Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 8 вересня 1997 р. N 999
м.Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 999 від 19.07.200
6 )

Про затвердження Порядку
забезпечення інвалідів автомобілями

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 395 від 15.0
3.99
N 2234 від 09.12.99
N 128 від 07.02.2001
N 680 від 21.06.2001 )

У зв'язку з прийняттям Законів України "Про внесення змін і доповнень до Закону України від 22 грудня 1995 р. N 488 "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та від 6 червня 1996 р. N 230 "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (488/95-ВР, 230/96-ВР), а також з метою впорядкування забезпечення автомобілями різних категорій інвалідів Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок забезпечення інвалідів автомобілями (додається).

2. Установити, що інваліди, які мають право на забезпечення автомобілями і перебувають на повному державному утриманні в будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів, пансіонатах ветеранів війни та праці незалежно від їх відомчого підпорядкування, автомобілями не забезпечуються і компенсація на транспортне обслуговування їм не виплачується.

3. Міністерству праці та соціальної політики разом із Міністерством фінансів, Міністерством юстиції та Фондом соціального захисту інвалідів внести до Кабінету Міністрів України проект рішення щодо компенсаційних виплат, передбачених пунктом 9 Порядку забезпечення інвалідів автомобілями.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 6 лютого 1992 р. N 62 "Про Порядок забезпечення інвалідів автомобілями з ручним керуванням і мотоколясками" (ЗП України, 1992 р., N 2, ст. 50);

постанову Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1993 р. N 1071 "Про пільгове забезпечення інвалідів автомобілями з ручним керуванням і мотоколясками" (ЗП України, 1994 р., N 4, ст. 105);

абзац другий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1994 р. N 575 "Про забезпечення інвалідів автомобілями "Таврія" з ручним керуванням" (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 288).

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Віце-прем'єр-міністра України, Міністра праці та соціальної політики Білоблоцького М.П.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 1997 р. N 999

Порядок
забезпечення інвалідів автомобілями

( У тексті Порядку слова "управління соціального захисту
населення обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій" в усіх відмінках
замінено словами "головні управління праці та
соціального захисту населення обласних, Київської
міської державної адміністрації і управління праці та
соціального захисту населення Севастопольської міської
державної адміністрації" у відповідних відмінках
згідно з Постановою КМ N 680 від 21.06.2001 )

Загальні положення

1. Позачергове безплатне забезпечення автомобілями інвалідів війни, інвалідів внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також продаж автомобілів на пільгових умовах інвалідам від загального захворювання, з дитинства, батькам чи родичам дітей-інвалідів здійснюється за місцем їх постійного проживання та прописки Міністерством праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та соціального захисту населення обласних, Київської міської державної адміністрації і управліннями праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації у межах фондів, виділених Міністерством праці та соціальної політики.

Марки автомобілів, якими позачергово безплатно та на пільгових умовах забезпечуються інваліди, а також розмір плати за них визначаються Кабінетом Міністрів України.

2. Підставою для забезпечення інвалідів автомобілями є висновок обласної, центральної міської - у містах Києві та Севастополі, Кримської - в Автономній Республіці Крим медико-соціальної експертної комісії (далі відповідно облМСЕК, ЦМСЕК, КМСЕК) про наявність у інвалідів медичних показань для їх одержання, а також посвідчення на право керування автомобілем.

Перелік медичних показань для забезпечення інвалідів автомобілями затверджується Міністерством охорони здоров'я за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики.

3. Заміна автомобілів, одержаних безплатно інвалідами війни, яким групу інвалідності встановлено безстроково, провадиться на підставі раніше виданого висновку облМСЕК (ЦМСЕК, КМСЕК) про наявність медичних показань для одержання автомобіля або мотоколяски без повторного медичного обстеження з урахуванням висновку лікувально-профілактичних закладів про спроможність інваліда керувати автомобілем. У такому ж порядку на пільгових умовах здійснюється заміна автомобілів інвалідам інших категорій, групу інвалідності яким встановлено безстроково.

