|за біполярною | | | |
|технологією: | | | |
8542 14 01 00 |- - - пластини | | 5 | 10 | -
|напівпровідникові, | | | |
|ще не розрізані на | | | |
|кристали | | | |
8542 14 05 00 |- - - кристали | | 5 | 10 | -
|- - - інші: | | | |
|- - - - | | | |
|запам'ятовувальні | | | |
|пристрої: | | | |
8542 14 10 00 |- - - - - динамічні | | 0 | 5 | -
|оперативні | | | |
|запам'ятовувальні | | | |
|пристрої (ДОЗП) | | | |
8542 14 15 00 |- - - - - статичні | | 0 | 5 | -
|оперативні | | | |
|запам'ятовувальні | | | |
|пристрої (СОЗП), | | | |
|включаючи кеш-ОЗП; | | | |
|непрограмовані | | | |
|постійні | | | |
|запам'ятовувальні | | | |
|пристрої (ПЗП); | | | |
|запам'ятовувальні | | | |
|пристрої з | | | |
|адресацією; | | | |
|запам'ятовувальні | | | |
|пристрої з | | | |
|можливістю стирання | | | |
|запису; | | | |
|сегнетоелектричні | | | |
|запам'ятовувальні | | | |
|пристрої | | | |
8542 14 20 00 |- - - - - | | 0 | 5 | -
|програмовані | | | |
|запам'ятовувальні | | | |
|пристрої з | | | |
|електричностертим | | | |
|записом (ППЗПЕСЗ), | | | |
|включаючи флеш | | | |
8542 14 22 00 |- - - - - | | 0 | 5 | -
|перепрограмовані | | | |
|постійні | | | |
|запам'ятовувальні | | | |
|пристрої з | | | |
|можливістю стирання | | | |
|за допомогою | | | |
|ультрафіолетових | | | |
|променів (ППЗП УФС) | | | |
8542 14 29 00 |- - - - - інші | | 0 | 5 | -
|запам'ятовувальні | | | |
|пристрої | | | |
8542 14 30 00 |- - - - | | 0 | 5 | -
|мікропроцесори | | | |
|- - - - | | | |
|мікроконтролери та | | | |
|мікрокомп'ютери: | | | |
8542 14 42 00 |- - - - - | | 0 | 5 | -
|розрядність яких не | | | |
|більш як 4 біт | | | |
8542 14 44 00 |- - - - - | | 0 | 5 | -
|розрядність яких | | | |
|перевищує 4 біт | | | |
|- - - - інші: | | | |
8542 14 50 00 |- - - - - | | 0 | 5 | -
|мікропериферійні | | | |
|- - - - - інші: | | | |
8542 14 60 00 |- - - - - - | | 0 | 5 | -
|мікросхеми логічні, | | | |
|повністю | | | |
|персоналізовані | | | |
8542 14 65 00 |- - - - - - матриці | | 0 | 5 | -
|логічних елементів | | | |
8542 14 70 00 |- - - - - - елемент| | 0 | 5 | -
|стандартні | | | |
8542 14 75 00 |- - - - - - | | 0 | 5 | -
|мікросхеми | | | |
|програмовані, | | | |
|логічні | | | |
8542 14 80 00 |- - - - - - | | 0 | 5 | -
|мікросхеми | | | |
|стандартні, логічні | | | |
|- - - - - - інші: | | | |
8542 14 91 00 |- - - - - - - | | 0 | 5 | -
|мікросхеми контролю | | | |
|та керування; | | | |
|мікросхеми | | | |
|інтерфейсні; | | | |
|мікросхеми | | | |
|інтерфейсні, здатні | | | |
|виконувати функції | | | |
|контролю та | | | |
|керування | | | |
8542 14 99 00 |- - - - - - - інші | | 0 | 5 | -
8542 19 |- - інші, включаючи | | | |
|схеми, одержані за | | | |
|допомогою поєднання | | | |
|технологій МОП та | | | |
|біполярної | | | |
|(технологія БІМОП): | | | |
8542 19 01 00 |- - - пластини | | 5 | 10 | -
|напівпровідникові, | | | |
|ще не розрізані на | | | |
|кристали | | | |
8542 19 05 00 |- - - кристали | | 5 | 10 | -
|- - - інші: | | | |
|- - - - | | | |
|запам'ятовувальні | | | |
|пристрої: | | | |
8542 19 15 00 |- - - - - динамічні | | 0 | 5 | шт
|оперативні | | | |
|запам'ятовувальні | | | |
|пристрої (ДОЗП) | | | |
|- - - - - статичні | | | |
|оперативні | | | |
|запам'ятовувальні | | | |
|пристрої (СОЗП), | | | |
|включаючи кеш-ОЗП: | | | |
8542 19 22 00 |- - - - - - з | | 0 | 5 | шт
|місткістю пам'яті не| | | |
|більш як 256 Кбіт | | | |
8542 19 25 00 |- - - - - - з | | 0 | 5 | шт
|місткістю пам'яті | | | |
|понад 256 Екбіт, але| | | |
|не більш як 1 Мбіт | | | |
8542 19 27 00 |- - - - - - з | | 0 | 5 | шт
|місткістю пам'яті | | | |
|понад 1 Мбіт | | | |
8542 19 31 00 |- - - - - | | 0 | 5 | шт
|програмовані | | | |
|постійні | | | |
|запам'ятовувальні | | | |
|пристрої з | | | |
|можливістю стирання | | | |
|за допомогою | | | |
|ультрафіолетових | | | |
|променів | | | |
8542 19 35 00 |- - - - - | | 0 | 5 | шт
|програмовані | | | |
|постійні | | | |
|запам'ятовувальні | | | |
|пристрої з | | | |
|електрично стертим | | | |
|записом (ПЗПЕС), | | | |
|включаючи флеш | | | |
8542 19 41 00 |- - - - - | | 0 | 5 | шт
|непрограмовані | | | |
|постійні | | | |
|запам'ятовувальні | | | |
|пристрої; | | | |
|запам'ятовувальні | | | |
|пристрої з | | | |
|адресацією; | | | |
|запам'ятовувальні | | | |
|пристрої з | | | |
|можливістю | | | |
|стирання запису; | | | |
|сегнетоелектричні | | | |
|запам'ятовувальні | | | |
|пристрої | | | |
8542 19 49 00 |- - - - - | | 0 | 5 | -
|запам'ятовувальні | | | |
|пристрої інші | | | |
8542 19 55 00 |- - - - | | 0 | 5 | шт
|мікропроцесори | | | |
|- - - - | | | |
|мікроконтролери та | | | |
|мікрокомп'ютери: | | | |
8542 19 62 00 |- - - - - | | 0 | 5 | шт
|розрядність яких не | | | |
|більш як 4 біт | | | |
8542 19 68 00 |- - - - - | | 0 | 5 | шт
|розрядність яких | | | |
|перевищує 4 біт | | | |
|- - - - інші: | | | |
8542 19 71 00 |- - - - - | | 0 | 5 | -
|мікропериферійні | | | |
|пристрої | | | |
|- - - - - інші: | | | |
8542 19 72 00 |- - - - - - | | 0 | 5 | -
|мікросхеми логічні | | | |
|повністю | | | |
|персоналізовані | | | |
8542 19 74 00 |- - - - - - | | 0 | 5 | -
|матрицілогічних | | | |
|елементів | | | |
8542 19 76 00 |- - - - - - елементи| | 0 | 5 | -
|стандартні | | | |
8542 19 82 00 |- - - - - - | | 0 | 5 | -
|мікросхеми, що | | | |
|логічно програмовані| | | |
8542 19 84 00 |- - - - - - | | 0 | 5 | -
|мікросхеми | | | |
|стандартні логічні | | | |
|- - - - - - інші: | | | |
8542 19 92 00 |- - - - - - - | | 0 | 5 | -
|мікросхеми контролю | | | |
|та керування; | | | |
|мікросхеми | | | |
|інтерфейсні; | | | |
|мікросхеми | | | |
|інтерфейсні, здатні | | | |
|виконувати функції | | | |
|контролю та | | | |
|керування | | | |
8542 19 98 00 |- - - - - - - інші | | 0 | 5 | -
8542 30 |- інші схеми | | | |
|інтегровані | | | |
|монолітні: | | | |
8542 30 10 00 |- - пластини | | 5 | 10 | -
|напівпровідникові, | | | |
|ще не розрізані на | | | |
|кристали | | | |
8542 30 20 00 |- - кристали | | 5 | 10 | -
|- - інші: | | | |
8542 30 30 00 |- - - підсилювачі | | 0 | 5 | -
8542 30 50 00 |- - - регулятори | | 0 | 5 | -
|напруги або струму | | | |
|- - - мікросхеми | | | |
|контролю та | | | |
|керування: | | | |
8542 30 61 00 |- - - - мікросхеми | | 0 | 5 | -
|інтелектуальні | | | |
|силові | | | |
|- - - - інші: | | | |
8542 30 65 00 |- - - - - | | 0 | 5 | -
|мікросхеми змішані | | | |
|аналогоцифрові | | | |
8542 30 69 00 |- - - - - інші | | 0 | 5 | -
8542 30 70 00 |- - - мікросхеми | | 0 | 5 | -
|інтерфейсні; | | | |
|мікросхеми | | | |
|інтерфейсні, здатні | | | |
|виконувати функції | | | |
|контролю та | | | |
|керування | | | |
|- - - інші: | | | |
8542 30 91 00 |- - - - мікросхеми | | 0 | 5 | -
|силові | | | |
|інтелектуальні | | | |
|- - - - інші: | | | |
8542 30 95 00 |- - - - - | | 0 | 5 | -
|мікросхеми змішані | | | |
|аналогоцифрові | | | |
8542 30 99 00 |- - - - - інші | | 0 | 5 | -
8542 40 |- схеми інтегральні | | | |
|гібридні: | | | |
8542 40 10 00 |- - мікропроцесори, | | 0 | 5 | шт
|мікроконтролери та | | | |
|мікрокомп'ютери | | | |
8542 40 30 00 |- - конвертори | | 0 | 5 | шт
8542 40 50 00 |- - підсилювачі | | 0 | 5 | шт
8542 40 90 00 |- - інші | | 0 | 5 | шт
8542 50 00 00 |- мікромодулі | | 0 | 5 | шт
|електронні | | | |
8542 90 00 00 |- частини | | 0 | 5 | -
8543 |Машини електричні та| | | |
|апаратура, що | | | |
|виконують визначені | | | |
|функції, не включені| | | |
|до інших груп: | | | |
|- прискорювачі | | | |
|частинок: | | | |
8543 11 00 00 |- - пристрої іонної | | 5 | 10 | шт
|імплантації для | | | |
|легування | | | |
|напівпровідникових | | | |
|матеріалів | | | |
8543 19 00 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8543 20 00 00 |- генератори | | 5 | 10 | шт
|сигналів | | | |
8543 30 |- машини та | | | |
|апаратура для | | | |
|гальванопокриття, | | | |
|електролізу або | | | |
|електрофорезу: | | | |
8543 30 10 00 |- - пристрої для | | 5 | 10 | шт
|зволоження, | | | |
|травлення або | | | |
|очищення | | | |
|напівпровідникових | | | |
|пластин | | | |
8543 30 30 00 |- - пристрої для | | 5 | 10 | шт
|зволоження, | | | |
|травлення або | | | |
|очищення | | | |
|рідкокристалічних | | | |
|підкладок (LCD) | | | |
8543 30 80 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8543 40 00 00 |- електричні | | 5 | 10 | шт
|охоронні генератори | | | |
|- інші машини та | | | |
|апаратура: | | | |
8543 81 00 00 |- - картки та | | 5 | 10 | шт
|етикетки, що діють | | | |
|за принципом | | | |
|суміжності | | | |
8543 89 |- - інші: | | | |
8543 89 10 00 |- - - бортові | | 5 | 10 | шт
|пристрої для | | | |
|реєстрування | | | |
|параметрів польотів | | | |
|для цивільної | | | |
|авіації | | | |
|- - - інші: | | | |
8543 89 15 00 |- - - - електричні | | 5 | 10 | шт
|машини з | | | |
|перекладаючими або | | | |
|словниковими | | | |
|функціями | | | |
8543 89 20 00 |- - - - антенні | | 0 | 5 | шт
|підсилювачі | | | |
|- - - - сонячні | | | |
|пристрої для | | | |
|опромінювання, | | | |
|сонячні (кварцеві | | | |
|лампи) та аналогічні| | | |
|пристрої для загару:| | | |
|- - - - - для | | | |
|люмінесцентних ламп | | | |
|з ультрафіолетовим | | | |
|випромінюванням: | | | |
8543 89 51 00 |- - - - - - з | | 0 | 5 | шт
|найбільшою довжиною | | | |
|трубки 100 см | | | |
8543 89 55 00 |- - - - - - інші | | 0 | 5 | шт
8543 89 59 00 |- - - - - інші | | 0 | 5 | шт
|- - - - пристрої з | | | |
|фізичним покриттям | | | |
|напівпровідникових | | | |
|пластин: | | | |
8543 89 70 00 |- - - - - шляхом | | 0 | 5 | шт
|напилення на | | | |
|напівпровідникових | | | |
|пластинах | | | |
8543 89 72 00 |- - - - - інші | | 0 | 5 | шт
8543 89 73 00 |- - - - | | 0 | 5 | шт
|герметизоване | | | |
|обладнання для | | | |
|компонування | | | |
|напівпровідникових | | | |
|приладів | | | |
8543 89 75 00 |- - - - пристрої для| | 0 | 5 | шт
|фізичного осадження | | | |
|шляхом напилення на | | | |
|рідкокристалічних | | | |
|підкладках (LCD) | | | |
8543 89 79 00 |- - - - пристрої, що| | 0 | 5 | шт
|автоматично | | | |
|обробляють | | | |
|аудіосигнали | | | |
|(звукові карти); | | | |
|комплекти для | | | |
|удосконалення машин | | | |
|автоматичного | | | |
|оброблення | | | |
|інформації та їх | | | |
|елементів, які | | | |
|пакуються для | | | |
|роздрібної торгівлі | | | |
|та складаються з | | | |
|гучномовця та/або | | | |
|мікрофона та | | | |
|електронних | | | |
|компонувань, що | | | |
|дають можливість | | | |
|машинам | | | |
|автоматичного | | | |
|оброблення | | | |
|інформації виробляти| | | |
|аудіосигнали | | | |
|(звукові карти) | | | |
8543 89 95 00 |- - - - інші | | 0 | 5 | шт
8543 90 |- частини: | | | |
8543 90 10 00 |- - компонування та | | 5 | 10 | -
|субкомпонування для | | | |
|реєстрування | | | |
|польотів, що | | | |
|включають дві або | | | |
|більше двох частин | | | |
|чи компонентів, для | | | |
|цивільної авіації | | | |
8543 90 20 00 |- - електронні | | 5 | 10 | -
|компонування для | | | |
|машин автоматичного | | | |
|оброблення | | | |
|інформації | | | |
8543 90 30 00 |- - пристрої | | 5 | 10 | -
|підкатегорій | | | |
|8543 11 00 00, | | | |
|8543 30 10 00, | | | |
|8543 30 30 00, | | | |
|8543 89 70 00, | | | |
|8543 89 72 00 або | | | |
|8543 89 73 00 | | | |
8543 90 40 00 |- - пристрої | | 5 | 10 | -
|підкатегорії | | | |
|8543 89 75 00 | | | |
8543 90 80 00 |- - інші | | 0 | 5 | -
8544 |Проводи ізольовані, | | | |
|кабелі (включаючи | | | |
|емальовані чи | | | |
|анодовані), кабелі | | | |
|(включаючи | | | |
|коаксіальні) та інші| | | |
|ізольовані | | | |
|електричні | | | |
|провідники зі | | | |
|з'єднувальними | | | |
|деталями або без | | | |
|них; кабелі | | | |
|волоконно-оптичні, | | | |
|складені з волокон з| | | |
|індивідуальними | | | |
|оболонками, | | | |
|незалежно від того, | | | |
|зібрані вони чи ні з| | | |
|електричними | | | |
|провідниками або | | | |
|з'єднувальними | | | |
|елементами: | | | |
|- проводи обмоткові:| | | |
8544 11 |- - мідні: | | | |
8544 11 10 00 |- - - емальовані або| | 20 | 40 | -
|лаковані | | | |
8544 11 90 |- - - інші: | | | |
8544 11 90 10 |- - - - з | | 15 | 15 |
|поліімідною та | | | |
|поліімідно-фторо- | | | |
|пластовою ізоляцією | | | |
8544 11 90 90 |- - - - інші | | 2 | 5 |
8544 19 |- - інші: | | | |
8544 19 10 |- - - емальовані або| | | |
|лаковані: | | | |
8544 19 10 10 |- - - - алюмінієвий | | 20 | 40 | -
8544 19 10 90 |- - - - інші | | 2 | 5 | -
8544 19 90 00 |- - - інші | | 2 | 5 | -
8544 20 00 00 |- кабелі коаксіальні| | 0 | 5 | -
|та інші коаксіальні | | | |
|провідники | | | |
|електричні | | | |
8544 30 |- комплекти проводів| | | |
|для свічок запалення| | | |
|та комплекти | | | |
|проводів інших | | | |
|типів, які | | | |
|використовуються у | | | |
|транспортних | | | |
|засобах: | | | |
8544 30 10 00 |- - для цивільної | | 2 | 5 | -
|авіації | | | |
8544 30 90 00 |- - інші | | 2 | 5 | -
|- інші провідники | | | |
|електричні напругою | | | |
|не більш як 80 В: | | | |
8544 41 |- - що мають | | | |
|з'єднувальні деталі:| | | |
8544 41 10 00 |- - - для | | 2 | 5 | -
|телекомунікацій | | | |
8544 41 90 00 |- - - інші | | 2 | 5 | -
8544 49 |- - інші: | | | |
8544 49 20 00 |- - - для | | 20 | 40 | -
|телекомунікацій | | | |
8544 49 80 00 |- - - інші | | 20 | 40 | -
|- інші провідники | | | |
|електричні напругою | | | |
|понад 80 В, але не | | | |
|більш як 1000 В: | | | |
8544 51 |- - що мають | | | |
|з'єднувальні деталі:| | | |
8544 51 10 00 |- - - для | | 20 | 40 | -
|телекомунікацій | | | |
8544 51 90 00 |- - - інші | | 20 | 40 | -
8544 59 |- - інші: | | | |
8544 59 10 00 |- - - проводи та | | 20 | 40 | -
|кабелі з діаметром | | | |
|жили по над 0,51 мм | | | |
|- - - інші: | | | |
8544 59 20 00 |- - - - для напруги | | 20 | 40 | -
|1000 В | | | |
8544 59 80 00 |- - - - для напруги | | 20 | 40 | -
|понад 80 В, але менш| | | |
|як 1000 В | | | |
8544 60 |- інші провідники | | | |
|електричні для | | | |
|напруги більш як | | | |
|1000 В: | | | |
8544 60 10 |- - з мідним | | | |
|провідником: | | | |
8544 60 10 10 |- - - для напруги не| | 20 | 40 |
|більш як 10000 В | | | |
8544 60 10 90 |- - - для напруги | | 2 | 5 |
|понад 10000 В | | | |
8544 60 90 |- - з іншими | | | |
|провідниками: | | | |
8544 60 90 10 |- - - для напруги не| | 20 | 40 |
|більш як 10000 В | | | |
8544 60 90 90 |- - - для напруги | | 2 | 5 |
|понад 10000 В | | | |
8544 70 00 |- кабелі | | | |
|волоконно-оптичні: | | | |
8544 70 00 10 |- - для | | 20 | 40 | -
|магістральних, | | | |
|зонових та міських | | | |
|мереж зв'язку | | | |
8544 70 00 90 |- - інші | | 2 | 5 | -
8545 |Електроди вугільні, | | | |
|вугільні щітки, | | | |
|вугілля для ламп або| | | |
|гальванічних | | | |
|елементів та інші | | | |
|вироби з графіту або| | | |
|інших видів вуглецю | | | |
|з металом або без | | | |
|нього, що | | | |
|використовуються в | | | |
|електротехніці: | | | |
|- електроди: | | | |
8545 11 00 00 |- - що | | 2 | 5 | -
|використовуються для| | | |
|печей | | | |
8545 19 |- - інші: | | | |
8545 19 10 00 |- - - електроди для | | 5 | 10 | -
|електролізних | | | |
|пристроїв | | | |
8545 19 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | -
8545 20 00 00 |- щітки | | 5 | 10 | -
8545 90 |- інші: | | | |
8545 90 10 00 |- - теплонагрівальні| | 0,1 | 5 | -
|елементи | | | |
8545 90 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | -
8546 |Ізолятори електричні| | | |
|з будь-яких | | | |
|матеріалів: | | | |
8546 10 00 00 |- скляні | | 5 | 10 | -
8546 20 |- керамічні: | | | |
8546 20 10 00 |- - без металевих | | 5 | 10 | -
|частин | | | |
|- - з металевими | | | |
|частинами: | | | |
8546 20 91 00 |- - - для повітряних| | 5 | 10 | -
|ліній | | | |
|електропостачання | | | |
|або для ліній | | | |
|напруги | | | |
8546 20 99 |- - - інші: | | | |
8546 20 99 10 |- - - - ізолятори | | 1 | 5 | -
|електричні керамічні| | | |
|з металевими | | | |
|деталями | | | |
|(високовольтні вводи| | | |
|для трансформаторів)| | | |
8546 20 99 90 |- - - - інші | | 5 | 10 | -
8546 90 |- інші: | | | |
8546 90 10 00 |- - пластмасові | | 5 | 10 | -
8546 90 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | -
8547 |Арматура | | | |
|ізолювальна, цілком | | | |
|зроблена з | | | |
|ізоляційних | | | |
|матеріалів або з | | | |
|застосуванням | | | |
|простих металевих | | | |
|з'єднувальних | | | |
|деталей (наприклад | | | |
|муфт з гвинтовою | | | |
|нарізкою), крім | | | |
|ізоляторів товарної | | | |
|позиції 8546; | | | |
|ізоляційні трубки та| | | |
|їх приєднувальні | | | |
|деталі, з | | | |
|недорогоцінних | | | |
|металів, з | | | |
|внутрішньою | | | |
|ізоляцією: | | | |
8547 10 |- арматура | | | |
|ізолювальна | | | |
|керамічна: | | | |
8547 10 10 00 |- - з вмістом 80 | | 5 | 10 | -
|мас.% або більше | | | |
|оксидів металів | | | |
8547 10 90 00 |- - інша | | 5 | 10 | -
8547 20 00 00 |- арматура | | 5 | 10 | -
|ізолювальна | | | |
|пластмасова | | | |
8547 90 00 00 |- інші | | 5 | 10 | -
8548 |Залишки та лом | | | |
|первинних елементів,| | | |
|первинних батарей та| | | |
|електричних | | | |
|акумуляторів; | | | |
|використані | | | |
|(виснажені) первинні| | | |
|елементи, | | | |
|використані | | | |
|(виснажені) первинні| | | |
|батареї та | | | |
|використані | | | |
|(виснажені) | | | |
|електричні | | | |
|акумулятори; | | | |
|електричні частини | | | |
|апаратури та | | | |
|обладнання, не | | | |
|включені до інших | | | |
|груп: | | | |
8548 10 |- залишки та лом | | | |
|первинних елементів,| | | |
|первинних батарей та| | | |
|електричних | | | |
|акумуляторів; | | | |
|використані | | | |
|(виснажені) первинні| | | |
|елементи, | | | |
|використані | | | |
|(виснажені) первинні| | | |
|батареї та | | | |
|використані | | | |
|(виснажені) | | | |
|електричні | | | |
|акумулятори: | | | |
8548 10 10 00 |- - використані | | 5 | 10 | шт
|(виснажені) первинні| | | |
|елементи та | | | |
|використані | | | |
|(виснажені) первинні| | | |
|батареї | | | |
|- - використані | | | |
|(виснажені) | | | |
|акумулятори | | | |
|електричні: | | | |
8548 10 21 00 |- - - акумулятори | | 5 | 10 | шт
|свинцево-кислотні | | | |
8548 10 29 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
|- - залишки та лом | | | |
|первинних елементів,| | | |
|первинних батарей та| | | |
|електричних | | | |
|акумуляторів: | | | |
8548 10 91 00 |- - - в яких | | 5 | 10 | -
|міститься свинець | | | |
8548 10 99 00 |- - - інші | | 5 | 10 | -
8548 90 |- інші: | | | |
8548 90 10 00 |- - | | 5 | 10 | -
|запам'ятовувальні | | | |
|пристрої | | | |
|багатокомбінаційних | | | |
|форм, такі як | | | |
|динамічна операційна| | | |
|пам'ять та модулі | | | |
8548 90 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | -

РОЗДІЛ XVII

ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ, УСТАТКУВАННЯ ТА ПРИСТРОЇ,
ПОВ'ЯЗАНІ З ТРАНСПОРТОМ

Примітки:

1. Цей розділ не включає вироби товарних позицій 9501, 9503 або 9508, а також спортивні сани, сани-бобслей або аналогічні вироби товарної позиції 9506.

2. Поняття "частини" та "частини і пристрої" не застосовуються до виробів, зазначених далі, незалежно від того, можуть чи не можуть вони бути ідентифіковані як вироби цього розділу:

а) з'єднань, шайб і аналогічних виробів з будь-якого матеріалу (що класифікуються відповідно до матеріалу, з якого вони вироблені, або в товарній позиції 8484), а також інших виробів з незатверділої вулканізованої гуми, крім твердої гуми (товарна позиція 4016);

б) частин загального призначення з недорогоцінних металів (розділ XV) відповідно до примітки 2 цього розділу або аналогічних виробів з пластмаси (група 39);

в) виробів групи 82 (інструменти);

г) виробів товарної позиції 8306;

є) машин та устаткування товарних позицій 8401-8479 і частин до них; виробів товарних позицій 8481, 8482, а також 8483, якщо вони є основною частиною двигунів чи силових установок;

д) електричних машин або устаткування (група 85);

е) інструментів та апаратів (група 90);

є) виробів (група 91);

ж) зброї (група 93);

з) освітлювальних ламп або приладів та їх частин товарної позиції 9405;

и) різних щіток, які використовуються як частини у транспортних засобах (товарна позиція 9603).

3. У групах 86-88 поняття "частини" або "пристрої" не поширюються на частини та пристрої, які не використовуються самостійно, а використовуються в основному з виробами цих груп. Частини або пристрої, які можна віднести одночасно до двох або кількох товарних позицій цього розділу, повинні бути класифіковані у тій товарній позиції, яка відповідає основному використанню цих частин або пристроїв.

4. У цьому розділі:

а) транспортні засоби, спеціально сконструйовані для переміщення на дорогах чи коліях, слід класифікувати у товарних позиціях групи 87;

б) автомобілі-амфібії слід класифікувати у товарних позиціях групи 87;

в) повітряні транспортні засоби, спеціально призначені для використання одночасно як наземні, слід класифікувати у товарних позиціях групи 88.

5. Транспортні засоби на повітряній подушці слід класифікувати у цьому розділі до тих груп транспортних засобів, яким вони більше відповідають, а саме:

а) до групи 86, якщо вони призначені для руху та можуть пересуватись по направляючій колії (потяги на повітряній подушці);

б) до групи 87, якщо вони призначені для руху лише по суші або по суші та по воді;

в) до групи 89, якщо вони призначені для руху по воді, незалежно від того, чи здатні вони причалювати до пляжу або пристані, платформи, а також пересуватися по льоду.

Частини та пристрої до транспортних засобів на повітряній подушці слід класифікувати у тій самій товарній позиції, до якої включається цей транспортний засіб відповідно до вищезазначених приміток.

Шляхове устаткування та його пристрої для транспорту на повітряній подушці повинні відноситися до залізничних мереж, а сигнальне устаткування, пристрій для забезпечення безпеки контролю за рухом на таких системах - до сигнального устаткування, пристроїв для забезпечення безпеки або контролю за рухом на залізничних шляхах.

Додаткова примітка:

1. За умови врахування положень додаткової примітки 3 до групи 89, інструменти і предмети, необхідні для обслуговування та ремонту наземних, повітряних або плавучих транспортних засобів, повинні відноситися до цих засобів наземного транспорту, повітряних або плавучих у разі, коли вони подаються разом з ними. Інші пристрої, що подаються разом із засобами цих видів транспорту, також повинні відноситися до них у разі, коли вони є їхньою частиною і продаються разом з ними.

2. Основне правило класифікації 2а) також застосовується до товарів, зазначених у товарних позиціях 8608, 8805, 8905, 8907, що імпортуються товарними партіями розділеними на частини, у випадку звернення декларанта та за умови відповідності чинному законодавству.

Група 86

Залізничні або трамвайні локомотиви, засоби пересування по залізниці або аналогічних коліях та їх частини; шляхове обладнання та пристрої для залізничної та трамвайної мережі та їх частини; механічне (у тому числі електромеханічне)

обладнання сигналізації для шляхів сполучення

Примітки:

1. Ця група не включає:

а) шпали дерев'яні або бетонні для залізничних або трамвайних колій чи аналогічних їм, а також бетонні секції направляючих колій для монорейкового транспорту на повітряних подушках (товарна позиція 4406 або 6810);

б) будівельні матеріали для залізниць або трамвайних колій з чорних металів товарної позиції 7302;

в) електричне устаткування для сигналізації, пристрої для забезпечення безпеки або контролю за рухом товарної позиції 8530.

2. До товарної позиції 8607 включаються:

а) осі, колеса, колісні пари (ходові частини), металеві бандажі, втулки і маточини та інші частини коліс;

б) рами, підрамники, візки моторні та немоторні;

в) буксові вузли (мастильні коробки з густим мастилом або оливою), різного виду гальмувальні пристосування;

г) буфери, зчіплювальні пристрої для рухомого составу; крюки та інші автозчепні пристрої та міжвагонні з'єднання;

є) кузови.

3. За умови врахування положень вищевикладеної примітки 1 до товарної позиції 8608 серед інших включаються:

а) зібрані колії, поворотні платформи, тупикові упори та габарити навантажування;

б) механічні сигнальні диски, семафори, прилади керування сигналами та стрілками, прилади, що контролюють переїзд, пульти дистанційного керування та інші механічні прилади (у тому числі електромеханічні) для сигналізації безпеки або контролю за рухом, навіть якщо вони мають або не мають пристроїв для електроосвітлення на залізницях, трамвайних коліях, річкових шляхах, спорудах для паркування, аеродромах чи портових спорудах.

