Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон відмінено згідно Закону
N 254/96-ВР від 28.06.
96, ВВР 1996, N 30, ст.142 )

Про зміни і доповнення Конституції
(Основного Закону) України

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 4, ст.12 )

Верховна Рада України постановляє:

Внести до Конституції (Основного Закону) України ( 888-09 ) такі зміни:

1. Статті 162, 163 і 165 викласти в такій редакції:

"Стаття 162. Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів Кабінетом Міністрів України, міністерствами, державними комітетами, відомствами, іншими органами державного і господарського управління та контролю, Урядом Кримської АРСР, місцевими Радами народних депутатів, їх виконавчими і розпорядчими органами, військовими частинами, політичними партіями, громадськими організаціями, масовими рухами, підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форм власності, підпорядкованості та приналежності, посадовими особами та громадянами здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами.

Стаття 163. Генеральний прокурор України призначається Верховною Радою України, відповідальний перед нею і тільки їй підзвітний. Прокурорів Кримської АРСР, областей, міста Києва, міських, районних та міжрайонних прокурорів призначає Генеральний прокурор України".

"Стаття 165. Прокурори у здійсненні своїх повноважень є незалежними і керуються Конституцією та законами України.

Організація і порядок діяльності органів прокуратури на території України визначаються Законом України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ).

2. Статтю 164 виключити.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК

м.Київ, 5 листопада 1991 року
N 1791-XII