Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про порядок введення в дію Закону України "Про
обмеження монополізму та недопущення недобросовісної
конкуренції у підприємницькій діяльності"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 21, ст. 297 )

Верховна Рада України постановляє :

1. Ввести в дію Закон України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" ( 2132-12 ) з 15 березня 1992 року.

2. Визнати за необхідне сформувати Антимонопольний комітет України у I кварталі 1992 року.

Доручити Голові Верховної Ради України запропонувати кандидатуру Голови Антимонопольного комітету України.

Голові Антимонопольного комітету України внести до Верховної Ради України пропозиції щодо кандидатур на посади державних уповноважених Антимонопольного комітету.

3. Антимонопольному комітету України до 1 березня 1992 року розробити і подати на затвердження Верховної Ради України проект Положення про Антимонопольний комітет України.

4. Кабінету Міністрів України:

1) до 15 березня 1992 року підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України програму демонополізації економіки;

2) до 15 квітня 1992 року:

у встановленому порядку ліквідувати на всіх рівнях органи і структури галузевого управління економікою, а також об'єднання, створені на основі міністерств і відомств, крім природних монополістів - зв'язок (телефон, телеграф, пошта), залізниця, трубопровідний транспорт, авіаційний транспорт;

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності";

привести рішення Уряду України у відповідність із Законом України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності";

забезпечити перегляд і скасування міністерствами, державними комітетами і відомствами України відомчих нормативних актів, які суперечать зазначеному Закону;

3) до 15 березня 1992 року забезпечити Антимонопольний комітет України приміщенням.

Голова Верховної Ради України I. ПЛЮЩ

м.Київ, 18 лютого 1992 року
N 2133-XII