Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про заходи по посиленню боротьби проти пияцтва і
алкоголізму, викорененню самогоноваріння

(Відомості ВВР, 1985 р., N 23, ст. 544)

( Із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР
N 4135-XI від 12.06.
87 )

У сучасних умовах, коли радянський народ успішно здійснює завдання комуністичного будівництва, все більш нетерпимим стає пияцтво. Пияцтво завдає шкоди здоров'ю трудящих, нерідко призводить до руйнування сім'ї, згубно позначається на вихованні дітей. Під впливом алкоголю люди втрачають почуття відповідальності перед суспільством і державою, вчиняють хуліганство та інші злочини. Пияцтво завдає шкоди виробництву, призводить до прогулів та інших порушень трудової дисципліни, аварій і загибелі людей.

Трудящі справедливо вимагають вжиття більш ефективних заходів до викоренення пияцтва, створення нетерпимого ставлення до будь-яких його проявів, рішучого припинення самогоноваріння, дальшого зміцнення громадського порядку і трудової дисципліни.

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 16 травня 1985 року "Про посилення боротьби з пияцтвом" і з метою подолання пияцтва і алкоголізму, викоренення самогоноваріння Президія Верховної Ради Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Відповідальність за розпивання спиртних напоїв
у громадських місцях і появу в громадських місцях у п'яному вигляді

1. Розпивання спиртних напоїв на вулицях, на стадіонах, у скверах, парках, у всіх видах громадського транспорту та в інших громадських місцях, крім підприємств торгівлі і громадського харчування, в яких продаж спиртних напоїв на розлив дозволений виконавчим комітетом місцевої Ради народних депутатів, або поява в громадських місцях у п'яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль, тягне за собою накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження або штрафу в розмірі від двадцяти до тридцяти карбованців.

Ті ж дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, тягнуть за собою накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу в розмірі від тридцяти до п'ятдесяти карбованців.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка двічі протягом року піддавалась адміністративному стягненню за розпивання спиртних напоїв у громадських місцях або появу в громадських місцях у п'яному вигляді, тягнуть за собою накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу в розмірі від п'ятдесяти до ста карбованців або виправних робіт на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, а у виняткових випадках, якщо за обставинами справи і з врахуванням особи порушника застосування цих заходів буде визнано недостатнім, - у вигляді адміністративного арешту на строк до п'ятнадцяти діб.

2. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 1 цього Указу, розглядаються протягом доби начальником або заступником начальника відділу (управління) внутрішніх справ виконавчого комітету районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів, які накладають на порушника адміністративне стягнення у вигляді попередження або штрафу, а у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті, або накладають штраф, або направляють у зазначений строк справу на розгляд у районний (міський) народний суд з забезпеченням явки порушника.

Народний суддя розглядає справу одноособово протягом доби після надходження її до суду.

Постанова про адміністративний арешт за правопорушення, передбачене частиною третьою статті 1 цього Указу, виконується органами внутрішніх справ у порядку, встановленому для виконання адміністративного арешту, що призначається за вчинення дрібного хуліганства.

II. Відповідальність за розпивання спиртних напоїв на
виробництві

3. Розпивання спиртних напоїв на виробництві (на робочих місцях, у приміщеннях і на території підприємств, установ, організацій) або перебування на роботі у нетверезому стані тягне за собою накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу в розмірі від тридцяти до п'ятдесяти карбованців.

4. Майстри, начальники дільниць, змін, цехів та інші керівники, які брали участь у розпиванні з підлеглими їм працівниками спиртних напоїв на виробництві або не вжили заходів до відсторонення від роботи осіб, що перебувають у нетверезому стані, або приховали випадки розпивання спиртних напоїв чи появи на роботі у нетверезому стані підлеглих їм працівників, піддаються адміністративному стягненню у вигляді штрафу в розмірі від п'ятдесяти до ста карбованців.

5. Протокол про вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтями 3 і 4 цього Указу, складається адміністрацією, працівниками, які здійснюють охорону підприємств, установ, організацій, працівниками органів внутрішніх справ (міліції), народними дружинниками.

Справи про правопорушення, передбачені статтями 3 і 4 цього Указу, розглядаються адміністративними комісіями при виконавчих комітетах районних, міських, районних у містах, селищних, сільських Рад народних депутатів, виконавчими комітетами селищних, сільських Рад народних депутатів або комісіями по боротьбі з пияцтвом при виконавчих комітетах районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів.

