Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія XXIII скликання

РІШЕННЯ
від 5 липня 2001 року N 366/1342

(Рішення втратило чинність на підставі
Рішення Київської міської ради
N 34/91 від 28.09.20
06 )

Про Методику розрахунку і порядок використання
орендної плати за користування майном
територіальної громади м. Києва

Відповідно до пункту 24 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та частини другої статті 19 Закону України "Про оренду державного і комунального майна" і з метою подальшого впорядкування орендних відносин, підвищення ефективності використання об'єктів права комунальної власності територіальної громади м. Києва Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Методику розрахунку і порядок використання орендної плати за користування майном територіальної громади м. Києва згідно з додатком.

2. Орендні ставки затверджені цим рішенням, застосовуються для розрахунку розмірів орендної плати за договорами, що укладаються або продовжують свою дію після набрання чинності цього рішення.

3. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження Київського міського голови від 04.08.2000 N 484-МГ "Про деякі питання оренди об'єктів права комунальної власності в м. Києві".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку і постійну комісію Київради з питань власності.

Міський голова О. Омельченко

Додаток
до рішення Київради
від 5 липня 2001 р. N 366/1342

Методика
розрахунку і порядок використання
орендної плати за користування майном
територіальної громади м. Києва

1. Методику розрахунку і порядок використання орендної плати за користування майном територіальної громади м. Києва (далі - Методика) розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння та використання плати за оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів (філії, цеху, дільниці) та окремого індивідуально визначеного майна комунальних підприємств, організацій, установ, а також майна, що не ввійшло до статутних фондів господарських товариств, створених в процесі приватизації (корпоратизації).

2. Методика визначає механізм нарахування орендної плати за користування майном,що на лежить до комунальної власності територіальної громади м. Києва.

3. Орендна плата є платежем у формах, визначених законодавством України, які вносить орендар орендодавцеві незалежно від наслідків своєї господарської діяльності.

4. Укладенню договору оренди передує експертна оцінка об'єкта оренди.

5. Розмір орендної плати встановлюється Київрадою відповідно до пропозицій виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

6. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності:

- визначається розмір річної орендної плати;

- на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, який фіксується у договорі оренди;

- з урахуванням розміру орендної плати за перший місяць оренди розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди.

7. У разі, коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова,а в разі необхідності - на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

8. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси не може перевищувати 10 відсотків від вартості орендованого майна, визначеної експертним шляхом. У разі визначення орендаря на конкурсних засадах умовами конкурсу може бути передбачено більший розмір орендної плати.

9. Розмір орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого) встановлюється за згодою сторін, але не менше як 5 відсотків від вартості орендованого майна, визначеної експертним шляхом.

10. Орендна плата включає всі витрати орендодавця по утриманню майна. Додаткові платежі за користування орендованим майном, крім орендної плати, нарахуванню та стягненню не підлягають.

11. У разі оренди нерухомого майна розмір річної орендної плати визначається за формулою:

Опл. = Вп х Сор,

де Опл. - розмір річної орендної плати,грн.;

Вп - вартість орендованого майна, визначена експертним шляхом,грн.;

Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком до Методики розрахунку і порядку використання орендної плати за користування майном територіальної громади м. Києва.

12. Якщо орендоване приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:

Вп = Вб : Пб х Пп,

де Вп - вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди),грн.;

Вб - вартість будівлі (споруди) в цілому, визначена експертним шляхом,грн.;

Пб - площа будівлі (споруди) в цілому,кв. м;

Пп - площа орендованого приміщення,кв. м.

13. Комунальні платежі за користування водою, опаленням, електроенергією тощо сплачуються орендарем відповідним постачальникам за окремими договорами або орендодавцю, якщо це визначено договором оренди.

14. Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладення договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:

Опл.міс. = Опл.: 12 х Іп.р. х Ім.,

де Опл - річна орендна плата, визначена за цією Метод й кою, грн.;

Іп.р. - індекс інфляції за період з дати про ведення експертної оцінки до дати укладення договору оренди або перегляду розміру орендної плати;

Ім. - індекс інфляції за перший місяць оренди.

15. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

16. Орендна плата сплачується орендарями щомісячно до десятого числа поточного місяця.

17. Суми зайвої перерахованої орендної плати зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.

18. Тимчасове безоплатне користування майном передбачає повну компенсацію витрат на його утримання, включаючи експлуатаційні витрати.

19. Податок на додану вартість сплачується орендарями окремо від орендної плати у розмірах та порядку, встановленому чинним законодавством.

20. Нарахування плати за суборенду здійснюється орендарями. У разі, якщо плата за суборенду перевищує розмір орендної плати, різниця між ними перераховується орендодавцю.