4. Безплатне забезпечення інвалідів автомобілями або продаж їх на пільгових умовах провадиться Міністерством праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та соціального захисту населення обласних, Київської міської державної адміністрації і управліннями праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації на десятирічний термін експлуатації без права продажу, дарування і передачі іншій особі. Після закінчення зазначеного терміну інвалід може користуватися цим автомобілем до одержання нового.

5. Інваліди, які за медичними показаннями мають право на забезпечення автомобілем безплатно або купівлю його на пільгових умовах, можуть мати в своєму користуванні лише один такий автомобіль, одержаний через органи соціального захисту населення.

Якщо в сім'ї є два і більше інваліди, які за медичними показаннями мають право на одержання автомобіля безплатно або купівлю його на пільгових умовах, то видається (продається) один автомобіль позачергово на вибір одному з них (за згодою інших) з подальшим зняттям їх з черги на одержання автомобіля. У разі смерті інваліда, якому видано автомобіль, він переоформляється на іншого інваліда-члена сім'ї за його згодою. Інвалід-член такої сім'ї має право вдруге стати на облік для отримання нового автомобіля не раніше закінчення встановленого терміну експлуатації попереднього.

6. Фінансування витрат на придбання автомобілів та підготовку їх до експлуатації здійснюється відповідно за рахунок коштів, що передбачаються у Державному бюджеті України на ці цілі, а також Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 680 від 21.06.2001 )

7. Органи соціального захисту населення разом з Товариством сприяння обороні України, радами Всеукраїнської спілки автомобілістів організовують для інвалідів, які мають право на безкоштовне або на пільгових умовах придбання автомобілів, навчання керування автомобілем. Витрати, пов'язані з навчанням інвалідів (включаючи безплатний проїзд до місця навчання і у зворотному напрямку, харчування, оплату квартирних для іногородніх), провадяться за рахунок коштів, що передбачаються у Державному бюджеті України на ці цілі, а також Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. ( Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 680 від 21.06.2001 )

Особа, якій передається право керування автомобілем для обслуговування інваліда, в тому числі один з батьків або родич, які доглядають дитину-інваліда, інваліда з дитинства, навчаються керуванню за власні кошти, крім інвалідів внаслідок трудового каліцтва або профзахворювання, яким оплата провадиться за рахунок Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, у разі, коли інвалідність настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання. ( Абзац другий пункту 7 в редакції Постанови КМ N 680 від 21.06.2001 )

8. Виробничо-торгівельні підприємства, які мають ліцензію на торгівлю транспортними засобами, одержують від заводу-постачальника автомобілі, готують їх до експлуатації і видають інвалідам за дорученням Міністерства праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних, Київської міської державної адміністрації і управлінь праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації.

9. Ремонт і технічне обслуговування автомобілів, одержаних інвалідами безплатно або куплених на пільгових умовах, здійснюють станції технічного обслуговування відкритого акціонерного товариства "АвтоЗАЗ" позачергово за рахунок інвалідів.

Частина витрат на ці цілі відшкодовується інвалідам війни, загального захворювання, з дитинства, а також батькам або родичам, які доглядають дітей-інвалідів віком до 16 років або інвалідів з дитинства і отримали автомобілі для їх обслуговування за рахунок коштів, що передбачаються на ці цілі у державному бюджеті і в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України у вигляді компенсаційної виплати на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобіля. Компенсація виплачується також інвалідам зазначеної категорії, які мають право на забезпечення автомобілем безплатно або на пільгових умовах, але користуються власним автомобілем, придбаним ними за власні кошти.

Інвалідам, передбаченим у пунктах 21, 22, 24, 25 цього Порядку, які за висновком медико-соціальної експертної комісії мають право на забезпечення автомобілем безплатно, але за їх бажанням або протипоказаннями до керування і відсутністю членів сім'ї, які могли б керувати автомобілем для їх обслуговування, не одержали його, виплачується компенсація витрат на транспортне обслуговування.

Компенсаційні витрати на транспортне обслуговування інвалідів провадяться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

10. Контроль за правильністю експлуатації автомобілів, одержаних інвалідами безплатно або куплених ними на пільгових умовах, здійснюють органи Міністерства праці та соціальної політики разом з органами Державтоінспекції.