6. До осіб, які вчинили правопорушення, передбачені статтями 3 і 4 цього Указу, поряд з накладенням на них адміністративного стягнення може бути застосовано також і заходи дисциплінарного стягнення.

III. Відповідальність за втягнення неповнолітніх у пияцтво

7. Батьки або інші особи, винні у доведенні неповнолітнього до стану сп'яніння, якщо ці дії за своїм характером не тягнуть кримінальної відповідальності, піддаються адміністративному стягненню у вигляді штрафу в розмірі від п'ятдесяти до ста карбованців.

8. Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння особою, у службовій залежності від якої перебував неповнолітній, тягне за собою кримінальну відповідальність і карається позбавленням волі на строк до двох років, або виправними роботами на цей же строк, або штрафом у розмірі від двохсот до трьохсот карбованців.

Втягнення неповнолітнього у пияцтво тягне за собою кримінальну відповідальність і карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

9. Поява у громадських місцях у п'яному вигляді підлітків віком до шістнадцяти років, а так само розпивання ними спиртних напоїв тягне за собою адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі від тридцяти до п'ятдесяти карбованців, що накладається на батьків або осіб, які їх замінюють.

10. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 7 і 9 цього Указу, розглядаються щодо батьків неповнолітнього і осіб, які їх замінюють, районними (міськими), районними у містах комісіями в справах неповнолітніх, щодо інших осіб - адміністративними комісіями при виконавчих комітетах районних, міських, районних у містах, селищних, сільських Рад народних депутатів, виконавчими комітетами селищних, сільських Рад народних депутатів.

11. Прийняття на роботу, зв'язану з виробництвом, зберіганням і торгівлею спиртними напоями, осіб, які не досягли вісімнадцятирічного віку, забороняється.

IV. Відповідальність за порушення правил торгівлі спиртними
напоями

12. Порушення працівниками торговельних підприємств і підприємств громадського харчування правил торгівлі горілкою та іншими спиртними напоями тягне за собою адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі від п'ятдесяти до ста карбованців, що накладається адміністративними комісіями при виконавчих комітетах районних, міських, районних у містах, селищних, сільських Рад народних депутатів, виконавчими комітетами селищних, сільських Рад народних депутатів або комісіями по боротьбі з пияцтвом при виконавчих комітетах районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів.

Ті ж дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення або громадського впливу, тягнуть за собою кримінальну відповідальність і караються виправними роботами на строк до двох років або штрафом у розмірі від двохсот до трьохсот карбованців з позбавленням права працювати у торговельних підприємствах і підприємствах громадського харчування на строк від трьох до п'яти років.

13. Скуповування і перепродаж з метою наживи у невеликих розмірах горілки та інших спиртних напоїв, а так само товарів народного споживання і продуктів сільського господарства, касових і товарних чеків і талонів, квитків у видовищні та інші підприємства, книг, нот, грампластинок, магнітофонних, відеофонних касет та інших цінностей, якщо розмір наживи не перевищує тридцяти карбованців, тягне за собою накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу в розмірі від п'ятдесяти до ста карбованців з конфіскацією предметів спекуляції.

Справи про правопорушення, передбачені цією статтею, розглядаються народним суддею одноособово в порядку, встановленому законодавством Української РСР.

V. Відповідальність за виготовлення, збут, зберігання і
придбання міцних спиртних напоїв домашнього виготовлення

14. Виготовлення або зберігання без мети збуту самогону чи інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення, виготовлення або зберігання без мети збуту апаратів для їх вироблення тягнуть за собою накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу в розмірі від ста до трьохсот карбованців.

Ті ж дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, тягнуть за собою кримінальну відповідальність і караються виправними роботами на строк до двох років або штрафом у розмірі від двохсот до п'ятисот карбованців.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою раніше судимою за виготовлення або зберігання самогону чи інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення, виготовлення або зберігання апаратів для їх вироблення як з метою збуту, так і без такої, а так само за збут зазначених спиртних напоїв або апаратів, тягнуть за собою кримінальну відповідальність і караються позбавленням волі на строк до двох років або виправними роботами на строк від одного року до двох років. ( Стаття 14 в редакції Указу ПВР N 4135-XI від 12.06.87 )

15. Виготовлення або зберігання з метою збуту самогону чи інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення або виготовлення чи зберігання з метою збуту апаратів для їх вироблення, а так само збут зазначених спиртних напоїв або апаратів тягнуть за собою кримінальну відповідальність і караються позбавленням волі на строк від одного року до трьох років з конфіскацією майна чи без такої, або виправними роботами на строк до двох років з конфіскацією майна чи без такої, або штрафом у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі карбованців.

