Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про доповнення статті 112 Кодексу про шлюб
та сім'ю Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1971, N 20, ст. 141 )

Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

Доповнити статтю 112 Кодексу про шлюб та сім'ю Української РСР ( 2006-07 ) частиною другою такого змісту:

"Для забезпечення таємниці усиновлення на прохання усиновителя може бути змінено місце народження усиновленої дитини, а також у виняткових випадках дату її народження, але не більше як на шість місяців. Про зміну місця і дати народження повинно бути зазначено в рішенні про усиновлення".

У зв'язку з цим частини другу і третю зазначеної статті вважати відповідно частинами третьою і четвертою.

Голова Президії Верховної Ради Української РСР О.ЛЯШКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА

м. Київ, 14 травня 1971 р.
N 3625-VII