У разі позбавлення інваліда права керування автомобілем на певний час за порушення правил дорожнього руху або знаходження його у місцях позбавлення волі термін експлуатації автомобіля продовжується на відповідний період, а виплата компенсації за цей період не провадиться.

Про позбавлення інваліда або особи, яка за дорученням інваліда керує автомобілем, права керування автомобілем за порушення правил дорожнього руху Державтоінспекція в місячний термін повідомляє органи соціального захисту населення, де інвалід перебуває на обліку.

11. Під час видачі (продажу) інвалідам автомобілів з передачею права керування іншій особі свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу оформляється на інваліда, дітям-інвалідам до 16 років - на одного з батьків, а у разі їх відсутності - на родича-опікуна (родича-піклувальника) дитини-інваліда.

Органи Державтоінспекції в свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу роблять такі помітки: "Автомобіль виданий органами соціального захисту населення безплатно без права продажу, передачі та дарування іншій особі" або "Автомобіль проданий органами соціального захисту населення на пільгових умовах без права продажу, передачі та дарування іншій особі".

12. Для одержання виданого (проданого) автомобіля інваліди повинні з'являтися особисто.

13. З дозволу Міністерства праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних, Київської міської державної адміністрації і управлінь праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації інвалід може повернути автомобіль, яким він був безплатно забезпечений, незалежно від терміну його експлуатації, у повній комплектності і в задовільному технічному стані без права взяття на облік для одержання автомобіля протягом десяти років від дня одержання повернутого автомобіля. У разі повернення автомобіля інваліду виплачується грошова компенсація на транспортне обслуговування.

14. Реалізація придатних для подальшої експлуатації автомобілів, повернутих органам соціального захисту населення, проводиться за рішенням Міністерства праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних, Київської міської державної адміністрації і управлінь праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації підприємствами комісійної торгівлі в першу чергу інвалідам, які мають право на позачергове безплатне забезпечення автомобілями, і ветеранам війни та праці з урахуванням відсотка зносу автомобіля. ( Абзац перший пункту 14 в редакції Постанови КМ N 2234 від 09.12.99 )

Виручка від продажу таких автомобілів з відрахуванням комісійних винагород перераховується Міністерству праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних, Київської міської державної адміністрації і управлінням праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації і використовується на придбання автомобілів для інвалідів. Зазначені кошти можуть бути також спрямовані на покриття витрат, пов'язаних з доставкою автомобілів до підприємств Втормету або до підприємств комісійної торгівлі, із зняттям з обліку в органах Державтоінспекції та з переобладнанням автомобілів на іншу модифікацію за висновком облМСЕК (ЦМСЕК, КМСЕК). ( Абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 395 від 15.03.99 )

У такому ж порядку перераховуються кошти за автомобілі, здані підприємствам Втормету, і за реалізовані автомобілі, видані інвалідам безплатно або продані їм на пільгових умовах.

Реалізація автомобілів, одержаних інвалідами за рахунок коштів підприємств, установ і організацій або Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, після закінчення терміну їх експлуатації провадиться з дозволу цих органів із зарахуванням одержаних коштів на рахунок відповідних підприємств, установ і організацій або Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. ( Абзац четвертий пункту 14 в редакції Постанови КМ N 680 від 21.06.2001 )

У разі коли підприємство, установа, організація, які видали інваліду автомобіль, знаходяться за межами України, після десятирічного терміну експлуатації автомобіль з урахуванням його технічного стану або реалізується через підприємство торгівлі, або здається підприємству Втормету. Кошти від реалізації таких автомобілів зараховуються на відповідний рахунок Міністерства праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних, Київської міської державної адміністрації і управлінь праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації та використовуються на придбання автомобілів для інвалідів, якщо інше не передбачене чинним законодавством або відповідними міжнародними договорами України.

Порядок обстеження інвалідів
медико-соціальними експертними комісіями

15. Медичне обстеження інвалідів для встановлення показань на право забезпечення автомобілями безплатно чи купівлю їх на пільгових умовах з ручним або із звичайним керуванням і протипоказань до керування ними провадиться облМСЕК (ЦМСЕК, КМСЕК) шляхом вивчення медичних документів закладу охорони здоров'я, медекспертних справ і медичного обстеження інвалідів. Інваліди з необгрунтованим діагнозом, який утруднює прийняття медико-соціальною експертною комісією рішення, направляються до лікувально-профілактичних закладів або клінік науково-дослідних інститутів Міністерства охорони здоров'я для додаткового медичного обстеження.

