Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

(Постанову відмінено згідно Закону ВРУ
N 2554-XII від 07.07.1
992)

Про питання, пов'язані з введеннням в дію
Основ законодавства Союзу РСР
і союзних республік про оренду

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1990, N 4, ст. 44 )

У зв'язку з введенням в дію Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про оренду Президія Верховної Ради Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Доручити Раді Міністрів Української РСР:

установити види (групи) підприємств (об'єднань) республіканського і місцевого підпорядкування та види майна, здача яких в оренду не допускається, а також передбачити, при необхідності, випадки обмеження або заборони викупу орендованого майна;

визначити державні органи, які до прийняття і введення в дію Закону СРСР "Про власність в СРСР" уповноважені укладати договори на здачу в оренду державних підприємств (об'єднань), організацій, структурних одиниць об'єднань республіканського і місцевого підпорядкування;

забезпечити повну зайнятість працівників, які вивільняються з підприємств (організацій) у зв'язку з їх переходом на оренду, організувати в разі потреби їх перепідготовку та підвищення кваліфікації.

2. Міністерствам, державним комітетам і відомствам УРСР, виконкомам обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів всіляко сприяти переведенню державних підприємств на оренду. Вжити всіх заходів для роз'яснення переваг орендного господарювання, його підготовки і значного поширення в 1990 році.

Голова Президії Верховної Ради Української РСР В.Шевченко

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР В.Хоменко

м. Київ, 10 січня 1990 р.
N 8657-XI