Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

( Дію Постанови зупинено на підставі Декрету
N 14-93 від 22.01.
93 )

Про запровадження на території Української РСР
єдиного державного замовлення на виробництво
продукції, виконання робіт (послуг)

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1990, N 44, ст.596 )

Керуючись Декларацією про державний суверенітет України ( 55-12 ) і Законом про економічну самостійність Української РСР ( 142-12 ), Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє:

1. Запровадити на території Української РСР для підприємств, об'єднань і організацій, незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форм власності, єдине державне замовлення Української РСР на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), з метою забезпечення державних потреб республіки, виконання міжреспубліканських угод та поставок на експорт найважливіших матеріально-технічних ресурсів, захисту інтересів народного господарства республіки в період переходу економіки на ринкові відносини.

Встановити, що виконання державного замовлення забезпечується необхідними матеріально-технічними ресурсами і роботами.

2. Раді Міністрів Української РСР терміново визначити обсяги єдиного державного замовлення, в яких, як виняток, передбачити для потреб обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів замовлення в обсязі до 2 процентів від загального виробництва на їх території кожного виду готової продукції за умов збільшення його обсягів.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК

м.Київ, 15 жовтня 1990 року
N 378-XII