Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення доповнень до деяких законодавчих актів

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 20, ст.276 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2121-III від 07.12.2000
, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30 )

Верховна Рада України постановляє:

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Закону N 2121-III від 07.12.2000 )

2. Частину третю статті 9 Закону Української РСР "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377) після абзаца п'ятого доповнити абзацом такого змісту:

" - виступає гарантом кредитів, що надаються суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності іноземними банками, фінансовими та іншими міжнародними організаціями під заставу Державного валютного фонду та іншого державного майна України".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 19 лютого 1992 року
N 2139-XII