   ----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
8601 |Локомотиви з | | | |
|зовнішнім джерелом | | | |
|електроенергії або з| | | |
|електричними | | | |
|акумуляторами: | | | |
8601 10 00 00 |- із зовнішнім | | 0 | 10 | шт
|джерелом | | | |
|електроенергії | | | |
8601 20 00 00 |- з акумуляторами | | 0 | 10 | шт
|електричними | | | |
8602 |Інші локомотиви; | | | |
|тендери: | | | |
8602 10 00 00 |- локомотиви | | 0 | 10 | шт
|дизель-електричні | | | |
8602 90 00 00 |- інші | | 0 | 10 | шт
8603 |Вагони пасажирські | | | |
|самохідні залізничні| | | |
|або трамвайні, | | | |
|вантажні вагони, | | | |
|вагони-платформи, | | | |
|крім включених до | | | |
|товарної позиції | | | |
|8604: | | | |
8603 10 00 |- із зовнішнім | | | |
|джерелом | | | |
|електроенергії: | | | |
8603 10 00 10 |- - вагони трамвайні| | 25 | 30 | шт
|для широкої колії | | | |
8603 10 00 90 |- - інші | | 0 | 10 | шт
8603 90 00 00 |- інші | | 0 | 10 | шт
8604 00 00 00 |Транспортні засоби | | 0 | 10 | шт
|самохідні або | | | |
|несамохідні для | | | |
|ремонту та | | | |
|технічного | | | |
|обслуговування | | | |
|залізниць та | | | |
|трамвайних колій | | | |
|(наприклад, | | | |
|ремонтні вагони, | | | |
|вагони-крани, | | | |
|вагони- | | | |
|шпалопідбивні, | | | |
|вирівнювачі колії, | | | |
|вагони контрольно- | | | |
|випробовувальні) | | | |
8605 00 00 00 |Вагони пасажирські | | 0 | 10 | шт
|залізничні або | | | |
|трамвайні, | | | |
|несамохідні, вагони | | | |
|багажні, вагони | | | |
|поштові та інші | | | |
|спеціалізовані | | | |
|вагони залізничні та| | | |
|трамвайні, | | | |
|несамохідні (крім | | | |
|вагонів товарної | | | |
|позиції 8604) | | | |
8606 |Вагони залізничні | | | |
|або трамвайні для | | | |
|перевезень вантажів | | | |
|по коліях, | | | |
|несамохідні: | | | |
8606 10 00 00 |- вагони-цистерни та| | 0 | 5 | шт
|подібні їм | | | |
8606 20 00 00 |- вагони, в яких | | 0 | 5 | шт
|підтримується | | | |
|постійна | | | |
|температура, | | | |
|холодильні та | | | |
|морозильні вагони, | | | |
|крім вагонів | | | |
|підпозиції 8606 10 | | | |
8606 30 00 00 |- вагони з | | 0 | 5 | шт
|автоматичним | | | |
|розвантаженням, крім| | | |
|вагонів підпозиції | | | |
|8606 10 або 8606 20 | | | |
|- інші: | | | |
8606 91 |- - криті і | | | |
|замкнені: | | | |
8606 91 10 00 |- - - спеціально | | 0 | 5 | шт
|передбачені для | | | |
|транспортування | | | |
|вантажів з високою | | | |
|радіоактивністю | | | |
|(Євроатом) | | | |
8606 91 90 00 |- - - інші | | 0 | 5 | шт
8606 92 00 00 |- - відкриті, із | | 0 | 5 | шт
|стаціонарними | | | |
|перегородками | | | |
|заввишки понад 60 см| | | |
8606 99 00 00 |- - інші | | 0 | 5 | шт
8607 |Частини до | | | |
|залізничних або | | | |
|трамвайних | | | |
|локомотивів чи | | | |
|рухомого состава: | | | |
|- візки, моторні і | | | |
|немоторні, вісі і | | | |
|колеса, їх частини: | | | |
8607 11 00 00 |- - тягові візки | | 0 | 5 | -
|моторні та немоторні| | | |
8607 12 00 00 |- - інші візки | | 0 | 5 | -
|моторні та немоторні| | | |
8607 19 |- - інші, включаючи | | | |
|частини: | | | |
|- - - вісі, | | | |
|змонтовані або ні; | | | |
|колеса та їх | | | |
|частини: | | | |
8607 19 01 00 |- - - - з ливарного | | 0 | 5 | -
|чавуну або сталеві | | | |
|литі | | | |
8607 19 11 00 |- - - - штамповані | | 0 | 5 | -
|сталеві | | | |
8607 19 18 00 |- - - - інші | | 0 | 5 | -
|- - - частини для | | | |
|візків усіх типів: | | | |
8607 19 91 00 |- - - - з чавуну або| | 0 | 5 | -
|сталеві литі | | | |
8607 19 99 00 |- - - - інші | | 0 | 5 | -
|- гальмувальні | | | |
|пристрої та їх | | | |
|частини: | | | |
8607 21 |- - гальма на | | | |
|стисненому повітрі | | | |
|та їх частини: | | | |
8607 21 10 00 |- - - з чавуну або | | 0 | 5 | -
|сталеві литі | | | |
8607 21 90 00 |- - - інші | | 0 | 5 | -
8607 29 |- - інші: | | | |
8607 29 10 00 |- - - з чавуну або | | 0 | 5 | -
|сталеві литі | | | |
8607 29 90 00 |- - - інші | | 0 | 5 | -
8607 30 |- крюки та інші | | | |
|пристрої зчеплення, | | | |
|протиударні | | | |
|амортизатори та їх | | | |
|частини: | | | |
8607 30 01 00 |- - з чавуну або | | 0 | 5 | -
|сталеві литі | | | |
8607 30 99 00 |- - інші | | 0 | 5 | -
|- інші: | | | |
8607 91 |- - локомотивів або | | | |
|тягачів: | | | |
8607 91 10 00 |- - - буксові вузли | | 0 | 5 | -
|та їх частини | | | |
|- - - інші: | | | |
8607 91 91 00 |- - - - з чавуну або| | 0 | 5 | -
|сталеві литі | | | |
8607 91 99 00 |- - - - інші | | 0 | 5 | -
8607 99 |- - інші: | | | |
8607 99 10 00 |- - - буксові вузли | | 0 | 5 | -
|та їх частини | | | |
8607 99 30 00 |- - - кузови та їх | | 0 | 5 | -
|частини | | | |
8607 99 50 00 |- - - шасі та їх | | 0 | 5 | -
|частини | | | |
8607 99 90 00 |- - - інші | | 0 | 5 | -
8608 00 |Стаціонарне | | | |
|обладнання | | | |
|залізничних та | | | |
|трамвайних колій; | | | |
|механічні (включаючи| | | |
|електромеханічні) | | | |
|прилади | | | |
|сигналізації, | | | |
|забезпечення безпеки| | | |
|або контролю за | | | |
|рухом на залізницях | | | |
|та трамвайних | | | |
|коліях, | | | |
|автомобільних шляхах| | | |
|або річкових | | | |
|магістралях, | | | |
|спорудах для | | | |
|паркування, портових| | | |
|спорудах або на | | | |
|аеродромах; | | | |
|їх частини: | | | |
8608 00 10 00 |- устаткування та | | 0 | 5 | -
|обладнання для | | | |
|залізничних та інших| | | |
|колій | | | |
8608 00 30 00 |-інше обладнання | | 0 | 5 | -
8608 00 90 00 |- частини | | 0 | 5 | -
8609 00 |Контейнери | | | |
|(включаючи місткості| | | |
|для перевезення | | | |
|рідких вантажів), | | | |
|спеціально | | | |
|призначені та | | | |
|оснащені для | | | |
|перевезень одним або| | | |
|кількома видами | | | |
|транспорту: | | | |
8609 00 10 00 |- контейнери з | | 2 | 10 | шт
|протирадіаційним | | | |
|свинцевим захистом | | | |
|для транспортування | | | |
|радіоактивних | | | |
|речовин | | | |
8609 00 90 00 |- інші | | 2 | 10 | шт

Група 87

Автомобілі, тягачі, велосипеди та інші наземні
транспортні засоби, їх частини та пристрої

Примітки:

1. Ця група не включає транспортні засоби, передбачені для переміщення тільки по колії (залізничній, трамвайній).

2. У цій групі термін "трактори" означає транспортні засоби, призначені головним чином для буксирування чи штовхання інших транспортних засобів і вантажів, навіть якщо вони містять деяке допоміжне устаткування, що дозволяє транспортувати, з урахуванням їх основного застосування, інструменти, насіння, добрива тощо.

Агрегати та робочі механізми, які сконструйовані для оснащення тракторів товарної позиції 8701 і розглядаються як взаємозамінне устаткування, відносяться до відповідних товарних позицій, навіть у разі, коли вони поставляються разом з тягачем незалежно від того, встановлені вони на ньому чи ні.

3. Шасі автомобільні з кабіною включаються до товарних позицій 8702-8704 і не включаються до товарної позиції 8706.

4. До товарної позиції 8712 включаються двоколісні велосипеди для дітей. Інші види дитячих велосипедів включаються до товарної позиції 9501.

