Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб та сім'ю Української РСР

(Відомості Верховної Ради (ВВР) 1973, N 21 ст. 181 )

1. Президія Верховної Ради Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести до Кодексу про шлюб та сім'ю Української РСР ( 2006-07 ) такі зміни і доповнення:

1. Частину другу статті 62 викласти в такій редакції: "Розірвання шлюбу або визнання шлюбу недійсним не тягне за собою зміни прізвища дітей. Якщо той з батьків, у якого дитина залишилась жити після припинення шлюбу або визнання шлюбу недійсним, бажає присвоїти їй своє прізвище, органи опіки і піклування можуть дозволити зміну прізвища неповнолітньої дитини при наявності згоди обох батьків. У виняткових випадках, коли цього вимагають інтереси неповнолітнього, органи опіки і піклування вправі дозволити зміну прізвища дитини і без згоди другого з батьків".

2. У статті 164 слова "одного місяця" замінити словами "трьох місяців".

3. Частину другу статті 192 після слів "за погодженням між батьками" доповнити словами "а при відсутності згоди - органом опіки і піклування".

Голова Президії Верховної Ради Української РСР I.ГРУШЕЦЬКИЙ

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА

м. Київ, 11 травня 1973 р.
N 1677-VIII