Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА
від 10 квітня 1969 р. N 237
Київ

Про зміну та визнання такими, що втратили силу, рішень Уряду
Української РСР у зв'язку з постановою Ради Міністрів
Української РСР від 9 серпня 1967 року N 524 "Про порядок
планування централізованих капітальних вкладень і
затвердження титульних списків будов"

У зв'язку з постановою Ради Міністрів УРСР від 9 серпня 1967 року N 524 "Про порядок планування централізованих капітальних вкладень і затвердження титульних списків будов" і відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 22 січня 1969 року N 60 Рада Міністрів Української РСР постановляє:

1. Затвердити зміни рішень Уряду Української РСР, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили силу, рішення Уряду Української РСР згідно з переліком, що додається.

Голова Ради Міністрів Української РСР В.Щербицький

Керуючий Справами Ради Міністрів Української РСР К.Бойко

Затверджено
постановою Ради Міністрів Української РСР
від 10 квітня 1969 р. N 237

Зміни, що вносяться в рішення
Уряду Української РСР у зв'язку з постановою Ради Міністрів УРСР
від 9 серпня 1967 року N 524 "Про порядок планування централізованих капітальних вкладень
і затвердження титульних списків будов"

1. Пункт вступної частини постанови Ради Міністрів УРСР від 6 серпня 1960 року N 1275 "Про впорядкування витрачання коштів на капітальне будівництво, здійснюване понад державний план за рахунок нецентралізованих джерел фінансування" (ЗП УРСР 1960 р. N 8, ст. 132; 1962 р. N 11, ст. 164) викласти в такій редакції:

"2) Встановила, що кошти на будівництво, що знову розпочинається, промислових підприємств та інших об'єктів виробничого призначення, а також автомобільних шляхів, здійснюване понад державний план за рахунок нецентралізованих джерел фінансування, виділяються тільки після забезпечення коштами пускових і перехідних об'єктів у розмірі, необхідному для закінчення будівництва цих об'єктів в установлені строки, а також при наявності затвердженої проектно-кошторисної документації".

2. Абзац другий пункту 2 вступної частини постанови Ради Міністрів УРСР від 17 січня 1962 року N 61 "Про порядок відшкодування громадянам вартості належних їм будівель, що зносяться в містах, селищах міського типу та інших населених пунктах у зв'язку з відведенням земельних ділянок для державних і громадських потреб" (ЗП УРСР 1962 р. N 1, ст. 19) викласти в такій редакції:

"Якщо земельні ділянки відводяться підприємствам, установам, будовам та іншим організаціям, яким відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 10 липня 1967 року N 643 (СП СССР 1967 г. N 17, ст. 119) виділяються капітальні вкладення на будівництво жилих будинків, то жила площа громадянам надається в будинках цих підприємств, установ, будов та інших організацій".

3. В розпорядженні Ради Міністрів УРСР від 29 червня 1965 року N 787 (ЗП УРСР 1965 р. N 6, ст. 84) слова: "передбаченому підпунктом "б" пункту 4 постанови Ради Міністрів СРСР від 20 грудня 1962 року N 1303 "Про заходи по поліпшенню підготовки кваліфікованих робітників та забезпечення ними підприємств і будов" (пункт 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 14 лютого 1963 року N 186; ЗП УРСР 1963 р. N 2, ст. 15) замінити словами: "встановленому для будівництва і розширення цих училищ".

4. Підпункт "а" пункту 2 постанови Ради Міністрів УРСР від 9 серпня 1967 року N 524 "Про порядок планування централізованих капітальних вкладень і затвердження титульних списків будов" (ЗП УРСР 1967 р. N 8, ст. 89) викласти в такій редакції:

"а) на житлове будівництво:

-міністерствам і відомствам УРСР згідно з додатком N 1а;

-облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам (в тому числі на житлове будівництво для підприємств, організацій і будов системи і міністерств і відомств СРСР, не перелічених у додатку N 2, і підприємств, організацій і будов міністерств і відомств УРСР, не перелічених у додатку N 1а);

на будівництво дитячих дошкільних закладів для підприємств, організацій і будов системи міністерств і відомств СРСР, не перелічених у додатку N 2, місцевого підпорядкування - облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, а для підприємств, організацій і будов республіканських міністерств і відомств УРСР - відповідним міністерствам і відомствам УРСР".