   ----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
8701 |Трактори (за | | | |
|винятком засобів | | | |
|товарної позиції | | | |
|8709): | | | |
8701 10 |- трактори | | | |
|садово-городні, що | | | |
|керуються водієм, | | | |
|який іде поруч: | | | |
8701 10 10 00 |- - потужністю не | | 25 | 40 | шт
|більш як 4 кВт | | | |
8701 10 90 00 |- - потужністю | | 25 | 40 | шт
|понад 4 кВт | | | |
8701 20 |- трактори колісні | | | |
|для перевезення | | | |
|напівпричепів: | | | |
8701 20 10 00 |- - нові | | 10 | 20 | шт
8701 20 90 00 |- - що | | 10 | 20 | шт
|використовувались | | | |
8701 30 |- трактори | | | |
|гусеничні: | | | |
8701 30 10 00 |- - пристосування | | 10 | 20 | шт
|для розчищення снігу| | | |
8701 30 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт
8701 90 |- інші: | | | |
|- - трактори для | | | |
|сільськогосподарсь- | | | |
|ких робіт (крім | | | |
|тракторів | | | |
|садово-городніх, що | | | |
|керуються водієм, | | | |
|який іде поруч) та | | | |
|трактори для | | | |
|лісового | | | |
|господарства, | | | |
|колісні: | | | |
|- - - нові, з | | | |
|потужністю двигуна: | | | |
8701 90 11 00 |- - - - не більш | | 25 | 40 | шт
|як 18 кВт | | | |
8701 90 15 00 |- - - - понад 18 | | 10 | 20 | шт
|кВт, не більш як 25 | | | |
|кВт | | | |
8701 90 21 00 |- - - - понад | | 25 | 40 | шт
|25 кВт, але не більш| | | |
|як 37 кВт | | | |
8701 90 25 00 |- - - - понад | | 10 | 20 | шт
|37 кВт, але не більш| | | |
|як 59 кВт | | | |
8701 90 31 00 |- - - - понад | | 10 | 20 | шт
|59 кВт, але не більш| | | |
|як 75 кВт | | | |
8701 90 35 00 |- - - - понад | | 20 | 30 | шт
|75 кВт, але не більш| | | |
|як 90 кВт | | | |
8701 90 39 00 |- - - - понад 90 кВт| | 25 | 40 | шт
8701 90 50 00 |- - - що | | 10 | 20 | шт
|використовувались | | | |
8701 90 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт
8702 |Автомобілі, | | | |
|розраховані на | | | |
|перевезення 10 осіб | | | |
|і більше, включаючи | | | |
|водія: | | | |
8702 10 |- з двигуном із | | | |
|запалюванням від | | | |
|стиснення (дизелем | | | |
|або напівдизелем): | | | |
|- - з робочим | | | |
|об'ємом циліндрів | | | |
|понад 2500 куб. см: | | | |
8702 10 11 |- - - нові(*): | | | |
8702 10 11 10 |- - - - з робочим | | 10 | 10 | шт
|об'ємом циліндрів до| | | |
|5000 куб. см | | | |
8702 10 11 30 |- - - - з робочим | |2,5 євро |2,5 євро | шт
|об'ємом циліндрів | |за 1 |за 1 |
|понад 5000 куб. см | |куб. см |куб. см |
8702 10 19 |- - - що | | | |
|використовувались: | | | |
8702 10 19 10 |- - - - з робочим | | 10 | 10 | шт
|об'ємом циліндрів до| | | |
|5000 куб. см | | | |
8702 10 19 90 |- - - - з робочим | |4,5 євро |4,5 євро | шт
|об'ємом циліндрів | |за 1 |за 1 |
|понад 5000 куб. см | |куб. см |куб. см |
|- - з робочим | | | |
|об'ємом циліндрів не| | | |
|більш як 2500 | | | |
|куб. см: | | | |
8702 10 91 00 |- - - нові | | 20 | 40 | шт
8702 10 99 00 |- - - що | | 20 | 40 | шт
|використовувались | | | |
8702 90 |- інші: | | | |
|- - з поршневим | | | |
|двигуном з іскровим | | | |
|запалюванням: | | | |
|- - - з робочим | | | |
|об'ємом циліндрів | | | |
|понад 2800 куб. см: | | | |
8702 90 11 00 |- - - - нові | | 10 | 10 | шт
8702 90 19 00 |- - - - що | | 10 | 10 | шт
|використовувались | | | |
|- - - з робочим | | | |
|об'ємом циліндрів не| | | |
|більш як 2800 | | | |
|куб. см: | | | |
8702 90 31 00 |- - - - нові | | 10 | 10 | шт
8702 90 39 00 |- - - - що | | 10 | 10 | шт
|використовувались | | | |
8702 90 90 |- - з двигуном | | | |
|іншого типу: | | | |
8702 90 90 10 |- - - тролейбуси | | 25 | 30 | шт
8702 90 90 90 |- - - інші | | 10 | 10 | шт
8703 |Автомобілі легкові | | | |
|та інші транспортні | | | |
|засоби, призначені | | | |
|для перевезення | | | |
|людей (крім | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8702), | | | |
|включаючи | | | |
|вантажопасажирські | | | |
|автомобілі, фургони | | | |
|та гоночні | | | |
|автомобілі: | | | |
8703 10 |- автомобілі, | | | |
|спеціально | | | |
|призначені для | | | |
|пересування по | | | |
|снігу; спеціальні | | | |
|автомобілі для | | | |
|перевезення | | | |
|спортсменів на | | | |
|майданчики для гри в| | | |
|гольф та аналогічні | | | |
|транспортні засоби: | | | |
|- - з поршневим | | | |
|двигуном з | | | |
|запалюванням від | | | |
|стиснення (дизелем | | | |
|або напівдизелем) | | | |
|або з поршневим | | | |
|двигуном з іскровим | | | |
|запалюванням: | | | |
8703 10 11 00 |- - - транспортні | |0,4 євро |0,4 євро | шт
|засоби спеціального | |за 1 |за 1 |
|призначення для | |куб. см |куб. см |
|переміщення по снігу| | | |
8703 10 19 00 |- - - інші | |0,4 євро |0,4 євро | шт
| | |за 1 |за 1 |
| | |куб. см |куб. см |
8703 10 90 00 |- - з двигуном | |0,4 євро |0,4 євро | шт
|іншого типу | |за 1 |за 1 |
| | |куб. см |куб. см |
|- інші транспортні | | | |
|засоби з поршневим | | | |
|двигуном з іскровим | | | |
|запалюванням та з | | | |
|кривошипно-шатунним | | | |
|механізмом: | | | |
8703 21 |- - з робочим | | | |
|об'ємом циліндрів не| | | |
|більш як 1000 | | | |
|куб. см: | | | |
8703 21 10 00 |- - - нові(*) | |0,05 євро|0,05 євро| шт
| | |за 1 |за 1 |
| | |куб. см |куб. см |
8703 21 90 |- - - що | | | |
|використовувались: | | | |
8703 21 90 10 |- - - - до 5 років | |0,1 євро |0,1 євро | шт
| | |за 1 |за 1 |
| | |куб. см |куб. см |
8703 21 90 30 |- - - - понад 5 | |0,15 євро|0,15 євро| шт
|років | |за 1 |за 1 |
| | |куб. см |куб. см |
8703 22 |- - з робочим | | | |
|об'ємом циліндрів | | | |
|понад 1000 куб. см, | | | |
|але не більш як | | | |
|1500 куб. см: | | | |
|- - - нові: | | | |
8703 22 11 00 |- - - - автомобілі, | |0,1 євро |0,1 євро | шт
|обладнані для | |за 1 |за 1 |
|тимчасового | |куб. см |куб. см |
|проживання людей | | | |
8703 22 19 00 |- - - - інші | |0,1 євро |0,1 євро | шт
| | |за 1 |за 1 |
| | |куб. см |куб. см |
8703 22 90 |- - - що | | | |
|використовувались: | | | |
8703 22 90 10 |- - - - до 5 років | |0,2 євро |0,2 євро | шт
| | |за 1 |за 1 |
| | |куб. см |куб. см |
8703 22 90 30 |- - - - понад 5 | |0,3 євро |0,3 євро | шт
|років | |за 1 |за 1 |
| | |куб. см |куб. см |
8703 23 |- - з робочим | | | |
|об'ємом циліндрів | | | |
|понад 1500 куб. см, | | | |
|але не більш як | | | |
|3000 куб. см: | | | |
|- - - нові: | | | |
8703 23 11 |- - - - автомобілі, | | | |
|обладнані для | | | |
|тимчасового | | | |
|проживання людей: | | | |
8703 23 11 10 |- - - - - з об'ємом | |0,1 євро |0,1 євро | шт
|циліндрів двигуна | |за 1 |за 1 |
|понад 1500, але не | |куб. см |куб. см |
|більш як 2200 | | | |
|куб. см | | | |
8703 23 11 30 |- - - - - з об'ємом | |0,4 євро |0,4 євро | шт
|циліндрів двигуна | |за 1 |за 1 |
|понад 2200, але не | |куб. см |куб. см |
|більш як 3000 | | | |
|куб. см | | | |
8703 23 19 |- - - - інші: | | | |
8703 23 19 10 |- - - - - з об'ємом | |0,1 євро |0,1 євро | шт
|циліндрів двигуна | |за 1 |за 1 |
|понад 1500, але не | |куб. см |куб. см |
|більш як 2200 | | | |
|куб. см | | | |
8703 23 19 30 |- - - - - з об'ємом | |0,4 євро |0,4 євро | шт
|циліндрів двигуна | |за 1 |за 1 |
|понад 2200, але не | |куб. см |куб. см |
|більш як 3000 | | | |
|куб. см | | | |
8703 23 90 |- - - що | | | |
|використовувались: | | | |
8703 23 90 1 |- - - - з об'ємом | | | |
|циліндрів двигуна | | | |
|понад 1500, але не | | | |
|більш як 2200 | | | |
|куб. см: | | | |
8703 23 90 11 |- - - - - до 5 років| |0,2 євро |0,2 євро | шт
| | |за 1 |за 1 |
| | |куб. см |куб. см |
8703 23 90 13 |- - - - - понад 5 | |0,3 євро |0,3 євро | шт
|років | |за 1 |за 1 |
| | |куб. см |куб. см |
8703 23 90 3 |- - - - з об'ємом | | | |
|циліндрів двигуна | | | |
|понад 2200, але не | | | |
|більш як 3000 | | | |
|куб. см: | | | |
8703 23 90 31 |- - - - - до 5 років| |0,8 євро |0,8 євро | шт
| | |за 1 |за 1 |
| | |куб. см |куб. см |
8703 23 90 33 |- - - - - понад 5 | |1,2 євро |1,2 євро | шт
|років | |за 1 |за 1 |
| | |куб. см |куб. см |
8703 24 |- - з робочим | | | |
|об'ємом циліндрів | | | |
|понад 3000 куб. см: | | | |
8703 24 10 00 |- - - нові | |0,8 євро |0,8 євро | шт
| | |за 1 |за 1 |
| | |куб. см |куб. см |
8703 24 90 |- - - що | | | |
|використовувались: | | | |
8703 24 90 10 |- - - - до 5 років | |1,6 євро |1,6 євро | шт
| | |за 1 |за 1 |
| | |куб. см |куб. см |
8703 24 90 30 |- - - - понад 5 | |2,4 євро |2,4 євро | шт
|років | |за 1 |за 1 |
| | |куб. см |куб. см |
|- інші транспортні | | | |
|засоби з поршневим | | | |
|двигуном з | | | |
|запалюванням від | | | |
|стиснення (дизелем | | | |
|або напівдизелем): | | | |
8703 31 |- - з робочим | | | |
|об'ємом циліндрів не| | | |
|більш як 1500 | | | |
|куб. см: | | | |
8703 31 10 00 |- - - нові | |0,1 євро |0,1 євро | шт
| | |за 1 |за 1 |
| | |куб. см |куб. см |
8703 31 90 |- - - що | | | |
|використовувались: | | | |
8703 31 90 10 |- - - - до 5 років | |0,2 євро |0,2 євро | шт
| | |за 1 |за 1 |
| | |куб. см |куб. см |
8703 31 90 30 |- - - - понад 5 | |0,3 євро |0,3 євро | шт
|років | |за 1 |за 1 |
| | |куб. см |куб. см |
8703 32 |- - з робочим | | | |
|об'ємом циліндрів | | | |
|понад 1500 куб. см, | | | |
|але не більш як | | | |
|2500 куб. см: | | | |
|- - - нові: | | | |
8703 32 11 00 |- - - - автомобілі, | |0,15 євро|0,15 євро| шт
|обладнані для | |за 1 |за 1 |
|тимчасового | |куб. см |куб. см |
|проживання людей | | | |
8703 32 19 00 |- - - - інші | |0,15 євро|0,15 євро| шт
| | |за 1 |за 1 |
| | |куб. см |куб. см |
8703 32 90 |- - - що | | | |
|використовувались: | | | |
8703 32 90 10 |- - - - до 5 років | |0,3 євро |0,3 євро | шт
| | |за 1 |за 1 |
| | |куб. см |куб. см |
8703 32 90 30 |- - - - понад 5 | |0,45 євро|0,45 євро| шт
|років | |за 1 |за 1 |
| | |куб. см |куб. см |
8703 33 |- - з робочим | | | |
|об'ємом циліндрів | | | |
|понад 2500 куб. см: | | | |
|- - - нові: | | | |
8703 33 11 00 |- - - - автомобілі, | |0,8 євро |0,8 євро | шт
|обладнані для | |за 1 |за 1 |
|тимчасового | |куб. см |куб. см |
|проживання людей | | | |
8703 33 19 00 |- - - - інші | |0,8 євро |0,8 євро | шт
| | |за 1 |за 1 |
| | |куб. см |куб. см |
8703 33 90 |- - - що | | | |
|використовувались: | | | |
8703 33 90 10 |- - - - до 5 років | |1,6 євро |1,6 євро | шт
| | |за 1 |за 1 |
| | |куб. см |куб. см |
8703 33 90 30 |- - - - понад 5 | |2,4 євро |2,4 євро | шт
|років | |за 1 |за 1 |
| | |куб. см |куб. см |
8703 90 |- інші: | | | |
8703 90 10 00 |- - транспортні | |300 євро |300 євро | шт
|засоби, оснащені | |за 1 шт |за 1 шт |
|електричними | | | |
|двигунами | | | |
8703 90 90 00 |- - інші | |300 євро |300 євро | шт
| | |за 1 шт |за 1 шт |
8704 |Автомобілі вантажні:| | | |
8704 10 |- автомобілі- | | | |
|самоскиди, | | | |
|призначені для | | | |
|використання на | | | |
|бездоріжжі: | | | |
|- - з поршневим | | | |
|двигуном з | | | |
|запалюванням від | | | |
|стиснення (дизелем | | | |
|або напівдизелем) | | | |
|або з іскровим | | | |
|запалюванням: | | | |
8704 10 11 |- - - з поршневим | | | |
|двигуном з | | | |
|запалюванням від | | | |
|стиснення (дизелем | | | |
|або напівдизелем) з | | | |
|робочим об'ємом | | | |
|циліндрів понад | | | |
|2500 куб. см або | | | |
|поршневим двигуном з| | | |
|запалюванням від | | | |
|свічок з робочим | | | |
|об'ємом циліндрів | | | |
|понад 2800 куб. см: | | | |
8704 10 11 10 |- - - - | | 1 | 5 | шт
|вантажопідйомністю | | | |
|понад 75 тонн | | | |
8704 10 11 90 |- - - - інші | | 10 | 20 | шт
8704 10 19 00 |- - - інші | | 10 | 20 | шт
8704 10 90 |- - інші: | | | |
8704 10 90 10 |- - - автомобілі- | | 20 | 40 | шт
|самоскиди масою до | | | |
|5 т | | | |
8704 10 90 90 |- - - інші | | 10 | 20 | шт
|- інші з поршневим | | | |
|двигуном з | | | |
|запалюванням від | | | |
|стиснення (дизелем | | | |
|або напівдизелем): | | | |
8704 21 |- - масою у разі | | | |
|максимального | | | |
|завантаження не | | | |
|більш як 5 т: | | | |
8704 21 10 00 |- - - передбачені | | 10 | 20 | шт
|спеціально для | | | |
|транспортування | | | |
|високорадіоактивних | | | |
|речовин | | | |
|- - - інші: | | | |
|- - - - з двигуном, | | | |
|робочий об'єм | | | |
|циліндрів якого | | | |
|понад 2500 куб. см: | | | |
8704 21 31 00 |- - - - - нові | | 10 | 20 | шт
8704 21 39 00 |- - - - - що | | 10 | 20 | шт
|використовувались | | | |
|- - - - з двигуном, | | | |
|робочий об'єм | | | |
|циліндрів якого не | | | |
|більш як 2500 | | | |
|куб. см: | | | |
8704 21 91 00 |- - - - - нові | | 10 | 20 | шт
8704 21 99 00 |- - - - - що | | 10 | 20 | шт
|використовувались | | | |
8704 22 |- - масою у разі | | | |
|максимального | | | |
|завантаження понад | | | |
|5 т, але не більш | | | |
|як 20 т: | | | |
8704 22 10 00 |- - - передбачені | | 10 | 20 | шт
|спеціально для | | | |
|транспортування | | | |
|високорадіоактивних | | | |
|речовин | | | |
|- - - інші: | | | |
8704 22 91 00 |- - - - нові | | 10 | 20 | шт
8704 22 99 00 |- - - - що | | 10 | 20 | шт
|використовувались | | | |
8704 23 |- - масою у разі | | | |
|максимального | | | |
|завантаження понад | | | |
|20 т: | | | |
8704 23 10 00 |- - - передбачені | | 10 | 20 | шт
|спеціально для | | | |
|транспортування | | | |
|високорадіоактивних | | | |
|речовин | | | |
|- - - інші: | | | |
8704 23 91 00 |- - - - нові | | 10 | 20 | шт
8704 23 99 00 |- - - - що | | 10 | 20 | шт
|використовувались | | | |
|- інші з поршневим | | | |
|двигуном з іскровим | | | |
|запалюванням: | | | |
8704 31 |- - масою у разі | | | |
|максимального | | | |
|завантаження не | | | |
|більш як 5 т: | | | |
8704 31 10 00 |- - - передбачені | | 10 | 20 | шт
|спеціально для | | | |
|транспортування | | | |
|високорадіоактивних | | | |
|речовин | | | |
|- - - інші: | | | |
|- - - - з двигуном з| | | |
|робочим об'ємом | | | |
|циліндрів понад | | | |
|2800 куб. см: | | | |
8704 31 31 00 |- - - - - нові | | 10 | 20 | шт
8704 31 39 00 |- - - - - що | | 10 | 20 | шт
|використовувались | | | |
|- - - - з двигуном з| | | |
|робочим об'ємом | | | |
|циліндрів не більш | | | |
|як 2800 куб. см: | | | |
8704 31 91 00 |- - - - - нові | | 10 | 20 | шт
8704 31 99 00 |- - - - - що | | 10 | 20 | шт
|використовувались | | | |
8704 32 |- - масою у разі | | | |
|максимального | | | |
|завантаження понад | | | |
|5 т: | | | |
8704 32 10 00 |- - - передбачені | | 10 | 20 | шт
|спеціально для | | | |
|транспортування | | | |
|високорадіоактивних | | | |
|речовин | | | |
|- - - інші: | | | |
8704 32 91 00 |- - - - нові | | 10 | 20 | шт
8704 32 99 00 |- - - - що | | 10 | 20 | шт
|використовувались | | | |
8704 90 00 00 |- інші | | 10 | 20 | шт
8705 |Автомобілі | | | |
|спеціального | | | |
|призначення, крім | | | |
|призначених головним| | | |
|чином для | | | |
|перевезення людей | | | |
|або вантажів | | | |
|(наприклад | | | |
|автомобілі вантажні | | | |
|для аварійного | | | |
|ремонту, автокрани, | | | |
|автомобілі пожежні, | | | |
|автобетономішалки, | | | |
|машини прибиральні, | | | |
|машини дорожні, | | | |
|автомобілі- | | | |
|майстерні, | | | |
|радіологічні | | | |
|автомобілі): | | | |
8705 10 00 00 |- автокрани | | 20 | 30 | шт
8705 20 00 00 |- вишки | | 20 | 30 | шт
|розвідувальні та | | | |
|бурові на | | | |
|автомобілях | | | |
8705 30 00 |- автомобілі | | | |
|пожежні: | | | |
8705 30 00 10 |- - з підіймачем або| | 5 | 20 | шт
|драбиною | | | |
8705 30 00 90 |- - інші | | 20 | 30 | шт
8705 40 00 00 |- автобетономішалки | | 20 | 30 | шт
8705 90 |- інші: | | | |
8705 90 10 00 |- - машини технічної| | 20 | 30 | шт
|допомоги | | | |
8705 90 30 00 |- - машини, оснащені| | 20 | 30 | шт
|бетононасосом | | | |
8705 90 90 |- - інші: | | | |
8705 90 90 10 |- - - автомобілі | | 10 | 30 | шт
|спеціального | | | |
|призначення для | | | |
|пересувних | | | |
|телевізійних і | | | |
|звукових станцій | | | |
8705 90 90 90 |- - - інші | | 20 | 30 | шт
8706 00 |Шасі з встановленими| | | |
|двигунами для | | | |
|автомобілів товарних| | | |
|позицій 8701-8705: | | | |
|- шасі для тракторів| | | |
|товарної позиції | | | |
|8701; шасі | | | |
|автомобілів товарних| | | |
|позицій 8702, 8703 | | | |
|або 8704 з поршневим| | | |
|двигуном з | | | |
|запалюванням від | | | |
|стиснення (дизелем | | | |
|або напівдизелем), з| | | |
|робочим об'ємом | | | |
|циліндрів понад | | | |
|2500 куб. см або з | | | |
|поршневим двигуном з| | | |
|іскровим | | | |
|запалюванням з | | | |
|робочим об'ємом | | | |
|циліндрів понад | | | |
|2800 куб. см: | | | |
8706 00 11 00 |- - для автомобілів | | 0 | 20 | шт
|товарної позиції | | | |
|8702 або товарної | | | |
|позиції 8704 | | | |
8706 00 19 00 |- - інші | | 0 | 20 | шт
|- інші: | | | |
8706 00 91 00 |- - для автомобілів | | 10 | 20 | шт
|товарної позиції | | | |
|8703 | | | |
8706 00 99 00 |- - інші | | 0 | 20 | шт
8707 |Кузови, включаючи | | | |
|кабіни для | | | |
|автомобілів товарних| | | |
|позицій 8701-8705: | | | |
8707 10 |- автомобілів | | | |
|товарної позиції | | | |
|8703: | | | |
8707 10 10 00 |- - для промислового| | 1 | 2 | шт
|складання | | | |
8707 10 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт
8707 90 |- інші: | | | |
8707 90 10 00 |- - для промислового| | 0 | 5 | шт
|складання; | | | |
|садово-городніх | | | |
|тракторів підпозиції| | | |
|8701 10; автомобілів| | | |
|товарної позиції | | | |
|8704, з поршневим | | | |
|двигуном з | | | |
|запалюванням від | | | |
|стиснення (дизелем | | | |
|або напівдизелем) | | | |
|і робочим об'ємом | | | |
|циліндрів не більш | | | |
|як 2500 куб. см або | | | |
|поршневим двигуном з| | | |
|іскровим | | | |
|запалюванням з | | | |
|робочим об'ємом | | | |
|циліндрів не більш | | | |
|як 2800 куб. см; | | | |
|автомобілів | | | |
|спеціального | | | |
|призначення товарної| | | |
|позиції 8705 | | | |
8707 90 90 00 |- - інші | | 0 | 5 | шт
8708 |Частини та пристрої | | | |
|для автомобілів, | | | |
|товарних позицій | | | |
|8701-8705: | | | |
8708 10 |- пристрої | | | |
|амортизаційні та їх | | | |
|частини: | | | |
8708 10 10 00 |- - для промислового| | 1 | 2 | -
|складання: | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8703; | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8704, | | | |
|оснащених поршневим | | | |
|двигуном з | | | |
|запалюванням від | | | |
|стиснення (дизелем | | | |
|або напівдизелем) з | | | |
|робочим об'ємом | | | |
|циліндрів не більш | | | |
|як 2500 куб. см або | | | |
|поршневим двигуном з| | | |
|іскровим | | | |
|запалюванням з | | | |
|робочим об'ємом | | | |
|циліндрів не більш | | | |
|як 2800 куб. см; | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8705 | | | |
8708 10 90 |- - інші: | | | |
8708 10 90 10 |- - - автомобілів | | 1 | 5 | -
|позиції 8704, | | | |
|вантажопідйомністю | | | |
|понад 75 тонн | | | |
8708 10 90 90 |- - - інші | | 10 | 20 | -
|- інші частини і | | | |
|пристрої для кузовів| | | |
|(включаючи кабіни): | | | |
8708 21 |- - ремені безпеки: | | | |
8708 21 10 00 |- - - для | | 10 | 20 | шт
|промислового | | | |
|складання: | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8703; | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8704, | | | |
|оснащених поршневим | | | |
|двигуном з | | | |
|запалюванням від | | | |
|стиснення (дизелем | | | |
|або напівдизелем) з | | | |
|робочим об'ємом | | | |
|циліндрів не більш | | | |
|як 2500 куб. см або | | | |
|поршневим двигуном з| | | |
|іскровим | | | |
|запалюванням з | | | |
|робочим об'ємом | | | |
|циліндрів не більш | | | |
|як 2800 куб. см; | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8705 | | | |
8708 21 90 |- - - інші: | | | |
8708 21 90 10 |- - - автомобілів | | 1 | 5 | шт
|позиції 8704, | | | |
|вантажопідйомністю | | | |
|понад 75 тонн | | | |
8708 21 90 90 |- - - - інші | | 10 | 20 | шт
8708 29 |- - інші: | | | |
8708 29 10 |- - - для | | | |
|промислового | | | |
|складання: тракторів| | | |
|садово-городніх | | | |
|товарної підпозиції | | | |
|8701 10; автомобілів| | | |
|товарної позиції | | | |
|8703; автомобілів | | | |
|товарної позиції | | | |
|8704, з поршневим | | | |
|двигуном з | | | |
|запалюванням від | | | |
|стиснення (дизелем | | | |
|або напівдизелем) з | | | |
|робочим об'ємом | | | |
|циліндрів не більш | | | |
|як 2500 куб. см або | | | |
|поршневим двигуном з| | | |
|іскровим | | | |
|запалюванням з | | | |
|робочим об'ємом | | | |
|циліндрів не більш | | | |
|як 2800 куб. см; | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8705: | | | |
8708 29 10 10 |- - - - штамповані | | 2 | 5 | -
|частини кузовів | | | |
|(включаючи кабіни), | | | |
|покриті в | | | |
|катафорезі, для | | | |
|промислового | | | |
|складання | | | |
|автомобілів, | | | |
|зазначених у | | | |
|товарній позиції | | | |
|8704 | | | |
8708 29 10 90 |- - - - інші | | 10 | 20 | -
8708 29 90 00 |- - - інші: | | 0 | 20 |
|- гальма і гальмові | | | |
|системи з | | | |
|підсилювачами та їх | | | |
|частини: | | | |
8708 31 |- - обладнання | | | |
|гальм змонтоване: | | | |
8708 31 10 00 |- - - для | | 10 | 20 | -
|промислового | | | |
|складання: тракторів| | | |
|садово-городніх | | | |
|товарної підпозиції | | | |
|8701 10; автомобілів| | | |
|товарної позиції | | | |
|8703; автомобілів | | | |
|товарної позиції | | | |
|8704, з поршневим | | | |
|двигуном з | | | |
|запалюванням від | | | |
|стиснення (дизелем | | | |
|або напівдизелем) з | | | |
|робочим об'ємом | | | |
|циліндрів не більш | | | |
|як 2500 куб. см | | | |
|або поршневим | | | |
|двигуном з іскровим | | | |
|запалюванням з | | | |
|робочим об'ємом | | | |
|циліндрів не більш | | | |
|як 2800 куб. см; | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8705 | | | |
|- - - інші: | | | |
8708 31 91 |- - - - для дискових| | | |
|гальм: | | | |
8708 31 91 10 |- - - - - | | 1 | 5 | -
|автомобілів позиції | | | |
|8704, | | | |
|вантажопідйомністю | | | |
|понад 75 тонн | | | |
8708 31 91 90 |- - - - - інші | | 10 | 20 | -
8708 31 99 |- - - - інші: | | | |
8708 31 99 10 |- - - - - | | 1 | 5 | -
|автомобілів позиції | | | |
|8704, | | | |
|вантажопідйомністю | | | |
|понад 75 тонн | | | |
8708 31 99 90 |- - - - - інші | | 10 | 20 | -
8708 39 |- - інші: | | | |
8708 39 10 00 |- - - для | | 10 | 20 | -
|промислового | | | |
|складання: тракторів| | | |
|садово-городніх | | | |
|товарної підпозиції | | | |
|8701 10; автомобілів| | | |
|товарної позиції | | | |
|8703; автомобілів | | | |
|товарної позиції | | | |
|8704, з поршневим | | | |
|двигуном з | | | |
|запалюванням від | | | |
|стиснення (дизелем | | | |
|або напівдизелем) з | | | |
|робочим об'ємом | | | |
|циліндрів не більш | | | |
|як 2500 куб. см або | | | |
|поршневим двигуном з| | | |
|іскровим | | | |
|запалюванням з | | | |
|робочим об'ємом | | | |
|циліндрів не більш | | | |
|як 2800 куб. см; | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8705 | | | |
8708 39 90 |- - - інші: | | | |
8708 39 90 10 |- - - - - | | 1 | 5 | -
|автомобілів позиції | | | |
|8704, | | | |
|вантажопідйомністю | | | |
|понад 75 тонн | | | |
8708 39 90 90 |- - - - - інші | | 10 | 20 | -
8708 40 |- коробки передач: | | | |
8708 40 10 00 |- - для промислового| | 10 | 20 | -
|складання: тракторів| | | |
|садово-городніх | | | |
|підпозиції 8701 10; | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8703; | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8704, з | | | |
|поршневим двигуном з| | | |
|запалюванням від | | | |
|стиснення (дизелем | | | |
|або напівдизелем) з | | | |
|робочим об'ємом | | | |
|циліндрів не більш | | | |
|як 2500 куб. см або | | | |
|поршневим двигуном з| | | |
|іскровим | | | |
|запалюванням з | | | |
|робочим об'ємом | | | |
|циліндрів не більш | | | |
|як 2800 куб. см; | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8705 | | | |
8708 40 90 |- - інші: | | | |
8708 40 90 10 |- - - - - | | 1 | 5 | -
|автомобілів позиції | | | |
|8704, | | | |
|вантажопідйомністю | | | |
|понад 75 тонн | | | |
8708 40 90 90 |- - - - - інші | | 10 | 20 | -
8708 50 |- мости ведучі з | | | |
|диференційною | | | |
|передачею або окремо| | | |
|від інших засобів | | | |
|трансмісії: | | | |
8708 50 10 00 |- - для промислового| | 1 | 2 | -
|складання: | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8703; | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8704, | | | |
|оснащених поршневим | | | |
|двигуном з | | | |
|запалюванням від | | | |
|стиснення (дизелем | | | |
|або напівдизелем) з | | | |
|робочим об'ємом | | | |
|циліндрів не більш | | | |
|як 2500 куб. см | | | |
|або поршневим | | | |
|двигуном з іскровим | | | |
|запалюванням з | | | |
|робочим об'ємом | | | |
|циліндрів не більш | | | |
|як 2800 куб. см; | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8705 | | | |
8708 50 90 00 |- - інші | | 0 | 20 | -
8708 60 |- мости неведучі та | | | |
|їх частини: | | | |
8708 60 10 |- - для промислового| | | |
|складання: | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8703; | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8704, | | | |
|оснащених поршневим | | | |
|двигуном з | | | |
|запалюванням від | | | |
|стиснення (дизелем | | | |
|або напівдизелем) з | | | |
|робочим об'ємом | | | |
|циліндрів не більш | | | |
|як 2500 куб. см | | | |
|або поршневим | | | |
|двигуном з іскровим | | | |
|запалюванням з | | | |
|робочим об'ємом | | | |
|циліндрів не більш | | | |
|як 2800 куб. см; | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8705: | | | |
8708 60 10 10 |- - - мости неведучі| | 2 | 5 | -
|у складанні з | | | |
|незалежною торсійною| | | |
|підвіскою та | | | |
|дисковими гальмами | | | |
|для промислового | | | |
|складання | | | |
|автомобілів, | | | |
|зазначених у | | | |
|товарній позиції | | | |
|8704 | | | |
8708 60 10 90 |- - - інші | | 10 | 20 | -
|- - інші: | | | |
8708 60 91 00 |- - - штамповані з | | 10 | 20 | -
|сталі | | | |
8708 60 99 |- - - інші: | | | |
8708 60 99 10 |- - - - - | | 1 | 5 | -
|автомобілів позиції | | | |
|8704, | | | |
|вантажопідйомністю | | | |
|понад 75 тонн | | | |
8708 60 99 90 |- - - - - інші | | 10 | 20 | -
8708 70 |- колеса ходові, | | | |
|їх частини та | | | |
|пристрої: | | | |
8708 70 10 |- - для промислового| | | |
|складання: тракторів| | | |
|садово-городніх | | | |
|підпозиції 8701 10; | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8703; | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8704 з | | | |
|поршневим двигуном | | | |
|із запалюванням від | | | |
|стиснення (дизелем | | | |
|або напівдизелем) з | | | |
|робочим об'ємом | | | |
|циліндрів не більш | | | |
|як 2500 куб. см | | | |
|або поршневим | | | |
|двигуном з іскровим | | | |
|запалюванням з | | | |
|робочим об'ємом | | | |
|циліндрів не більш | | | |
|як 2800 куб. см; | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8705: | | | |
8708 70 10 10 |- - - колеса ходові | | 2 | 5 | -
|дискові | | | |
|штамповано-зварні з | | | |
|чорних металів, | | | |
|розміром 5JK16''Н, | | | |
|5.00Е-16 для | | | |
|промислового | | | |
|складання | | | |
|автомобілів, | | | |
|зазначених у | | | |
|товарній позиції | | | |
|8704 | | | |
8708 70 10 90 |- - - інші | | 10 | 20 | -
|- - інші: | | | |
8708 70 50 00 |- - - колеса з | | 10 | 20 | -
|алюмінію; частини та| | | |
|пристрої для них з | | | |
|алюмінію | | | |
8708 70 91 00 |- - - частини колес,| | 10 | 20 | -
|суцільно вилиті у | | | |
|вигляді зірки з | | | |
|чорних металів | | | |
8708 70 99 00 |- - - інші | | 0 | 20 | -
8708 80 |- амортизатори | | | |
|підвіски: | | | |
8708 80 10 00 |- - для промислового| | 10 | 20 | -
|складання: | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8703; | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8704, | | | |
|оснащених поршневим | | | |
|двигуном з | | | |
|запалюванням від | | | |
|стиснення (дизелем | | | |
|або напівдизелем) з | | | |
|робочим об'ємом | | | |
|циліндрів не більш | | | |
|як 2500 куб. см або | | | |
|поршневим двигуном з| | | |
|іскровим | | | |
|запалюванням з | | | |
|робочим об'ємом | | | |
|циліндрів не більш | | | |
|як 2800 куб. см; | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8705 | | | |
8708 80 90 |- - інші: | | | |
8708 80 90 10 |- - - автомобілів | | 1 | 5 | -
|позиції 8704, | | | |
|вантажопідйомністю | | | |
|понад 75 тонн | | | |
8708 80 90 90 |- - - інші | | 10 | 20 | -
|- інші частини та | | | |
|пристрої: | | | |
8708 91 |- - радіатори: | | | |
8708 91 10 00 |- - - для | | 10 | 20 | -
|промислового | | | |
|складання: тракторів| | | |
|садово-городніх | | | |
|підпозиції 8701 10; | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8703; | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8704 з | | | |
|поршневим двигуном з| | | |
|запалюванням від | | | |
|стиснення (дизелем | | | |
|або напівдизелем) з | | | |
|робочим об'ємом | | | |
|циліндрів не більш | | | |
|як 2500 куб. см або | | | |
|поршневим двигуном з| | | |
|іскровим | | | |
|запалюванням з | | | |
|робочим об'ємом | | | |
|циліндрів не більш | | | |
|як 2800 куб. см; | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8705 | | | |
8708 91 90 00 |- - - інші | | 0 | 20 | -
8708 92 |- - глушники та | | | |
|вихлопні труби: | | | |
8708 92 10 00 |- - - для | | 10 | 20 | -
|промислового | | | |
|складання: тракторів| | | |
|садово-городніх | | | |
|підпозиції 8701 10, | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8703, | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8704 з | | | |
|поршневим двигуном з| | | |
|запалюванням від | | | |
|стиснення (дизелем | | | |
|або напівдизелем) з | | | |
|робочим об'ємом | | | |
|циліндрів не більш | | | |
|як 2500 куб. см або | | | |
|поршневим двигуном з| | | |
|іскровим | | | |
|запалюванням з | | | |
|робочим об'ємом | | | |
|циліндрів не більш | | | |
|як 2800 куб. см, | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8705 | | | |
8708 92 90 00 |- - - інші | | 0 | 20 | -
8708 93 |- - зчеплення та їх | | | |
|частини: | | | |
8708 93 10 |- - - для | | | |
|промислового | | | |
|складання: тракторів| | | |
|садово-городніх | | | |
|підпозиції 8701 10; | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8703; | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8704 з | | | |
|поршневим двигуном з| | | |
|запалюванням від | | | |
|стиснення (дизелем | | | |
|або напівдизелем) з | | | |
|робочим об'ємом | | | |
|циліндрів не більш | | | |
|як 2500 куб. см або | | | |
|поршневим двигуном з| | | |
|іскровим | | | |
|запалюванням з | | | |
|робочим об'ємом | | | |
|циліндрів не більш | | | |
|як 2800 куб. см; | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8705: | | | |
8708 93 10 10 |- - - - зчеплення у | | 2 | 5 | -
|складанні | | | |
|однодискове сухе із | | | |
|зовнішнім діаметром | | | |
|веденого диску | | | |
|9,25''; 9,5''; | | | |
|10,5'' для | | | |
|промислового | | | |
|складання | | | |
|автомобілів, | | | |
|зазначених у | | | |
|товарній позиції | | | |
|8704 | | | |
8708 93 10 90 |- - - - інші | | 10 | 20 | -
8708 93 90 |- - - інші: | | | |
8708 93 90 10 |- - - - автомобілів | | 1 | 5 | -
|позиції 8704, | | | |
|вантажопідйомністю | | | |
|понад 75 тонн | | | |
8708 93 90 90 |- - - - інші | | 10 | 20 | -
8708 94 |- - керма, кермові | | | |
|колонки та картери | | | |
|кермових механізмів:| | | |
8708 94 10 00 |- - - для | | 10 | 20 | -
|промислового | | | |
|складання: | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8703; | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8704 з | | | |
|поршневим двигуном з| | | |
|запалюванням від | | | |
|стиснення (дизелем | | | |
|або напівдизелем) з | | | |
|робочим об'ємом | | | |
|циліндрів не більш | | | |
|як 2500 куб. см | | | |
|або поршневим | | | |
|двигуном з іскровим | | | |
|запалюванням з | | | |
|робочим об'ємом | | | |
|циліндрів не більш | | | |
|як 2800 куб. см; | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8705 | | | |
8708 94 90 |- - - інші: | | | |
8708 94 90 10 |- - - - автомобілів | | 1 | 5 | -
|позиції 8704, | | | |
|вантажопідйомністю | | | |
|понад 75 тонн | | | |
8708 94 90 90 |- - - - інші | | 10 | 20 | -
8708 99 |- - інші вузли: | | | |
8708 99 10 |- - - для | | | |
|промислового | | | |
|складання: тракторів| | | |
|садово-городніх | | | |
|підпозиції 8701 10; | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8703, | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8704 з | | | |
|поршневим двигуном з| | | |
|запалюванням від | | | |
|стиснення (дизелем | | | |
|або напівдизелем) з | | | |
|робочим об'ємом | | | |
|циліндрів не більш | | | |
|як 2500 куб. см або | | | |
|поршневим двигуном з| | | |
|іскровим | | | |
|запалюванням з | | | |
|робочим об'ємом | | | |
|циліндрів не більш | | | |
|як 2800 куб. см; | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8705: | | | |
8708 99 10 10 |- - - - рами | | 2 | 5 | -
|драбинного типу з | | | |
|колісними базами | | | |
|2800 мм, 3300 мм, | | | |
|3600 мм, 3950 мм, | | | |
|4180 мм для | | | |
|промислового | | | |
|складання | | | |
|автомобілів, | | | |
|зазначених у | | | |
|товарній позиції | | | |
|8704 | | | |
8708 99 10 90 |- - - - інші | | 10 | 20 | -
|- - - інші: | | | |
8708 99 30 00 |- - - - | | 10 | 20 | -
|стабілізатори | | | |
|поперечної стійкості| | | |
8708 99 50 00 |- - - - інші | | 10 | 20 | -
|торсіони (стрижньові| | | |
|ресори, пружні | | | |
|елементи, підвіски | | | |
|ходових коліс у | | | |
|вигляді стрижнів, що| | | |
|працюють на | | | |
|скручування) | | | |
|- - - - інші: | | | |
8708 99 92 00 |- - - - - штамповані| | 10 | 20 | -
|з сталі | | | |
8708 99 98 |- - - - - інші: | | | |
8708 99 98 10 |- - - - - - | | 1 | 5 | -
|автомобілів позиції | | | |
|8704, | | | |
|вантажопідйомністю | | | |
|понад 75 тонн | | | |
8708 99 98 90 |- - - - - - інші | | 10 | 20 | -
8709 |Транспортні засоби | | | |
|вантажні, самохідні | | | |
|без підйомників або | | | |
|навантажувальних | | | |
|пристроїв, які | | | |
|використовуються на | | | |
|заводах, складах, у | | | |
|портах або в | | | |
|аеропортах для | | | |
|перевезення вантажів| | | |
|на короткі відстані;| | | |
|тягачі, | | | |
|використовувані на | | | |
|залізничних | | | |
|платформах, їх | | | |
|частини: | | | |
|- транспортні | | | |
|вантажні засоби: | | | |
8709 11 |- - електричні: | | | |
8709 11 10 00 |- - - призначені | | 10 | 20 | шт
|спеціально для | | | |
|транспортування | | | |
|високорадіоактивних | | | |
|речовин | | | |
8709 11 90 00 |- - - інші | | 10 | 20 | шт
8709 19 |- - інші: | | | |
8709 19 10 00 |- - - призначені | | 10 | 20 | шт
|спеціально для | | | |
|транспортування | | | |
|високорадіоактивних | | | |
|речовин | | | |
8709 19 90 00 |- - - інші | | 10 | 20 | шт
8709 90 00 00 |- частини | | 10 | 20 | -
8710 00 00 00 |Танки та | | 10 | 20 | шт
|бронемашини, з | | | |
|озброєнням чи без | | | |
|озброєння; їх | | | |
|частини | | | |
8711 |Мотоцикли (включаючи| | | |
|мопеди) та | | | |
|велосипеди з | | | |
|допоміжним мотором, | | | |
|з колясками або без | | | |
|них; коляски: | | | |
8711 10 00 00 |- з поршневим | | 10 | 20 | шт
|двигуном запалювання| | | |
|з кривошипно- | | | |
|шатунним механізмом | | | |
|і робочим об'ємом | | | |
|циліндрів не більш | | | |
|як 50 куб. см | | | |
8711 20 |- з поршневим | | | |
|двигуном запалювання| | | |
|з кривошипно- | | | |
|шатунним механізмом | | | |
|і робочим об'ємом | | | |
|циліндрів понад 50 | | | |
|куб. см, але не | | | |
|більш як 250 | | | |
|куб. см: | | | |
8711 20 10 00 |- - моторолери | | 10 | 20 | шт
|- - інші, з об'ємом | | | |
|циліндрів: | | | |
8711 20 91 00 |- - - понад 50 | | 10 | 20 | шт
|куб. см, але не | | | |
|більш як 80 куб. см | | | |
8711 20 93 00 |- - - понад 80 | | 10 | 20 | шт
|куб. см, але не | | | |
|більш як 125 куб. см| | | |
8711 20 98 00 |- - - понад 125 | | 10 | 20 | шт
|куб. см, але не | | | |
|більш як 250 куб. см| | | |
8711 30 |- з поршневим | | | |
|двигуном запалювання| | | |
|з кривошипно- | | | |
|шатунним механізмом | | | |
|і робочим об'ємом | | | |
|циліндрів понад 250 | | | |
|куб. см, але не | | | |
|більш як 500 | | | |
|куб. см: | | | |
8711 30 10 00 |- - з об'ємом | | 10 | 20 | шт
|циліндрів понад 250 | | | |
|куб. см, але не | | | |
|більш як 380 куб. см| | | |
8711 30 90 00 |- - з об'ємом | | 10 | 20 | шт
|циліндрів понад 380 | | | |
|куб. см, але не | | | |
|більш як 500 куб. см| | | |
8711 40 00 00 |- з поршневим | |0,4 євро |0,4 євро | шт
|двигуном запалювання| |за 1 |за 1 |
|з кривошипно- | |куб. см |куб. см |
|шатунним механізмом | | | |
|і робочим об'ємом | | | |
|циліндрів понад 500 | | | |
|куб. см, але не | | | |
|більш як 800 куб. см| | | |
8711 50 00 00 |- з поршневим | |0,4 євро |0,4 євро | шт
|двигуном запалювання| |за 1 |за 1 |
|з кривошипно- | |куб. см |куб. см |
|шатунним механізмом | | | |
|і робочим об'ємом | | | |
|циліндрів понад 800 | | | |
|куб. см | | | |
8711 90 00 00 |- інші | |0,4 євро |0,4 євро | шт
| | |за 1 |за 1 |
| | |куб. см |куб. см |
8712 00 |Велосипеди | | | |
|двоколісні та інші | | | |
|види велосипедів | | | |
|(включаючи | | | |
|велосипеди | | | |
|триколісні для | | | |
|перевезення | | | |
|вантажів), без | | | |
|двигуна: | | | |
8712 00 10 00 |- без | | 10 | 20 | шт
|шарикопідшипників | | | |
|- інші: | | | |
8712 00 30 00 |- - велосипеди | | 10 | 20 | шт
8712 00 80 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт
8713 |Коляски інвалідні та| | | |
|інші засоби | | | |
|пересування для | | | |
|інвалідів, з | | | |
|двигуном або без | | | |
|двигуначи з іншим | | | |
|механізмом для | | | |
|приведення в рух: | | | |
8713 10 00 00 |- без механізму для | | 0 | 0 | шт
|приведення в рух | | | |
8713 90 00 00 |- інші | | 0 | 0 | шт
8714 |Частини та пристрої | | | |
|для транспортних | | | |
|засобів товарних | | | |
|позицій 8711-8713: | | | |
|- мотоциклів | | | |
|(включаючи мопеди): | | | |
8714 11 00 00 |- - сідла | | 10 | 20 | шт
8714 19 00 00 |- - інші | | 10 | 20 | -
8714 20 00 00 |- колясок інвалідних| | 10 | 20 | -
|та інших засобів | | | |
|пересування для | | | |
|інвалідів | | | |
|- інші: | | | |
8714 91 |- - рами та вилки, | | | |
|їх частини: | | | |
8714 91 10 00 |- - - рами | | 10 | 20 | шт
8714 91 30 00 |- - - передні вилки | | 10 | 20 | шт
8714 91 90 00 |- - - частини | | 10 | 20 | -
8714 92 |- - ободи та спиці: | | | |
8714 92 10 00 |- - - ободи | | 10 | 20 | шт
8714 92 90 00 |- - - спиці | | 10 | 20 | -
8714 93 |- - втулки (крім | | | |
|гальмових втулок) та| | | |
|шестерні для вільних| | | |
|коліс: | | | |
8714 93 10 00 |- - - втулки | | 10 | 20 | шт
8714 93 90 00 |- - - шестерні для | | 10 | 20 | -
|вільних коліс | | | |
8714 94 |- - гальма, | | | |
|включаючи гальмові | | | |
|втулки, та їх | | | |
|частини: | | | |
8714 94 10 00 |- - - втулки | | 10 | 20 | шт
|гальмові | | | |
8714 94 30 00 |- - - інші гальма | | 10 | 20 | -
8714 94 90 00 |- - - частини | | 10 | 20 | -
8714 95 00 00 |- - сідла | | 10 | 20 | шт
8714 96 |- - педалі та | | | |
|кривошипно-шатунні | | | |
|механізми та їх | | | |
|частини: | | | |
8714 96 10 00 |- - - педалі | | 10 | 20 |пар
8714 96 30 00 |- - - кривошипно- | | 10 | 20 | -
|шатунні механізми | | | |
8714 96 90 00 |- - - частини | | 10 | 20 | -
8714 99 |- - інші: | | | |
8714 99 10 00 |- - - керма, | | 10 | 20 | шт
|рукоятки | | | |
8714 99 30 00 |- - - багажники | | 10 | 20 | шт
8714 99 50 00 |- - - пристрої | | 10 | 20 | -
|перемикачів передач | | | |
8714 99 90 00 |- - - інші; частини | | 10 | 20 | -
8715 00 |Коляски, візки та | | | |
|аналогічні засоби | | | |
|для перевезення | | | |
|дітей та їх частини:| | | |
8715 00 10 00 |- коляски, візки та | | 0 | 0 | шт
|інші аналогічні | | | |
|засоби | | | |
8715 00 90 00 |- частини | | 0 | 0 | -
8716 |Причепи та | | | |
|напівпричепи для | | | |
|всіх транспортних | | | |
|засобів; інші | | | |
|несамохідні | | | |
|транспортні засоби; | | | |
|їх частини: | | | |
8716 10 |- причепи та | | | |
|напівпричепи для | | | |
|тимчасового | | | |
|проживання у | | | |
|кемпінгах, типу | | | |
|причепних | | | |
|будиночків: | | | |
8716 10 10 00 |- - що складаються | | 10 | 20 | шт
|- - інші, масою: | | | |
8716 10 91 00 |- - - не більш | | 10 | 20 | шт
|як 750 кг | | | |
8716 10 94 00 |- - - понад 750 кг, | | 10 | 20 | шт
|але не більш як | | | |
|1600 кг | | | |
8716 10 96 00 |- - - понад 1600 | | 10 | 20 | шт
|кг, але не більш як | | | |
|3500 кг | | | |
8716 10 99 00 |- - - понад 3500 кг | |100 євро |100 євро | шт
| | |за 1 шт |за 1 шт |
8716 20 |- причепи та | | | |
|напівпричепи з | | | |
|самозавантаженням | | | |
|або | | | |
|саморозвантаженням, | | | |
|для використання у | | | |
|сільському | | | |
|господарстві: | | | |
8716 20 10 00 |- - розкидальники | | 10 | 20 | шт
|гною | | | |
8716 20 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт
|- інші причепи та | | | |
|напівпричепи для | | | |
|перевезення | | | |
|вантажів: | | | |
8716 31 00 00 |- - причепи-цистерни| | 10 | 20 | шт
|та напівпричепи- | | | |
|цистерни | | | |
8716 39 |- - інші: | | | |
8716 39 10 00 |- - - призначені | | 10 | 20 | шт
|спеціально для | | | |
|транспортування | | | |
|високорадіоактивних | | | |
|речовин | | | |
|- - - інші: | | | |
|- - - - нові: | | | |
8716 39 30 |- - - - - | | | |
|напівпричепи: | | | |
8716 39 30 10 |- - - - - - бортові,| | 20 | 40 | шт
|напівпричепи- | | | |
|рефрижератори, | | | |
|напівпричепи- | | | |
|контейнеровози | | | |
8716 39 30 30 |- - - - - - інші | | 10 | 20 | шт
|напівпричепи, що | | | |
|мають максимальну | | | |
|масу з повним | | | |
|навантаженням 20 і | | | |
|більше тонн | | | |
8716 39 30 90 |- - - - - - інші | | 10 | 20 | шт
|- - - - - інші: | | | |
8716 39 51 |- - - - - - | | | |
|одноосьові: | | | |
8716 39 51 10 |- - - - - - - | | 20 | 20 | шт
|бортові | | | |
8716 39 51 90 |- - - - - - - інші | | 10 | 20 | шт
8716 39 59 |- - - - - - інші: | | | |
8716 39 59 10 | - - - - - - - | | 20 | 20 | шт
|двохосьові бортові | | | |
8716 39 59 30 |- - - - - - - що | | 1 | 2 | шт
|мають максимальну | | | |
|масу з повним | | | |
|навантаженням 20 і | | | |
|більше тонн | | | |
8716 39 59 90 |- - - - - - - інші | | 10 | 20 | шт
8716 39 80 00 |- - - - що | | 10 | 20 | шт
|використовувались | | | |
8716 40 00 |- інші причепи та | | | |
|напівпричепи: | | | |
8716 40 00 10 |- - причепи та | | 0 | 5 | -
|напівпричепи, що | | | |
|мають максимальну | | | |
|масу з повним | | | |
|навантаженням 20 і | | | |
|більше тонн | | | |
8716 40 00 90 |- - інші | | 10 | 20 | -
8716 80 00 00 |- інші транспортні | | 10 | 20 | -
|засоби | | | |
8716 90 |- частини: | | | |
8716 90 10 |- - шасі: | | | |
8716 90 10 10 |- - - до | | 5 | 10 | -
|автомобільних | | | |
|напівпричепів, що | | | |
|мають максимальну | | | |
|масу з повним | | | |
|навантаженням 20 і | | | |
|більше тонн | | | |
8716 90 10 90 |- - - інші | | 10 | 20 | -
8716 90 30 |- - кузови: | | | |
8716 90 30 10 |- - - до | | 5 | 10 | -
|автомобільних | | | |
|напівпричепів, що | | | |
|мають максимальну | | | |
|масу з повним | | | |
|навантаженням 20 і | | | |
|більше тонн | | | |
8716 90 30 90 |- - - інші | | 0 | 20 | -
8716 90 50 |- - вісі: | | | |
8716 90 50 10 |- - - до | | 5 | 10 | -
|автомобільних | | | |
|напівпричепів, що | | | |
|мають максимальну | | | |
|масу з повним | | | |
|навантаженням 20 і | | | |
|більше тонн | | | |
8716 90 50 90 |- - - інші | | 0 | 20 | -
8716 90 90 |- - інші частини: | | | |
8716 90 90 10 |- - - до | | 5 | 10 | -
|автомобільних | | | |
|напівпричепів, що | | | |
|мають максимальну | | | |
|масу з повним | | | |
|навантаженням 20 і | | | |
|більше тонн | | | |
8716 90 90 90 |- - - інші | | 0 | 20 | -

Група 88

Аеронавігаційні або космічні апарати; їх частини

Примітка до підпозицій:

Термін "маса порожнього обладнаного апарата" у підпозиціях 8802 11 8802 40 означає масу апарата у стані готовності до вильоту, за винятком маси екіпажу, пального та знімального устаткування.

