Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про порядок введення в дію Закону України
"Про приватизацію невеликих державних підприємств
(малу приватизацію)"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 24, ст.351 )

У зв'язку з необхідністю додаткового вивчення питання про введення власної національної валюти Верховна Рада України постановляє:

1. Дату введення в дію Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ) визначити на засіданні Верховної Ради України у квітні 1992 року. ( Закон України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" вводиться в дію з 7 липня 1992 року згідно з Постановою ВР N 2545-12 від 07.07.92 )

2. Фонду державного майна України до 1 квітня 1992 року підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України передбачені частиною першою статті 7 цього Закону переліки об'єктів малої приватизації, що перебувають у загальнодержавній власності.

3. Верховній Раді Республіки Крим і місцевим Радам народних депутатів до 1 квітня 1992 року:

визначити передбачені частиною першою статті 7 цього Закону переліки об'єктів малої приватизації, що перебувають у республіканській (Республіки Крим) та комунальній власності;

подати Фонду державного майна України пооб'єктний перелік майна, що перебуває у їх власності і підлягає приватизації.

Голова Верховної Ради України I. ПЛЮЩ

м.Київ, 6 березня 1992 року
N 2172-XII