Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

(Указ втратив чинність на підставі Указу
Президента України
N 463/2011 від 13 квітня 2011 ро
ку)

Про Державний комітет України
з державного матеріального резерву

Враховуючи стратегічне значення державного матеріального резерву для забезпечення національної безпеки України, з метою вдосконалення державного регулювання у цій сфері та відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР ) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утворити Державний комітет України з державного матеріального резерву як центральний орган виконавчої влади на базі Державного агентства з управління державним матеріальним резервом.

Установити, що Державний комітет України з державного матеріального резерву є правонаступником Державного агентства з управління державним матеріальним резервом.

2. Внести зміни до розділу II Схеми організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади, затвердженої Указом Президента України від 15 грудня 1999 року N 1573 "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади" (із змінами, внесеними Указами Президента України від 27 серпня 2000 року N 1031 та від 5 червня 2001 року N 405 , доповнивши його після абзацу "Державний комітет лісового господарства України" абзацом такого змісту:

"Державний комітет України з державного матеріального резерву".

3. Кабінету Міністрів України в установленому порядку:

вжити заходів щодо ліквідації Державного агентства з управління державним матеріальним резервом;

затвердити граничну чисельність працівників Державного комітету України з державного матеріального резерву і вирішити питання, пов'язані із забезпеченням його функціонування;

подати в місячний строк проект Положення про Державний комітет України з державного матеріального резерву, а також пропозиції щодо приведення актів Президента України у відповідність із цим Указом;

привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 7 серпня 2001 року
N 603/2001