Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

Про введення в дію Кодексу Української РСР
про адміністративні правопорушення

( Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР), 1984,
додаток до N 51, ст.1123 )

У зв'язку з прийняттям Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє:

1. Ввести в дію Кодекс Української РСР про адміністративні правопорушення з 1 червня 1985 року.

2. Доручити Президії Верховної Ради Української РСР встановити порядок введення в дію Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення і привести законодавчі акти Української РСР у відповідність з цим Кодексом.

Заступник Голови Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО

Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО

м. Київ, 7 грудня 1984 р.
N 8074-X