   ----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
8801 |Аеростати та | | | |
|дирижаблі; планери, | | | |
|дельтаплани та інші | | | |
|літальні апарати, | | | |
|без двигуна: | | | |
8801 10 |- планери та | | | |
|дельтаплани: | | | |
8801 10 10 00 |- - для цивільної | | 10 | 20 | шт
|авіації | | | |
8801 10 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт
8801 90 |- інші: | | | |
8801 90 10 00 |- - для цивільної | | 10 | 20 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
8801 90 91 00 |- - - аеростати та | | 10 | 20 | шт
|дирижаблі | | | |
8801 90 99 00 |- - - інші | | 10 | 20 | шт
8802 |Інші апарати | | | |
|літальні (наприклад | | | |
|вертольоти, літаки);| | | |
|космічні літальні | | | |
|апарати (включаючи | | | |
|супутники) та їх | | | |
|ракети-носії і | | | |
|суборбітальні | | | |
|апарати: | | | |
|- вертольоти: | | | |
8802 11 |- - з масою | | | |
|порожнього | | | |
|обладнаного апарата | | | |
|не більш як 2 000 | | | |
|кг: | | | |
8802 11 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 20 | шт
|авіації | | | |
8802 11 90 00 |- - - інші | | 0 | 20 | шт
8802 12 |- - масою порожнього| | | |
|обладнаного апарата | | | |
|понад 2 000 кг: | | | |
8802 12 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 20 | шт
|авіації | | | |
8802 12 90 00 |- - - інші | | 0 | 20 | шт
8802 20 |- літаки та інші | | | |
|літальні апарати з | | | |
|масою порожнього | | | |
|обладнаного апарата | | | |
|не більш як 2 000 | | | |
|кг: | | | |
8802 20 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 20 | шт
|авіації | | | |
8802 20 90 00 |- - інші | | 0 | 20 | шт
8802 30 |- літаки та інші | | | |
|літальні апарати | | | |
|масою порожнього | | | |
|обладнаного апарата | | | |
|понад 2 000 кг: | | | |
8802 30 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 20 | шт
|авіації | | | |
8802 30 90 00 |- - інші | | 0 | 20 | шт
8802 40 |- літаки та інші | | | |
|літальні апарати | | | |
|масою порожнього | | | |
|обладнаного апарата | | | |
|понад 15 000 кг: | | | |
8802 40 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 20 | шт
|авіації | | | |
8802 40 90 00 |- - інші | | 0 | 20 | шт
8802 60 00 00 |- космічні апарати | | 10 | 20 | шт
|(включаючи | | | |
|супутники) та їх | | | |
|ракети-носії і | | | |
|суборбітальні ракети| | | |
8803 |Частини літальних | | | |
|апаратів товарної | | | |
|позиції 8801 або | | | |
|8802: | | | |
8803 10 |- гвинти і ротори та| | | |
|їх частини: | | | |
8803 10 10 00 |- - для цивільної | | 10 | 20 | -
|авіації | | | |
8803 10 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | -
8803 20 |- шасі літаків та їх| | | |
|частини: | | | |
8803 20 10 00 |- - для цивільної | | 10 | 20 | -
|авіації | | | |
8803 20 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | -
8803 30 |- інші частини | | | |
|літаків і | | | |
|вертольотів: | | | |
8803 30 10 00 |- - для цивільної | | 10 | 20 | -
|авіації | | | |
8803 30 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | -
8803 90 |- інші: | | | |
8803 90 10 00 |- - паперові змії | | 10 | 20 | -
|- - інші: | | | |
8803 90 91 00 |- - - для цивільної | | 10 | 20 | -
|авіації | | | |
8803 90 99 00 |- - - інші | | 10 | 20 | -
8804 00 00 00 |Парашути (включаючи | | 10 | 20 | -
|керовані парашути та| | | |
|парашути - крило) і | | | |
|ротошути; їх частини| | | |
|та пристрої | | | |
8805 |Апаратура і пристрої| | | |
|для зльоту літальних| | | |
|апаратів; апаратура | | | |
|і пристрої для | | | |
|посадки літальних | | | |
|апаратів на палубу | | | |
|та аналогічні | | | |
|апарати та пристрої;| | | |
|наземна апаратура | | | |
|для льотного | | | |
|навчання; їх | | | |
|частини: | | | |
8805 10 |- апаратура і | | | |
|пристрої для зльоту | | | |
|літальних апаратів | | | |
|та їх частини; | | | |
|апаратура і пристрої| | | |
|для посадки | | | |
|літальних апаратів | | | |
|на палубу та | | | |
|аналогічні апарати і| | | |
|пристрої та їх | | | |
|частини: | | | |
8805 10 10 00 |- - пристрої для | | 0 | 20 | -
|зльоту та їх частини| | | |
8805 10 90 00 |- - інші | | 0 | 20 | -
8805 20 |- апаратура наземна | | | |
|для льотного | | | |
|навчання та її | | | |
|частини: | | | |
8805 20 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 20 | -
|авіації | | | |
8805 20 90 00 |- - інші | | 0 | 20 | -

Група 89

Плавучі засоби морські або річкові

Примітка:

1. Корпуси суден, недобудовані або неукомплектовані, судна зібрані, розібрані чи незмонтовані, а також судна укомплектовані, але незмонтовані або розібрані, включаються до товарної підпозиції 8906 00, якщо вони не мають розпізнавальної ознаки суден спеціального призначення.

Додаткові примітки:

1. До підкатегорій 8901 10 10 00, 8901 20 10 00, 8901 30 10 00, 8901 90 10 00, 8902 00 11 00, 8902 00 19 00, 8903 91 10 00, 8903 92 10 00, 8904 00 91 00, 8906 00 91 00 включаються лише судна, які призначені для навігації у відкритому морі і мають найбільшу довжину корпуса (не враховуючи носової частини), яка дорівнює або перевищує 12 метрів. Однак риболовні і рятівні судна, призначені для плавання у відкритому морі, класифікуються так само, як судна морського судноплавства незалежно від їх довжини.

2. До підкатегорій 8905 10 10 00 і 8905 90 10 00 включаються лише судна та плавучі доки, призначені для навігації у відкритому морі.

3. У товарній категорії 8908 00 00 поняття "судна та інші плавучі засоби, призначені на злам" означає частини устаткування, які створюються під час розбирання суден та інших плавучих засобів на злам, за умови, що вони входять до складу звичайного устаткування:

- запасні частини (наприклад, гвинти, гребні), що використовувались, або нові;

- предмети, які знімаються (меблі, кухонні речі, посуд та ін.) і мають явні ознаки колишнього використання.

   ----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
8901 |Судна круїзні, | | | |
|екскурсійні, пароми,| | | |
|вантажні судна, | | | |
|баржі та інші | | | |
|плавучі засоби, | | | |
|призначені для | | | |
|перевезення людей | | | |
|або вантажів: | | | |
8901 10 |- судна круїзні, | | | |
|екскурсійні та інші | | | |
|плавучі засоби, | | | |
|призначені головним | | | |
|чином для | | | |
|перевезення людей; | | | |
|пароми всіх типів: | | | |
8901 10 10 00 |- - морські | | 5 | 10 | шт
8901 10 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8901 20 |- танкери: | | | |
8901 20 10 00 |- - морські | | 5 | 10 | шт
8901 20 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8901 30 |- судна | | | |
|рефрижераторні, крім| | | |
|тих, що включаються | | | |
|до підпозиції | | | |
|8901 20: | | | |
8901 30 10 00 |- - морські | | 5 | 10 | шт
8901 30 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8901 90 |- інші судна | | | |
|вантажні та | | | |
|вантажно- | | | |
|пасажирські: | | | |
8901 90 10 00 |- - морські | | 5 | 10 | шт
|- - інші: | | | |
8901 90 91 00 |- - - несамохідні | | 5 | 10 | шт
8901 90 99 00 |- - - самохідні | | 5 | 10 | шт
8902 00 |Судна риболовні; | | | |
|плавучі бази та інші| | | |
|плавучі засоби для | | | |
|переробки та | | | |
|консервування рибних| | | |
|продуктів: | | | |
|- морські: | | | |
8902 00 12 00 |- - брутто- | | 5 | 10 | шт
|реєстрового тоннажу | | | |
|понад 250 | | | |
8902 00 18 00 |- - брутто- | | 5 | 10 | шт
|реєстрового тоннажу | | | |
|не більш як 250 | | | |
8902 00 90 00 |- інші | | 5 | 10 | шт
8903 |Яхти та інші плавучі| | | |
|засоби для дозвілля | | | |
|або спорту; гребні | | | |
|човни та каное: | | | |
8903 10 |- надувні: | | | |
|- - масою не більш | | | |
|як 100 кг: | | | |
8903 10 11 00 |- - - масою не більш| | 20 | 40 | шт
|як 20 кг або | | | |
|завдовжки не більш | | | |
|як 2,5 м | | | |
8903 10 19 00 |- - - інші | | 20 | 40 | шт
8903 10 90 00 |- - інші | | 20 | 40 | шт
|- інші: | | | |
8903 91 |- - вітрильні, з | | | |
|допоміжним двигуном | | | |
|або без нього: | | | |
8903 91 10 00 |- - - морські | | 20 | 40 | шт
|- - - інші: | | | |
8903 91 91 00 |- - - - масою не | | 20 | 40 | шт
|більш як 100 кг | | | |
|- - - - інші: | | | |
8903 91 93 00 |- - - - - завдовжки | | 20 | 40 | шт
|не більш як 7,5 м | | | |
8903 91 99 00 |- - - - - завдовжки | | 20 | 40 | шт
|понад 7,5 м | | | |
8903 92 |- - судна з | | | |
|двигуном, крім суден| | | |
|з забортним | | | |
|двигуном: | | | |
8903 92 10 00 |- - - морські | | 20 | 40 | шт
|- - - інші: | | | |
8903 92 91 00 |- - - - завдовжки не| | 20 | 40 | шт
|більш як 7,5 м | | | |
8903 92 99 00 |- - - - завдовжки | | 20 | 40 | шт
|понад 7,5 м | | | |
8903 99 |- - інші: | | | |
8903 99 10 00 |- - - масою не більш| | 20 | 40 | шт
|як 100 кг | | | |
|- - - інші: | | | |
8903 99 91 00 |- - - - завдовжки не| | 20 | 40 |шт
|більш як 7,5 м | | | |
8903 99 99 00 |- - - - завдовжки | | 20 | 40 |шт
|понад 7,5 м | | | |
8904 00 |Буксири та | | | |
|судна-штовхачі: | | | |
8904 00 10 00 |- буксири | | 5 | 10 | шт
|- судна-штовхачі: | | | |
8904 00 91 00 |- - морські | | 5 | 10 | шт
8904 00 99 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8905 |Маяки плавучі, | | | |
|пожежні судна, | | | |
|драги, земснаряди, | | | |
|плавучі крани та | | | |
|інші судна, для яких| | | |
|суднохідні якості є | | | |
|лише другорядними | | | |
|порівняно з їх | | | |
|основними функціями;| | | |
|плавучі доки; | | | |
|плавучі або підводні| | | |
|бурильні чи | | | |
|експлуатаційні | | | |
|платформи: | | | |
8905 10 |- земснаряди: | | | |
8905 10 10 00 |- - морські | | 5 | 10 | шт
8905 10 90 00 |- - інші | | 2 | 2 | шт
8905 20 00 00 |- плавучі або | | 0 | 10 | шт
|підводі бурильні або| | | |
|експлуатаційні | | | |
|платформи | | | |
8905 90 |- інші: | | | |
8905 90 10 00 |- - морські | | 5 | 10 | шт
8905 90 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8906 00 |Інші судна, | | | |
|включаючи військові | | | |
|кораблі та рятівні | | | |
|судна, крім гребних | | | |
|шлюпок: | | | |
8906 00 10 00 |- кораблі військові | | 5 | 10 | шт
|- інші: | | | |
8906 00 91 00 |- - морські | | 5 | 10 | шт
|- - інші: | | | |
8906 00 93 00 |- - - масою не більш| | 5 | 10 | шт
|як 100 кг | | | |
8906 00 99 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8907 |Інші засоби плавучі | | | |
|(наприклад плоти, | | | |
|плавучі баки, | | | |
|кесони, причали, буї| | | |
|та бакени): | | | |
8907 10 00 00 |- плоти надувні | | 20 | 20 | шт
8907 90 00 00 |- інші | | 20 | 20 | шт
8908 00 00 00 |Судна та інші | | 20 | 20 | шт
|плавучі засоби, | | | |
|призначені на злам | | | |

РОЗДІЛ XVIII

ПРИЛАДИ ТА АПАРАТИ ОПТИЧНІ, ДЛЯ ФОТОГРАФУВАННЯ АБО
КІНЕМАТОГРАФІЇ, ВИМІРЮВАННЯ, КОНТРОЛЮ АБО ВИМІРЮВАННЯ
ТОЧНОСТІ; АПАРАТИ МЕДИКО-ХІРУРГІЧНІ; ГОДИННИКИ; МУЗИЧНІ
ІНСТРУМЕНТИ; ЇХ ЧАСТИНИ ТА ПРИЛАДДЯ

Група 90

Прилади та апарати оптичні, для фотографування або
кінематографії, вимірювання, контролю або вимірювання
точності; апарати медико-хірургічні; їх частини та
приладдя

Примітки:

1. Ця група не включає:

а) вироби, використовувані в машинах, приладах та інших технічних засобах з вулканізованої гуми, крім твердої гуми (товарна позиція 4016), з натуральної або синтетичної шкіри (товарна позиція 4204), з текстильних матеріалів (товарна позиція 5911);

б) підтримувальні (фіксувальні) пояси або інші підтримувальні (фіксувальні) вироби з текстильних матеріалів, за умови, що головна функція цих виробів (підтримка або фіксація) здійснюється за рахунок еластичності текстильних матеріалів (наприклад, пояси для вагітних, бандажі для грудної клітини, бандажі для черевної порожнини, фіксатори для суглобів або м'язів) (розділ XI);

в) вогнетривкі вироби товарної позиції 6903; керамічний посуд та вироби для лабораторного, хімічного або іншого технічного використання товарної позиції 6909;

г) оптично необроблені скляні дзеркала товарної позиції 7009 або дзеркала з недорогоцінних або дорогоцінних металів, що не є оптичними елементами (товарна позиція 8306 чи група 71);

є) вироби зі скла товарних позицій 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 або 7017;

д) частини загального застосування з недорогоцінних металів, викладені в примітці 2 розділу XV або аналогічні вироби з пластмас (група 39);

е) насоси з вимірювальними приладами товарної позиції 8413; прилади для зважування, використовувані для контролю і підрахунку маси виробів, а також для зважування окремих вантажів (товарна позиція 8423); підіймальні і транспортні механізми (товарні позиції 8425-8428); різальні машини всіх типів для різання паперу або картону (товарна позиція 8441); спеціальні пристрої для точного встановлення оброблюваних деталей чи інструментів на металорізальних верстатах, включаючи ті, що оснащені оптичними пристроями для зчитування показників приладів (наприклад, "оптичні" ділильні головки (товарна позиція 8466), крім суто оптичних пристроїв (наприклад перевірочні телескопи); лічильні машини (товарна позиція 8470); редуктори, засувки та інша водяна і газова арматура (товарна позиція 8481);

є) освітлювальні прожектори або фари типу автомобільних або велосипедних (товарна позиція 8512); портативні електричні ліхтарі товарної позиції 8513; кінематографічні апарати для запису і відтворювання звуку, а також апарати для серійного виробництва звукозаписувальної плівки (товарна позиція 8519 чи 8520); звукознімачі (товарна позиція 8522); відеознімальна стаціонарна апаратура та інші камерознімальні апарати (товарна позиція 8525); радіолокаційні, радіозондувальні апарати, радіонавігаційні прилади та радіоапаратура дистанційного керування (товарна позиція 8526); вироби, що називаються "лампи герметичні спрямованого світла" товарної позиції 8539; кабелі волоконно-оптичні товарної позиції 8544;

ж) прожектори і фари товарної позиції 9405;

з) вироби групи 95;

и) ємкості для вимірювання обсягу, класифіковані за матеріалом, з якого вони вироблені; або

і) котушки, бобіни або аналогічні носії (що повинні класифікуватися за матеріалом, з якого вони вироблені, наприклад у товарній позиції 3923 або розділу XV).

2. За умови додержання положень до примітки 1 частини і приладдя для машин, апаратів, інструментів або виробів, включених до цієї групи, класифікуються згідно з такими правилами:

а) частини і приладдя, які є виробами, включеними до будь-якої товарної позиції цієї групи або груп 84, 85 або 91 (крім товарних позицій 8485, 8548 або 9033), в усіх випадках включаються до відповідних товарних позицій;

б) інші частини і приладдя, призначені для використання головним чином у відповідних типах машин, інструментів та апаратів або в декількох машинах, інструментах або апаратах, включених в одну товарну позицію (в тому числі машини, інструменти або апарати товарної позиції 9010, 9013 або 9031), класифікуються разом з цими машинами, інструментами та апаратами;

в) інші частини і приладдя класифікуються у товарній позиції 9033.

3. Положення примітки 4 розділу XVI поширюється також на цю групу.

4. До товарної позиції 9005 не включаються телескопічні приціли для зброї, телескопічні перископи для підводних човнів і танків, а також оптичні труби для машин, апаратів або інструментів цієї групи або розділу XVI; такі телескопічні приціли та оптичні труби класифікуються в товарній позиції 9013.

5. Машини, апарати та оптичні інструменти для вимірювання і контролю, які якби не ця примітка, можна класифікувати у товарній позиції 9013 або у товарній позиції 9031, повинні класифікуватися у товарній позиції 9031.

6. До товарної позиції 9032 включаються лише:

а) прилади і апарати для автоматичного регулювання витрат, рівня, тиску та інших змінних параметрів газоподібних або рідких речовин або для автоматичного контролю за температурою незалежно від того, пов'язана або ні їх діяльність з використанням електричних явищ, які змінюються залежно від параметрів, що підлягають автоматичному регулюванню; і

б) автоматичні регулятори електричних величин, а також прилади та апарати для автоматичного регулювання неелектричних величин, дія яких грунтується на використанні електричних явищ, які змінюються залежно від параметрів, що підлягають автоматичному регулюванню.

Додаткова примітка:

1. Термін "електроніка" підкатегорій 9015 10 10 00, 9015 20 10 00, 9015 30 10 00, 9015 40 10 00, 9015 80 11 00, 9015 80 19 00, 9024 10 10 00, 9024 80 10 00, 9025 19 91 00, 9025 80 91 00, 9026 10 51 00, 9026 10 59 00, 9026 20 30 00, 9026 80 91 00, 9027 10 10 00, 9027 80 11 00, 9027 80 15 00, 9027 80 18 00, 9030 39 30 00, 9030 89 92 00, 9031 80 31 00, 9031 80 39 00, 9032 10 30 00 включає інструменти та прилади, до яких входять один або декілька виробів, класифікованих у товарних позиціях 85 40, 8541 або 8542. У той же час до товарних позицій 8540, 8541 а бо 8542 не слід включати вироби, що виконують функцію випрямляча струму і які входять лише до складу силового блок а живлення приладів або апаратів.