16. Після медичного обстеження інвалідів облМСЕК (ЦМСЕК, КМСЕК) складається акт про наявність (відсутність) у них відповідних медичних показань для забезпечення автомобілями з ручним або із звичайним керуванням. Акти про обстеження інвалідів з усіма висновками зберігаються в медичній справі інваліда в облМСЕК (ЦМСЕК, КМСЕК), де провадилося обстеження.

17. Виписка з акта медичного обстеження інваліда надсилається Міністерству праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних, Київської міської державної адміністрації і управлінням праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації, а копія виписки з акта медичного обстеження інваліда - управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, якщо інвалідність настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. ( Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 680 від 21.06.2001 )

18. Під час встановлення медичних показань на право забезпечення автомобілем безплатно або на продаж його на пільгових умовах і за відсутності протипоказань до керування ним інваліду видається довідка для подання в органи Державтоінспекції з метою одержання посвідчення на право керування автомобілем.

19. Якщо після медичного обстеження облМСЕК (ЦМСЕК, КМСЕК) робить висновок про відсутність медичних показань на право одержання інвалідом автомобіля або про наявність протипоказань до керування ним, голова комісії письмово повідомляє інваліда про прийняте відповідною комісією рішення і надсилає копію відповіді управлінню праці та соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації або відділенню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, виконкому міської ради за місцем проживання інваліда. ( Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 680 від 21.06.2001 )

20. Для вирішення питання про заміну автомобілів повторне медичне обстеження інвалідів (крім тих, яким група інвалідності встановлена безстроково) провадиться після закінчення встановленого терміну експлуатації автомобіля.

Періодичність повторних медичних обстежень інвалідів щодо їх спроможності керувати автомобілем регламентується у порядку, встановленому Міністерством охорони здоров'я.

Безплатне забезпечення інвалідів
автомобілями

21. За наявності посвідчення водія, медичного висновку на право забезпечення автомобілем безплатно, відсутності протипоказань до керування ним автомобілями забезпечуються:

позачергово безплатно - інваліди війни (стаття 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 );

безплатно - особи з числа реабілітованих жертв політичних репресій (стаття 1 Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" ( 962-12 ), які є інвалідами внаслідок репресій згідно з висновком медико-соціальної експертної комісії; інваліди з ампутацією обох ніг, які мають протипоказання до протезування, на підставі спільного висновку облМСЕК (ЦМСЕК, КМСЕК) і відповідного підприємства протезної промисловості; інваліди з числа військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок нещасного випадку або захворювання, одержаного у період проходження військової служби.

22. Незалежно від наявності медичних показань позачергово безплатно автомобілями забезпечуються інваліди війни 1 групи по зору або без обох рук; інваліди, які мають кукси обох ніг і рук; інваліди I групи (категорія I), які стали інвалідами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, ядерних аварій, ядерних випробувань та інших уражень ядерними матеріалами.

23. Серед інвалідів, зазначених у пунктах 21 і 22 цього Порядку, першочергово забезпечуються автомобілями Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці, кавалери трьох орденів Слави та інваліди, нагороджені чотирма медалями "За відвагу".

24. Позачергово безплатно автомобілями забезпечуються інваліди II групи (категорія I), які стали інвалідами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, ядерних аварій, ядерних випробувань та інших уражень ядерними матеріалами, в разі наявності у них відповідних медичних показань. Якщо медичні показання на безплатне забезпечення інваліда автомобілем відсутні, він одержує автомобіль у порядку загальної черги для даної категорій інвалідів. Забезпечення автомобілем провадиться, якщо інвалід не має в особистому користуванні автомобіля та за умови, що протягом семи років перед зверненням він не купував новий автомобіль.

