Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

(Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 5007-VI від 21 червня 2012 ро
ку)

Про порядок введення в дію Закону Української РСР
"Про ціни і ціноутворення"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1990, N 52, ст. 651 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Ввести в дію Закон Української РСР "Про ціни і ціноутворення" (507-12) з 1 січня 1991 року.

2. Раді Міністрів Української РСР до 1 січня 1991 року: визначити перелік продукції, товарів і послуг, на які встановлюються державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи, а також повноваження органів державного управління по затвердженню цін і тарифів та контролю за додержанням державної дисципліни цін;

розробити механізм соціального захисту населення, а також мінімальний споживчий бюджет з врахуванням міжнародного досвіду, який повинен бути основною гарантією соціального захисту населення;

привести рішення Уряду республіки у відповідність з Законом Української РСР "Про ціни і ціноутворення";

забезпечити перегляд і скасування міністерствами, відомствами УРСР їх нормативних актів, що суперечать цьому Закону.

3. Раді Міністрів УРСР до 1 квітня 1991 року внести пропозиції про встановлення відповідальності за порушення положень Закону Української РСР "Про ціни і ціноутворення".

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК

м.Київ, 3 грудня 1990 року
N 508-XII