Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про введення в дію Закону України
"Про прокуратуру"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, N 53, ст. 794 )

Верховна Рада України постановляє:

1. Ввести в дію Закон України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ) з 1 грудня 1991 року за винятком частини третьої статті 15, частини четвертої статті 21, частини третьої статті 31.

Частину третю статті 15, частину четверту статті 21, частину третю статті 31 ввести в дію з 1 березня 1992 року.

2. Встановити, що транспортні прокуратури та прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів на підприємствах оборонної промисловості, переходять в підпорядкування Генерального прокурора України з 1 січня 1992 року.

3. Генеральному прокурору України разом з Міністерством оборони України до 1 березня 1992 року забезпечити формування нових структур органів прокуратури по навгляду за додержанням законів у Збройних Силах.

4. Генеральному прокурору України в шестимісячний строк здійснити роботу по реорганізації органів прокуратури. Вирішити питання про призначення згідно з Законом України "Про прокуратуру" працівників, які були прийняті на посади Генеральним прокурором СРСР.

5. Доручити Кабінету Міністрів України:

- подати Верховній Раді України пропозиції про приведення законодавчих актів у відповідність з Законом України "Про прокуратуру";

- привести рішення Уряду у відповідність з цим Законом;

- забезпечити органи прокуратури необхідними службовими приміщеннями, матеріально-технічними засобами;

- визначити порядок та умови державного соціального страхування працівників органів прокуратури.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК

м.Київ, 5 листопада 1991 року
N 1790-XII