Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України
"Про пенсійне забезпечення"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст. 10; 1993 р., N 29, ст. 303) такі зміни:

1. У статті 8:

1) частину першу після слів "здійснюється з" доповнити словом "коштів";

2) доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:

"Фінансування витрат на виплату пенсій провадиться по всій території України щомісячно незалежно від надходжень коштів та соціально-економічного стану конкретних регіонів за рахунок перерозподілу коштів Пенсійного фонду України в межах країни. Забороняється розрив у строках фінансування витрат на виплату пенсій у різних адміністративно-територіальних одиницях",

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.

2. Статтю 85. доповнити частиною другою такого змісту:

"Виплата пенсій провадиться за, поточний місяць загальною сумою у встановлені строки, але не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 11 липня 2001 року
N 2631-III