  ----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
9001 |Волокна оптичні та | | | |
|джгути | | | |
|волоконно-оптичні; | | | |
|кабелі | | | |
|волоконно-оптичні, | | | |
|крім кабелів | | | |
|товарної позиції | | | |
|8544; листи або | | | |
|пластини з | | | |
|поляризаційного | | | |
|матеріалу; лінзи | | | |
|(включаючи | | | |
|контактні), призми, | | | |
|дзеркала та оптичні | | | |
|елементи з будь-яких| | | |
|матеріалів, | | | |
|неоправлені, крім | | | |
|таких елементів, | | | |
|виготовлених з | | | |
|оптично | | | |
|необробленого скла: | | | |
9001 10 |- волокна оптичні, | | | |
|джгути та кабелі | | | |
|волоконно-оптичні: | | | |
9001 10 10 00 |- - кабелі для | | 5 | 10 | м
|передачі зображення | | | |
9001 10 90 00 |- - інші | | 2 | 5 | м
9001 20 00 00 |- листи або пластини| | 5 | 10 | -
|з поляризаційного | | | |
|матеріалу | | | |
9001 30 00 00 |- лінзи контактні | | 10 | 20 | шт
9001 40 |- лінзи скляні для | | | |
|окулярів: | | | |
9001 40 20 00 |- - що не коригують | | 5 | 10 | шт
|зір | | | |
|- - що коригують | | | |
|зір: | | | |
|- - - оброблені з | | | |
|обох боків: | | | |
9001 40 41 00 |- - - - однофокусні | | 10 | 20 | шт
9001 40 49 00 |- - - - інші | | 10 | 20 | шт
9001 40 80 00 |- - - інші | | 10 | 20 | шт
9001 50 |- лінзи для окулярів| | | |
|з інших матеріалів: | | | |
9001 50 20 00 |- - що не коригують| | 5 | 10 | шт
|зір | | | |
|- - що коригують | | | |
|зір: | | | |
|- - - оброблені з | | | |
|обох боків: | | | |
9001 50 41 00 |- - - - однофокусні | | 5 | 10 | шт
9001 50 49 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
9001 50 80 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
9001 90 |- інші: | | | |
9001 90 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | -
|авіації | | | |
9001 90 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | -
9002 |Лінзи, призми, | | | |
|дзеркала та інші | | | |
|оптичні елементи з | | | |
|будь-яких | | | |
|матеріалів, | | | |
|оправлені, для | | | |
|інструментів або | | | |
|апаратури, крім | | | |
|таких елементів, | | | |
|виготовлених з | | | |
|оптично | | | |
|необробленого скла: | | | |
|- об'єктиви: | | | |
9002 11 00 00 |- - для знімальних | | 5 | 10 | шт
|апаратів, проекторів| | | |
|або збільшувальної | | | |
|чи зменшувальної | | | |
|фото- та | | | |
|кіноапаратури | | | |
9002 19 00 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
9002 20 00 00 |- фільтри | | 5 | 10 | шт
9002 90 |- інші: | | | |
9002 90 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | -
|авіації | | | |
9002 90 90 00 |- - інші | | 2 | 5 | -
9003 |Оправи та арматура | | | |
|для окулярів, | | | |
|захисних окулярів | | | |
|або аналогічних | | | |
|виробів та їх | | | |
|частини: | | | |
|- оправи: | | | |
9003 11 00 00 |- - пластмасові | | 10 | 20 | шт
9003 19 |- - з інших | | | |
|матеріалів: | | | |
9003 19 10 00 |- - - з дорогоцінних| | 10 | 20 | шт
|металів, з металів, | | | |
|плакованих або | | | |
|дубльованих | | | |
|дорогоцінними | | | |
|металами | | | |
9003 19 30 00 |- - - з | | 10 | 20 | шт
|недорогоцінних | | | |
|металів | | | |
9003 19 90 00 |- - - з інших | | 10 | 20 | шт
|матеріалів | | | |
9003 90 00 00 |- частини | | 10 | 20 | -
9004 |Окуляри, захисні | | | |
|окуляри та інші | | | |
|оптичні вироби, | | | |
|коригувальні, | | | |
|захисні або інші: | | | |
9004 10 |- окуляри | | | |
|сонцезахисні: | | | |
9004 10 10 00 |- - з оптичними | | 10 | 20 | шт
|лінзами | | | |
|- - інші: | | | |
9004 10 91 00 |- - - з лінзами з | | 10 | 20 | шт
|пластмас | | | |
9004 10 99 00 |- - - інші | | 10 | 20 | шт
9004 90 |- інші: | | | |
9004 90 10 00 |- - з лінзами з | | 20 | 40 | шт
|пластмас | | | |
9004 90 90 00 |- - інші | | 20 | 40 | шт
9005 |Біноклі, монокуляри | | | |
|та інші оптичні | | | |
|труби та їх каркаси;| | | |
|інші астрономічні | | | |
|прибори та їх | | | |
|каркаси, за винятком| | | |
|радіоастрономічних | | | |
|приборів: | | | |
9005 10 00 00 |- біноклі | | 10 | 20 | шт
9005 80 00 00 |- інші прибори | | 10 | 20 | шт
9005 90 00 00 |- частини та | | 10 | 20 | -
|приладдя (включаючи | | | |
|вмонтовані) | | | |
9006 |Фотоапаратура (крім | | | |
|кіноапаратури); | | | |
|фотоспалахи та | | | |
|лампи-спалахи, крім | | | |
|розрядних ламп та | | | |
|трубок товарної | | | |
|позиції 8539: | | | |
9006 10 |- фотоапаратура, яка| | | |
|використовується для| | | |
|виготовлення кліше | | | |
|або циліндрів для | | | |
|друку: | | | |
9006 10 10 00 |- - апарати, які | | 10 | 20 | шт
|виготовляють малюнки| | | |
|і використовуються | | | |
|для виробництва | | | |
|масок - рамочок і | | | |
|сіток з основ, | | | |
|покритих | | | |
|фоторезистними | | | |
|носіями | | | |
9006 10 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт
9006 20 00 00 |- фотоапаратура, яка| | 10 | 20 | шт
|використовується для| | | |
|перенесення | | | |
|зображення | | | |
|документів у | | | |
|мікрофільми, | | | |
|мікрофіші або інші | | | |
|мікроносії | | | |
9006 30 00 00 |- фотоапаратура | | 10 | 20 | шт
|спеціального | | | |
|призначення для | | | |
|підводних або | | | |
|повітряних зйомок, | | | |
|для медичного | | | |
|обстеження | | | |
|внутрішніх органів; | | | |
|фотоапаратура, яка | | | |
|проводить звірення | | | |
|для судових чи | | | |
|криміналістичних | | | |
|цілей | | | |
9006 40 00 00 |- фотоапаратура для | | 10 | 20 | шт
|миттєвого проявлення| | | |
|та друкування | | | |
|- інша | | | |
|фотоапаратура: | | | |
9006 51 00 00 |- - дзеркальні, для | | 10 | 20 | шт
|рулонних плівок | | | |
|завширшки не більш | | | |
|як 35 мм | | | |
9006 52 00 00 |- - інші, для | | 10 | 20 | шт
|рулонних плівок | | | |
|завширшки менш як | | | |
|35 мм | | | |
9006 53 |- - інші, для | | | |
|рулонних плівок | | | |
|завширшки 35 мм: | | | |
9006 53 10 00 |- - - портативні | | 10 | 20 | шт
|фотоапарати | | | |
9006 53 90 00 |- - - інші | | 10 | 20 | шт
9006 59 00 00 |- - інші | | 25 | 50 | шт
|- фотоспалахи і | | | |
|лампи-спалахи: | | | |
9006 61 00 00 |- - апарати | | 10 | 20 | шт
|(електронні) з | | | |
|розрядною лампою для| | | |
|створення світлового| | | |
|спалаху | | | |
9006 62 00 00 |- - лампи-спалахи, у| | 10 | 20 | шт
|формі куба тощо | | | |
9006 69 00 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт
|- частини і | | | |
|приладдя: | | | |
9006 91 00 00 |- - для | | 10 | 20 | шт
|фотоапаратури | | | |
9006 99 |- - інші: | | | |
9006 99 10 00 |- - - апаратура | | 10 | 20 | -
|підкатегорії | | | |
|9006 10 10 00 | | | |
9006 99 90 00 |- - - інші | | 10 | 20 | -
9007 |Кіноапарати та | | | |
|кінопроектори, з | | | |
|апаратурою | | | |
|звукозапису чи | | | |
|звуковідтворення або| | | |
|без неї: | | | |
|- кіноапарати: | | | |
9007 11 00 00 |- - для плівок | | 10 | 20 | шт
|завширшки менш як | | | |
|16 мм або подвійних | | | |
|8-міліметрових | | | |
|плівок | | | |
9007 19 00 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт
9007 20 00 00 |- кінопроектори | | 10 | 20 | шт
|- частини і | | | |
|приладдя: | | | |
9007 91 00 00 |- - для кіноапаратів| | 10 | 20 | -
9007 92 00 00 |- - для | | 10 | 20 | -
|кінопроекторів | | | |
9008 |Проектори | | | |
|зображення, крім | | | |
|кінематографічних; | | | |
|збільшувальна або | | | |
|зменшувальна | | | |
|фотоапаратура (крім | | | |
|кінематографічних): | | | |
9008 10 00 00 |- проектори для | | 10 | 20 | шт
|діапозитивів | | | |
9008 20 00 00 |- апарати для | | 10 | 20 | шт
|зчитування | | | |
|мікрофільмів, | | | |
|мікрофішей або інших| | | |
|мікроносіїв, з | | | |
|можливістю або | | | |
|неможливістю | | | |
|отримувати копії | | | |
9008 30 00 00 |- інші проектори | | 10 | 20 | шт
9008 40 00 00 |- фотоапаратура для | | 10 | 20 | шт
|збільшення або | | | |
|зменшення (крім | | | |
|кінематографічних) | | | |
9008 90 00 00 |- частини і приладдя| | 10 | 20 | -
9009 |Апаратура | | | |
|фотокопіювальна з | | | |
|оптичною системою | | | |
|або контактного типу| | | |
|та апаратура | | | |
|термокопіювальна: | | | |
|- апаратура | | | |
|фотокопіювальна | | | |
|електростатична: | | | |
9009 11 00 00 |- - що безпосередньо| | 10 | 20 | шт
|відтворює копію | | | |
|оригіналу (прямий | | | |
|процес) | | | |
9009 12 00 00 |- - що відтворює | | 10 | 20 | шт
|копію оригіналу за | | | |
|допомогою проміжного| | | |
|носія (непрямий | | | |
|процес) | | | |
|- інша апаратура | | | |
|фотокопіювальна: | | | |
9009 21 00 00 |- - з оптичною | | 10 | 20 | шт
|системою | | | |
9009 22 |- - контактного | | | |
|типу: | | | |
9009 22 10 00 |- - - фото- | | 10 | 20 | шт
|світлокопіювальна та| | | |
|діазокопіювальна | | | |
9009 22 90 00 |- - - інші | | 10 | 20 | шт
9009 30 00 00 |- апаратура для | | 10 | 20 | шт
|термокопіювання | | | |
9009 90 |- частини і | | | |
|приладдя: | | | |
9009 90 10 00 |- - апаратів | | 10 | 20 | -
|електростатичних для| | | |
|фотокопій та інших | | | |
|для фотокопіювальних| | | |
|апаратів з оптичними| | | |
|системами | | | |
9009 90 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | -
9010 |Апаратура та | | | |
|обладнання для фото-| | | |
|або кінолабораторій | | | |
|(включаючи апаратуру| | | |
|для проекціонування | | | |
|або нанесення | | | |
|зображень | | | |
|електричних схем на | | | |
|чутливих поверхнях | | | |
|напівпровідникових | | | |
|матеріалів), в | | | |
|іншому місці цієї | | | |
|групи не | | | |
|пойменовані; | | | |
|негатоскопи; екрани | | | |
|проекційні: | | | |
9010 10 00 00 |- апаратура і | | 10 | 20 | шт
|обладнання для | | | |
|автоматичного | | | |
|проявлення | | | |
|фотоплівок | | | |
|(включаючи | | | |
|кіноплівки) або | | | |
|рулонного фотопаперу| | | |
|чи для автоматичного| | | |
|друку проявлених | | | |
|плівок на рулонному | | | |
|фотопапері | | | |
|- апаратура та | | | |
|обладнання для | | | |
|проекціонування або | | | |
|нанесення зображень | | | |
|електричних схем на | | | |
|чутливих поверхнях | | | |
|напівпровідникових | | | |
|матеріалів: | | | |
9010 41 00 00 |- - апаратура для | | 10 | 20 | -
|безпосереднього | | | |
|запису зображення на| | | |
|напівпровідникові | | | |
|пластини | | | |
9010 42 00 00 |- - установки | | 10 | 20 | -
|суміщення та | | | |
|покрокового | | | |
|експонування | | | |
9010 49 00 00 |- - інші | | 10 | 20 | -
9010 50 |- інша апаратура та | | | |
|обладнання для фото-| | | |
|і кінолабораторій; | | | |
|негатоскопи: | | | |
9010 50 10 00 |- - апаратура для | | 10 | 20 | -
|проекціонування | | | |
|креслень електричних| | | |
|схем на | | | |
|світлочутливій | | | |
|рівній поверхні | | | |
9010 50 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | -
9010 60 00 00 |- екрани проекційні | | 10 | 20 | -
9010 90 |- частини та | | | |
|приладдя: | | | |
9010 90 10 00 |- - до апаратури | | 10 | 20 | -
|підкатегорій | | | |
|9010 41 00 00, | | | |
|9010 42 00 00, | | | |
|9010 49 00 00 або | | | |
|підкатегорії | | | |
|9010 50 10 00 | | | |
9010 90 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | -
9011 |Мікроскопи оптичні | | | |
|складні, включаючи | | | |
|мікроскопи для | | | |
|мікрофотографування,| | | |
|для мікрокінозйомок | | | |
|або | | | |
|мікропроекціювання: | | | |
9011 10 |- мікроскопи | | | |
|стереоскопічні: | | | |
9011 10 10 00 |- - що споряджені | | 10 | 20 | шт
|обладнанням, яке | | | |
|спеціально | | | |
|призначене для | | | |
|поводження і | | | |
|транспортування | | | |
|напівпровідникових | | | |
|пластин або | | | |
|штампованих плат | | | |
9011 10 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт
9011 20 |- інші мікроскопи | | | |
|для | | | |
|мікрофотографування,| | | |
|для мікрокінозйомок | | | |
|або для | | | |
|мікропроекціювання: | | | |
9011 20 10 00 |- - мікроскопи | | 10 | 20 | шт
|мікрофотографічні, | | | |
|споряджені | | | |
|обладнанням, яке | | | |
|спеціально | | | |
|призначене для | | | |
|поводження і | | | |
|транспортування | | | |
|напівпровідникових | | | |
|пластин або | | | |
|штампованих плат | | | |
9011 20 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт
9011 80 00 00 |- інші мікроскопи | | 10 | 20 | шт
9011 90 |- частини і | | | |
|приладдя: | | | |
9011 90 10 00 |- - до апаратури | | 10 | 20 | -
|підкатегорій | | | |
|9011 10 10 00 або | | | |
|9011 20 10 00 | | | |
9011 90 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | -
9012 |Мікроскопи, крім | | | |
|оптичних; | | | |
|діфрактографи: | | | |
9012 10 |- мікроскопи, крім | | | |
|оптичних, та | | | |
|діфрактографи: | | | |
9012 10 10 00 |- - електронні | | 10 | 20 | шт
|мікроскопи, | | | |
|споряджені | | | |
|обладнанням, яке | | | |
|спеціально | | | |
|призначене для | | | |
|поводження і | | | |
|транспортування | | | |
|напівпровідникових | | | |
|пластин або | | | |
|штампованих плат | | | |
9012 10 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт
9012 90 |- частини і | | | |
|приладдя: | | | |
9012 90 10 00 |- - до апаратури | | 10 | 20 | -
|підкатегорії | | | |
|9012 10 10 00 | | | |
9012 90 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | -
9013 |Пристрої на рідких | | | |
|кристалах, крім | | | |
|виробів, конкретніше| | | |
|згаданих в інших | | | |
|товарних позиціях; | | | |
|лазери, крім | | | |
|лазерних діодів; | | | |
|інша апаратура та | | | |
|інструменти оптичні | | | |
|в іншому місці | | | |
|цієї групи не | | | |
|пойменовані: | | | |
9013 10 00 00 |- приціли | | 10 | 20 | шт
|телескопічні для | | | |
|зброї; перископи; | | | |
|труби оптичні, | | | |
|виготовлені як | | | |
|частини для машин, | | | |
|апаратів або | | | |
|інструментів цієї | | | |
|групи або розділу | | | |
|XVI | | | |
9013 20 00 00 |- лазери, крім | | 10 | 20 | шт
|лазерних діодів | | | |
9013 80 |- інші пристрої, | | | |
|апарати та | | | |
|інструменти: | | | |
|- - пристрої на | | | |
|рідких кристалах: | | | |
|- - - пристрої на | | | |
|рідких кристалах з | | | |
|активною матрицею: | | | |
9013 80 11 00 |- - - - кольорові | | 10 | 20 | шт
9013 80 19 00 |- - - - чорно-білі | | 10 | 20 | шт
|або іншого | | | |
|монохронного | | | |
|зображення | | | |
9013 80 30 00 |- - - інші | | 10 | 20 | шт
9013 80 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт
9013 90 |- частини і | | | |
|приладдя: | | | |
9013 90 10 00 |- - пристрої на | | 10 | 20 | -
|рідких кристалах | | | |
|(LCD) | | | |
9013 90 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | -
9014 |Інші компаси, | | | |
|включаючи | | | |
|навігаційні; | | | |
|навігаційні | | | |
|інструменти та | | | |
|апаратура: | | | |
9014 10 |- компаси, | | | |
|включаючи | | | |
|навігаційні: | | | |
9014 10 10 00 |- - для цивільної | | 10 | 20 | шт
|авіації | | | |
9014 10 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт
9014 20 |- прилади та | | | |
|апаратура для | | | |
|аеронавігації та | | | |
|космічної навігації | | | |
|(крім компасів): | | | |
|- - для цивільної | | | |
|авіації: | | | |
9014 20 13 00 |- - - інерційні | | 10 | 20 | шт
|навігаційні системи | | | |
9014 20 18 00 |- - - інші | | 10 | 20 | шт
9014 20 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт
9014 80 00 00 |- інші прилади та | | 10 | 20 | -
|апаратура | | | |
9014 90 |- частини і | | | |
|приладдя: | | | |
9014 90 10 00 |- - приладів та | | 10 | 20 | -
|апаратів підпозицій | | | |
|9014 10 і 9014 20, | | | |
|для цивільної | | | |
|авіації | | | |
9014 90 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | -
9015 |Прилади та апаратура| | | |
|геодезичні | | | |
|(включаючи | | | |
|фотограмметричні), | | | |
|топографічні, | | | |
|землемірні, | | | |
|гідрографічні, | | | |
|океанографічні, | | | |
|гідрологічні, | | | |
|метеорологічні або | | | |
|геофізичні, за | | | |
|винятком компасів; | | | |
|далекоміри: | | | |
9015 10 |- далекоміри: | | | |
9015 10 10 00 |- - електронні | | 10 | 20 | шт
9015 10 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт
9015 20 |- теодоліти і | | | |
|тахеометри: | | | |
9015 20 10 00 |- - електронні | | 5 | 10 | шт
9015 20 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт
9015 30 |- нівеліри: | | | |
9015 30 10 00 |- - електронні | | 10 | 20 | шт
9015 30 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт
9015 40 |- прилади та | | | |
|апаратура, | | | |
|фотограмметричні, | | | |
|геодезичні: | | | |
9015 40 10 00 |- - електронні | | 10 | 20 | шт
9015 40 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт
9015 80 |- інші інструменти | | | |
|та апаратура: | | | |
|- - електронні: | | | |
9015 80 11 00 |- - - інструменти та| | 10 | 20 | шт
|апарати для | | | |
|метеорології, | | | |
|гідрології та | | | |
|геофізики | | | |
9015 80 19 00 |- - - інші | | 10 | 20 | шт
|- - інші: | | | |
9015 80 91 00 |- - - інструменти та| | 10 | 20 | шт
|апарати, | | | |
|використовувані в | | | |
|геодезії, | | | |
|топографії, | | | |
|картографії або | | | |
|нівелюванні; | | | |
|інструменти | | | |
|гідрографічні | | | |
9015 80 93 00 |- - - інструменти та| | 10 | 20 | шт
|апарати | | | |
|метеорологічні, | | | |
|гідрологічні та | | | |
|геофізичні | | | |
9015 80 99 00 |- - - інші | | 10 | 20 | шт
9015 90 00 00 |- частини і | | 10 | 20 | -
|приладдя | | | |
9016 00 |Терези, чутливі до | | | |
|маси в 0,05 г чи | | | |
|більше, з важками | | | |
|або без них: | | | |
9016 00 10 00 |- терези | | 10 | 20 | шт
9016 00 90 00 |- частини та | | 10 | 20 | -
|приладдя | | | |
9017 |Інструменти для | | | |
|креслення, | | | |
|розмічання | | | |
|креслярських робіт | | | |
|або математичних | | | |
|розрахунків | | | |
|(наприклад, машинки | | | |
|креслярські, | | | |
|пантографи, | | | |
|транспортири, | | | |
|готовальні, | | | |
|логарифмічні | | | |
|лінійки, | | | |
|калькулятори тощо); | | | |
|ручні інструменти | | | |
|для вимірювання | | | |
|довжини (наприклад, | | | |
|вимірювальні стержні| | | |
|та рулетки, | | | |
|мікрометри, | | | |
|штангенциркулі, | | | |
|кронциркулі, лекала | | | |
|та шаблони), в | | | |
|іншому місці цієї | | | |
|групи не | | | |
|пойменовані: | | | |
9017 10 |- столи та апарати | | | |
|креслярські та | | | |
|пристрої, | | | |
|автоматичні або | | | |
|неавтоматичні: | | | |
9017 10 10 00 |- - прилади для | | 10 | 20 | шт
|розмічання | | | |
9017 10 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт
9017 20 |- інші інструменти | | | |
|для креслення, | | | |
|розмічання | | | |
|креслярських робіт | | | |
|або математичних | | | |
|розрахунків: | | | |
9017 20 05 00 |- - інструменти для | | 10 | 20 | шт
|розмічання | | | |
|- - інструменти | | | |
|креслярські: | | | |
9017 20 11 00 |- - - для проектних | | 10 | 20 | шт
|креслень | | | |
9017 20 19 00 |- - - інші | | 10 | 20 | шт
|- - інструменти для | | | |
|розмічання: | | | |
9017 20 31 00 |- - - машини, що | | 10 | 20 | шт
|малюють картинки і | | | |
|використовуються для| | | |
|одержання масок або | | | |
|шаблонів, покритих | | | |
|фоточутливими | | | |
|носіями | | | |
9017 20 39 00 |- - - інші | | 10 | 20 | шт
9017 20 90 00 |- - інструменти для | | 10 | 20 | шт
|математичних | | | |
|розрахунків | | | |
|(логарифмічні | | | |
|лінійки, дискові | | | |
|калькулятори тощо) | | | |
9017 30 |- мікрометри, | | | |
|штангенциркулі, | | | |
|лекала та шаблони: | | | |
9017 30 10 00 |- - мікрометри і | | 10 | 20 | шт
|штангенциркулі | | | |
9017 30 90 00 |- - інші (за | | 10 | 20 | шт
|винятком калібрів | | | |
|без пристроїв | | | |
|регулювання | | | |
|підкатегорій | | | |
|9031 80 51 00) | | | |
9017 80 |- інші інструменти: | | | |
9017 80 10 00 |- - метри | | 10 | 20 | шт
|(вимірювальне | | | |
|приладдя та рулетки)| | | |
|і лінійки з | | | |
|поділками | | | |
9017 80 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт
9017 90 |- частини та | | | |
|приладдя: | | | |
9017 90 10 00 |- - до апаратури | | 10 | 20 | -
|підкатегорії | | | |
|9017 20 31 00 | | | |
9017 90 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | -
9018 |Прилади, що | | | |
|використовуються у | | | |
|медицині, хірургії, | | | |
|стоматології або | | | |
|ветеринарії, | | | |
|включаючи | | | |
|сцинтографічні | | | |
|апарати та іншу | | | |
|електромедичну | | | |
|апаратуру, а також | | | |
|апарати для | | | |
|досліджень зору: | | | |
|- апарати для | | | |
|електродіагностики | | | |
|(включаючи апарати | | | |
|для функціональних | | | |
|діагностичних | | | |
|досліджень або для | | | |
|контролю | | | |
|фізіологічних | | | |
|параметрів): | | | |
9018 11 00 00 |- - електрокардіог- | | 0 | 0 | шт
|рафи | | | |
9018 12 00 00 |- - апарати | | 0 | 0 | шт
|діагностичні для | | | |
|ультразвукових | | | |
|обстежень (сканери) | | | |
9018 13 00 00 |- - магнітно- | | 0 | 0 | шт
|резонансні томографи| | | |
9018 14 00 00 |- - сцинтографічна | | 0 | 0 | шт
|апаратура | | | |
9018 19 |- - інші: | | | |
9018 19 10 00 |- - - прилади для | | 0 | 0 | шт
|відстеження двох або| | | |
|більше параметрів | | | |
9018 19 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт
9018 20 00 00 |- апаратура, що | | 0 | 0 | -
|використовує | | | |
|ультрафіолетові або | | | |
|інфрачервоні промені| | | |
|- шприци, голки, | | | |
|катетери, канюлі і | | | |
|подібні приладдя: | | | |
9018 31 |- - шприци, з | | | |
|голками чи без | | | |
|голок: | | | |
9018 31 10 00 |- - - з пластмасових| | 10 | 20 | шт
|матеріалів | | | |
9018 31 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт
9018 32 |- - голки трубчасті | | | |
|металеві та голки | | | |
|для накладання швів:| | | |
9018 32 10 00 |- - - голки | | 0 | 0 | -
|трубчасті металеві | | | |
9018 32 90 00 |- - - голки для | | 0 | 0 | -
|накладання швів | | | |
9018 39 00 |- - інші: | | | |
9018 39 00 10 |- - - катетери | | 10 | 20 | шт
9018 39 00 30 |- - - зонди | | 10 | 20 | шт
9018 39 00 50 |- - - бужі | | 10 | 20 | шт
9018 39 00 90 |- - - інші | | 0 | 0 | шт
|- інші прилади та | | | |
|апарати | | | |
|стоматологічні: | | | |
9018 41 00 00 |- - бормашини, | | 0 | 0 | шт
|поєднані або не | | | |
|поєднані з іншим | | | |
|стоматологічним | | | |
|обладнанням на | | | |
|спільній основі | | | |
9018 49 |- - інші: | | | |
9018 49 10 00 |- - - долота, диски,| | 0 | 0 | шт
|фрези і щітки для | | | |
|стоматологічних | | | |
|бурів | | | |
9018 49 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт
9018 50 |- інші прилади та | | | |
|апарати | | | |
|офтальмологічні: | | | |
9018 50 10 00 |- - неоптичні | | 0 | 0 | -
9018 50 90 00 |- - оптичні | | 10 | 20 | -
9018 90 |- інші прилади та | | | |
|апарати: | | | |
9018 90 10 00 |- - інструменти та | | 0 | 0 | шт
|апарати для | | | |
|вимірювання | | | |
|артеріального тиску | | | |
9018 90 20 00 |- - ендоскопи | | 0 | 0 | шт
9018 90 30 00 |- - нирки штучні | | 0 | 0 | шт
|- - прилади, | | | |
|призначені для | | | |
|діатермії: | | | |
9018 90 41 00 |- - - ультразвукові | | 0 | 0 | шт
9018 90 49 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт
9018 90 50 00 |- - апарати для | | 0 | 0 | шт
|переливання крові | | | |
9018 90 60 00 |- - прилади та | | 0 | 0 | шт
|апарати для | | | |
|анестезії | | | |
9018 90 70 00 |- - штотринтори | | 0 | 0 | шт
|ультразвукові | | | |
9018 90 75 00 |- - апарати для | | 0 | 0 | шт
|нервового | | | |
|стимулювання | | | |
9018 90 85 |- - інші: | | | |
9018 90 85 10 |- - - для вливання | | 20 | 40 | шт
|розчинів | | | |
9018 90 85 90 |- - - інші | | 0 | 0 | шт
9019 |Апарати для | | | |
|механотерапії; для | | | |
|масажу; апаратура | | | |
|психотехнічна; | | | |
|апарати для | | | |
|озонотерапії, | | | |
|кисневої та | | | |
|аерозольної терапії,| | | |
|штучного дихання, | | | |
|реанімації та інша | | | |
|апаратура для | | | |
|дихальної терапії: | | | |
9019 10 |- апарати для | | | |
|механотерапії, | | | |
|масажу, | | | |
|психотехнічна | | | |
|апаратура: | | | |
9019 10 10 00 |- - вібромасажні | | 0 | 0 | -
|електричні | | | |
9019 10 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
9019 20 00 00 |- апарати для | | 0 | 0 | -
|озонотерапії, | | | |
|кисневої та | | | |
|аерозольної терапії,| | | |
|штучного дихання, | | | |
|реанімації та інша | | | |
|апаратура для | | | |
|дихальної терапії | | | |
9020 00 |Інші апарати | | | |
|дихальні та газові | | | |
|маски, за винятком | | | |
|захисних масок без | | | |
|фільтрувальних | | | |
|пристроїв і змінної | | | |
|фільтрувальної | | | |
|речовини: | | | |
9020 00 10 00 |- апарати дихальні | | 0 | 0 | -
|та маски газові (за | | | |
|винятком їх частин) | | | |
|для цивільної | | | |
|авіації | | | |
9020 00 90 00 |- інші | | 0 | 0 | -
9021 |Пристосування | | | |
|ортопедичні, | | | |
|включаючи медико- | | | |
|хірургічні пояси, | | | |
|бандажі та милиці; | | | |
|шини, лубки та інші | | | |
|пристосування для | | | |
|лікування переломів;| | | |
|протезні вироби та | | | |
|апарати; апарати для| | | |
|поліпшення слуху у | | | |
|глухих та інші | | | |
|апарати, які носять | | | |
|на собі або | | | |
|вживлюють в | | | |
|організм, щоб | | | |
|компенсувати якийсь | | | |
|недолік чи фізичну | | | |
|ваду: | | | |
|- протези суглобів | | | |
|та інші | | | |
|пристосування | | | |
|ортопедичні для | | | |
|лікування переломів:| | | |
9021 11 00 00 |- - протези суглобів| | 0 | 0 | -
9021 19 |- - інші: | | | |
9021 19 10 00 |- - - пристосування | | 0 | 0 | -
|ортопедичні | | | |
9021 19 90 00 |- - - пристосування | | 0 | 0 | -
|для лікування | | | |
|переломів | | | |
|- зуби штучні і | | | |
|деталі для | | | |
|протезування зубів: | | | |
9021 21 |- - зуби штучні: | | | |
9021 21 10 00 |- - - з пластичних | | 0 | 0 |00 шт
|матеріалів | | | |
9021 21 90 00 |- - - з інших | | 0 | 0 |00 шт
|матеріалів | | | |
9021 29 00 00 |- інші | | 0 | 0 | -
9021 30 |- інші частини тіла | | | |
|штучні: | | | |
9021 30 10 00 |- - протези очей | | 0 | 0 | -
9021 30 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
9021 40 00 00 |- апарати для | | 0 | 0 | шт
|поліпшення слуху, за| | | |
|винятком частин і | | | |
|приладдя | | | |
9021 50 00 00 |- серцеві | | 0 | 0 | шт
|стимулятори, за | | | |
|винятком частин і | | | |
|приладдя | | | |
8021 90 |- інші: | | | |
9021 90 10 00 |- - частини і | | 0 | 0 | -
|приладдя до апаратів| | | |
|для поліпшення слуху| | | |
9021 90 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
9022 |Апаратура, яка | | | |
|використовує або не | | | |
|використовує | | | |
|рентгенівські, | | | |
|альфа-, бета- або | | | |
|гамма- | | | |
|випромінювання для | | | |
|медичного, | | | |
|хірургічного, | | | |
|стоматологічного або| | | |
|ветеринарного | | | |
|використання, | | | |
|включаючи | | | |
|радіофотографічні та| | | |
|радіотерапевтичні | | | |
|апарати, | | | |
|рентгенівські трубки| | | |
|та інші генератори | | | |
|рентгенівських | | | |
|променів, генератори| | | |
|високої напруги, | | | |
|пульти керування, | | | |
|екрани, столи, | | | |
|крісла та аналогічні| | | |
|засоби для | | | |
|обстеження або | | | |
|лікування: | | | |
|- апаратура, яка | | | |
|використовує або не | | | |
|використовує | | | |
|рентгенівські | | | |
|випромінювання для | | | |
|медичного, | | | | !
|хірургічного, | | | |
|стоматологічного або| | | |
|ветеринарного | | | |
|використання, | | | |
|включаючи | | | |
|рентгенографічну або| | | |
|радіотерапевтичну | | | |
|апаратуру: | | | |
9022 12 00 00 |- - томографи | | 0 | 0 | шт
|комп'ютерні | | | |
9022 13 00 00 |- - інші для | | 0 | 0 | шт
|використання у | | | |
|стоматології | | | |
9022 14 00 00 |- - інші для | | 0 | 0 | шт
|використання у | | | |
|медицині, хірургії | | | |
|або ветеринарії | | | |
9022 19 00 00 |- - для іншого | | 0 | 0 | шт
|використання | | | |
|- апаратура, яка | | | |
|використовує альфа-,| | | |
|бета- або гамма- | | | |
|випромінювання, | | | |
|включаючи медичну, | | | |
|хірургічну, | | | |
|стоматологічну або | | | |
|ветеринарну | | | |
|апаратуру, апаратуру| | | |
|рентгенографічну або| | | |
|радіотерапевтичну: | | | |
9022 21 00 00 |- - для використання| | 0 | 0 | шт
|у медицині, | | | |
|хірургії або | | | |
|ветеринарії | | | |
9022 29 00 00 |- - для іншого | | 0 | 0 | шт
|використання | | | |
9022 30 00 00 |- трубки | | 0 | 0 | шт
|рентгенівські | | | |
9022 90 |- інші, включаючи | | | |
|частини і приладдя: | | | |
9022 90 10 00 |- - екрани | | 0 | 0 | -
|рентгенівські | | | |
|люмінесцентні, | | | |
|екрани | | | |
|рентгенівські, | | | |
|підсилювальні екрани| | | |
|та сітки | | | |
|протирозсіювальні | | | |
9022 90 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
9023 00 |Прилади, апарати та | | | |
|моделі | | | |
|демонстраційного | | | |
|призначення | | | |
|(наприклад навчальні| | | |
|або виставкові), | | | |
|непридатні для | | | |
|іншого використання:| | | |
9023 00 10 00 |- для викладання | | 0 | 10 | -
|фізики, хімії або | | | |
|технічних наук | | | |
9023 00 80 00 |- інші | | 0 | 10 | -
9024 |Машини та апарати | | | |
|для випробування | | | |
|міцності, сили тяги,| | | |
|стискання, пружності| | | |
|або інших механічних| | | |
|властивостей | | | |
|матеріалів | | | |
|(наприклад, металів,| | | |
|деревини, | | | |
|текстильних | | | |
|матеріалів, | | | |
|пластмас): | | | |
9024 10 |- машини та апарати | | | |
|для випробування | | | |
|металів: | | | |
9024 10 10 00 |- - електронні | | 5 | 10 | шт
|- - інші: | | | |
9024 10 91 00 |- - - універсальні і| | 5 | 10 | шт
|для випробувань на | | | |
|розтяг | | | |
9024 10 93 00 |- - - випробувань на| | 5 | 10 | шт
|міцність | | | |
9024 10 99 |- - - інші: | | | |
9024 10 99 10 |- - - - механізми | | 0 | 5 | шт
|для гідравлічного | | | |
|випробування труб та| | | |
|неруйнівного | | | |
|контролю якості | | | |
|труб | | | |
9024 10 99 90 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
9024 80 |- інші машини та | | | |
|апарати: | | | |
9024 80 10 00 |- - електронні | | 5 | 10 | шт
|- - інші: | | | |
9024 80 91 00 |- - - для | | 5 | 10 | шт
|випробувань | | | |
|текстильних | | | |
|матеріалів, паперу і| | | |
|картону | | | |
9024 80 99 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
9024 90 00 00 |- частини і приладдя| | 5 | 10 | -
9025 |Ареометри та | | | |
|аналогічні плавальні| | | |
|інструменти, | | | |
|термометри, | | | |
|пірометри, | | | |
|барометри, | | | |
|гігрометри та | | | |
|психрометри, із | | | |
|записувальними | | | |
|пристроями або без, | | | |
|комбіновані або не | | | |
|комбіновані між | | | |
|собою: | | | |
|- термометри, | | | |
|пірометри, не | | | |
|об'єднані з іншими | | | |
|приладами: | | | |
9025 11 |- - рідинні, | | | |
|безпосереднього | | | |
|зчитування: | | | |
9025 11 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
|- - - інші: | | | |
9025 11 91 00 |- - - - медичні або | | 5 | 10 | шт
|ветеринарні | | | |
9025 11 99 00 |- - - - інші | | 10 | 10 | шт
9025 19 |- - інші: | | | |
9025 19 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
|- - - інші: | | | |
9025 19 91 00 |- - - - електронні | | 5 | 10 | шт
9025 19 99 |- - - - інші: | | | |
9025 19 99 10 |- - - - - | | 10 | 10 | шт
|перетворювачі | | | |
|термоелектричні для | | | |
|вимірювання | | | |
|температури рідкого | | | |
|розплаву металів | | | |
9025 19 99 90 |- - - - - інші | | 5 | 10 | шт
9025 80 |- інші прилади: | | | |
9025 80 15 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авації | | | |
|- - інші: | | | |
9025 80 20 00 |- - - барометри без | | 5 | 10 | шт
|з'єднання з іншими | | | |
|вимірювальними | | | |
|приладами | | | |
|- - - інші: | | | |
9025 80 91 00 |- - - - електронні | | 5 | 10 | шт
9025 80 99 |- - - - інші: | | | |
9025 80 99 10 |- - - - - | | 10 | 20 | шт
|гігрометри, | | | |
|аерометри, аерометри| | | |
|з термометрами | | | |
9025 80 99 90 |- - - - - інші | | 5 | 10 | шт
9025 90 |- частини і | | | |
|приладдя: | | | |
9025 90 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | -
|авації | | | |
9025 90 90 |- - інші: | | | |
9025 90 90 10 |- - - оправи захисні| | 10 | 10 | -
|для технічних | | | |
|термометрів | | | |
9025 90 90 90 |- - - інші | | 5 | 10 | -
9026 |Прилади та апаратура| | | |
|для вимірювання або | | | |
|контролю витрат, | | | |
|рівня, тиску чи | | | |
|інших змінних | | | |
|характеристик рідин | | | |
|або газів | | | |
|(наприклад, | | | |
|лічильники, | | | |
|витратоміри, | | | |
|покажчики рівня, | | | |
|манометри, | | | |
|лічильники теплоти),| | | |
|крім приладів та | | | |
|апаратури товарних | | | |
|позицій 9014, 9015, | | | |
|9028 або 9035: | | | |
9026 10 |- для вимірювання | | | |
|або контролю витрат | | | |
|або рівня рідин: | | | |
9026 10 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 10 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
|- - - електронні: | | | |
9026 10 51 00 |- - - - витратоміри | | 0 | 10 | шт
9026 10 59 00 |- - - - інші | | 0 | 10 | шт
|- - - інші: | | | |
9026 10 91 |- - - - витратоміри:| | | |
9026 10 91 10 |- - - - - | | 20 | 30 | шт
|водолічильники | | | |
9026 10 91 90 |- - - - - інші | | 0 | 5 | шт
9026 10 99 00 |- - - - інші | | 0 | 5 | шт
9026 20 |- для вимірювання | | | |
|або контролю тиску: | | | |
9026 20 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 10 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
9026 20 30 00 |- - - електронні | | 0 | 10 | шт
|- - - інші: | | | |
|- - - - манометри | | | |
|спіральні або з | | | |
|металевою мембраною:| | | |
9026 20 51 00 |- - - - - прилади | | 0 | 10 | шт
|для вимірювання та | | | |
|автоматичного | | | |
|регулювання | | | |
|пневматичного тиску | | | |
9026 20 59 00 |- - - - - інші | | 0 | 10 | шт
9026 20 90 00 |- - - - інші | | 0 | 10 | шт
9026 80 |- інші машини та | | | |
|апарати для | | | |
|вимірювання: | | | |
9026 80 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 10 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
9026 80 91 00 |- - - електронні | | 0 | 10 | шт
9026 80 99 00 |- - - інші | | 0 | 10 | шт
9026 90 |- частини і | | | |
|приладдя: | | | |
9026 90 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 10 | -
|авіації | | | |
9026 90 90 |- - інші: | | | |
9026 90 90 10 |- - - до | | 20 | 30 | -
|витратомірів води на| | | |
|умовні діаметри | | | |
|15 мм, 20 мм, 40 мм | | | |
9026 90 90 90 |- - - інші | | 0 | 10 | -
9027 |Прилади та апаратура| | | |
|для фізичних або | | | |
|хімічних аналізів | | | |
|(наприклад, | | | |
|поляризатори, | | | |
|рефрактометри, | | | |
|спектрометри- | | | |
|аналізатори газу або| | | |
|диму); прилади та | | | |
|апаратура для | | | |
|визначення | | | |
|в'язкості, | | | |
|пористості, розтягу,| | | |
|поверхневого тиску | | | |
|тощо, для | | | |
|калориметричних, | | | |
|акустичних або | | | |
|фотометричних | | | |
|вимірювань | | | |
|(включаючи покажчики| | | |
|часу витримки); | | | |
|мікротоми: | | | |
9027 10 |- аналізатори газу | | | |
|або диму: | | | |
9027 10 10 |- - електронні: | | | |
9027 10 10 10 |- - - | | 15 | 20 | шт
|масспектрометри | | | |
9027 10 10 90 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
9027 10 90 |- - інші: | | | |
9027 10 90 10 |- - - | | 15 | 20 | шт
|газоаналізатори | | | |
9027 10 90 90 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
9027 20 |- хроматографи та | | | |
|апарати для | | | |
|електрофорезу: | | | |
9027 20 10 |- - хроматографи: | | | |
9027 20 10 10 |- - - газові | | 15 | 20 | шт
9027 20 10 90 |- - - інші | | 0 | 10 | шт
9027 20 90 00 |- - апарати для | | 2 | 10 | шт
|електрофорезу | | | |
9027 30 |- спектрометри, | | | |
|спектрофотометри та | | | |
|спектрографи, що | | | |
|використовують | | | |
|оптичне | | | |
|випромінювання | | | |
|(ультрафіолетове, | | | |
|видиме, | | | |
|інфрачервоне) | | | |
9027 30 00 10 |- - атомно- | | 15 | 30 | шт
|абсорбційні | | | |
|спектрофотометри | | | |
9027 30 00 90 |- - інші | | 5 | 10 | шт
9027 40 00 00 |- експонометри | | 2 | 10 | шт
9027 50 00 00 |- інші прилади та | | 2 | 10 | шт
|апарати, що | | | |
|використовують | | | |
|оптичні | | | |
|випромінювання | | | |
|(ультрафіолетове, | | | |
|видиме, | | | |
|інфрачервоне) | | | |
9027 80 |- інші інструменти | | | |
|та апарати: | | | |
|- - електронні: | | | |
9027 80 11 |- - - рН-метри, | | | |
|rH-метри та інші | | | |
|апарати для | | | |
|вимірювання | | | |
|електропровідності: | | | |
9027 80 11 10 |- - - - рН-метри, | | 25 | 25 | шт
|рН-Іонен-метри, | | | |
|рН-Іон-метри, | | | |
|аналітичні | | | |
|мікролабораторії | | | |
|на базі | | | |
|іоно-селективного | | | |
|аналізатора, | | | |
|іонометри | | | |
9027 80 11 90 |- - - - інші | | 2 | 10 | шт
9027 80 15 00 |- - - апарати для | | 2 | 10 | шт
|вимірювання фізичних| | | |
|властивостей | | | |
|напівпровідникових | | | |
|матеріалів або | | | |
|ізолювальних чи | | | |
|провідних прошарків,| | | |
|з'єднаних між собою | | | |
|під час виробництва | | | |
|напівпровідникових | | | |
|пластин | | | |
9027 80 16 00 |- - - апарати для | | 2 | 10 | шт
|вимірювання фізичних| | | |
|властивостей | | | |
|рідкокристалічних | | | |
|підкладок (LCD) або | | | |
|ізоляційних або | | | |
|провідникових | | | |
|пластів під час | | | |
|виробництва | | | |
|LCD-продукції | | | |
9027 80 17 00 |- - - інші | | 2 | 10 | шт
|- - інші: | | | |
9027 80 91 00 |- - - віскозиметри, | | 2 | 10 | шт
|прилади для | | | |
|вимірювання | | | |
|пористості та | | | |
|розширення | | | |
|(дилатометри) | | | |
9027 80 95 00 |- - - апарати для | | 2 | 10 | шт
|вимірювання фізичних| | | |
|властивостей | | | |
|напівпровідникових | | | |
|матеріалів або | | | |
|ізолювальних і | | | |
|провідних прошарків,| | | |
|з'єднаних між собою | | | |
|під час виробництва | | | |
|напівпровідникових | | | |
|пластин | | | |
9027 80 97 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
9027 90 |- мікротоми; частини| | | |
|і приладдя: | | | |
9027 90 10 00 |- - мікротоми | | 2 | 10 | шт
|- - частини і | | | |
|приладдя: | | | |
9027 90 50 00 |- - - до апаратури | | 2 | 10 | -
|підпозиції 9027 20 | | | |
|або 9027 80 | | | |
9027 90 80 00 |- - - до мікротомів | | 2 | 10 | -
|або апаратури для | | | |
|аналізу газу або | | | |
|диму | | | |
9028 |Лічильники газові, | | | |
|лічильники рідин або| | | |
|лічильники | | | |
|електро-енергії, | | | |
|включаючи ті, що | | | |
|використовуються для| | | |
|стандартизації цих | | | |
|величин: | | | |
9028 10 00 |- лічильники газові:| | | |
9028 10 00 10 |- - мембранні з | | 25 | 40 | шт
|типорозміром G-4 | | | |
|(номінальна витрата | | | |
|газу 4 | | | |
|куб. м/годину) і G-6| | | |
|(номінальна витрата | | | |
|газу 6 | | | |
|куб. м/годину) | | | |
9028 10 00 20 |- - мембранні з | | 20 | 30 | шт
|типорозміром G1.6, | | | |
|G2.5 | | | |
9028 10 00 90 |- - інші | | 10 | 20 | шт
9028 20 00 |- лічильники рідин: | | | |
9028 20 00 10 |- - на умовні | | 20 | 30 | шт
|діаметри 15 мм, | | | |
|20 мм, 40 мм | | | |
9028 20 00 90 |- - інші | | 5 | 10 | шт
9028 30 |- лічильники | | | |
|електроенергії: | | | |
|- - для змінного | | | |
|струму: | | | |
9028 30 11 00 |- - - однофазні | | 20 | 30 | шт
9028 30 19 00 |- - - багатофазні | | 20 | 30 | шт
9028 30 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
9028 90 |- частини і | | | |
|приладдя: | | | |
9028 90 10 00 |- - для | | 20 | 30 | -
|електролічильників | | | |
9028 90 90 |- - інші: | | | |
9028 90 90 10 |- - - для | | 20 | 30 | -
|лічильників води на | | | |
|умовні діаметри | | | |
|15 мм, 20 мм, 40 мм | | | |
9028 90 90 20 |- - - для газових | | 25 | 40 | -
|лічильників | | | |
9028 90 90 90 |- - - інші | | 5 | 10 | -
9029 |Інші лічильники | | | |
|(наприклад | | | |
|лічильники числа | | | |
|обертів або | | | |
|кількості продукції,| | | |
|лічильники таксі, | | | |
|покажчики пройденого| | | |
|шляху, педометри); | | | |
|спідометри та | | | |
|тахометри, крім | | | |
|включених до | | | |
|товарної позиції | | | |
|9014 або 9015; | | | |
|стробоскопи: | | | |
9029 10 |- лічильники числа | | | |
|обертів або | | | |
|кількості продукції,| | | |
|лічильники таксі, | | | |
|покажчики пройденого| | | |
|шляху, педометри та | | | |
|аналогічні | | | |
|лічильники: | | | |
9029 10 10 00 |- - лічильники числа| | 5 | 10 | шт
|обертів, електричні | | | |
|та електронні для | | | |
|цивільної авіації | | | |
9029 10 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
9029 20 |- спідометри та | | | |
|тахометри; | | | |
|стробоскопи: | | | |
|- - спідометри та | | | |
|тахометри: | | | |
9029 20 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
|- - - інші: | | | |
9029 20 31 00 |- - - - спідометри | | 0,5 | 10 | шт
|для наземних | | | |
|транспортних засобів| | | |
9029 20 39 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
9029 20 90 00 |- - стробоскопи | | 5 | 10 | шт
9029 90 |- частини і | | | |
|приладдя: | | | |
9029 90 10 00 |- - тахометрів, | | 5 | 10 | шт
|лічильників числа | | | |
|обертів, | | | |
|спідометрів, для | | | |
|цивільної авіації | | | |
9029 90 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | -
9030 |Осцилоскопи, | | | |
|спектроаналізатори | | | |
|та інші прилади й | | | |
|апарати для | | | |
|вимірювання або | | | |
|контролю електричних| | | |
|величин, крім | | | |
|вимірювальних | | | |
|приладів товарної | | | |
|позиції 9028; | | | |
|прилади та апарати | | | |
|для вимірювання та | | | |
|виявлення альфа-, | | | |
|бета-, гамма-, | | | |
|рентгенівських, | | | |
|космічних та інших | | | |
|іонізуючих | | | |
|випромінювань: | | | |
9030 10 |- прилади та апарати| | | |
|для вимірювання та | | | |
|виявлення | | | |
|іонізуючого | | | |
|випромінювання: | | | |
9030 10 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 10 | шт
|авіації | | | |
9030 10 90 00 |- - інші | | 0 | 10 | шт
9030 20 |- осцилоскопи та | | | |
|осцилографи | | | |
|електронно- | | | |
|променеві: | | | |
9030 20 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 10 | шт
|авіації | | | |
9030 20 90 00 |- - інші | | 0 | 10 | шт
|- інші прилади та | | | |
|апарати для | | | |
|вимірювання або | | | |
|контролю напруги, | | | |
|сили струму, опору, | | | |
|потужності, без | | | |
|записувального | | | |
|пристрою: | | | |
9030 31 |- - вимірювальні | | | |
|прилади | | | |
|універсального | | | |
|призначення: | | | |
9030 31 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 10 | шт
|авіації | | | |
9030 31 90 00 |- - - інші | | 0 | 10 | шт
9030 39 |- - інші: | | | |
9030 39 10 00 |- - - для цивільної| | 0 | 10 | шт
|авіації | | | |
|- - - інші: | | | |
9030 39 30 00 |- - - - електронні | | 0 | 10 | шт
|- - - - інші: | | | |
9030 39 91 00 |- - - - - вольтметри| | 0 | 10 | шт
9030 39 99 00 |- - - - - інші | | 0 | 10 | шт
9030 40 |- інші прилади та | | | |
|апарати, спеціально | | | |
|призначені для | | | |
|телекомунікацій | | | |
|(наприклад, | | | |
|вимірювачі | | | |
|перехресних завад, | | | |
|коефіцієнтів | | | |
|підсилення, | | | |
|коефіцієнтів | | | |
|викривлення, | | | |
|псофометри): | | | |
9030 40 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 10 | шт
|авіації | | | |
9030 40 90 00 |- - інші | | 0 | 10 | шт
|- інші прилади та | | | |
|апарати: | | | |
9030 82 00 00 |- - для вимірювання | | 0 | 10 | шт
|або перевірки | | | |
|напівпровідникових | | | |
|пластин або | | | |
|пристроїв | | | |
9030 83 |- - інші з | | | |
|записувальними | | | |
|пристроями: | | | |
9030 83 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 10 | шт
|авіації | | | |
9030 83 90 00 |- - - інші | | 0 | 10 | шт
9030 89 |- - інші: | | | |
9030 89 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 10 | шт
|авіації | | | |
|- - - інші: | | | |
9030 89 92 00 |- - - - електронні | | 0 | 10 | шт
9030 89 99 00 |- - - - інші | | 0 | 10 | шт
9030 90 |- частини і | | | |
|приладдя: | | | |
9030 90 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 10 | -
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
9030 90 20 00 |- - - для апаратури | | 0 | 10 | -
|підкатегорії | | | |
|9030 82 00 00 | | | |
9030 90 80 00 |- - - інші | | 0 | 10 | -
9031 |Контрольно- | | | |
|вимірювальні | | | |
|прилади, апаратура | | | |
|та пристрої, не | | | |
|включені до інших | | | |
|груп; проектори | | | |
|профільні: | | | |
9031 10 00 00 |- пристрої | | 5 | 10 | шт
|зрівноважувальні для| | | |
|механічних частин | | | |
9031 20 00 00 |- стенди | | 5 | 10 | шт
|випробувальні | | | |
9031 30 00 00 |- проектори | | 5 | 10 | шт
|профільні | | | |
|- інші прилади та | | | |
|апарати оптичні: | | | |
9031 41 00 00 |- - для перевірки | | 5 | 10 | шт
|напівпровідникових | | | |
|пластин або | | | |
|пристроїв і для | | | |
|перевірки фотомасок | | | |
|чи фотошаблонів, | | | |
|які використовуються| | | |
|у виробництві | | | |
|напівпровідникових | | | |
|пристроїв | | | |
9031 49 |- - інші: | | | |
9031 49 10 00 |- - - для | | 5 | 10 | шт
|вимірювання рівня | | | |
|забруднення | | | |
|частинками | | | |
|напівпровідникових | | | |
|пластин | | | |
9031 49 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
9031 80 |- інші прилади, | | | |
|апарати та машини: | | | |
9031 80 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
|- - - електронні: | | | |
9031 80 31 |- - - - для | | | |
|вимірювання або | | | |
|контролю | | | |
|геометричних | | | |
|параметрів: | | | |
9031 80 31 10 |- - - - - | | 0 | 10 | шт
|інструменти ручні | | | |
|для вимірювання труб| | | |
|ультразвуковим | | | |
|методом | | | |
9031 80 31 90 |- - - - - інші | | 5 | 10 | шт
9031 80 39 |- - - - інші: | | | |
9031 80 39 10 |- - - - - - | | 0 | 10 | шт
|інструменти ручні | | | |
|для вимірювання | | | |
|труб ультразвуковим | | | |
|методом | | | |
9031 80 39 90 |- - - - - інші | | 5 | 10 | шт
|- - - інші: | | | |
9031 80 91 00 |- - - - для | | 5 | 10 | шт
|вимірювання або | | | |
|контролю | | | |
|геометричних | | | |
|параметрів | | | |
9031 80 99 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
9031 90 |- частини і | | | |
|приладдя: | | | |
9031 90 10 00 |- - приладів, | | 5 | 10 | -
|апаратів і машин | | | |
|підпозиції 90 31 80,| | | |
|для цивільної | | | |
|авіації | | | |
9031 90 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | -
9032 |Прилади та апаратура| | | |
|для автоматичного | | | |
|регулювання або | | | |
|контролю: | | | |
9032 10 |- термостати: | | | |
9032 10 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
9032 10 30 00 |- - - електронні | | 2 | 10 | шт
|- - - інші: | | | |
9032 10 91 00 |- - - - з | | 2 | 10 | шт
|електричним пусковим| | | |
|пристроєм | | | |
9032 10 99 00 |- - - - інші | | 2 | 10 | шт
9032 20 |- маностати: | | | |
9032 20 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
9032 20 90 00 |- - інші | | 1 | 5 | шт
|- інші прилади та | | | |
|апарати: | | | |
9032 81 |- - гідравлічні або | | | |
|пневматичні: | | | |
9032 81 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
9032 81 90 00 |- - - інші | | 2 | 10 | шт
9032 89 |- - інші: | | | |
9032 89 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
9032 89 90 00 |- - - інші | | 1 | 5 | шт
9032 90 |- частини і | | | |
|приладдя: | | | |
9032 90 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | -
|авіації | | | |
9032 90 90 00 |- - інші | | 2 | 5 | -
9033 00 00 00 |Частини та приладдя | | 2 | 10 | -
|для машин, апаратів,| | | |
|інструментів групи | | | |
|90, не включені до | | | |
|інших груп | | | |