21. Страхування орендованого майна здійснюється орендарем протягом місяця після укладення договору оренди на весь термін дії договору на користь орендодавця.

22. У разі несвоєчасної сплати орендної плати орендар сплачує окремо від орендної плати пеню. Розмір пені визначається у договорі оренди і не може перевищувати розміру, встановленого законодавством. Пеня зараховується на рахунок орендодавця і використовується відповідно до законодавства.

Видатки, пов'язані з примусовим стягненням заборгованості по орендній платі і пені, відносяться за рахунок боржника.

23. Орендна плата за цілісні майнові комплекси та за майно, що не ввійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного в процесі приватизації (корпоратизації), перераховується до бюджету м. Києва.

Орендна плата за користування майном зараховується на розрахункові рахунки орендодавців.

24. Порядок використання орендної плати та розмір витрат орендодавця на утримання майна встановлюється рішенням Київради при затвердженні бюджету м. Києва на поточний рік, а також іншими рішеннями Київради.

Заступник міського голови -
секретар Київради В. Яловий

Додаток
до Методики розрахунку і порядку використання орендної
плати за користування майном територіальної
громади м. Києва

Орендні ставки за користування нерухомим майном комунальної
власності територіальної громади міста Києва

+----------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
¦ N ¦ Використання приміщень за функціональним ¦ Річна орендна ставка, ¦
¦п/п ¦ призначенням ¦ у відсотках до вартості¦
¦ ¦ ¦ майна, визначеної ¦
¦ ¦ ¦ експертним шляхом ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ ¦ Суб'єкти підприємницької діяльності, за ¦ ¦
¦ ¦ видами бізнесу: ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ 1 ¦ - розважального, в т. ч. нічні клуби, казино ¦ 25 ¦
¦ ¦ та інші заклади грального бізнесу ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ 2 ¦ - концертно-видовищного, рекламного бізнесу, ¦ ¦
¦ ¦ що використовують ігрові автомати, більярдні ¦ 20 ¦
¦ ¦столи (в частині площ, зайнятих з цією метою) ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ 3 ¦ - ігрові автомати для дітей, комп'ютерні та ¦ ¦
¦ ¦ Інтернет клуби, бари та кафе, без права ¦ 5 ¦
¦ ¦ реалізації спиртних напоїв ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ 4 ¦ Банківські, фінансові та кредитні установи, ¦ ¦
¦ ¦ ломбарди ¦ 20 ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ 5 ¦ Пункти обміну іноземної валюти ¦ Договірна ціна, ¦
¦ ¦ ¦ але не менше 25 ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ 6 ¦ Біржі, брокерські та маклерські контори, ¦ ¦
¦ ¦ ріелтерські та страхові компанії ¦ 15 ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ 7 ¦ Підприємства паливно-енергетичного комплексу ¦ 15 ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ ¦ Юридичні та фізичні особи, що здійснюють ¦ ¦
¦ 8 ¦ діяльність у сфері права, бухгалтерського ¦ 12 ¦
¦ ¦ обліку та оподаткування ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ 9 ¦ Туристичні організації та бюро подорожей ¦ 15 ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ ¦ Органи місцевого самоврядування м. Києва та ¦ ¦
¦ ¦ районів м. Києва, їх виконавчі органи, ¦ ¦
¦ 10 ¦ міністерства, відомства, центральні органи ¦ 2-7 ¦
¦ ¦виконавчої влади, їх територіальні відділення,¦ ¦
¦ ¦ інші бюджетні установи та організації ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ 11 ¦Підприємства виробничої сфери (промисловість),¦ ¦
¦ ¦ будівельні і ремонтні організації* ¦ 5 ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ 12 ¦ Підприємства по виробництву продуктів ¦ ¦
¦ ¦харчування та товарів легкої промисловості* ¦ 4 ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ ¦ Проектні, проектно-вишукувальні, проектно- ¦ ¦
¦ 13 ¦конструкторські, геодезичні, наукові, науково-¦ 3 ¦
¦ ¦ дослідні установи та лабораторії ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ ¦ Заклади торгівлі, які здійснюють оптово- ¦ ¦
¦ ¦роздрібну торгівлю (або надають посередницькі ¦ ¦
¦ ¦ послуги в цій сфері): ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ 14 ¦ Непродовольчими товарами ¦ 13 ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ 15 ¦ Ювелірними виробами, антикваріатом ¦ 20 ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ 16 ¦ Автомобілями іноземного виробництва ¦ 20 ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ 17 ¦ Автомобілями вітчизняного виробництва ¦ 5 ¦