Ті ж дії, вчинені повторно, караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна.

16. Придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення тягне за собою накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу в розмірі від тридцяти до ста карбованців.

17. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 14 і статтею 16 цього Указу, розглядаються начальником або заступником начальника відділу (управління) внутрішніх справ виконавчого комітету районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів. (Стаття 17 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4135-XI від 12.06.87 )

VI. Відповідальність за керування транспортними засобами у
стані сп'яніння

18. Водії за керування транспортними засобами, тобто всіма видами автомобілів, тракторами та іншими самохідними машинами, трамваями і тролейбусами, мотоциклами та іншими механічними транспортними засобами, у стані сп'яніння, а також за передачу керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані сп'яніння, піддаються адміністративному стягненню у вигляді штрафу в розмірі ста карбованців або позбавлення права керування транспортним засобом на строк від одного року до трьох років.

Водії, які мають право керування кількома видами транспортних засобів, за вчинення порушень, передбачених у цій статті, позбавляються права керування всіма видами транспортних засобів.

19. Особи, які не мають права керування транспортними засобами, за керування ними у стані сп'яніння, а також за передачу керування транспортним засобом особі, яка перебуває у стані сп'яніння, піддаються адміністративному стягненню у вигляді штрафу в розмірі ста карбованців.

20. За допуск до керування транспортними засобами водії, які перебувають у стані сп'яніння, службові особи, відповідальні за технічний стан і експлуатацію транспортних засобів, піддаються адміністративному стягненню у вигляді штрафу в розмірі ста карбованців.

21. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 18-20 цього Указу, розглядаються службовими особами органів внутрішніх справ у встановленому законом порядку.

22. Керування транспортними засобами, зазначеними в частині першій статті 18 цього Указу, особою, яка перебуває в стані сп'яніння, вчинене повторно протягом року, тягне за собою кримінальну відповідальність і карається позбавленням волі на строк до одного року, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом у розмірі трьохсот карбованців з позбавленням водія права керування транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років.

Та ж дія, вчинена особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, тягне за собою кримінальну відповідальність і карається позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням водія права керування транспортними засобами на строк до п'ять років.

23. Допуск до керування транспортними засобами водіїв, які перебувають у стані сп'яніння, вчинений особою, відповідальною за технічний стан або експлуатацію транспортних засобів, якщо це спричинило наслідки, зазначені у статті 215 Кримінального кодексу Української РСР, тягне за собою кримінальну відповідальність і карається позбавленням волі на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом у розмірі від ста до трьохсот карбованців, з позбавленням права займати посади, зв'язані з відповідальністю за технічний стан або експлуатацію транспортних засобів, на строк до п'яти років.

VII. Застосування заходів громадського впливу

24. Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, передбачене цим Указом, звільняється від адміністративної відповідальності з передачею матеріалів на розгляд товариського суду, комісії по боротьбі з пияцтвом підприємства, установи, організації, громадської організації або трудового колективу, якщо з урахуванням характеру вчиненого правопорушення і особи правопорушника до нього доцільно застосувати захід громадського впливу.

У випадку, передбаченому частиною першою цієї статті, товариський суд, комісія по боротьбі з пияцтвом підприємства, установи, організації можуть застосувати до винної особи захід громадського впливу у вигляді накладення грошового штрафу в розмірі до п'ятдесяти карбованців.

Про заходи, застосовані до правопорушника, адміністрація підприємства, установи, організації, товариський суд, комісія по боротьбі з пияцтвом, громадська організація зобов'язані у десятиденний строк повідомити орган, який надіслав матеріал.

