Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про посилення правового захисту працівників
правоохоронних органів

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, N 7, ст. 45 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III від 05.04.20
01 - набуває чинності
01.09.2001 )

Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів Української РСР:

I. У Кодексі Української РСР про адміністративні правопорушення (80731-10, 80732-10) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 17, ст. 415, N 24, ст. 553, N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539, N 52, ст. 1057; 1987 р., N 12, ст. 226, N 25, ст. ст. 453, 454, N 35, ст. 674, N 49, ст. 1009, N 50, ст. 1016; 1988 р., N 33, ст. 808, N 53, ст. 1184; 1989 р., N 19, ст. 182, N 22, ст. 236, N 49, ст. 673; 1990 р., N 5, ст. ст. 59, 60, N 12, ст. 194, N 18, ст. 278, N 20, ст.313):

1. Доповнити Кодекс статтею 185-7 такого змісту:

"Стаття 185-7. Публічні заклики до невиконання вимог
працівника міліції

Публічні заклики в будь-якій формі до невиконання розпоряджень або вимог працівника міліції у зв'язку з виконанням ним обов'язків по охороні громадського порядку або поширення завідомо неправдивих відомостей з метою провокації непокори законній вимозі працівника міліції, якщо ці дії призвели до порушення громадського порядку, -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від ста до трьохсот карбованців або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку".

2. Статтю 185 викласти в такій редакції:

"Стаття 185. Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, народного дружинника, військовослужбовця чи образа їх

Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції при виконанні ним службових обов'язків чи образа його, а також вчинення таких же дій щодо народного дружинника або військовослужбовця у зв'язку з їх участю в охороні громадського порядку -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі двохсот карбованців або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, а в разі, якщо за обставинами справи, з урахуванням особи порушника, застосування цих заходів буде визнано недостатнім, адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб".

3. Частину другу статті 185-6 викласти в такій редакції:

"Залишення службовою особою без розгляду подання чи припису прокурора або подання слідчого, органу дізнання чи невжиття заходів до усунення зазначених у ньому причин і умов, які сприяли вчиненню правопорушень, або несвоєчасна відповідь на нього -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі до ста карбованців".

4. У частині другій статті 185-3 і статті 185-4 слова "до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "до ста карбованців".

5. У статті 221 цифри "185 - 185-6" замінити цифрами "185 - 185-7".

6. Абзац другий пункту 4 частини першої статті 255 після цифр "179" доповнити цифрами "185-7".

7. Пункт 1 частини другої статті 262 після слів "а також військовослужбовця" доповнити словами "чи образи їх, публічних закликів до невиконання вимог працівника міліції".

8. Частину третю статті 263 після слів "дрібне хуліганство" доповнити словами "злісну непокору законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, народного дружинника, а також військовослужбовця чи образу їх, публічні заклики до невиконання вимог працівника міліції".

9. Частину другу статті 268 після цифр "185-3" доповнити цифрами "185-7".

10. Частину другу статті 277 після цифр "185-3" доповнити цифрами "185-7".

11. У частині першій статті 294 цифри "185-185'6" замінити цифрами "185 - 185-7".

(Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001)

III. Встановити, що попереднє слідство у справах про злочини, передбачені статтями 176-5, 189-2, 189-3, 189-4, 189-5 Кримінального кодексу Української РСР, провадиться слідчими органів прокуратури.

У зв'язку з цим частину першу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР після цифр "176-4" доповнити цифрами "176-5", а після цифр 189-1 - цифрами "189-2, 189-3, 189-4, 189-5".

IV. Цей Указ набирає чинності з моменту опублікування його в газеті "Голос України".

Голова Верховної Ради Української РСР Л. КРАВЧУК

м. Київ, 18 січня 1991 року
N 647-XII