Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

Про порядок введення в дію Закону Української РСР
"Про пріоритетність соціального розвитку села та
агропромислового комплексу в народному
господарстві України"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1990, N 45, ст. 603 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві України" ( 400-12 ) ввести в дію з 1 листопада 1990 року.

2. Комісіям Верховної Ради Української РСР при розгляді нових законодавчих актів Української РСР враховувати вимоги даного Закону.

3. Раді Міністрів Української РСР до 1 грудня 1990 року:

подати до Верховної Ради Української РСР пропозиції про приведення чинних законодавчих актів Української РСР у відповідність із зазначеним Законом;

привести у відповідність з цим Законом постанови і розпорядження Уряду Української РСР, а також проекти Державного плану економічного і соціального розвитку Української РСР та Державного бюджету Української РСР на 1991 рік;

прийняти пакет нормативних актів, спрямованих на реалізацію даного Закону.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК

м.Київ, 17 жовтня 1990 року
N 401-XII