25. Інваліди внаслідок трудового каліцтва, що настало від нещасного випадку на виробництві або профзахворювання, за наявності у них медичного висновку на право забезпечення автомобілями одержують автомобілі після оплати їх вартості Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. ( Абзац перший пункту 25 в редакції Постанови КМ N 680 від 21.06.2001 )

Інвалідам внаслідок каліцтва від джерел підвищеної небезпеки автомобілі видаються за рішенням суду за рахунок підприємств, установ, організацій, з вини яких заподіяно каліцтво.

У разі одержання нового автомобіля інвалід повинен повернути старий автомобіль Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійного захворювання або підприємству, установі, організацій, яка сплатила його вартість. ( Абзац третій пункту 25 в редакції Постанови КМ N 680 від 21.06.2001 )

Інвалідам, зазначеним у пункті 25, які мають відповідні медичні показання для забезпечення автомобілем з ручним керуванням і протипоказання до водіння автотранспорту, автомобіль видається, якщо керування для обслуговування інваліда буде здійснюватися членом його сім'ї.

26. Якщо в процесі експлуатації автомобіля, одержаного інвалідом безплатно, у нього або особи, якій доручено керувати автомобілем відповідно до пункту 28 цього Порядку, будуть виявлені протипоказання до керування ним, питання про передачу права керування автомобілем і видачі доручення іншій особі вирішується з дозволу Міністерства праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних, Київської міської державної адміністрації і управлінь праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації у кожному конкретному випадку.

Інвалідам, у яких будуть виявлені захворювання, що не дають змоги керувати автомобілем, і за висновком облМСЕК (ЦМСЕК, КМСЕК) вони потребують автомобіль іншої модифікації, переобладнання автомобіля здійснюється станціями технічного обслуговування за рахунок коштів, що передбачаються у державному бюджеті на ці цілі, а інвалідам внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання - за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. ( Абзац другий пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 680 від 21.06.2001 )

27. Інвалід, який одержав безплатно автомобіль, може бути достроково поставлений на чергу для одержання іншого автомобіля на підставі рішення колегії Міністерства праці та соціальної політики у разі, коли цей автомобіль непридатний для подальшої експлуатації внаслідок шляхово-транспортної пригоди, яка сталася не з вини інваліда або стихійного лиха, за наявності відповідного висновку технічної експертизи про неможливість його відновлення.

Порядок продажу інвалідам автомобілів
на пільгових умовах

28. Продаж автомобілів на пільгових умовах з оплатою 7 відсотків їх вартості провадиться інвалідам, зазначеним в пунктах 21, 22, 24, 25 цього Порядку за наявності відповідних медичних висновків на право забезпечення автомобілем і протипоказань до водіння автомобіля, якщо керування ним буде здійснювати член сім'ї інваліда.

Продаж інвалідам автомобілів провадиться за рішеннями Міністерства праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних, Київської міської державної адміністрації і управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації, погодженими з відповідними відділеннями виконавчої дирекції Фонду соціального захисту інвалідів, а інвалідам внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання за такими ж рішеннями, погодженими з відповідними відділеннями виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Клопотання про це порушуються управліннями праці та соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації. ( Абзац другий пункту 28 в редакції Постанови КМ N 680 від 21.06.2001 )

Продаж автомобілів на пільгових умовах з оплатою 30 відсотків їх вартості провадиться:

інвалідам від загального захворювання, з дитинства за наявності відповідних медичних показань, посвідчення водія та відсутності у них протипоказань до керування автомобілем;

інвалідам від трудового каліцтва, якщо вина підприємства, організації або установи не встановлена;

батькам або родичам (за відсутності у них протипоказань до керування автомобілем), які здійснюють догляд за дітьми-інвалідами до 16 років та інвалідами з дитинства, хворими на дитячий церебральний параліч, прогресуючу дистрофію (міотрофію, аміотрофію), з вираженими наслідками перенесених органічних захворювань, з травмами головного або спинного мозку (тетрапарез, геміопарез), які не можуть самостійно пересуватися, за наявності у цих інвалідів медичних показань на право забезпечення автомобілем з ручним керуванням.

Взяття на облік дітей-інвалідів для придбання автомобілів провадиться після досягнення такою дитиною п'ятирічного віку.