¦ ¦ (виключно) ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ 18 ¦ Товарами дитячого асортименту (виключно) ¦ 4 ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ 19 ¦ Відео- та аудіо продукцією, компакт-дисками ¦ Договірна ціна, ¦
¦ ¦ ¦ але не менше 18 ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ 20 ¦ Продовольчими товарами ¦ 10 ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ 21 ¦ Плодоовочевою продукцією ¦ 4 ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ 22 ¦ Алкогольними напоями та тютюновими виробами ¦ 18 ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ 23 ¦Фірмові магазини вітчизняних товаровиробників,¦ 4 ¦
¦ ¦ крім товарів підакцизної групи ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ ¦ Спеціалізовані магазини та відділи для ¦ ¦
¦ 24 ¦продажу хліба і хлібобулочних виробів, молока ¦ 2 ¦
¦ ¦ і молокопродуктів та дитячого харчування ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ 25 ¦ Заклади торгівлі, які обслуговують виключно ¦ ¦
¦ ¦ пільгові категорії населення ¦ 2 ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ ¦ Підприємства громадського харчування: ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ 26 ¦ - ресторани ¦ 20 ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ 27 ¦ - бари, кафе-бари (з реалізацією горілчаних ¦ ¦
¦ ¦ виробів) ¦ 15 ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ 28 ¦ - кафе (без реалізації горілчаних виробів) ¦ 6 ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ 29 ¦ - магазини-кулінарії ¦ 4 ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ ЗО ¦ - їдальні, дитячі кафе, кафе-морозиво ¦ 4 ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ ¦ Заклади громадського харчування, які ¦ ¦
¦ 31 ¦ обслуговують виключно пільгові категорії ¦ 2 ¦
¦ ¦ населення ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ ¦ Підприємства побутового обслуговування,** ¦ 3 ¦
¦ +----------------------------------------------+------------------------¦
¦ 32 ¦ заклади побутового обслуговування, які ¦ ¦
¦ ¦ обслуговують виключно пільгові категорії ¦ 2 ¦
¦ ¦ населення ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ 33 ¦ Лазні та пральні загального користування ¦ 2 ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ 34 ¦ Сауни ¦ 10 ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ 35 ¦ Громадські вбиральні ¦ 2 ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ 36 ¦ Підприємства автосервісу по обслуговуванню ¦ 15 ¦
¦ ¦ автомобілів ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ 37 ¦Комунальні підприємства по наданню ритуальних ¦ 2 ¦
¦ ¦ послуг ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ ¦ Станції метрополітену, зупинки швидкісного ¦ ¦
¦ ¦ трамваю, підземні переходи: ¦ ¦
¦ 38 ¦ - торгівля продовольчими товарами ¦ 12 ¦
¦ ¦ - промисловими товарами ¦ 18 ¦
¦ ¦ - пункти обміну валют ¦ Договірна ціна, ¦
¦ ¦ ¦ але не менше ніж 25 ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ ¦ Місця розміщення реклами на станціях ¦ ¦
¦ 39 ¦ метрополітену, зупинках швидкісного трамваю, ¦ ¦
¦ ¦ підземних переходах, рухомому складі ¦ Договірна ціна ¦
¦ ¦ пасажирського комунального транспорту ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ 40 ¦ Виставки непродовольчих товарів (без продажу ¦ 6 ¦
¦ ¦ на термін до 1 місяця) ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ 41 ¦ Образотворчі та книжкові (продукція, ¦ 3 ¦
¦ ¦ надрукована в Україні) виставки ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ ¦ Заклади охорони здоров'я, культури, освіти, ¦ ¦
¦ ¦науки, фізкультури і спорту, інші організації ¦ ¦
¦ 42 ¦ та установи гуманітарної сфери: - які ¦ 26 ¦
¦ ¦ фінансуються та отримують кошти за рахунок ¦ ¦
¦ ¦ державного або місцевого бюджетів - інші ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ ¦Аптеки, які виготовляють ліки за рецептами, в ¦ 2 ¦
¦ ¦ частині площ, зайнятих з цією метою ¦ ¦
¦ 43 +----------------------------------------------+------------------------¦
¦ ¦ Аптеки, які обслуговують виключно пільгові ¦ 2 ¦