Група 91

Годинники та частини до них

Примітки:

1. Ця група не включає:

а) скло та гирі годинникові (класифікуються за матеріалом, з якого вони виготовлені);

б) ланцюжки для годинників (товарна позиція 7113 або 7117 залежно від окремо взятого випадку);

в) годинникові деталі загального використання, зазначені у примітці 2 розділу XV, з недорогоцінних металів (розділ XV) та аналогічні вироби з пластичних матеріалів (група 39), або з дорогоцінних металів, або інших металів, плакованих дорогоцінними металами (здебільшого товарна позиція 7115); однак пружини для годинників класифікуються у товарній позиції 9114;

г) шарикопідшипники кочення (товарна позиція 7326 або 8482 залежно від окремо взятого випадку);

є) вироби товарної позиції 8412, сконструйовані для роботи без анкерного механізму;

д) шарикопідшипники (товарна позиція 8482);

е) вироби групи 85, які ще не зібрані разом або з іншими деталями у годинникові механізми або у вироби, призначені для використання винятково або головним чином як частини таких механізмів (група 85).

2. До товарної позиції 9101 включаються тільки годинники для носіння на собі або з собою, корпус яких вироблений з дорогоцінних металів або плакований дорогоцінними металами, або з тих самих матеріалів у поєднанні з натуральними чи культивованими перлами, з дорогоцінним або штучним чи реконструйованим камінням, яке включається до товарних позицій 7101-7104. Годинники, призначені для носіння на собі або з собою, корпуси яких виготовлені з недорогоцінного металу, інкрустованого дорогоцінними металами, включаються до товарної позиції 9102.

3. У цій групі термін "годинникові механізми" означає пристрої, робота яких регулюється пружиною-балансом, кварцевим або будь-яким іншим пристроєм, здатним визначити інтервали часу з індикатором, або системою, до якої може бути включено індикатор. Товщина таких механізмів повинна бути не більше 12 мм, а їх ширина, довжина або діаметр - небільше 50 мм.

4. Годинникові механізми та деталі, призначені для використання у годинниках та інших виробах (наприклад у вимірювальних приладах), включаються до цієї групи, окрім випадків, зазначених у примітці 1.

  ----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
9101 |Годинники наручні, | | | |
|кишенькові та інші, | | | |
|призначені для | | | |
|носіння на собі або | | | |
|з собою (включаючи | | | |
|секундоміри), з | | | |
|корпусами, | | | |
|виробленими з | | | |
|дорогоцінних металів| | | |
|або з металів, | | | |
|плакованих | | | |
|дорогоцінними | | | |
|металами: | | | |
|- годинники наручні,| | | |
|електричні, які | | | |
|мають або не мають | | | |
|умонтований | | | |
|секундомір: | | | |
9101 11 00 00 |- - лише з | | 25 | 50 | шт
|механічною | | | |
|індикацією | | | |
9101 12 00 00 |- - лише з | | 25 | 50 | шт
|оптико-електронною | | | |
|індикацією | | | |
9101 19 00 00 |- - інші | | 25 | 50 | шт
|- інші годинники | | | |
|наручні, які мають | | | |
|або не мають | | | |
|умонтований | | | |
|секундомір: | | | |
9101 21 00 00 |- - з автоматичним | | 25 | 50 | шт
|підзаводом | | | |
9101 29 00 00 |- - інші | | 25 | 50 | шт
|- інші: | | | |
9101 91 00 00 |- - електричні | | 25 | 50 | шт
9101 99 00 00 |- - інші | | 25 | 50 | шт
9102 |Годинники наручні, | | | |
|кишенькові та інші, | | | |
|призначені для | | | |
|носіння на собі або | | | |
|з собою, включаючи | | | |
|секундоміри, крім | | | |
|включених до | | | |
|товарної позиції | | | |
|9101: | | | |
|- годинники наручні | | | |
|електричні, які | | | |
|мають чи не мають | | | |
|секундомір: | | | |
9102 11 00 00 |- - лише з | | 25 | 50 | шт
|механічною | | | |
|індикацією | | | |
9102 12 00 00 |- - лише з | | 25 | 50 | шт
|оптико-електронною | | | |
|індикацією | | | |
9102 19 00 0 |- - інші | | 25 | 50 | шт
|- інші годинники | | | |
|наручні, які мають | | | |
|чи не мають | | | |
|умонтований | | | |
|секундомір: | | | |
9102 21 00 00 |- - з автоматичним | | 25 | 50 | шт
|підзаводом | | | |
9102 29 00 00 |- - інші | | 25 | 50 | шт
|- інші: | | | |
9102 91 00 00 |- - електричні | | 25 | 50 | шт
9102 99 00 00 |- - інші | | 25 | 50 | шт
9103 |Будильники та малі | | | |
|настільні або | | | |
|настінні годинники, | | | |
|в яких встановлено | | | |
|механізм годинників,| | | |
|призначених для | | | |
|носіння на собі або | | | |
|з собою: | | | |
9103 10 00 00 |- електричні | | 15 | 30 | шт
9103 90 00 00 |- інші | | 15 | 30 | шт
9104 00 |Годинники, | | | |
|встановлені на | | | |
|панелях приладів та | | | |
|аналогічні годинники| | | |
|для автомобілів, | | | |
|літаків, суден або | | | |
|інших транспортних | | | |
|засобів: | | | |
9104 00 10 00 |- для цивільної | | 15 | 30 | шт
|авіації | | | |
9104 00 90 00 |- інші | | 15 | 30 | шт
9105 |Будильники, | | | |
|настільні та | | | |
|настінні годинники і| | | |
|аналогічні | | | |
|годинники, в яких | | | |
|встановлено механізм| | | |
|не для ручного | | | |
|годинника: | | | |
|- будильники: | | | |
9105 11 00 00 |- - електричні | | 15 | 30 | шт
9105 19 00 00 |- - інші | | 15 | 30 | шт
|- годинники | | | |
|настінні: | | | |
9105 21 00 00 |- - електричні | | 15 | 30 | шт
9105 29 00 00 |- - інші | | 15 | 30 | шт
|- інші: | | | |
9105 91 00 00 |- - електричні | | 15 | 30 | шт
9105 99 |- - інші: | | | |
9105 99 10 00 |- - - годинники | | 15 | 30 | шт
|настільні або | | | |
|камінні | | | |
9105 99 90 00 |- - - інші | | 15 | 30 | шт
9106 |Пристрої для | | | |
|контролю часу доби | | | |
|або лічильники для | | | |
|вимірювання, | | | |
|реєстрації | | | |
|інтервалів часу та | | | |
|індикації, | | | |
|будь-яким способом з| | | |
|будь-яким | | | |
|годинниковим | | | |
|механізмом або з | | | |
|синхронним двигуном | | | |
|(наприклад, | | | |
|реєстратори часу, | | | |
|годинники з датами, | | | |
|годинники, які | | | |
|записують час): | | | |
9106 10 00 00 |- реєстратори часу; | | 5 | 10 | шт
|годинники з датами | | | |
|та годинники, які за| | | |
|писують час | | | |
9106 20 00 00 |- лічильники часу | | 5 | 10 | шт
|стоянки автомобілів | | | |
|(паркування) | | | |
9106 90 |- інші: | | | |
9106 90 10 00 |- - хвилиноміри та | | 5 | 10 | шт
|секундоміри | | | |
9106 90 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
9107 00 00 00 |Вимикачі, що діють в| | 5 | 10 | шт
|установлений час, та| | | |
|інші прилади, що | | | |
|дозволяють увімкнути| | | |
|механізм у | | | |
|зазначений час, з | | | |
|годинниковим | | | |
|механізмом або з | | | |
|синхронним двигуном | | | |
9108 |Механізми для | | | |
|годинників, | | | |
|призначених для | | | |
|носіння на собі або | | | |
|з собою, | | | |
|укомплектовані | | | |
|і зібрані: | | | |
|- електричні: | | | |
9108 11 00 00 |- - лише з | | 15 | 30 | шт
|механічним | | | |
|індикатором або з | | | |
|пристроєм, який | | | |
|дозволяє включити до| | | |
|складу механічний | | | |
|індикатор | | | |
9108 12 00 00 |- - лише з | | 15 | 30 | шт
|оптико-електронним | | | |
|індикатором | | | |
9108 19 00 00 |- - інші | | 15 | 30 | шт
9108 20 00 00 |- з автоматичним | | 15 | 30 | шт
|підзаводом | | | |
|- інші: | | | |
9108 91 00 00 |- - розміром 33,8 мм| | 15 | 30 | шт
|або менше | | | |
9108 99 00 00 |- - інші | | 25 | 50 | шт
9109 |Механізми для | | | |
|годинників, не | | | |
|призначених для | | | |
|носіння на собі або | | | |
|з собою, | | | |
|укомплектовані і | | | |
|зібрані: | | | |
|- електричні: | | | |
9109 11 00 00 |- - для будильників | | 15 | 30 | шт
9109 19 |- - інші: | | | |
9109 19 10 00 |- - - з шириною або | | 15 | 30 | шт
|діаметром не більше | | | |
|50 мм, для цивільної| | | |
|авіації | | | |
9109 19 90 00 |- - - інші | | 15 | 30 | шт
9109 90 |- інші: | | | |
9109 90 10 00 |- - з шириною або | | 15 | 30 | шт
|діаметром не більше | | | |
|50 мм, для цивільної| | | |
|авіації | | | |
9109 90 90 00 |- - інші | | 15 | 30 | шт
9110 |Механізми | | | |
|годинникові | | | |
|укомплектовані, не | | | |
|зібрані або частково| | | |
|зібрані (комплекти | | | |
|годинникових | | | |
|механізмів); | | | |
|неукомплектовані | | | |
|годинникові | | | |
|механізми, зібрані; | | | |
|заготовки | | | |
|годинникових | | | |
|механізмів: | | | |
|- для годинників, | | | |
|призначених для | | | |
|носіння на собі або | | | |
|з собою: | | | |
9110 11 |- - механізми | | | |
|годинникові | | | |
|укомплектовані, не | | | |
|зібрані або | | | |
|частково зібрані: | | | |
9110 11 10 00 |- - - з балансиром | | 5 | 10 | шт
|та волосковою | | | |
|пружиною | | | |
9110 11 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
9110 12 00 00 |- - механізми | | 5 | 10 | -
|годинникові | | | |
|неукомплектовані, | | | |
|зібрані | | | |
9110 19 00 00 |- - заготовки | | 5 | 10 | -
|годинникових | | | |
|механізмів | | | |
9110 90 00 00 |- інші | | 5 | 10 | -
9111 |Корпуси для | | | |
|годинників, | | | |
|призначених для | | | |
|носіння з собою чи | | | |
|на собі, товарної | | | |
|позиції 9101 або | | | |
|9102, та їх частини:| | | |
9111 10 00 00 |- корпуси з | | 5 | 10 | шт
|дорогоцінних металів| | | |
|або з металів, | | | |
|плакованих | | | |
|дорогоцінними | | | |
|металами | | | |
9111 20 |- корпуси з | | | |
|недорогоцінних | | | |
|металів, у тому | | | |
|числі позолочені або| | | |
|покриті сріблом: | | | |
9111 20 10 00 |- - позолочені або | | 5 | 10 | шт
|покриті сріблом | | | |
9111 20 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
9111 80 00 00 |- інші корпуси | | 5 | 10 | шт
9111 90 00 00 |- частини | | 5 | 10 | -
9112 |Корпуси настінних | | | |
|годинників та їх | | | |
|частини: | | | |
9112 10 00 00 |- корпуси металеві | | 5 | 10 | шт
9112 80 00 00 |- інші корпуси | | 5 | 10 | шт
9112 90 00 00 |- частини | | 5 | 10 | -
9113 |Браслети, ремінці | | | |
|для годинників | | | |
|(призначених для | | | |
|носіння з собою чи | | | |
|на собі) та їх | | | |
|частини: | | | |
9113 10 |- з дорогоцінних | | | |
|металів або з | | | |
|металу, плакованого | | | |
|дорогоцінними | | | |
|металами: | | | |
9113 10 10 00 |- - з дорогоцінних | | 15 | 15 | -
|металів | | | |
9113 10 90 00 |- - з металів, | | 15 | 15 | -
|плакованих | | | |
|дорогоцінними | | | |
|металами | | | |
9113 20 00 00 |- з недорогоцінних | | 15 | 15 | -
|металів, позолочені | | | |
|чи не позолочені, | | | |
|або покриті чи не | | | |
|покриті сріблом | | | |
9113 90 |- інші: | | | |
9113 90 10 00 |- - з натуральної, | | 15 | 15 | -
|штучної або | | | |
|композиційної шкіри | | | |
9113 90 30 00 |- - з синтетичних | | 15 | 15 | -
|матеріалів | | | |
9113 90 90 00 |- - інші | | 15 | 15 | -
9114 |Інші частини | | | |
|годинникові: | | | |
9114 10 00 00 |- пружини, включаючи| | 5 | 10 | -
|волоскові | | | |
9114 20 00 00 |- камені | | 5 | 10 | -
9114 30 00 00 |- циферблати | | 5 | 10 | -
9114 40 00 00 |- пластинки та мости| | 5 | 10 | -
9114 90 00 00 |- інші | | 5 | 10 | -

Група 92

Музичні інструменти; частини та приладдя до них

Примітки:

1. Ця група не включає:

а) частини загального призначення, викладені у примітці 2 до розділу XV, з недорогоцінних металів (розділ XV) та аналогічні вироби з пластмасових матеріалів (група 39);

б) мікрофони, підсилювачі, гучномовці, головні телефони, перемикачі, стробоскопи та інша апаратура і допоміжне устаткування, використовуване з предметами цієї групи, але такі, що не входять до їх складу і не знаходяться в одному корпусі з ними (групи 85 або 90);

в) інструменти та апаратура, іграшкові (товарна позиція 9503);

г) щітки для чищення музичних інструментів (товарна позиція 9603);

є) інструменти та апаратура для колекціонування або антикваріат (товарна позиція 9705 або 9706).