Додаток N 1а
до постанови Ради
Міністрів Української РСР
від 9 серпня 1967 р. N 524

Перелік міністерств і відомств УРСР, яким в
народногосподарських планах передбачаються
централізовані капітальні вкладення на
житлове будівництво

Міністерство будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР (для лінійного персоналу)

Міністерство автомобільного транспорту УРСР (для лінійного персоналу)

Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР (на будівництво гуртожитків для вищих учбових закладів)

Міністерство освіти УРСР (на будівництво гуртожитків для вищих учбових закладів)

Міністерство внутрішніх справ УРСР Міністерство зв'язку УРСР (для лінійного персоналу) Міністерство культури УРСР (на будівництво гуртожитків для вищих учбових закладів)

Міністерство соціального забезпечення УРСР (на будівництво будинків інвалідів і престарілих)

Міністерство охорони здоров'я УРСР (на будівництво гуртожитків для вищих учбових закладів)

Міністерство торгівлі УРСР (на будівництво гуртожитків для вищих учбових закладів)

Державний комітет Ради Міністрів УРСР по професійно-технічній освіті (на будівництво гуртожитків для безпосередньо підпорядкованих технікумів)

Комітет державної безпеки при Раді Міністрів УРСР Головне управління річкового флоту при Раді Міністрів УРСР Міністерство хлібопродуктів УРСР (для хлібоприймальних пунктів та інших господарств, розташованих за межами міст) Академія наук УРСР Управління Справами Ради Міністрів УРСР Управління Справами ЦК КП України Канцелярія Президії Верховної Ради УРСР Управління Справами Держплану УРСР Республіканські міністерства і відомства, що здійснюють житлове будівництво в комплексі з промисловим будівництвом за межами міст.

Керуючий Справами Ради Міністрів Української РСР К.Бойко

Затверджено
постановою Ради Міністрів Української РСР
від 10 квітня 1969 р. N 237

Перелік рішень Уряду Української РСР, що втратили силу в
зв'язку з постановою Ради Міністрів УРСР від 9 серпня
1967 року N 524 "Про порядок планування централізованих
капітальних вкладень і затвердження титульних списків будов"

1. Постанова Раднаркому УРСР від 8 травня 1933 року (Протокол N 14, розділ II, пункт 16).

2. Постанова Раднаркому УРСР від 19 травня 1933 року (Протокол N 14, розділ II, пункт 25).

3. Пункт 7 постанови Ради Міністрів УРСР від 21 вересня 1946 року N 1661 "Про річні і квартальні господарські плани" (ЗП УРСР 1946 р. N 18, ст. 145).

4. Постанова Ради Міністрів УРСР від 6 серпня 1949 року N 2166 "Про фінансування будівництва сільських електростанцій і електроустановок в 1949 році".

5. Постанова Ради Міністрів УРСР від 12 листопада 1951 року N 3341 "Про порядок затвердження титульних списків на будівництво магістральних трубопроводів" (ЗП УРСР 1951 р. N 21 - 22, ст. 75).

6. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 3 жовтня 1953 року N 1155.

7. Пункт 2 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 31 жовтня 1953 року N 1282-76.

8. Пункт "з" вступної частини постанови Ради Міністрів УРСР від 17 серпня 1954 року N 1213 "Про скорочення показників народногосподарського плану, плану постачання та плану комплексної механізації і впровадження нової техніки в будівництво на 1955 рік".

9. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 6 листопада 1954 року N 1209.

10. Розпорядження ради Міністрів УРСР від 31 жовтня 1956 року N 1081.

11. Пункт 2 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 6 грудня 1957 року N 1378 в частині поширення права, передбаченого пунктом 9 розділу II постанови Ради Міністрів СРСР від 9 серпня 1955 року N 1430.

12. Пункти 3 і 20 постанови Ради Міністрів УРСР від 28 грудня 1957 року N 1475 "Про державний план розвитку народного господарства Української РСР на 1958 рік".

13. Пункт 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 4 жовтня 1958 року N 1415 "Про порядок планування капітальних вкладень на житлове, комунальне, культурно-побутове будівництво, будівництво об'єктів охорони здоров'я та на розвиток будівельної індустрії".

14. Підпункт 8 пункту 16 постанови Ради Міністрів УРСР від 3 квітня 1959 року N 456 "Про поліпшення проектної справи в будівництві" (ЗП УРСР 1959 р. N 4, ст. 32) в частині поширення права, передбаченого пунктом 9 розділу II постанови Ради Міністрів СРСР від 9 серпня 1955 року N 1430.

15. Підпункт "є" пункту 6 постанови Ради Міністрів УРСР від 4 квітня 1959 року N 464 "Про передачу ряду підприємств і організацій Української РСР у відання Міністерства будівництва електростанцій СРСР".

16. Постанова Ради Міністрів УРСР від 20 травня 1960 року N 766 "Про часткову зміну постанови Ради Міністрів УРСР від 4 жовтня 1958 року N 1415 "Про порядок планування капітальних вкладень на житлове, комунальне, культурно-побутове будівництво, будівництво об'єктів охорони здоров'я та на розвиток будівельної індустрії".

