Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

Про введення в дію Закону Української РСР
"Про всеукраїнський та місцеві референдуми"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, N 33, ст. 444 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє:

1. Ввести в дію Закон Української РСР "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" (1286-12 ) з дня його опублікування.

2. Комісіям Верховної Ради Української РСР у питаннях законодавства і законності, у питаннях діяльності Рад народних депутатів, розвитку місцевого самоврядування разом з Кабінетом Міністрів Української РСР до 1 серпня 1991 року:

підготувати і подати на розгляд Верховної Ради Української РСР пропозиції про внесення змін і доповнень до чинних законодавчих актів Української РСР, що випливають з положень Закону Української РСР "Про всеукраїнський та місцеві референдуми";

підготувати і подати Президії Верховної Ради Української РСР пропозиції щодо форм документів референдуму, передбачених положеннями статей 17 та 36 цього Закону.

3. Кабінету Міністрів Української РСР до 1 серпня 1991 року привести рішення Уряду УРСР у відповідність із Законом Української РСР "Про всеукраїнський та місцеві референдуми".

4. Місцевим Радам народних депутатів до 1 серпня 1991 року привести свої рішення у відповідність із Законом Української РСР "Про всеукраїнський та місцеві референдуми".

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК

м.Київ, 3 липня 1991 року
N 1287-XII