Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

Про введення в дію Закону Української РСР
"Про охорону навколишнього природного середовища
"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, N 41, ст.547 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 4041-12 від 25.02.94, ВВР 1994, N 28, ст.243 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє:

1. Ввести в дію Закон Української РСР "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), крім статті 45, з 1 липня 1991 року, а статтю 45 - з 1 січня 1995 року. (Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 4041-12 від 25.02.94 )

2. Встановити, що до приведення законодавства республіки у відповідність із Законом Української РСР "Про охорону навколишнього природного середовища" застосовуються чинні акти законодавства Української РСР, оскільки вони не суперечать цьому Законові.

3. Закон Української РСР "Про охорону навколишнього природного середовища" застосовується у правовідносинах, що виникнуть після введення в дію Закону, тобто з 1 липня 1991 року.

Щодо правовідносин, які виникли до 1 липня 1991 року, Закон Української РСР "Про охорону навколишнього природного середовища" застосовується до тих прав і обов'язків, що виникнуть після введення Закону в дію.

4. Кабінету Міністрів Української РСР до 1 липня 1992 року внести на розгляд Верховної Ради Української РСР проекти законодавчих актів Української РСР, необхідність прийняття яких зумовлена Законом Української РСР "Про охорону навколишнього природного середовища".

5. Комісіям Верховної Ради Української РСР у питаннях діяльності Рад народних депутатів, розвитку місцевого самоврядування і у питаннях екології та раціонального природокористування разом з Комісією Верховної Ради Української РСР у питаннях законодавства і законності підготувати та внести до 1 жовтня 1991 року на розгляд Верховної Ради Української РСР пропозиції про внесення змін до Закону Української РСР "Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування" ( 533-12 ) у зв'язку з прийняттям Закону Української РСР "Про охорону навколишнього природного середовища".

6. Кабінету Міністрів Української РСР:

до 1 жовтня 1991 року привести рішення Уряду Української РСР у відповідність із Законом Української РСР "Про охорону навколишнього природного середовища";

до 1 липня 1992 року забезпечити розробку і затвердження нормативних актів відповідно до компетенції Уряду Української РСР, визначеної зазначеним Законом;

забезпечити до 1 січня 1992 року перегляд і скасування міністерствами, державними комітетами і відомствами Української РСР їх нормативних актів, у тому числі інструкцій, що суперечать вказаному Закону.

7. Ввести з 1 липня 1991 року плату за забруднення навколишнього природного середовища для усіх розташованих на території Української РСР підприємств, об'єднань і організацій, що завдають шкоди природному середовищу, незалежно від форм власності та підпорядкування.

Кабінету Міністрів Української РСР розробити і затвердити порядок визначення плати за забруднення навколишнього природного середовища.

8. Визнати таким, що втратив чинність, Закон Української РСР від 30 червня 1960 року "Про охорону природи Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1960 р., N 23, ст.175; 1964 р., N 27, ст.378; 1970 р., N 36, ст.284).

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК

м.Київ, 26 червня 1991 року
N 1268-XII