¦ ¦ категорії населення ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ 44 ¦ Аптеки, які реалізують готові ліки ¦ 6 ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ 45 ¦ Магазини "Оптика" ¦ 6 ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ 46 ¦ Підприємства поштового зв'язку "Київпошта" ¦ 4 ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ ¦Молодіжні та дитячі громадські організації та ¦ ¦
¦ ¦ інші неприбуткові заклади, установи та ¦ ¦
¦ 47 ¦ громадські організації, які безпосередньо ¦ 2 ¦
¦ ¦ організують дозвілля дітей та юнацтва, ¦ ¦
¦ ¦ розвивають їх фахові здібності та залучають ¦ ¦
¦ ¦ до занять фізичною культурою та спортом ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ ¦ Майстерні, студії художників, народних ¦ ¦
¦ ¦ майстрів, архітекторів, скульпторів, ¦ ¦
¦ 48 ¦дизайнерів, письменників, театральних діячів, ¦ 2 ¦
¦ ¦ кінематографістів, журналістів, ¦ ¦
¦ ¦ фотохудожників, музичних діячів тощо ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ ¦ Видавництва та редакції літератури, журналів ¦ ¦
¦ ¦ і газет, а також заклади торгівлі ¦ ¦
¦ ¦ поліграфічною продукцією та канцтоварами, ¦ 4 ¦
¦ ¦ліцензованими відео-, аудіо- та СД-продукцією,¦ ¦
¦ ¦ що містять навчально-освітній матеріал для ¦ ¦
¦ 49 ¦ середньої та вищої школи; ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------+------------------------¦
¦ ¦ Видавництва та редакції української ¦ ¦
¦ ¦літератури, журналів і газет, а також заклади ¦ ¦
¦ ¦ торгівлі україномовною поліграфічною ¦ 2 ¦
¦ ¦ продукцією, ліцензованими відео-, аудіо- та ¦ ¦
¦ ¦СД-продукцією, що містять навчально-освітній ¦ ¦
¦ ¦ матеріал, в частині площ, зайнятих для ¦ ¦
¦ ¦ цієї мети ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ 50 ¦ Релігійні організації ¦ 2 ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ 51 ¦ Творчі спілки, національні культурні ¦ ¦
¦ ¦товариства, громадські організації, політичні ¦ ¦
¦ ¦партії, благодійні організації в межах площ, ¦ ¦
¦ ¦які не зайняті під комерційну діяльність, але:¦ ¦
¦ ¦ - до 50 кв. м ¦ 2 ¦
¦ ¦ - від 50 кв. м до 100 кв. м ¦ 3 ¦
¦ ¦ - понад 100 кв. м ¦ 6 ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ 52 ¦Громадські неприбуткові організації ветеранів,¦ ¦
¦ ¦ інвалідів праці та загального захворювання, ¦ ¦
¦ ¦ інвалідів війни та прирівняних до них ¦ ¦
¦ ¦ категорій, інвалідів від наслідків ¦ ¦
¦ ¦ Чорнобильської катастрофи (групи 1 - 3, ¦ 2
¦ ¦ категорії 1), благодійні організації, які ¦ ¦
¦ ¦ відповідно до чинного законодавства України ¦ ¦
¦ ¦ мають право на пільги: ¦ ¦
¦ ¦ - до 50 кв. м ¦ 0 ¦
¦ ¦ - від 50 кв. м до 100 кв. м ¦ 2 ¦
¦ ¦ - понад 100 кв. м ¦ 6 ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ 53 ¦ Музеї, меморіальні кімнати трудової та ¦ ¦
¦ ¦ військової слави, бібліотеки та архіви, ¦ 2 ¦
¦ ¦ бібліотечні колектори ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ ¦ Організації, що здійснюють за згодою ¦ ¦
¦ ¦ орендодавця реконструкцію або капітальний ¦ ¦
¦ 54 ¦ ремонт на термін, визначений згідно з ¦15% від орендної ставки ¦
¦ ¦технічною документацією, але не більше 1 року ¦ ¦
¦ ¦ за рішенням Київради ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+------------------------¦
¦ 55 ¦ Інші заклади, установи, організації, ¦ 12 ¦
¦ ¦ підприємства, які не зазначені вище ¦ ¦
+----------------------------------------------------------------------------+

Примітки:

* - Орендні ставки за приміщення, що надаються в оренду вітчизняним юридичним і фізичним особам - суб'єктам малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність, застосовуються з коефіцієнтом 0,8.

** - Орендні ставки за приміщення, що здаються в оренду ветеранам, інвалідам праці та загального захворювання, інвалідам війни та прирівняним до них категоріям, інвалідам від наслідків Чорнобильської катастрофи (групи 1 - 3 , категорії 1),застосовуються з коефіцієнтом - 0,8.

*** - Для підвалів і напівпідвалів застосовується орендна плата з коефіцієнтом - 0,9. Пільгові ставки орендної плати надаються при умові відсутності в орендаря суборенди.

**** - Розміри орендних ставок, зазначені у пунктах 10, 13, 31, 32, 42, 43, 48, 49, 53 застосовуються у межах площ, визначених орендодавцем на підставі санітарних або галузевих норм і нормативів. Для площ, що перевищують нормативний розмір, застосовуються орендні ставки, встановлені у пункті 55 " Інші заклади, установи, організації, які не зазначені вище".

Заступник міського голови -
секретар Київради В. Яловий