29. Автомобілі реалізуються інвалідам на пільгових умовах з оплатою 7 або 30 відсотків їх вартості торгівельними підприємствами і організаціями з дозволу Міністерства праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних, Київської міської державної адміністрації і управлінь праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації.

30. Учасникам бойових дій, визнаних інвалідами від загального захворювання, та інвалідам з ампутацією обох ніг (у разі постійної роботи або навчання) автомобілі продаються позачергово.

31. Інваліди від загального захворювання та з дитинства, які перебувають на обліку для продажу їм автомобілів на пільгових умовах, при одержанні виділених їм в порядку черговості автомобілів мають право вибору автомобіля з ручним керуванням або одержання замість нього грошової компенсації на транспортне обслуговування на термін, встановлений для експлуатації автомобіля. Після закінчення зазначеного терміну експлуатації автомобіля інвалід береться на чергу для придбання автомобіля з дати подання заяви, з одночасним припиненням виплати компенсації на транспортні витрати.

Порядок надання автомобілів

32. Заява інваліда про надання йому автомобіля приймається управлінням праці та соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації за місцем постійного проживання та прописки інваліда і підлягає реєстрації в спеціальному журналі. (Абзац перший пункту 32 в редакції Постанови КМ N 680 від 21.06.2001)

Управління праці та соціального захисту населення або міськвиконкому видає інваліду направлення (а інваліду внаслідок трудового каліцтва додатково копію акта про нещасний випадок) до лікувально-профілактичного закладу для медичного обстеження лікувально-консультативною комісією (далі ЛКК) і підготовки форми 88. Після обстеження інваліда ЛКК його медична справа разом із запропонованою формою 88 в п'ятиденний термін надсилається облМСЕК (ЦМСЕК, КМСЕК) для надання висновку. ( Абзац другий пункту 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 680 від 21.06.2001 )

33. Міністерство праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту населення обласних, Київської міської державної адміністрації і управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації в місячний термін з дня одержання документів з урахуванням висновку облМСЕК (ЦМСЕК, КМСЕК) приймають відповідне рішення з надсилають його у письмовій формі управлінням праці та соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, які видали направлення, відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань та інваліду (заявнику). ( Пункт 33 в редакції Постанови КМ N 680 від 21.06.2001 )

34. Взяття на облік інвалідів, які мають право на забезпечення автомобілями, здійснюється Міністерством праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та соціального захисту населення обласних, Київської міської державної адміністрації і управліннями праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації в розрізі модифікацій автомобілів і категорій інвалідів з дати медичного огляду медико-соціальної експертної комісії, яка надала висновок інваліду про необхідність забезпечення автомобілем. Взяття на облік інвалідів Великої Вітчизняної війни I групи по зору провадиться з дати подання заяви.

На таких же умовах беруться на облік інваліди, які приїхали на постійне місце проживання в Україну з країн СНД, якщо їх захворювання входить до переліку медичних показань на право забезпечення автомобілем, затвердженого Міністерством охорони здоров'я.

35. На кожного інваліда, взятого на облік для забезпечення автомобілем безплатно або для продажу йому автомобіля на пільгових умовах, заводиться особова справа, в якій містяться: заява інваліда, висновок медико-соціальної експертної комісії про встановлення медичних показань на право забезпечення автомобілем безплатно або купівлю його на пільгових умовах, копія прав водія-інваліда або особи, яка буде керувати автомобілем, копія свідоцтва про народження дитини-інваліда, рішення Міністерства праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних, Київської міської державної адміністрації і управлінь праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації про виплату компенсації витрат на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобіля або на транспортне обслуговування, довідка з місця постійного проживання особи, яка буде керувати автомобілем, довідка про одержання пенсії, копія висновку медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності, документ від органів соціального захисту населення про раніше одержаний автомобіль, а також довідка про здачу його до підприємства торгівлі або підприємства Втормету.

36. Повідомлення про надання інваліду автомобіля надсилається Міністерством праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та соціального захисту населення обласних, Київської міської державної адміністрації і управлінням праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації управлінню праці та соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації за місцем постійного проживання інваліда або в центр по нарахуванню і виплаті пенсій та допомоги і додається до пенсійної справи. ( Пункт 36 в редакції Постанови КМ N 680 від 21.06.2001 )

37. Після смерті інваліда автомобіль, яким він був забезпечений безплатно або на пільгових умовах, залишається його сім'ї та знімається з обліку в органах соціального захисту населення.

