Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про внесення доповнень до Житлового
кодексу
Української РСР

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1986 р., N 21 ст. 414)

( Указ затверджено Законом УРСР
N 2518-XI від 12.07.
86, ВВР, 1986, N 29, ст. 585 )

Відповідно до Закону СРСР від 27 листопада 1985 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів СРСР у зв'язку з Основними напрямами реформи загальноосвітньої і професійної школи та затвердженням нової редакції Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про народну освіту", а також Указу Президії Верховної Ради СРСР від 21 квітня 1986 року "Про розширення прав трудових колективів підприємств і організацій у вирішенні питань поліпшення житлових умов робітників і службовців" Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

Внести такі доповнення до Житлового кодексу Української РСР ( 5464-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573; 1985 р., N 11, ст. 205):

1. Статтю 21 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"За рішенням трудових колективів підприємств та організацій у колективних договорах можуть передбачатися для робітників і службовців, які мають право на першочергове одержання жилих приміщень, а також новаторів і передовиків виробництва, які добилися високих показників у праці і беруть активну участь у громадському житті, пільгові підстави визнання їх потребуючими поліпшення житлових умов при забезпеченні жилою площею за місцем роботи, а також і кількість жилої площі, що виділяється для цієї мети. У колективних договорах зазначеним новаторам і передовикам виробництва може бути передбачено надання жилих приміщень у першочерговому порядку".

Частини другу і третю цієї статті вважати відповідно частинами третьою і четвертою.

2. Частину першу статті 45 доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:

"вчителям та іншим педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних навчальних закладів".

Голова Президії Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО

м. Київ, 12 травня 1986 р.
N 2204-XI