Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

Про скасування деяких положень пункту 10
постанови Кабінету Міністрів України
від 17 липня 1992 року N 393

Кабінет Міністрів України 8 січня 2000 року прийняв постанову N 12, якою виклав у новій редакції пункт 10 постанови від 17 липня 1992 року N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей".

Абзацами третім і четвертим зазначеного пункту встановлено, що військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ при звільненні за вислугою строку служби, за віком, за станом здоров'я, у зв'язку із скороченням штатів або з проведенням організаційних заходів грошова допомога нараховується відповідно до посадового окладу за останньою штатною посадою, займаною перед звільненням, і її загальний розмір не повинен перевищувати п'яти місячних окладів. При цьому в разі наявності перерви у службі до вислуги строку календарної служби зараховується тільки період з дня останнього прийому на військову службу чи службу в органах внутрішніх справ.

Установлені положення суперечать статті 15 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (2011-12), статтям 5 і 12 Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ). Згідно з нормами названих Законів така допомога виплачується у відповідному відсотку місячного грошового забезпечення за кожний календарний рік служби, а не посадового окладу.

Зазначені Закони не містять і норм, які давали б можливість не зараховувати у строк військової служби чи служби в органах внутрішніх справ попередню службу в разі її переривання, не наділяють таким правом і Кабінет Міністрів України.

Виходячи з наведеного, відповідно до пункту 16 статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР ) постановляю:

Скасувати абзац третій та друге речення абзацу четвертого пункту 10 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей" (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 8 січня 2000 року N 12.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 23 червня 2001 року
N 463/2001