Перереєстрація автомобіля на ім'я одного з членів сім'ї інваліда, який на час смерті інваліда проживав разом з ним, проводиться Державтоінспекцією з дозволу органу соціального захисту населення, де інвалід перебував на обліку як власник транспорту.

Спори про частку в спільній власності вирішуються в судовому порядку за позовом будь-кого з членів сім'ї.

У разі відсутності у померлого інваліда сім'ї одержаний ним безплатно автомобіль повертається органу праці та соціального захисту населення або робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання в повній комплектності для реалізації в установленому порядку, а одержаний на пільгових умовах автомобіль повертається органу соціального захисту населення з наступним відшкодуванням ним спадкоємцям оплаченої інвалідом вартості автомобіля з урахуванням ступеня його зносу. ( Абзац четвертий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 680 від 21.06.2001 )

Примусове вилучення автомобілів, одержаних інвалідами безплатно або куплених на пільгових умовах, може бути здійснено відповідно до законодавства. ( Пункт 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 395 від 15.03.99, в редакції Постанови КМ N 2234 від 09.12.99 )

38. У разі виїзду інваліда, який відповідно до цього Порядку одержав автомобіль безплатно або купив його на пільгових умовах, на постійне місце проживання за межі України (крім країн СНД) він зобов'язаний до виїзду повернути автомобіль органам соціального захисту населення в повній комплектності.

39. Батьки або родичі дітей-інвалідів віком до 16 років та інвалідів з дитинства, хворих на дитячий церебральний параліч та інші хвороби, які одержали автомобіль для їх обслуговування, а потім влаштували інвалідів до будинку-інтернату на постійне проживання, зобов'язані повернути автомобіль відповідному органу соціального захисту населення.

40. Особові справи інвалідів, які одержали автомобіль безплатно або купили його на пільгових умовах, зберігаються в Міністерстві праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, головних управліннях праці та соціального захисту населення обласних, Київської міської державної адміністрації і управліннях праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації, які видали автомобіль.

Після виїзду інваліда на постійне місце проживання за кордон, влаштування дитини-інваліда до будинку-інтернату на постійне проживання їх особові справи на одержання автомобілів зберігаються протягом дев'яти років, а у разі смерті інваліда - протягом року, після чого знищуються за актом у встановленому порядку.

41. Службові особи, спадкоємці та інші громадяни, винні у порушенні цього Порядку, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Порядок надання автомобілів, отриманих
як гуманітарна допомога

42. Автомобілі, отримані органами соціального захисту населення як гуманітарна допомога, видаються інвалідам (за їх бажанням) безоплатно згідно з чергою за умови зняття з обліку для забезпечення автомобілем.

Автомобіль, отриманий органом соціального захисту населення як гуманітарна допомога для конкретної фізичної особи, що перебуває на обліку для забезпечення автомобілем в органах соціального захисту населення, видається такій особі (за її згодою) незалежно від черги.

Автомобіль, отриманий органом соціального захисту населення як гуманітарна допомога для конкретної фізичної особи, яка вже користується автомобілем, отриманим через орган соціального захисту населення безоплатно чи на пільгових умовах (у тому числі автомобілем, отриманим як гуманітарна допомога), видається такій особі за умови повернення органу соціального захисту населення автомобіля, яким вона користується, у повній комплектності.

У разі відмови інваліда від автомобіля, отриманого органом соціального захисту населення як гуманітарна допомога, цей автомобіль надається згідно з чергою іншому інваліду, який перебуває на обліку для забезпечення автомобілем.

43. Компенсаційні виплати на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів інвалідам, яким видані автомобілі, отримані як гуманітарна допомога, провадяться в межах коштів, які виділяються на ці цілі.

Переобладнання автомобіля відповідно до потреб інваліда здійснюється за його рахунок. ( Порядок доповнено розділом згідно з Постановою КМ N 128 від 07.02.2001 )