17. Підпункт "а" пункту 3 і пункт 4 постанови Ради Міністрів УРСР від 6 червня 1960 року N 853 "Про додаткові заходи по забезпеченню розвитку видобутку і транспортування вугілля гідравлічним способом на шахтах Української РСР".

18. Пункт 5 постанови Ради Міністрів УРСР від 30 липня 1960 року N 1225 "Про підсумки перепису та заходи по скороченню незавершеного будівництва по Українській РСР".

19. Абзац третій підпункту "в" пункту 43 постанови Ради Міністрів УРСР від 1 грудня 1960 року N 1900 "Про план розвитку народного господарства Української РСР на 1961 рік".

20. Постанова Ради Міністрів УРСР від 17 грудня 1960 року N 2014 "Про участь підприємств і організацій в будівництві міських інженерних споруд і мереж".

21. Підпункт "г" пункту 9 постанови Ради Міністрів УРСР від 29 квітня 1961 року N 591 "Про перевод галузевих науково-дослідних і конструкторських організацій на господарський розрахунок" (ЗП УРСР 1961 р. N 4, ст. 64) в частині поширення права, передбаченого пунктом 9 розділу II постанови Ради Міністрів СРСР від 9 серпня 1955 року N 1430.

22. Підпункт "м" пункту 26 заходів по забезпеченню виконання окремих завдань, передбачених у плані розвитку народного господарства Української РСР на 1962 рік, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР" від 11 грудня 1961 року N 1660 "Про план розвитку народного господарства Української РСР на 1962 рік".

23. Пункти 1, 2, 5, 6 постанови Ради Міністрів УРСР від 10 січня 1962 року N 34 "Про порядок початку нового будівництва і затвердження титульних списків капітального будівництва" (ЗП УРСР 1962 р. N 1, ст. 13), а також пункт 3 в частині, що стосується титульних списків.

24. Постанова Ради Міністрів УРСР від 28 травня 1962 року N 589 "Про здійснення комплексного планування будівництва особливо важливих будов, розташованих за межами міст".

25. Підпункт "д" пункту 11 постанови Ради Міністрів УРСР від 16 серпня 1962 року N 930 "Про заходи по поліпшенню забезпечення наукових установ сучасними приладами, устаткуванням і матеріалами для наукових досліджень".

26. Пункт 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 14 лютого 1963 року N 186 "Про заходи по поліпшенню підготовки кваліфікованих робітників та забезпечення ними підприємств і будов" (ЗП УРСР 1963 р. N 2, ст. 15).

27. Підпункт "в" пункту 63 постанови Ради Міністрів УРСР від 24 грудня 1963 року N 1380 "Про план розвитку народного господарства Української РСР на 1964 - 1965 роки".

28. Постанова Ради Міністрів УРСР від 13 березня 1964 року N 246 "Про порядок затвердження титульних списків будов місцевих автомобільних шляхів, які здійснюються у відповідності з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 2 січня 1959 року" (ЗП УРСР 1964 р. N 3, ст. 34).

29. Постанова Ради Міністрів УРСР від 6 червня 1964 року N 574 "Про порядок затвердження титульних списків і внутрібудівельних титульних списків на роботи по зовнішньому благоустрою міст, селищ міського типу, робітничих і курортних селищ, сільських районних центрів, по телефонізації і радіофікації в сільських місцевостях і районних центрах" (ЗП УРСР 1964 р. N 6, ст. 69).

30. Підпункт "д" пункту 5 постанови Ради Міністрів УРСР від 31 серпня 1964 року N 931 "Про заходи по забезпеченню виконання плану добування риби і виробництва рибної продукції у 1964 - 1965 роках".

31. Постанова Ради Міністрів УРСР від 12 грудня 1964 року N 1229 "Про порядок затвердження титульних списків будов" (ЗП УРСР 1964 р. N 12, ст. 162), крім підпунктів 3 і 4 пункту 2.

32. Пункт 13 постанови Ради Міністрів УРСР від 17 травня 1965 року N 479 "Про поліпшення будівництва підприємств харчової промисловості та забезпечення введення в дію виробничих потужностей в 1965 році".

33. Підпункт 2 пункту 13 постанови Ради Міністрів УРСР від 29 квітня 1966 року N 345 "Про порядок і строки розробки проекту п'ятирічного плану розвитку народного господарства Української РСР на 1966 - 1970 роки".

34. Пункт 11 вступної частини постанови Ради Міністрів УРСР від 1 жовтня 1966 року N 746 "Про порядок проектування і будівництва підприємств, що споруджуються по іноземних ліцензіях та на базі комплектного імпортного устаткування" (ЗП УРСР 1966 р. N 10, ст. 104) в частині порядку затвердження титульних списків.

35. Підпункт 12 пункту 8 постанови Ради Міністрів УРСР від 23 лютого 1967 року N 126 "Про заходи по поліпшенню організації і планування матеріально-технічного постачання".