2. Смички, палички та аналогічні предмети, необхідні для гри на музичних інструментах товарних позицій 9202 або 9206, поданих у відповідній кількості з інструментами, для яких вони призначені, включаються до тих самих товарних позицій, що й відповідні інструменти.

Картки, диски та валики товарної позиції 9209, подані разом з музичними інструментами, вважаються самостійними виробами, які не є складовими частинами зазначених інструментів.

  ----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
9201 |Фортепіано, | | | |
|автоматичні або | | | |
|неавтоматичні; | | | |
|клавесини та інші | | | |
|струнно-клавішні | | | |
|інструменти: | | | |
9201 10 |- піаніно: | | | |
9201 10 10 00 |- - нові | | 15 | 30 | шт
9201 10 90 00 |- - що | | 5 | 10 | шт
|використовувались | | | |
9201 20 00 00 |- роялі | | 5 | 10 | шт
9201 90 00 00 |- інші | | 5 | 10 | шт
9202 |Інші інструменти | | | |
|музичні струнні | | | |
|(наприклад, гітари, | | | |
|скрипки, арфи): | | | |
9202 10 |- смичкові: | | | |
9202 10 10 00 |- - скрипки | | 5 | 10 | шт
9202 10 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
9202 90 |- інші: | | | |
9202 90 10 00 |- - арфи | | 5 | 10 | шт
9202 90 30 00 |- - гітари | | 15 | 30 | шт
9202 90 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
9203 00 |Органи клавішні з | | | |
|трубами; фісгармонії| | | |
|та аналогічні | | | |
|клавішні інструменти| | | |
|з металевими | | | |
|язичками: | | | |
9203 00 10 00 |- органи клавішні з | | 5 | 10 | шт
|трубами | | | |
9203 00 90 00 |- інші | | 5 | 10 | шт
9204 |Акордеони та | | | |
|аналогічні | | | |
|інструменти; губні | | | |
|гармошки: | | | |
9204 10 |- акордеони та | | | |
|аналогічні | | | |
|інструменти: | | | |
9204 10 10 00 |- - з менше ніж 80 | | 15 | 30 | шт
|басами | | | |
9204 10 90 00 |- - з 80 або більше | | 15 | 30 | шт
|басами | | | |
9204 20 00 00 |- губні гармошки | | 15 | 30 | шт
9205 |Інші інструменти | | | |
|музичні духові | | | |
|(наприклад, | | | |
|кларнети, труби, | | | |
|волинки): | | | |
9205 10 00 00 |- інструменти духові| | 5 | 10 | шт
|"мідні" | | | |
9205 90 00 00 |- інші | | 5 | 10 | шт
9206 00 00 00 |Інструменти музичні | | 5 | 10 | шт
|ударні (наприклад, | | | |
|барабани, ксилофони,| | | |
|тарілки, кастаньєти,| | | |
|маракаси) | | | |
9207 |Інструменти музичні,| | | |
|в яких звук | | | |
|створюється або має | | | |
|посилюватися | | | |
|електричними | | | |
|засобами (наприклад,| | | |
|органи, гітари, | | | |
|акордеони): | | | |
9207 10 |- інструменти | | | |
|клавішні, крім | | | |
|акордеонів: | | | |
9207 10 10 00 |- - органи | | 5 | 10 | шт
9207 10 30 00 |- - фортепіано | | 5 | 10 | шт
|цифрові | | | |
9207 10 50 00 |- - синтезатори | | 5 | 10 | шт
9207 10 80 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
9207 90 |- інші: | | | |
9207 90 10 00 |- - гітари | | 5 | 10 | шт
9207 90 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
9208 |Скриньки музичні, | | | |
|органи ярмаркові, | | | |
|шарманки, птахи | | | |
|співучі механічні, | | | |
|пилки музичні та | | | |
|інші інструменти | | | |
|музичні, не включені| | | |
|до інших груп; | | | |
|сигнальні пристрої | | | |
|різного роду; | | | |
|свистки, сигнальні | | | |
|ріжки та інші горни | | | |
|або сигнальні | | | |
|інструменти: | | | |
9208 10 00 00 |- скриньки музичні | | 5 | 10 | шт
9208 90 00 00 |- інші | | 5 | 10 | шт
9209 |Частини (наприклад, | | | |
|механізми музичних | | | |
|скриньок) та | | | |
|приладдя для | | | |
|музичних | | | |
|інструментів | | | |
|(наприклад, картки, | | | |
|диски та валики для | | | |
|механічних | | | |
|інструментів); | | | |
|різноманітні | | | |
|метрономи та | | | |
|камертони: | | | |
9209 10 00 00 |- метрономи та | | 5 | 10 | -
|камертони і труби з | | | |
|фіксованою висотою | | | |
|звуку | | | |
9209 20 00 00 |- механізми музичних| | 5 | 10 | -
|скриньок | | | |
9209 30 00 00 |- струни музичних | | 15 | 30 | -
|інструментів | | | |
|- інші: | | | |
9209 91 00 00 |- - частини і | | 15 | 30 | -
|приладдя для | | | |
|фортепіано | | | |
9209 92 00 00 |- - частини і | | 5 | 10 | -
|приладдя для | | | |
|музичних | | | |
|інструментів | | | |
|товарної позиції | | | |
|9202 | | | |
9209 93 00 00 |- - частини і | | 5 | 10 | -
|приладдя для | | | |
|музичних | | | |
|інструментів | | | |
|товарної позиції | | | |
|9203 | | | |
9209 94 00 00 |- - частини і | | 5 | 10 | -
|приладдя для | | | |
|музичних | | | |
|інструментів | | | |
|товарної позиції | | | |
|9207 | | | |
9209 99 |- - інші: | | | |
9209 99 10 00 |- - - частини і | | 5 | 10 | -
|приладдя для | | | |
|музичних | | | |
|інструментів | | | |
|товарної позиції | | | |
|9204 | | | |
9209 99 30 00 |- - - частини і | | 5 | 10 | -
|приладдя для | | | |
|музичних | | | |
|інструментів | | | |
|товарної позиції | | | |
|9205 | | | |
9209 99 80 00 |- - - інші | | 5 | 10 | -

РОЗДІЛ XIX

ЗБРОЯ, БОЄПРИПАСИ; ЇХ ЧАСТИНИ ТА ПРИЛАДДЯ

Група 93

Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя

Примітки:

1. Ця група не включає:

а) ініціювальні заряди та капсули, детонатори, ракети освітлювальні або протиградові та інші вироби групи 36;

б) частини та приладдя загального призначення, зазначені у примітці 2 до розділу XV, з недорогоцінних металів (розділ XV) і аналогічні вироби з пластмаси (група 39);

в) танки та бронемашини (броньова машина піхоти) (товарна позиція 8710);

г) телескопічні приціли або інші оптичні пристрої для зброї, за винятком випадку, коли вони не встановлені або не подані разом із зброєю, для якої вони призначені (група 90);

є) арбалети, луки та стріли для стрільби, зброя з запобіжними наконечниками для спортзалів для фехтування та іграшкова зброя (група 95);

д) предмети для колекціонування та антикваріат (товарна позиція 9705 або 9706).

2. У товарній позиції 9306 термін "частини" не включає радіонавігаційні прилади або радари товарної позиції 8526.

  ----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
9301 00 00 00 |Зброя військова, | | 5 | 10 | шт
|крім пістолетів, | | | |
|револьверів та | | | |
|холодної зброї | | | |
9302 00 |Револьвери та | | | |
|пістолети, крім | | | |
|зазначених у | | | |
|товарній позиції | | | |
|9303 або | | | |
|підкатегорії | | | |
|9304 00 00 00: | | | |
9302 00 10 00 |- калібру 9 мм або | | 5 | 10 | шт
|більше | | | |
9302 00 90 00 |- інші | | 5 | 10 | шт
9303 |Інша зброя | | | |
|вогнепальна та | | | |
|аналогічні | | | |
|вогнепальні засоби, | | | |
|що використовують | | | |
|згоряння пороху | | | |
|(наприклад, | | | |
|мисливські рушниці | | | |
|та карабіни, | | | |
|вогнепальна зброя, | | | |
|яка заряджається з | | | |
|дула, ракетниці та | | | |
|інші пристрої пуску | | | |
|сигнальних ракет, | | | |
|пістолети та | | | |
|револьвери для | | | |
|стрільби холостими | | | |
|патронами, пістолети| | | |
|для забою худоби, що| | | |
|стріляють стрижнями,| | | |
|лінемети): | | | |
9303 10 00 00 |- зброя вогнепальна,| | 10 | 20 | шт
|яка заряджається з | | | |
|дула | | | |
9303 20 |- інші рушниці та | | | |
|карабіни мисливські | | | |
|або спортивні, що | | | |
|мають принаймні один| | | |
|гладкий ствол, | | | |
|дробовики-рушниці: | | | |
9303 20 10 00 |- - з одним гладким | |20 євро |20 євро | шт
|стволом | |за 1 шт |за 1 шт |
9303 20 30 00 |- - з двома гладкими| |20 євро |20 євро | шт
|стволами | |за 1 шт |за 1 шт |
9303 20 95 00 |- - інші | |20 євро |20 євро | шт
| | |за 1 шт |за 1 шт |
9303 30 00 00 |- інші рушниці та | |20 євро |20 євро | шт
|карабіни мисливські | |за 1 шт |за 1 шт |
|або спортивні | | | |
9303 90 00 00 |- інші | | 10 | 20 | шт
9304 00 00 00 |Інша зброя | |10 євро |10 євро | шт
|(наприклад, | |за 1 шт |за 1 шт |
|пружинні, | | | |
|пневматичні чи | | | |
|газові рушниці, | | | |
|карабіни або | | | |
|пістолети, кийки), | | | |
|за винятком | | | |
|класифікованої у | | | |
|товарній позиції | | | |
|9307 | | | |
9305 |Частини та приладдя | | | |
|виробів товарних | | | |
|позицій 9301-9304: | | | |
9305 10 00 00 |- до револьверів | | 5 | 10 | -
|або пістолетів | | | |
|- до рушниць або | | | |
|карабінів товарної | | | |
|позиції 9303: | | | |
9305 21 00 00 |- - гладкоствольні | | 5 | 10 | шт
9305 29 |- - інші: | | | |
9305 29 30 00 |- - - заготовки з | | 5 | 10 | -
|дерева для прикладів| | | |
|рушниць | | | |
9305 29 95 00 |- - - інші | | 5 | 10 | -
9305 90 |- інші: | | | |
9305 90 10 00 |- - для бойової | | 5 | 10 | -
|зброї товарної | | | |
|позиції 9301 | | | |
9305 90 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | -
9306 |Бомби, гранати, | | | |
|торпеди, міни, | | | |
|ракети, патрони та | | | |
|інші снаряди і | | | |
|боєприпаси для | | | |
|ведення бойових дій | | | |
|та їх частини, | | | |
|включаючи | | | |
|мисливський дріб та | | | |
|пижі до патронів: | | | |
9306 10 00 00 |- патрони до | | 5 | 10 | тис. шт
|пістолетів для | | | |
|забивання стрижнів | | | |
|або пістолетів для | | | |
|забою худоби та їх | | | |
|частини | | | |
|- патрони для | | | |
|гладкоствольних | | | |
|рушниць або | | | |
|карабінів та їх | | | |
|частини; | | | |
|кульки пневматичної | | | |
|зброї: | | | |
9306 21 00 00 |- - патрони | | 25 | 25 | тис. шт
9306 29 |- - інші: | | | |
9306 29 40 00 |- - - гільзи | | 5 | 10 | тис. шт
9306 29 70 00 |- - - інші | | 25 | 50 | -
9306 30 |- інші патрони та | | | |
|їх частини: | | | |
9306 30 10 00 |- - до револьверів | | 5 | 10 | -
|та пістолетів | | | |
|товарної позиції | | | |
|9302 або до | | | |
|автоматів | | | |
|(пістолетні патрони)| | | |
|товарної позиції | | | |
|9301 | | | |
|- - інші: | | | |
9306 30 30 00 |- - - до бойової | | 5 | 10 | -
|зброї | | | |
|- - - іншої: | | | |
9306 30 91 00 |- - - - патрони | | 25 | 50 | тис. шт
|центрального бою | | | |
9306 30 93 00 |- - - - патрони | | 5 | 10 | тис. шт
|кільцевого | | | |
|(бокового) бою | | | |
9306 30 98 00 |- - - - інші | | 25 | 50 | -
9306 90 |- інші: | | | |
9306 90 10 00 |- - для військових | | 5 | 10 | -
|цілей | | | |
9306 90 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | -
9307 00 00 00 |Шаблі (палаші), | | 15 | 30 | -
|шпаги, багнети, | | | |
|списи та інша | | | |
|холодна зброя, їх | | | |
|частини та футляри | | | |
|(піхви) до неї | | | |

РОЗДІЛ XX

РІЗНІ ТОВАРИ I ВИРОБИ

Група 94

Меблі; медико-хірургічні меблі; постільні речі та
аналогічні товари, освітлювальні прилади, в іншому місці
непойменовані; лампи-реклами, світлові покажчики, табло
та аналогічні вироби; збірні будівельні конструкції

Примітки:

1. Ця група не включає:

а) матраци і подушки, які наповнюються повітрям (пневматичні) або водою груп 39, 40 або 63;

б) дзеркала, призначені для встановлення на підлозі або на землі (наприклад псише-дзеркала) (товарна позиція 7009);

в) вироби групи 71;

г) частини і фурнітура загального призначення, згідно з приміткою 2 до розділу XV, з недорогоцінних металів (розділ XV) або аналогічні вироби з пластмаси (група 39) і сейфи товарної позиції 8303;

є) меблі, спеціально сконструйовані як частини холодильного або морозильного устаткування товарної позиції 8418; меблі, спеціально сконструйовані для швейних машин товарної позиції 8452;

д) освітлювальні прилади групи 85;

е) меблі, спеціально сконструйовані як частини для апаратів товарних позицій 8518 (товарна позиція 8518), товарних позицій 8519-8521 (товарна позиція 8522) або товарних позицій 8525-8528 (товарна позиція 8529);

є) вироби товарної позиції 8714;

ж) стоматологічні крісла з умонтованим зуболікарським устаткуванням товарної позиції 9018, а також плювальниці до них (товарна позиція 9018);

з) вироби групи 91 (наприклад корпуси годинників);

и) меблі та освітлювальні іграшкові вироби (товарна позиція 9503), більярдні столи і меблі для ігор товарної позиції 9504, вироби для фокусів або прикрас (за винятком електричних гірлянд), таких як китайські ліхтарики (товарна позиція 9505).

2. Вироби (крім їх частин) товарних позицій 9401-9403 включаються до цих товарних позицій лише тоді, коли вони призначені для установлення на підлозі. Однак нижчезазначені вироби включаються до товарних позицій 9401-9403, навіть якщо вони призначені для підвішування, кріплення до стін або для розташування один на одному:

а) шафи, книжкові або для посуду, меблі з полицями або секційні;

б) меблі для сидіння і ліжка.

3. а) У товарних позиціях 9401-9403 термін "частини товарів" не включає листи або пластини (вирізані або не вирізані за формою, але не з'єднані з іншими частинами) з скла (включаючи дзеркала), мармуру або інших каменів чи з будь-якого іншого матеріалу, зазначених у групі 68 або 69.

б) Вироби товарної позиції 9404, подані окремо, не слід включати до товарних позицій 9401-9403 як частини товарів.

4. Термін "збірні будівельні конструкції" товарної позиції 9406 означає конструкції, зібрані на заводі, або ті, що поставляються як сукупність окремих елементів для складання на місці, наприклад, збірні будинки, магазини, контори, школи, ангари, гаражі або аналогічні конструкції.

  ----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
9401 |Меблі для сидіння | | | |
|(крім включених до | | | |
|товарної позиції | | | |
|9402), як і | | | |
|перетворюються або | | | |
|не перетворюються | | | |
|на ліжка, та їх | | | |
|частини: | | | |
9401 10 |- меблі для сидіння,| | | |
|використовувані для | | | |
|повітряних | | | |
|транспортних | | | |
|засобів: | | | |
9401 10 10 00 |- - без шкіряного | | 15 | 30 | шт
|покриття, для | | | |
|цивільної авіації | | | |
9401 10 90 00 |- - інші | | 15 | 30 | шт
9401 20 00 00 |- меблі для сидіння,| | 15 | 30 | шт
|використовувані в | | | |
|автомобілях | | | |
9401 30 |- меблі для сидіння,| | | |
|які обертаються, з | | | |
|регульованою | | | |
|висотою: | | | |
9401 30 10 00 |- - м'які, які мають| | 15 | 30 | шт
|спинку, з | | | |
|коліщатками або | | | |
|полоззям | | | |
9401 30 90 00 |- - інші | | 15 | 30 | шт
9401 40 00 00 |- меблі для сидіння,| | 15 | 30 | шт
|які перетворюються | | | |
|на ліжка, крім | | | |
|туристичних чи | | | |
|садових | | | |
9401 50 00 00 |- меблі для сидіння | | 15 | 30 | шт
|з тростини, лози, | | | |
|бамбука тощо | | | |
|- інші меблі для | | | |
|сидіння з дерев'яним| | | |
|каркасом: | | | |
9401 61 00 00 |- - м'які | | 15 | 30 | шт
9401 69 00 00 |- - інші | | 15 | 30 | шт
|- інші меблі для | | | |
|сидіння з металевим | | | |
|каркасом: | | | |
9401 71 00 00 |- - м'які | | 15 | 30 | шт
9401 79 00 00 |- - інші | | 15 | 30 | шт
9401 80 00 00 |- інші меблі для | | 15 | 30 | шт
|сидіння | | | |
9401 90 |- частини: | | | |
9401 90 10 00 |- - меблів для | | 15 | 30 | -
|сидіння, | | | |
|використовуваних для| | | |
|повітряних | | | |
|транспортних засобів| | | |
|- - інші: | | | |
9401 90 30 00 |- - - дерев'яні | | 15 | 30 | -
9401 90 80 00 |- - - інші | | 15 | 30 | -
9402 |Меблі медичні, | | | |
|хірургічні, | | | |
|стоматологічні або | | | |
|ветеринарні | | | |
|(наприклад, | | | |
|операційні столи, | | | |
|столи оглядові, | | | |
|ліжка з механічним | | | |
|пристосуванням для | | | |
|використання у | | | |
|лікарнях, | | | |
|стоматологічні | | | |
|крісла); перукарські| | | |
|крісла та аналогічні| | | |
|крісла з пристроєм | | | |
|для повертання і | | | |
|підіймання; їх | | | |
|частини: | | | |
9402 10 00 00 |- крісла | | 0 | 5 | -
|стоматологічні, | | | |
|перукарські тощо та | | | |
|їх частини | | | |
9402 90 00 00 |- інші | | 0 | 5 | -
9403 |Інші меблі та їх | | | |
|частини: | | | |
9403 10 |- меблі металеві, | | | |
|використовувані в | | | |
|установах: | | | |
9403 10 10 00 |- - столи для | | 15 | 30 | -
|креслення (крім | | | |
|столів креслярських | | | |
|товарної позиції | | | |
|9017) | | | |
|- - інші заввишки: | | | |
|- - - не більш як | | | |
|80 см: | | | |
9403 10 51 00 |- - - - столи | | 15 | 30 | -
|письмові | | | |
9403 10 59 00 |- - - - інші | | 15 | 30 | -
|- - - більш як | | | |
|80 см: | | | |
9403 10 91 00 |- - - - шафи, що | | 15 | 30 | -
|мають двері, | | | |
|відкидні дверцята | | | |
|або засувки з | | | |
|відкидними дошками | | | |
9403 10 93 00 |- - - - шафи з | | 15 | 30 | -
|відсувними | | | |
|шухлядами, шухлядами| | | |
|для паперів та | | | |
|картотеки | | | |
9403 10 99 00 |- - - - інші | | 15 | 30 | -
9403 20 |- інші меблі | | | |
|металеві: | | | |
9403 20 10 00 |- - для цивільної | | 25 | 50 | -
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
9403 20 91 00 |- - - ліжка | | 20 | 40 | -
9403 20 99 00 |- - - інші | | 20 | 40 | -
9403 30 |- меблі дерев'яні, | | | |
|використовувані в | | | |
|установах: | | | |
|- - заввишки не | | | |
|більш як 80 см: | ( | | |
9403 30 11 00 |- - - столи | | 25 | 50 | шт
|письмові | | | |
9403 30 19 00 |- - - інші | | 25 | 50 | шт
|- - заввишки понад | | | |
|80 см: | | | |
9403 30 91 00 |- - - шафи, шухляди | | 25 | 50 | шт
|для паперів та | | | |
|картотеки інші | | | |
9403 30 99 00 |- - - інші | | 25 | 50 | шт
9403 40 |- меблі дерев'яні, | | | |
|використовувані на | | | |
|кухнях: | | | |
9403 40 10 00 |- - меблі кухонні, | | 25 | 50 | шт
|секційні | | | |
9403 40 90 00 |- - інші | | 25 | 50 | шт
9403 50 00 00 |- меблі дерев'яні | | 25 | 50 | шт
|типу спальні | | | |
9403 60 |- інші меблі | | | |
|дерев'яні: | | | |
9403 60 10 00 |- - меблі дерев'яні | | 25 | 50 | шт
|для столових та | | | |
|житлових кімнат | | | |
9403 60 30 00 |- - меблі дерев'яні | | 25 | 50 | шт
|для магазинів | | | |
9403 60 90 00 |- - інші меблі | | 25 | 50 | шт
|дерев'яні | | | |
9403 70 |- меблі з пластмас: | | | |
9403 70 10 00 |- - для цивільної | | 20 | 40 | -
|авіації | | | |
9403 70 90 00 |- - інші | | 25 | 50 | -
9403 80 00 00 |- меблі із інших | | 20 | 40 | -
|матеріалів, | | | |
|включаючи тростину, | | | |
|лозу, бамбук тощо | | | |
9403 90 |- частини: | | | |
9403 90 10 00 |- - з металу | | 25 | 50 | -
9403 90 30 00 |- - з дерева | | 25 | 50 | -
9403 90 90 00 |- - з інших | | 25 | 50 | -
|матеріалів | | | |
|Осови матрацні для | | | |
|ліжок; постільні | | | |
|речі тощо | | | |
|(наприклад, сінники,| | | |
|покривала, перини, | | | |
|диванні подушки, | | | |
|пуфи, подушки), з | | | |
|пружинами або | | | |
|заповнені будь-якими| | | |
|матеріалами, чи | | | |
|вироблені з пористої| | | |
|гуми або з | | | |
|пластичних | | | |
|матеріалів, з | | | |
|покриттям чи без | | | |
|покриття: | | | |
9404 10 00 00 |- основи матрацні | | 25 | 50 | -
|- матраци: | | | |
9404 21 |- - з пористої гуми | | | |
|або пластичних | | | |
|матеріалів, з | | | |
|покриттям чи без | | | |
|покриття: | | | |
9404 21 10 00 |- - - з гуми | | 25 | 50 | шт
9404 21 90 00 |- - - з пластичних | | 25 | 50 | шт
|матеріалів | | | |
9404 29 |- - з інших | | | |
|матеріалів: | | | |
9404 29 10 00 |- - - з металевими | | 25 | 50 | шт
|пружинами | | | |
9404 29 90 00 |- - - інші | | 25 | 50 | шт
9404 30 |- мішки спальні: | | | |
9404 30 10 00 |- - пір'яні або | | 10 | 20 | шт
|пухові | | | |
9404 30 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт
9404 90 |- інші: | | | |
9404 90 10 00 |- - пір'яні або | | 10 | 20 | -
|пухові | | | |
9404 90 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | -
9405 |Прилади | | | |
|освітлювальні | | | |
|(включаючи | | | |
|прожектори) та їх | | | |
|частини, не включені| | | |
|до інших груп; | | | |
|лампи-реклами, | | | |
|світлові вивіски, | | | |
|світлові покажчики | | | |
|табло і аналогічні | | | |
|вироби, що мають | | | |
|умонтоване джерело | | | |
|світла та їх | | | |
|частини, не включені| | | |
|до інших груп: | | | |
9405 10 |- люстри та інші | | | |
|електричні | | | |
|освітлювальні | | | |
|прилади, які | | | |
|підвішуються або | | | |
|закріплюються на | | | |
|стелі чи на стіні, | | | |
|за винятком | | | |
|використовуваних для| | | |
|освітлення відкритих| | | |
|майданчиків або | | | |
|доріг: | | | |
9405 10 10 00 |- - з недорогоцінних| | 25 | 50 | -
|металів або | | | |
|пластичних | | | |
|матеріалів, для | | | |
|цивільної авіації | | | |
|- - інші: | | | |
|- - - з пластичних | | | |
|матеріалів: | | | |
9405 10 21 00 |- - - - призначені | | 25 | 50 | -
|для використання з | | | |
|лампами і трубками | | | |
|розжарювання | | | |
9405 10 29 00 |- - - - інші | | 25 | 50 | -
9405 10 30 00 |- - - з керамічного | | 25 | 50 | -
|матеріалу | | | |
9405 10 50 00 |- - - з скла | | 25 | 50 | -
|- - - з інших | | | |
|матеріалів: | | | |
9405 10 91 00 |- - - - призначені | | 25 | 50 | -
|для використання з | | | |
|лампами і трубками | | | |
|розжарювання | | | |
9405 10 99 00 |- - - - інші | | 25 | 50 | -
9405 20 |- нічники | | | |
|електричні, | | | |
|настільні лампи, | | | |
|торшери та бра для | | | |
|приміщень: | | | |
|- - з пластичних | | | |
|матеріалів: | | | |
9405 20 11 00 |- - - призначені для| | 10 | 20 | -
|використання з | | | |
|лампами і трубками | | | |
|розжарювання | | | |
9405 20 19 00 |- - - інші | | 10 | 20 | -
9405 20 30 00 |- - з керамічного | | 10 | 20 | -
|матеріалу | | | |
9405 20 50 00 |- - з скла | | 10 | 20 | -
|- - з інших | | | |
|матеріалів: | | | |
9405 20 91 00 |- - - призначені для| | 10 | 20 | -
|використання з | | | |
|лампами і трубками | | | |
|розжарювання | | | |
9405 20 99 00 |- - - інші | | 10 | 20 | -
9405 30 00 00 |- набори електричних| | 10 | 20 | -
|приладів, | | | |
|використовуваних для| | | |
|прикрашування | | | |
|новорічних ялинок | | | |
9405 40 |- інші прилади | | | |
|електричні | | | |
|освітлювальні: | | | |
9405 40 10 00 |- - прожектори | | 25 | 50 | -
|- - інші: | | | |
|- - - з пластичних | | | |
|матеріалів: | | | |
9405 40 31 00 |- - - - призначені | | 25 | 50 | -
|для використання з | | | |
|лампами та трубками | | | |
|розжарювання | | | |
9405 40 35 00 |- - - - призначені | | 25 | 50 | -
|для використання з | | | |
|люмінесцентними | | | |
|трубчастими лампами | | | |
9405 40 39 00 |- - - - інші | | 25 | 50 | -
|- - - з інших | | | |
|матеріалів: | | | |
9405 40 91 00 |- - - - призначені | | 25 | 50 | -
|для використання з | | | |
|лампами розжарювання| | | |
9405 40 95 00 |- - - - призначені | | 25 | 50 | -
|для використання з | | | |
|люмінесцентними | | | |
|лампами | | | |
9405 40 99 00 |- - - - інші | | 25 | 50 | -
9405 50 00 00 |- прилади | | 25 | 50 | -
|неелектричні | | | |
|освітлювальні | | | |
9405 60 |- світлові | | | |
|покажчики, світлові | | | |
|табло та аналогічні | | | |
|вироби: | | | |
9405 60 10 00 |- - світлові | | 25 | 50 | -
|покажчики, світлові | | | |
|табло та аналогічні | | | |
|вироби з звичайних | | | |
|або пластичних | | | |
|матеріалів, для | | | |
|цивільної авіації | | | |
|- - інші: | | | |
9405 60 91 00 |- - - з пластичних | | 25 | 50 | -
|матеріалів | | | |
9405 60 99 00 |- - - з інших | | 25 | 50 | -
|матеріалів | | | |
|- частини: | | | |
9405 91 |- - з скла: | | | |
|- - - вироби для | | | |
|оснащення | | | |
|електричних | | | |
|освітлювальних | | | |
|приладів (за | | | |
|винятком | | | |
|прожекторів): | | | |
9405 91 11 00 |- - - - ковпаки | | 25 | 50 | -
|скляні грановані, | | | |
|етикетки, кулі, | | | |
|ядра, квіточки, | | | |
|підвіски та | | | |
|аналогічні вироби, | | | |
|прикраси до люстр | | | |
|та освітлювальних | | | |
|приладів | | | |
9405 91 19 00 |- - - - інші | | 25 | 50 | -
|(наприклад, | | | |
|світлорозсіювачі, | | | |
|світильники для | | | |
|систем, абажури, | | | |
|скляні ковпачки, | | | |
|тюльпани тощо) | | | |
9405 91 90 00 |- - - інші | | 25 | 50 | -
9405 92 |- - з пластичних | | | |
|матеріалів: | | | |
9405 92 10 00 |- - - частини | | 25 | 50 | -
|виробів підпозиції | | | |
|9405 10 або 9405 60,| | | |
|для цивільної | | | |
|авіації | | | |
9405 92 90 00 |- - - інші | | 25 | 50 | -
9405 99 |- - інші: | | | |
9405 99 10 00 |- - - частини | | 25 | 50 | -
|виробів підпозиції | | | |
|9405 10 або 9405 60,| | | |
|з недорогоцінних | | | |
|металів, для | | | |
|цивільної авіації | | | |
9405 99 90 00 |- - - інші | | 25 | 50 | -
9406 00 |Конструкції | | | |
|будівельні збірні: | | | |
9406 00 10 00 |- з дерева | | 10 | 20 | -
|- з чорних металів: | | | |
9406 00 31 00 |- - теплиці | | 10 | 20 | -
9406 00 39 00 |- - інші | | 10 | 20 | -
9406 00 90 00 |- з інших | | 10 | 20 | -
|матеріалів | | | |

Група 95

Іграшки, ігри, предмети для розваг або спорту;

їх частини і приладдя

Примітки:

1. Ця група не включає:

а) свічки для новорічних ялинок (товарна позиція 3406);

б) піротехнічні вироби для розваг товарної позиції 3604;

в) пряжу, мононитки, мотузки, струни і аналогічні вироби для рибної ловлі, включаючи розрізані на відрізки, але не установлені на вудці, класифіковані у групі 39, товарній позиції 4206 або розділі XI;

г) спортивні сумки та інші вироби товарних позицій 4202, 4203 або 4204;

є) спортивний одяг або маскарадні костюми з текстильних матеріалів групи 61 або 62;

д) прапори з текстильних матеріалів або тканини для прапорів, паруси для суден, плотів, човнів, шлюпок, яхт або сухопутних транспортних засобів групи 63;

е) взуття спортивне (за винятком взуття з закріпленими роликовими або звичайними ковзанами) групи 64 і спортивні головні убори групи 65;

є) палиці, батоги, хлисти і аналогічні вироби (товарна позиція 6602), а також їх частини (товарна позиція 6603);

ж) скляні очі для ляльок, не установлені на них, або інших іграшок товарної позиції 7018;

з) частини і фурнітуру загального призначення, зазначені у примітці 2 розділу XV, з недорогоцінних металів (розділ XV) або аналогічні вироби з пластмас (група 39);

и) дзвони, дзвіночки, гонги і аналогічні вироби товарної позиції 8306;

і) насоси для рідин (товарна позиція 8413), апарати для фільтрації або очищення рідини або газів (товарна позиція 8421), електродвигуни (товарна позиція 8501), електротрансформатори (товарна позиція 8504) або пристрої дистанційного радіокерування (товарна позиція 8526);

ї) спортивні транспортні засоби розділу XVII, за винятком саней для бобслею, тобоганів і аналогічних виробів;

й) дитячі велосипеди (товарна позиція 8712);

к) спортивні судна, такі як каное і скіфи (група 89) або засоби для їх пересування (вироблені з дерева належать до групи 44);

л) захисні окуляри для спорту або ігор на відкритому повітрі (товарна позиція 9004);

м) манки і свистки (товарна позиція 9208);

н) зброю та інші предмети групи 93;

о) різноманітні електричні гірлянди (товарна позиція 9405);

п) струни тенісних ракеток, намети, предмети та інше спорядження для кемпінгів або рукавички з різних матеріалів (класифікуються за матеріалом, з якого вони вироблені).

