Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до законів України "Про міліцію",
"Про попереднє ув'язнення", "Про адміністративний нагляд
за особами, звільненими з місць позбавлення волі"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Підпункт "в" пункту 15 частини першої статті 11 Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20) викласти в такій редакції:

"в) до житла чи до іншого володіння особи, яка перебуває під адміністративним наглядом, з метою перевірки виконання встановлених судом обмежень".

2. У Законі України "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360):

1) текст статті 3 викласти в такій редакції:

"Підставою для попереднього ув'язнення є вмотивоване рішення суду про обрання як запобіжного заходу взяття під варту, винесене відповідно до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України";

2) у частині третій статті 8 слова "до смертної кари" замінити словами "до довічного позбавлення волі";

3) у статті 13:

у частині третій слова "(за винятком оскарження санкції на арешт)" виключити;

частину четверту викласти в такій редакції:

"Заяви осіб з питань оскарження постанови судді на обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту або на постанову про продовження строків тримання під вартою надсилаються адміністрацією місця попереднього ув'язнення до визначеного законом суду протягом доби з часу їх подання".

3. У Законі України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі" ( 264/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 52, ст. 455; 1995 р., N 10, ст. 64):

1) у статті 5:

доповнити після частини першої новою частиною такого змісту:

"У поданні мають бути визначені обмеження, які пропонує встановити на підставі статті 10 цього Закону відповідно начальник установи виконання покарань чи начальник органу внутрішніх справ щодо поведінки піднаглядного, та обгрунтування доцільності таких заходів".

У зв'язку з цим частини другу - восьму вважати відповідно частинами третьою - дев'ятою;

частину шосту доповнити словами "та обмежень, які встановлюються щодо поведінки піднаглядного";

частину сьому викласти у такій редакції:

"Постанова судді може бути оскаржена в установленому законом порядку";

2) у частині четвертій статті 8 слова "частини третьої" замінити словами "частини четвертої";

3) у статті 10:

в абзаці першому частини першої слова "начальника органу внутрішніх справ застосовуються" замінити словами "суду можуть бути застосовані";

частину другу викласти у такій редакції:

"Під час здійснення адміністративного нагляду суд за поданням начальника органу внутрішніх справ з урахуванням особи піднаглядного, його способу життя і поведінки може змінювати (зменшувати або збільшувати) обсяг обмежень, передбачених цією статтею".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 21 червня 2001 року
N 2537-III