Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про створення Служби національної безпеки України

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, N 49, ст.689 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 2230-12 від 25.03.
92, ВВР 1992, N 27, ст.383 )

Виходячи з Акта проголошення незалежності України, необхідності негайної реформи колишньої союзно-республіканської системи органів державної безпеки, ліквідації існуючого відомчого монополізму в цій сфері, захисту державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України, прав і законних інтересів її громадян від розвідувально-підривної діяльності спецслужб іноземних держав та організацій та інших протиправних посягань на інтереси державної безпеки України Верховна Рада України постановляє:

1. Створити Службу національної безпеки України, яка (до обрання Президента України) безпосередньо підпорядкована Голові Верховної Ради України і підконтрольна Верховній Раді України. Структуру Служби національної безпеки України схвалити.

2. За пропозицією Голови Верховної Ради України призначити Голову Служби національної безпеки України.

3. Комітет державної безпеки України ліквідувати з передачею його матеріально-технічного потенціалу, за винятком зазначеного в пунктах 4 і 5 цієї Постанови, Службі національної безпеки України.

4. ( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови ВР N 2230-12 від 25.03.92) Підпорядкувати Верховній Раді України (до обрання Президента України) підрозділи Комітету державної безпеки України по забезпеченню державних органів влади і управління урядовим та шифрованим зв'язком.

5. Передати до створюваних структур охорони Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України і Національного банку України службу охорони Комітету державної безпеки України відповідно до Постанови Верховної Ради України від 24 серпня 1991 року ( 1431-12 ) "Про військові формування на Україні", структурно включивши в Республіканську гвардію України.

6. Особливі відділи Комітету державної безпеки СРСР у військових формуваннях, підпорядкованих Верховній Раді України, включити в Управління військової контррозвідки Служби національної безпеки України.

7. Підпорядкувати Вищі курси Комітету державної безпеки СРСР (м. Київ) Службі національної безпеки України з метою створення навчального закладу Інституту підготовки кадрів Служби національної безпеки України.

8. Кабінету Міністрів України до 1 листопада 1991 року підготувати пропозиції про порядок фінансування і матеріально-технічного постачання Служби національної безпеки України та внести на розгляд Верховної Ради України.

9. Кабінету Міністрів України, Комісіям Верховної Ради України з питань оборони і державної безпеки, у питаннях законодавства і законності до 1 листопада 1991 року подати проекти нормативних актів про Службу національної безпеки України, органи урядового та шифрованого зв'язку, а також про соціальний і правовий захист працівників цих органів і осіб, звільнених у зв'язку з реорганізацією Комітету державної безпеки України.

10. Покласти на Комісію Президії Верховної Ради України по реорганізації органів державної безпеки України та постійну Комісію Верховної Ради України з питань оборони і державної безпеки координацію роботи щодо створення Служби національної безпеки України та виконання цієї Постанови.

Голова Верховної Ради України Л. КРАВЧУК

м.Київ, 20 вересня 1991 року
N 1581-XII