2. До цієї групи включаються вироби, в яких природні або культивовані перли, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння (природні, синтетичні або реконструйовані), дорогоцінні чи недорогоцінні метали, плаковані дорогоцінними металами, становлять лише незначну частину.

3. За умови відповідності примітці 1 цієї групи, частини і приладдя, призначені виключно або головним чином для використання разом з товарами цієї групи, класифікуються разом з цими товарами.

  ----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
9501 00 |Іграшки колісні для | | | |
|катання дітей ! | | | |
|(наприклад, | | | |
|триколісні | | | |
|велосипеди, | | | |
|самокати, педальні | | | |
|автомобілі); | | | |
|лялькові коляски | | | |
|та візки: | | | |
9501 00 10 00 |- візки і коляски | | 10 | 20 | -
|для ляльок | | | |
9501 00 90 00 |- інші | | 10 | 20 | -
9502 |Ляльки, які | | | |
|зображають людей: | | | |
9502 10 |- ляльки одягнені | | | |
|або неодягнені: | | | |
9502 10 10 00 |- - з пластмаси | |1,5 євро |3 євро | шт
| | |за 1 шт |за 1 шт |
9502 10 90 00 |- - з інших | | 10 | 20 | шт
|матеріалів | | | |
|- частини одягу та | | | |
|речей: | | | |
9502 91 00 00 |- - одяг та речі до | | 10 | 20 | -
|нього, взуття і | | | |
|головні убори | | | |
9502 99 00 00 |- - інші | | 10 | 20 | -
9503 |Інші іграшки; моделі| | | |
|з меншеного розміру | | | |
|та аналогічні | | | |
|моделі, діючі чи | | | |
|недіючі; головоломки| | | |
|різного роду: | | | |
9503 10 |- поїзди електричні,| | | |
|включаючи колії, | | | |
|сигналізацію та | | | |
|інші приладдя: | | | |
9503 10 10 00 |- - зменшені моделі | | 10 | 20 | -
9503 10 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | -
9503 20 |- набори окремих | | | |
|моделей, елементів | | | |
|для подальшого | | | |
|складання у | | | |
|зменшеному розмірі, | | | |
|діючих чи недіючих, | | | |
|крім виробів | | | |
|підпозиції 9503 10: | | | |
9503 20 10 00 |- - з пластмаси | | 10 | 20 | -
9503 20 90 00 |- - з інших | | 10 | 20 | -
|матеріалів | | | |
9503 30 |- інші набори | | | |
|конструкторські та | | | |
|іграшки для | | | |
|конструювання: | | | |
9503 30 10 00 |- - з деревини | | 10 | 20 | -
9503 30 30 00 |- - з пластмаси | | 10 | 20 | -
9503 30 90 00 |- - з інших | | 10 | 20 | -
|матеріалів | | | |
|- іграшки у вигляді | | | |
|тварин або інших | | | |
|істот, крім людей: | | | |
9503 41 00 00 |- - м'які | |2 євро |4 євро | шт
| | |за 1 шт |за 1 шт |
9503 49 |- - інші: | | | |
9503 49 10 00 |- - - з деревини | | 10 | 20 | шт
9503 49 30 00 |- - - з пластмаси | |0,3 євро |0,6 євро | шт
| | |за 1 шт |за 1 шт |
9503 49 90 00 |- - - з інших | | 10 | 20 | шт
|матеріалів | | | |
9503 50 00 00 |- інструменти та | | 10 | 20 | -
|пристрої музичних | | | |
|іграшок | | | |
9503 60 |- головоломки: | | | |
9503 60 10 00 |- - з деревини | | 10 | 20 | шт
9503 60 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт
9503 70 00 00 |- інші іграшки у | | 10 | 20 | шт
|наборах або | | | |
|комплектах | | | |
9503 80 |- інші іграшки у | | | |
|наборах або | | | |
|комплектах з | | | |
|механізмом: | | | |
9503 80 10 00 |- - з пластмаси | | 10 | 20 | шт
9503 80 90 00 |- - з інших | | 10 | 20 | шт
|матеріалів | | | |
9503 90 |- інші: | | | |
9503 90 10 00 |- - іграшкова зброя | | 10 | 20 | шт
|- - інші: | | | |
|- - - з пластмаси: | | | |
9503 90 32 00 |- - - - без | | 10 | 20 | шт
|механічного приводу | | | |
9503 90 34 00 |- - - - інші | | 10 | 20 | шт
9503 90 35 00 |- - - гумові | | 10 | 20 | шт
9503 90 37 00 |- - - з текстильних | | 10 | 20 | шт
|матеріалів | | | |
|- - - з металу: | | | |
9503 90 51 00 |- - - - мініатюрні | | 10 | 20 | шт
|моделі, одержані | | | |
|литтям | | | |
9503 90 55 00 |- - - - інші | | 10 | 20 | шт
9503 90 99 00 |- - - з інших | | 10 | 20 | шт
|матеріалів | | | |
9504 |Вироби для | | | |
|атракціонів, | | | |
|настільні або | | | |
|кімнатні ігри, | | | |
|включаючи столи для | | | |
|ігор у пінбол, | | | |
|більярд, спеціальні | | | |
|столи для казино та | | | |
|автоматичне | | | |
|обладнання для | | | |
|кегельбану: | | | |
9504 10 00 00 |- відеоігри, в які | | 20 | 40 | -
|можна грати за | | | |
|допомогою телевізора| | | |
9504 20 |- більярд та | | | |
|приладдя для гри у | | | |
|більярд: | | | |
9504 20 10 00 |- - більярд | | 20 | 40 | -
9504 20 90 00 |- - інші | | 20 | 40 | -
9504 30 |- інші ігри, які | | | |
|приводяться в дію за| | | |
|допомогою монети або| | | |
|жетону, за винятком | | | |
|устаткування | | | |
|кегельбанів: | | | |
9504 30 10 00 |- - ігри з екраном | | 20 | 40 | шт
|- - ігри інші: | | | |
9504 30 30 00 |- - - фліпери | | 20 | 40 | шт
9504 30 50 00 |- - - інші | | 20 | 40 | шт
9504 30 90 00 |- - частини | | 20 | 40 | -
9504 40 00 00 |- карти гральні | | 20 | 40 | -
9504 90 |- інші: | | | |
9504 90 10 00 |- - набори | | 20 | 40 | шт
|електричних гоночних| | | |
|автомобілів для | | | |
|ігрових змагань | | | |
9504 90 90 00 |- - інші | | 20 | 40 | шт
9505 |Вироби для свят, | | | |
|карнавалів та інших | | | |
|розваг, включаючи | | | |
|вироби для показу | | | |
|фокусів та | | | |
|сюрпризів: | | | |
9505 10 |- вироби для | | | |
|новорічних, | | | |
|різдвяних свят: | | | |
9505 10 10 00 |- - з скла | | 20 | 40 | -
9505 10 90 00 |- - з інших | | 20 | 40 | -
|матеріалів | | | |
9505 90 00 00 |- інші | | 20 | 40 | -
9506 |Прилади та | | | |
|обладнання для | | | |
|занять фізкультурою,| | | |
|гімнастикою, легкою | | | |
|атлетикою, іншими | | | |
|видами спорту | | | |
|(включаючи | | | |
|настільний теніс) | | | |
|або для ігор на | | | |
|відкритому повітрі, | | | |
|не включені до інших| | | |
|груп; | | | |
|плавальні басейни: | | | |
|- лижі та інші | | | |
|предмети для занять | | | |
|лижним спортом: | | | |
9506 11 |- - лижі: | | | |
9506 11 10 00 |- - - лижі бігові | | 20 | 40 | пар
9506 11 90 00 |- - - лижі інші | | 20 | 40 | пар
9506 12 00 00 |- - кріплення лижні | | 20 | 40 | -
9506 19 00 00 |- - інші | | 20 | 40 | -
|- лижі водні, дошки | | | |
|для серфінгу і | | | |
|віндсерфінгу, | | | |
|інвентар для занять | | | |
|водними видами | | | |
|спорту: | | | |
9506 21 00 00 |- - дошки для | | 20 | 40 | шт
|віндсерфінгу | | | |
9506 29 00 00 |- - інші | | 20 | 40 | шт
|- інші ключки для | | | |
|гольфу і предмети | | | |
|для ігор у гольф: | | | |
9506 31 00 00 |- - ключки, | | 20 | 40 | шт
|комплекти | | | |
9506 32 00 00 |- - м'ячі | | 20 | 40 | шт
9506 39 |- - інші: | | | |
9506 39 10 00 |- - - частини ключок| | 20 | 40 | -
|для гольфу | | | |
9506 39 90 00 |- - - інші | | 20 | 40 | -
9506 40 |- обладнання та | | | |
|інвентар для | | | |
|настільного тенісу: | | | |
9506 40 10 00 |- - ракетки, м'ячі | | 20 | 40 | -
|та сітки | | | |
9506 40 90 00 |- - інші | | 20 | 40 | -
|- ракетки для | | | |
|тенісу, бадмінтону | | | |
|або аналогічні | | | |
|ракетки, навіть без | | | |
|струн: | | | |
9506 51 00 00 |- - ракетки для | | 20 | 40 | шт
|тенісу, без струн | | | |
|або з струнами | | | |
9506 59 00 00 |- - інші | | 20 | 40 | шт
|- м'ячі, крім м'ячів| | | |
|для гольфу та кульок| | | |
|для настільного | | | |
|тенісу: | | | |
9506 61 00 00 |- - м'ячі для тенісу| | 20 | 40 | шт
9506 62 |- - надувні: | | | |
9506 62 10 00 |- - - шкіряні | | 20 | 40 | шт
9506 62 90 00 |- - - інші | | 20 | 40 | шт
9506 69 |- - інші: | | | |
9506 69 10 00 |- - - м'ячі для | | 20 | 40 | шт
|крикету або поло | | | |
9506 69 90 00 |- - - інші | | 20 | 40 | шт
9506 70 |- ковзани для | | | |
|катання по льоду та | | | |
|роликові ковзани, | | | |
|включаючи взуття, до| | | |
|якого прикріплені | | | |
|ковзани: | | | |
9506 70 10 00 |- - ковзани для | | 20 | 40 | пар
|катання по льоду | | | |
9506 70 30 00 |- - ковзани роликові| | 20 | 40 | пар
9506 70 90 00 |- - частини та | | 20 | 40 | -
|пристрої | | | |
|- інші: | | | |
9506 91 00 00 |- - вироби та | | 20 | 40 | -
|обладнання для | | | |
|занять фізкультурою,| | | |
|гімнастикою або | | | |
|легкою атлетикою | | | |
9506 99 |- - інші: | | | |
9506 99 10 00 |- - - вироби для | | 20 | 40 | шт
|крикету або поло, | | | |
|крім м'ячів | | | |
9506 99 90 00 |- - - інші | | 20 | 40 | шт
9507 |Вудки, гачки та інші| | | |
|вироби для рибної | | | |
|ловлі; сачки | | | |
|будь-якого | | | |
|призначення; прилади| | | |
|(крім включених до | | | |
|товарної позиції | | | |
|9208 або 9705) та | | | |
|аналогічні вироби | | | |
|для полювання: | | | |
9507 10 00 00 |- вудки | | 20 | 40 | шт
9507 20 |- гачки, прикріплені| | | |
|або не прикріплені | | | |
|до волосіні: | | | |
9507 20 10 00 |- - гачки не | | 20 | 40 | -
|прикріплені | | | |
9507 20 90 00 |- - інші | | 20 | 40 | -
9507 30 00 00 |- котушки з волосіні| | 20 | 40 | -
|для рибної ловлі | | | |
9507 90 00 00 |- інші | | 20 | 40 | -
9508 00 00 00 |Каруселі, гойдалки, | | 20 | 40 | -
|тари та інші | | | |
|атракціони; | | | |
|пересувні цирки, | | | |
|звіринці та театри | | | |

Група 96

Різні готові вироби

Примітки:

1. Ця група не включає:

а) олівці косметичні або гігієнічні (група 33);

б) вироби групи 66 (наприклад, частини парасольок або тростин);

в) біжутерію (товарна позиція 7117);

г) частини і фурнітуру загального призначення, зазначені у примітці 2 до розділу XV, з недорогоцінних металів (розділ XV) і аналогічні вироби з пластмас (група 39);

є) вироби групи 82 (ножі та інші столові вироби) з рукоятками або частинами з матеріалів для різання чи з лиття. Рукоятки та інші частини цих виробів, подані окремо, включаються до товарної позиції 9601 або 9602;

д) вироби групи 90, наприклад оправи для окулярів (товарна позиція 9003), рейсфедери (товарна позиція 9017), пензлики, використовувані у терапії, хірургії, стоматології, ветеринарії (товарна позиція 9018);

е) вироби групи 91 (наприклад, корпуси для всіх видів годинників);

є) музичні інструменти, їх частини і пристрої (група 92);

ж) вироби групи 93 (зброю і частини зброї);

з) вироби групи 94 (наприклад, меблі, освітлювальні прилади);

и) вироби групи 95 (наприклад, іграшки, ігри, спортивний інвентар);

і) вироби групи 97 (твори мистецтва, предмети для колекціонування або антикваріат).

2. У товарній позиції 9602 термін "матеріали рослинного або мінерального походження для різьблення" означає:

а) тверде насіння, кісточки, шкаралупу горіхів і аналогічні матеріали рослинного походження (наприклад, горіхи "корозо" або "дім") для різьблення;

б) бурштин і сепіоліт, природні або відновлені, а також гагат і мінеральні речовини, аналогічні гагату.

3. У товарній позиції 9603 термін "готові вузли і пучки для виробництва пензлів, щіток та мітел" означає пучки волосся рослинних волокон або інших матеріалів, які можуть бути використані без попереднього розділу на частини для виробництва пензлів, щіток та мітел або аналогічних виробів і не потребують для цього складнішого додаткового оброблення, ніж підрівнювання або підрізування кінців.

4. Вироби цієї групи, крім включених до товарних позицій 9601-9606 або 9615, незалежно від того, складаються вони повністю або частково з дорогоцінних металів або металів, плакованих дорогоцінними металами, з натуральних або культивованих перлів, дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння (природних, синтетичних або реконструйованих). Однак до товарних позицій 9601-9606 і 9615 включаються вироби, в яких природні або культивовані перли, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння (природні, синтетичні або реконструйовані), дорогоцінні метали або метали, плаковані дорогоцінними металами, мають незначну складову.

  ----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
9601 |Кістка слонова | | | |
|оброблена, кістка, | | | |
|панцир черепаховий, | | | |
|роги тварин, корали,| | | |
|перламутр та інші | | | |
|матеріали тваринного| | | |
|походження для | | | |
|різьблення, | | | |
|оздоблення та вироби| | | |
|з цих матеріалів | | | |
|(включаючи вироби, | | | |
|вироблені | | | |
|формуванням): | | | |
9601 10 00 00 |- кістка слонова | | 10 | 20 | -
|оброблена та вироби | | | |
|з слонової кістки | | | |
9601 90 |- інші: | | | |
9601 90 10 00 |- - корали природні | | 10 | 20 | -
|або регенеровані, | | | |
|оброблені і вироби з| | | |
|них | | | |
9601 90 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | -
9602 00 00 00 |Матеріали рослинного| | 10 | 20 | -
|або мінерального | | | |
|походження для | | | |
|різьблення, | | | |
|оздоблення та вироби| | | |
|з цих матеріалів; | | | |
|вироби, виліплені | | | |
|або вирізані з | | | |
|воску, парафіну, | | | |
|стеарину, рослинних | | | |
|лаків та природних | | | |
|смол, пластиліну та | | | |
|інші виліплені або | | | |
|вирізьблені вироби, | | | |
|не включені до інших| | | |
|груп; оброблений | | | |
|м'який желатин (крім| | | |
|желатину товарної | | | |
|позиції 3503) і | | | |
|вироби з м'якого | | | |
|желатину: | | | |
9603 |Мітли та щітки, що | | | |
|входять або не | | | |
|входять як частини | | | |
|до складу машин, | | | |
|апаратів або | | | |
|транспортних | | | |
|засобів, щітки | | | |
|ручні, механічні | | | |
|мітли без двигуна, | | | |
|пензлі та вінички з | | | |
|пір'я; основи, | | | |
|підготовлені для | | | |
|щіткових виробів; | | | |
|подушечки та валики | | | |
|для фарбування; | | | |
|шкребки з гуми або | | | |
|аналогічних | | | |
|еластичних | | | |
|матеріалів: | | | |
9603 10 00 00 |- мітли та віники з | | 5 | 10 | шт
|лози чи інших | | | |
|рослинних | | | |
|матеріалів, | | | |
|зв'язаних у жмути, | | | |
|на держаках чи ні | | | |
|- щітки зубні, | | | |
|помазки для гоління,| | | |
|щітки для волосся, | | | |
|пензлики для вій чи | | | |
|нігтів та інші щітки| | | |
|для особистого | | | |
|туалету, включаючи | | | |
|щітки, які є | | | |
|складовими частинами| | | |
|наборів: | | | |
9603 21 00 00 |- - щітки зубні, | | 10 | 20 | шт
|включаючи щітки для | | | |
|чищення зубних | | | |
|протезів | | | |
9603 29 |- - інші: | | | |
9603 29 10 00 |- - - помазки для | | 10 | 20 | шт
|гоління | | | |
9603 29 30 00 |- - - щітки для | | 5 | 10 | шт
|волосся | | | |
9603 29 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
9603 30 |- пензлі та щітки | | | |
|для художників, | | | |
|пензлики для писання| | | |
|та аналогічні | | | |
|пензлики для | | | |
|нанесення косметики:| | | |
9603 30 10 00 |- - пензлі та щітки | | 5 | 10 | шт
|для художників, | | | |
|пензлики для писання| | | |
9603 30 90 00 |- - пензлики для | | 5 | 10 | шт
|нанесення косметики | | | |
9603 40 |- щітки та пензлі | | | |
|для фарбування, | | | |
|побілки, лакування | | | |
|або аналогічних | | | |
|робіт (крім пензлів | | | |
|підпозиції 9603 30);| | | |
|подушечки та валики | | | |
|для фарбування: | | | |
9603 40 10 00 |- - щітки та пензлі | | 10 | 20 | шт
|для фарбування, | | | |
|побілки, лакування | | | |
|або аналогічних | | | |
|робіт | | | |
9603 40 90 00 |- - подушечки та | | 5 | 10 | шт
|валики для | | | |
|фарбування | | | |
9603 50 00 00 |- інші щітки, що | | 25 | 50 | шт
|входять як частини | | | |
|до складу машин, | | | |
|апаратів або | | | |
|транспортних засобів| | | |
9603 90 |- інші: | | | |
9603 90 10 00 |- - щітки ручні, | | 5 | 10 | шт
|механічні мітли без | | | |
|двигунів | | | |
|- - інші: | | | |
9603 90 91 00 |- - - щітки та | | 5 | 10 | шт
|швабри для | | | |
|прибирання у | | | |
|домашньому | | | |
|господарстві, у тому| | | |
|числі щітки для | | | |
|чищення одягу або | | | |
|взуття, щітки для | | | |
|догляду за тваринами| | | |
9603 90 99 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
9604 00 00 00 |Сита і решета ручні | | 10 | 20 | шт
9605 00 00 00 |Набори дорожні, | | 10 | 20 | шт
|використовувані для | | | |
|особистого туалету, | | | |
|шиття або чищення | | | |
|взуття чи одягу | | | |
9606 |гудзики, запонки та | | | |
|кнопки; форми для | | | |
|гудзиків та інші | | | |
|частини гудзиків, | | | |
|запонок або кнопок; | | | |
|заготовки гудзиків, | | | |
|запонок: | | | |
9606 10 00 00 |- кнопки та їх | | 10 | 20 | -
|частини | | | |
|- гудзики, запонки: | | | |
9606 21 00 00 |- - з пластмас, не | | 10 | 20 | -
|покриті текстильними| | | |
|матеріалами | | | |
9606 22 00 00 |- - з недорогоцінних| | 10 | 20 | -
|металів, не покриті | | | |
|текстильними | | | |
|матеріалами | | | |
9606 29 00 00 |- - інші | | 10 | 20 | -
9606 30 00 00 |- форми для | | 10 | 20 | -
|гудзиків, запонок та| | | |
|інші їх частини; | | | |
|заготовки гудзиків, | | | |
|запонок | | | |
9607 |Застібки - | | | |
|"блискавки" та їх | | | |
|частини: | | | |
|- застібки - | | | |
|"блискавки": | | | |
9607 11 00 00 |- - із зубчиками з | | 15 | 30 | м
|недорогоцінних | | | |
|металів | | | |
9607 19 00 00 |- - інші | | 15 | 30 | м
9607 20 |- частини: | | | |
9607 20 10 00 |- - з недорогоцінних| | 15 | 30 | -
|металів (у тому | | | |
|числі стрічки із | | | |
|зубчиками з | | | |
|недорогоцінних | | | |
|металів) | | | |
9607 20 90 00 |- - інші | | 15 | 30 | -
9608 |Ручки кулькові або | | | |
|олівці; авторучки і | | | |
|маркери з | | | |
|наконечником з | | | |
|повсті або іншого | | | |
|пористого матеріалу;| | | |
|авторучки чорнильні | | | |
|та інші авторучки; | | | |
|пір'я копіювальні; | | | |
|олівці механічні; | | | |
|ручки, тримачі для | | | |
|ручок та аналогічні | | | |
|вироби, частини цих | | | |
|виробів (включаючи | | | |
|ковпачки та | | | |
|кріплення), | | | |
|перелічені вище, | | | |
|крім виробів | | | |
|товарної позиції | | | |
|9609: | | | |
9608 10 |- ручки кулькові: | | | |
9608 10 10 00 |- - з рідким | | 25 | 50 | шт
|чорнилом | | | |
|- - інші: | | | |
9608 10 30 00 |- - - з корпусом та | | 25 | 50 | шт
|ковпачками з | | | |
|дорогоцінних | | | |
|металів, або | | | |
|плакованих чи | | | |
|дубльованих | | | |
|дорогоцінними | | | |
|металами | | | |
|- - - інші: | | | |
9608 10 91 00 |- - - - з | | 25 | 50 | шт
|одноразовими | | | |
|змінними балончиками| | | |
9608 10 99 00 |- - - - інші | | 25 | 50 | шт
9608 20 00 00 |- авторучки і | | 10 | 20 | шт
|маркери з | | | |
|наконечником з | | | |
|повсті або іншого | | | |
|пористого матеріалу | | | |
|- авторучки | | | |
|чорнильні та інші | | | |
|авторучки: | | | |
9608 31 00 00 |- - для креслення чи| | 25 | 50 | шт
|малювання тушшю | | | |
9608 39 |- - інші: | | | |
9608 39 10 00 |- - - з корпусом або| | 25 | 50 | шт
|ковпачком з | | | |
|дорогоцінних | | | |
|металів, або | | | |
|покритим | | | |
|дорогоцінним | | | |
|металом | | | |
9608 39 90 00 |- - - інші | | 25 | 50 | шт
9608 40 00 00 |- олівці механічні | | 25 | 50 | шт
9608 50 00 00 |- набори, до складу | | 25 | 50 | шт
|яких входять два або| | | |
|більше відмічених | | | |
|виробів, зазначених | | | |
|у попередніх | | | |
|підпозиціях | | | |
9608 60 |- стрижні для | | | |
|кулькових ручок або | | | |
|олівців, які | | | |
|складаються з | | | |
|кулькового | | | |
|наконечника та | | | |
|балончика з | | | |
|чорнилом: | | | |
9608 60 10 00 |- - з рідким | | 25 | 50 | шт
|чорнилом | | | |
9608 60 90 00 |- - інші | | 25 | 50 | шт
|- інші: | | | |
9608 91 00 00 |- - пера для ручок | | 10 | 20 | шт
|та наконечники для | | | |
|писання | | | |
9608 99 |- - інші: | | | |
9608 99 10 00 |- - - тримачі для | | 25 | 50 | -
|ручок, тримачі для | | | |
|олівців та | | | |
|аналогічні тримачі | | | |
|- - - інші: | | | |
9608 99 92 00 |- - - - металеві | | 25 | 50 | -
9608 99 98 00 |- - - - інші | | 25 | 50 | -
9609 |Олівці прості (крім | | | |
|олівців товарної | | | |
|позиції 9608), | | | |
|олівці кольорові, | | | |
|грифелі для олівців | | | |
|чи олівці з вугілля,| | | |
|крейда для писання | | | |
|чи малювання та для | | | |
|кравців: | | | |
9609 10 |- олівці прості і | | | |
|кольорові з | | | |
|грифелями: | | | |
9609 10 10 00 |- - з графітовим | | 10 | 20 | -
|стрижнем | | | |
9609 10 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | -
9609 20 00 00 |- грифелі для | | 10 | 20 | -
|олівців чорні чи | | | |
|кольорові | | | |
9609 90 |- інші: | | | |
9609 90 10 00 |- - пастелі та | | 10 | 20 | -
|олівці вугільні | | | |
9609 90 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | -
9610 00 00 00 |Дошки грифельні та | | 10 | 20 | -
|інші дошки для | | | |
|писання чи | | | |
|малювання, у рамках | | | |
|або без рамок | | | |
9611 00 00 00 |Печатки, штемпелі, | | 10 | 20 | -
|пристосування для | | | |
|проставлення дат, | | | |
|номерів тощо | | | |
|(включаючи пристрої | | | |
|для друкування | | | |
|етикеток), | | | |
|призначені для | | | |
|ручної роботи; | | | |
|компостери ручні, | | | |
|верстати ручні для | | | |
|набору, комплекти | | | |
|ручні друкувальні | | | |
9612 |Стрічки фарбувальні | | | |
|для друкарських | | | |
|машинок та | | | |
|аналогічні | | | |
|фарбувальні стрічки,| | | |
|просочені фарбою або| | | |
|оброблені іншим | | | |
|способом, призначені| | | |
|для відбитків, на | | | |
|бобінах чи касетах | | | |
|або без них; | | | |
|подушечки | | | |
|штемпельні, | | | |
|просочені або не | | | |
|просочені фарбою, у | | | |
|футлярі чи без | | | |
|футляра: | | | |
9612 10 |- стрічки | | | |
|фарбувальні: | | | |
9612 10 10 00 |- - з полімерних | | 10 | 20 | шт
|матеріалів | | | |
9612 10 20 00 |- - з синтетичних | | 10 | 20 | шт
|або штучних волокон,| | | |
|завширшки менш як | | | |
|30 мм, постійно | | | |
|встановлені у | | | |
|картриджі, | | | |
|використовувані в | | | |
|автоматичних | | | |
|друкарських | | | |
|машинках, в | | | |
|обчислювальних та | | | |
|інших машинах | | | |
9612 10 80 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт
9612 20 00 00 |- подушечки | | 10 | 20 | шт
|штемпельні | | | |
9613 |Запальнички та | | | |
|запалювачі (за | | | |
|винятком запалювачів| | | |
|товарної позиції | | | |
|3603), механічні або| | | |
|електричні, та їх | | | |
|частини, крім | | | |
|камінців та гнотів: | | | |
9613 10 00 00 |- запальнички | | 10 | 20 | шт
|кишенькові, газові, | | | |
|які не підлягають | | | |
|перезарядженню | | | |
9613 20 |- запальнички | | | |
|кишенькові, газові, | | | |
|які підлягають | | | |
|перезарядженню: | | | |
9613 20 10 00 |- - з системою | | 25 | 50 | шт
|електричного | | | |
|запалювання | | | |
9613 20 90 00 |- - з іншими | | 25 | 50 | шт
|системами | | | |
|запалювання | | | |
9613 30 00 00 |- запальнички | | 10 | 20 | шт
|настільні | | | |
9613 80 00 00 |- інші запальнички | | 25 | 50 | шт
|та запалювачі | | | |
9613 90 00 00 |- частини | | 10 | 20 | -
9614 |Люльки для паління | | | |
|(включаючи чашечки | | | |
|люльок), мундштуки | | | |
|для сигар та | | | |
|сигарет, та їх | | | |
|частини: | | | |
9614 20 |- люльки та чашечки | | | |
|люльок: | | | |
9614 20 20 00 |- - грубооброблені | | 10 | 20 | шт
|заготовки з дерева | | | |
|або коріння, для | | | |
|виробництва трубок | | | |
9614 20 80 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт
9614 90 00 00 |- інші | | 10 | 20 | -
9615 |Гребінці для | | | |
|розчісування, | | | |
|гребінці, що | | | |
|прикрашають зачіски,| | | |
|заколки та | | | |
|аналогічні вироби; | | | |
|шпильки для волосся,| | | |
|затискачі для | | | |
|волосся, щипці для | | | |
|завивання волосся, | | | |
|бігуді та аналогічні| | | |
|перукарські вироби, | | | |
|крім згаданих у | | | |
|товарній позиції | | | |
|8516, та їх частини:| | | |
|- гребінці для | | | |
|розчісування, | | | |
|гребінці, що | | | |
|прикрашають