VIII. Обмеження дієздатності і примусове лікування осіб,
які зловживають спиртними напоями

25. Особа, яка внаслідок зловживання спиртними напоями ставить свою сім'ю в тяжке матеріальне становище, може бути обмежена судом у дієздатності, і над нею встановлюється піклування. Ця особа може укладати угоди по розпорядженню майном, а також одержувати заробітну плату, пенсію або інші види доходів і розпоряджатись ними лише за згодою піклувальника, за винятком дрібних побутових угод.

26. Хронічні алкоголіки, які ухиляються від добровільного лікування або продовжують пиячити після лікування, підлягають направленню до лікувально-трудових профілакторіїв для примусового лікування і трудового перевиховання на строк від одного року до двох років.

Питання про направлення до профілакторію зазначених осіб розглядається районним (міським) народним судом у відкритому судовому засіданні при наявності медичного висновку за клопотанням громадських організацій, трудових колективів, державних органів, а також членів сім'ї або близьких родичів.

IX. Інші заходи боротьби проти пияцтва і алкоголізму

27. З метою припинення адміністративного правопорушення, передбаченого цим Указом, складення протоколу, а також забезпечення своєчасного і правильного розгляду справи і виконання постанови по справі про адміністративне правопорушення орган внутрішніх справ (міліція) може провести адміністративне затримання на строк до трьох годин особи, яка вчинила таке правопорушення, і, в разі необхідності, особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів затриманої особи.

28. Особи, які перебувають на вулицях і в інших громадських місцях у середньому або тяжкому ступені сп'яніння, поміщуються у медичний витверезник, за утримання в якому з них стягується плата у встановленому розмірі.

29. Самогон та інші міцні спиртні напої домашнього вироблення, апарати для їх вироблення органами внутрішніх справ (міліцією) вилучаються у осіб, які вчинили правопорушення, передбачені цим Указом, і після розгляду справи знищуються.

30. Про накладення адміністративного стягнення за правопорушення, передбачені статтею 1, частиною першою статті 14, статтею 16 цього Указу, начальник органу внутрішніх справ, його заступник або народний суддя доводять до відома адміністрації або громадської організації за місцем роботи, навчання або проживання порушника. ( Стаття 30 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4135-XI від 12.06.87 )

31. Особи, до яких застосовувались заходи адміністративного стягнення за правопорушення, передбачені статтями 1, 3 і 4 цього Указу, можуть адміністрацією підприємства, установи, організації за погодженням з профспілковим комітетом позбавлятися повністю або частково премій, винагород за підсумками річної роботи підприємства, установи, організації, пільгових путівок у будинки відпочинку і санаторії; їм може бути перенесена черговість на одержання житлової площі.

X. Комісії по боротьбі з пияцтвом

32. Координація діяльності державних органів і громадських організацій, спрямованої на боротьбу з пияцтвом, а також розробка і проведення заходів по запобіганню і припиненню проявів пияцтва здійснюються комісіями по боротьбі з пияцтвом, які утворюються при Раді Міністрів Української РСР, при виконавчих комітетах обласних, районних, міських і районних у містах Рад народних депутатів. Комісії по боротьбі з пияцтвом можуть також утворюватися при виконавчих комітетах селищних і сільських Рад народних депутатів.

У своїй діяльності ці комісії керуються Положенням про комісії по боротьбі з пияцтвом, затверджуваним Президією Верховної Ради Української РСР.

33. Для розробки і проведення заходів по запобіганню і припиненню проявів пияцтва на підприємствах, в установах і організаціях можуть утворюватися комісії по боротьбі з пияцтвом.

У своїй діяльності ці комісії керуються Положенням про комісії по боротьбі з пияцтвом підприємств, установ, організацій, затверджуваним Президією Верховної Ради Української РСР.

34. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 22 червня 1972 року "Про заходи по посиленню боротьби проти пияцтва і алкоголізму" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1972 р., N 26, ст. 221; 1973 р., N 40, ст. 341; 1975 р., N 37, ст. 419; 1982 р., N 48, ст. 774; 1984 р., N 27, ст. 512).

35. Цей Указ набирає чинності з 1 червня 1985 року.

36. Доручити Міністерству юстиції Української РСР підготувати з участю заінтересованих міністерств і відомств і внести до Президії Верховної Ради Української РСР пропозиції про зміну чинного законодавства у зв'язку з виданням цього Указу.

Голова Президії Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО

м. Київ, 20 травня 1985 р.
N 280-XI