Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 235 від 11.06.2001
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 червня 2001 р. за N 549/5740

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 1675 від 20.12.20
11)

Про затвердження Змін та доповнень
до Інструкції про прибутковий податок з громадян

У зв'язку з прийняттям Закону України від 26 квітня 2001 року N 2405-III "Про внесення змін до статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян"", з метою уточнення інших положень та керуючись пунктом 2 статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни та доповнення до Інструкції про прибутковий податок з громадян, затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 21 квітня 1993 року N 12 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 9 червня 1993 року за N 64, що додаються.

2. Начальнику Головного управління оподаткування фізичних осіб Лєкарю С.I. подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Начальнику Головного управління масово-роз'яснювальної роботи Сисоєву В.О. після державної реєстрації наказу забезпечити публікацію його в засобах масової інформації.

4. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у десятиденний термін після державної реєстрації наказу забезпечити його тиражування та надсилання до державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Бондаренка Г.I.

Голова М.Я.Азаров

Затверджено
Наказ Державної податкової
адміністрації України
від 11.06.2001 N 235

Зміни та доповнення
до Інструкції про прибутковий податок з громадян

1. У пункті 5:

абзац другий підпункту 5.11.5 доповнити словами "(крім допомоги, що надається відповідно до підпункту 5.30 пункту 5 Інструкції)";

доповнити пункт підпунктом 5.30 такого змісту:

"5.30. суми допомоги, вартість подарунків (призів), що надаються один раз на календарний рік у межах розміру прожиткового мінімуму, установленого законом на працездатну особу, за рахунок юридичних, фізичних осіб та громадських організацій (далі - допомога).

Зазначена допомога, надана фізичній особі (далі - набувач) за місцем її основної роботи, не включається до сукупного оподатковуваного доходу, а також не обкладається прибутковим податком, якщо така допомога надана не за місцем основної роботи набувача, але лише один раз на рік у будь-якому з місяців календарного року в межах розміру прожиткового мінімуму, затвердженого законом у розрахунку на місяць на працездатну особу на день її надання.

Юридичні особи (громадські організації тощо) та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які надають допомогу набувачу не за місцем його основної роботи, надсилають податковому органу за місцем проживання такого набувача довідку за формою 2 (додаток 2 до Інструкції у порядку, визначеному в розділі III Інструкції. При проведенні річних перерахунків за місцем основної роботи та/або податковим органом за річною декларацією із сукупного річного оподатковуваного доходу виключається фактично виплачена сума допомоги, але в межах розміру прожиткового мінімуму в розрахунку на місяць, що діяв на кінець звітного календарного року"; доповнити пункт приміткою такого змісту: "Примітка. Суми виплат, що не включаються до складу сукупного оподатковуваного доходу громадян відповідно до підпунктів 5.1 - 5.18, 5.21 5.23, 5.29, 5.30 пункту 5 Інструкції, не враховуються при визначенні бази нарахування страхових внесків, податків і зборів, які нараховуються на фонд оплати праці відповідно до законів України".

2. У пункті 8:

абзац 14 підпункту 8.2 доповнити словами "крім визначених у підпункті 5.30 пункту 5 Інструкції";

абзац 15 підпункту 8.2 доповнити словами "плата за оренду";

абзац 23 підпункту 8.2 доповнити словами "з урахуванням вимог статті 127 Кодексу законів про працю України ( 322-08 )".

3. У додатку 2 до Інструкції про прибутковий податок з громадян:

після пункту 4 доповнити пунктом 5 такого змісту: "5. Сума виплаченого доходу. Дата виплати". У зв'язку з цим пункти 5 і 6 довідки вважати пунктами 6 і 7 відповідно.

4. У додатку 3 до Інструкції про прибутковий податок з громадян: пункт 2 доповнити підпунктом 2.5. такого змісту:

"2.5. Сума допомоги, вартість подарунків (призів)__________грн., яка не включена до сукупного доходу".

Начальник Головного управління оподаткування фізичних осіб С.I.Лєкарь